+359 2 996 3853

E-Mailoffice@hellagrolip.bg

         

+359 2 996 3853

         

Ръководство за подхранване на зърнено-житни култури

Брошура – Зърнени култури

Зърнено-житните култури се адаптират лесно към широко разнообразие от почви.

В дълбоки, плодородни, средни до тежки, добре отводнени почви, пшеницата оползотворява влагата и хранителните вещества и реализира високи добиви.

Ечемикът, поради краткия си биологичен цикъл и устойчивостта си на високи температури и суша, се възползва от плитки почви в сухи райони.

В преовлажнени почви, растенията страдат от заболявания и намаляват добивите, поради което същите трябва да бъдат изключени като възможност за отглеждане на зърнено-житни култури.

По отношение на киселинността, културите се развиват нормално и реализират високи добиви в диапазона на pH от 5,5 до 7,5, като пшеницата и ечемикът предпочитат повече алкалните, а ръжта и овесът – киселите почви.

Съвременните сортове зимни зърнено-житни култури изискват благоприятни почвено-климатични условия и адекватни нива на хранителните вещества, за да се увеличи техният потенциал по отношение на продуктивността при културите. За да се постигат високи добиви на зърно и поддържа плодородието на почвата, в зависимост от растителния вид, сорта и количеството на валежите, зърнено-житните култури се нуждаят от следните торови елементи:

ΛЕлементи (кг/хектар)
Тип Азот (N) Фосфор (P2O5) Калий (K2O)
Мека пшеница 150 – 180 50 – 80 50 – 80
Твърда пшеница 140 – 160 40 – 60 50 – 60
Ечемик 80 – 120 40 – 50 40 – 50

* Цитираните дози са ориентировъчни. Относно торенето на културите, необходимо е да се вземат под внимание съветите на местните агрономи.

При зърнено-житните култури, устойчивият растеж на растенията и постигането на високи добиви на зърно изискват задоволително снабдяване на културите с азот и фосфор. Достатъчността на тези елементи на определени етапи от развитието влияе решаващо върху еволюцията на културата и оформя крайната височина и качествата на продукцията:

 • От сеитбата до началото на покълването, азотът и фосфорът благоприятстват развитието на богата коренова система и насърчават усвояването на вода и хранителни вещества, както и напълването на зърното в по-късните етапи от развитието. Основното торене на културите с тези елементи е предпоставка за добро вкореняване на културите и нарастване на вегетативните органи.
 • На етапа на изкласяването, азотът и фосфорът насърчават формирането на продуктивни кълнове, увеличават броя на класовете и общата площ на листната маса за хектар и създават условия за висока производителност на културите..
 • На етапа на удължаване на стеблата, азотната достатъчност помага на кълновете да оцелеят, увеличава броя на класовете за хектар и броя на зърната в класовете, удължава живота на растенията и увеличава производството на зърно.
 • В стадия на появата на класовете, азотът удължава активността и живота на листата, увеличава теглото на зърното и неговото протеиново съдържание и подобрява качеството на продукцията, особено при твърдата пшеница.

Основното торене е абсолютно необходимо, защото е невъзможно да се отглеждат зърнено-житни култури и да се постигат високи добиви в почви с ниско плодородие без достатъчно хранителни вещества. При определяне на количеството и вида на тора, който ще се използва, трябва да се има предвид структурата на почвата, количеството и разпределението на годишните валежи в района.

Прилага се цялото необходимо количество фосфор (30-60 кг/дка) и 1/2 или 1/3 (50-80 кг/дка) от общия азот, за да се задоволи нуждата от оформяне на органи (листа – корени), осигури стабилен растеж на растенията през зимата и насърчи образуването на прорастъци в следващия етап на развитие.

Следователно, при основното торене се предпочитат торове с високо съдържание на амониев (Nutriphos) или стабилизиран азот (NutrActive), тъй като същите ескалират снабдяването на растенията въз основа на техните нужди и намаляват загубите в резултат на отмиване.

Торене на зърнено-житни култури
Тип на тора Стадий от развитието, през който се подхранва Дозировка (кг/хектар)

NutrActive 20-10 20-10-0 (20)
NutrActive expert 20-20-0 (22)
NutrActive smart 24-12-0 (20)
Ωmega fert 15-25-0 (29)
Ωmega fert 18-23-0 (23)
Ωmega fert 18-18-0 (38) +0,1Cu
Nutriphos classic 16-20-0 (32)
Nutriphos 20-10 20-10-0 (20)
Nutriphos 22-11 22-11-0 (22)
Nutriphos oxisoil 15-13-0 (35) +10CaO +2MgO


Nutriphos oxifertil 12-12-0 (28)

Основно торене

(посяване)

 
 
250 – 300 кг

* Цитираните дози са ориентировъчни. Относно торенето на културите, необходимо е да се вземат под внимание съветите на местните агрономи.

Повърхностното торене осигурява останалата част от общото количество азот в рамките на едно или две прилагания, в зависимост от вида на културата. При меката пшеница се препоръчва да се извършва еднократно торене в стадия на изкласяването, докато при твърдата пшеница може да се извърши допълнително торене преди появата на класовете, за да се увеличи производството и да се подобри качеството на зърното.

Потребността от азот и точното време на торенето се определят от плътността на растенията на квадратен метър (m2).

 • В местата с насаждения с ниска плътност, се изисква ранно повърхностно торене (преди или в началото на изкласяването) с големи количества азот, за да се увеличи броят на класовете.
 • При растенията, насадени при висока плътност, се изисква по-късно повърхностно торене (след средата на изкласяването) и консервативни количества азот, за да се избегне склонността към болести и полягане.

Особено при ранното торене, преди и по време на етапа на изкласяването, се препоръчва да се използват торовете NutrActive, които позволяват еднократното прилагане на повърхностен азот и осигуряват адекватно подхранване на растенията дори в последните критични стадии на поява и пълнене на класовете на зърното, което значително увеличава производството.

Торене на зърнено-житни култури
Тип на тора Стадий от развитието, през който се наторява Дозировка (кг/хектар)

NutrActive 27N 27-0-0 (28)
Novacan 27N stabil 27-0-0
Ωmega 26N 26-0-0 (29)
Fertammon 26 28-0-0 (28)
Nutrammon 34,5-0-0
Nutrammon 33,5-0-0
Nitrocan 26-0-0

Повърхностно торене

(преди или след изкласяването)

 
200 – 300 кг

* Цитираните дози са ориентировъчни. Относно торенето на културите, необходимо е да се вземат под внимание съветите на местните агрономи.

((основно – повърхностно торене) )

 • ● Продължително подхранване на културите с азот с бавно освобождаване
 • ● Цялостно подхранване в съответствие с потребностите на културите във всеки стадий от развитието
 • ● Минимални загуби поради отмиване и изпаряване
 • ● Увеличаване на добивите от квадратен километър благодарение на редовното подхранване на растенията с двете азотни форми
 • ● Здрава коренова система и подобрено усвояване на водата и хранителните вещества.
 • ● Гъвкавост по отношение на момента на торенето и гарантирано подхранване с азот при всякакви метеорологични условия.
 • ● Възможност за ранно извършване на повърхностно торене в сухи или влажни райони без риск от загуби на тора
 • ● Икономии на труд при торенето поради намаляване на прилаганията.

(Основно торене)

 • ● Съчетание между високо съдържание на амониев азот и висока усвоимост на фосфора, което увеличава ефективността на основното торене.
 • ● С високо съдържание на сяра, подобрява оползотворяването на хранителните елементи и способства за комплексното подхранване на културите.
 • ● Стимулира формирането на богата коренова система и осигурява по-добро вкореняване и развитие на културите във всякакви типове почва.

(Повърхностно торене)

 • ● Снабдяване на културите с напълно разтворим във вода и усвоим азот и подсигуряване на културите с енергията, необходима за техния бърз растеж.
 • ● Химичният състав подобрява приема на други елементи (Κ, Ca, Mg), насърчава фруктификацията и допринася за увеличаване на производителността.
 • ● Оказва незначително влияние върху киселинността и се нуждае от по-малко вода в сравнение с останалите азотни торове.
 • ● Увеличаване на добивите и съдържанието на протеини в зърното, което подобрява качеството на зърнените култури.

Зърнено-житните култури се адаптират лесно към широко разнообразие от почви.

В дълбоки, плодородни, средни до тежки, добре отводнени почви, пшеницата оползотворява влагата и хранителните вещества и реализира високи добиви.

Ечемикът, поради краткия си биологичен цикъл и устойчивостта си на високи температури и суша, се възползва от плитки почви в сухи райони.

В преовлажнени почви, растенията страдат от заболявания и намаляват добивите, поради което същите трябва да бъдат изключени като възможност за отглеждане на зърнено-житни култури.

По отношение на киселинността, културите се развиват нормално и реализират високи добиви в диапазона на pH от 5,5 до 7,5, като пшеницата и ечемикът предпочитат повече алкалните, а ръжта и овесът – киселите почви.

Съвременните сортове зимни зърнено-житни култури изискват благоприятни почвено-климатични условия и адекватни нива на хранителните вещества, за да се увеличи техният потенциал по отношение на продуктивността при културите. За да се постигат високи добиви на зърно и поддържа плодородието на почвата, в зависимост от растителния вид, сорта и количеството на валежите, зърнено-житните култури се нуждаят от следните торови елементи:

ΛЕлементи (кг/хектар)
Тип Азот (N) Фосфор (P2O5) Калий (K2O)
Мека пшеница 150 – 180 50 – 80 50 – 80
Твърда пшеница 140 – 160 40 – 60 50 – 60
Ечемик 80 – 120 40 – 50 40 – 50

* Цитираните дози са ориентировъчни. Относно торенето на културите, необходимо е да се вземат под внимание съветите на местните агрономи.

При зърнено-житните култури, устойчивият растеж на растенията и постигането на високи добиви на зърно изискват задоволително снабдяване на културите с азот и фосфор. Достатъчността на тези елементи на определени етапи от развитието влияе решаващо върху еволюцията на културата и оформя крайната височина и качествата на продукцията:

 • От сеитбата до началото на покълването, азотът и фосфорът благоприятстват развитието на богата коренова система и насърчават усвояването на вода и хранителни вещества, както и напълването на зърното в по-късните етапи от развитието. Основното торене на културите с тези елементи е предпоставка за добро вкореняване на културите и нарастване на вегетативните органи.
 • На етапа на изкласяването, азотът и фосфорът насърчават формирането на продуктивни кълнове, увеличават броя на класовете и общата площ на листната маса за хектар и създават условия за висока производителност на културите..
 • На етапа на удължаване на стеблата, азотната достатъчност помага на кълновете да оцелеят, увеличава броя на класовете за хектар и броя на зърната в класовете, удължава живота на растенията и увеличава производството на зърно.
 • В стадия на появата на класовете, азотът удължава активността и живота на листата, увеличава теглото на зърното и неговото протеиново съдържание и подобрява качеството на продукцията, особено при твърдата пшеница.

Основното торене е абсолютно необходимо, защото е невъзможно да се отглеждат зърнено-житни култури и да се постигат високи добиви в почви с ниско плодородие без достатъчно хранителни вещества. При определяне на количеството и вида на тора, който ще се използва, трябва да се има предвид структурата на почвата, количеството и разпределението на годишните валежи в района.

Прилага се цялото необходимо количество фосфор (30-60 кг/дка) и 1/2 или 1/3 (50-80 кг/дка) от общия азот, за да се задоволи нуждата от оформяне на органи (листа – корени), осигури стабилен растеж на растенията през зимата и насърчи образуването на прорастъци в следващия етап на развитие.

Следователно, при основното торене се предпочитат торове с високо съдържание на амониев (Nutriphos) или стабилизиран азот (NutrActive), тъй като същите ескалират снабдяването на растенията въз основа на техните нужди и намаляват загубите в резултат на отмиване.

Торене на зърнено-житни култури
Тип на тора Стадий от развитието, през който се подхранва Дозировка (кг/хектар)

NutrActive 20-10 20-10-0 (20)
NutrActive expert 20-20-0 (22)
NutrActive smart 24-12-0 (20)
Ωmega fert 15-25-0 (29)
Ωmega fert 18-23-0 (23)
Ωmega fert 18-18-0 (38) +0,1Cu
Nutriphos classic 16-20-0 (32)
Nutriphos 20-10 20-10-0 (20)
Nutriphos 22-11 22-11-0 (22)
Nutriphos oxisoil 15-13-0 (35) +10CaO +2MgO


Nutriphos oxifertil 12-12-0 (28)

Основно торене

(посяване)

 
 
250 – 300 кг

* Цитираните дози са ориентировъчни. Относно торенето на културите, необходимо е да се вземат под внимание съветите на местните агрономи.

Повърхностното торене осигурява останалата част от общото количество азот в рамките на едно или две прилагания, в зависимост от вида на културата. При меката пшеница се препоръчва да се извършва еднократно торене в стадия на изкласяването, докато при твърдата пшеница може да се извърши допълнително торене преди появата на класовете, за да се увеличи производството и да се подобри качеството на зърното.

Потребността от азот и точното време на торенето се определят от плътността на растенията на квадратен метър (m2).

 • В местата с насаждения с ниска плътност, се изисква ранно повърхностно торене (преди или в началото на изкласяването) с големи количества азот, за да се увеличи броят на класовете.
 • При растенията, насадени при висока плътност, се изисква по-късно повърхностно торене (след средата на изкласяването) и консервативни количества азот, за да се избегне склонността към болести и полягане.

Особено при ранното торене, преди и по време на етапа на изкласяването, се препоръчва да се използват торовете NutrActive, които позволяват еднократното прилагане на повърхностен азот и осигуряват адекватно подхранване на растенията дори в последните критични стадии на поява и пълнене на класовете на зърното, което значително увеличава производството.

Торене на зърнено-житни култури
Тип на тора Стадий от развитието, през който се наторява Дозировка (кг/хектар)

NutrActive 27N 27-0-0 (28)
Novacan 27N stabil 27-0-0
Ωmega 26N 26-0-0 (29)
Fertammon 26 28-0-0 (28)
Nutrammon 34,5-0-0
Nutrammon 33,5-0-0
Nitrocan 26-0-0

Повърхностно торене

(преди или след изкласяването)

 
200 – 300 кг

* Цитираните дози са ориентировъчни. Относно торенето на културите, необходимо е да се вземат под внимание съветите на местните агрономи.

((основно – повърхностно торене) )

 • ● Продължително подхранване на културите с азот с бавно освобождаване
 • ● Цялостно подхранване в съответствие с потребностите на културите във всеки стадий от развитието
 • ● Минимални загуби поради отмиване и изпаряване
 • ● Увеличаване на добивите от квадратен километър благодарение на редовното подхранване на растенията с двете азотни форми
 • ● Здрава коренова система и подобрено усвояване на водата и хранителните вещества.
 • ● Гъвкавост по отношение на момента на торенето и гарантирано подхранване с азот при всякакви метеорологични условия.
 • ● Възможност за ранно извършване на повърхностно торене в сухи или влажни райони без риск от загуби на тора
 • ● Икономии на труд при торенето поради намаляване на прилаганията.

(Основно торене)

 • ● Съчетание между високо съдържание на амониев азот и висока усвоимост на фосфора, което увеличава ефективността на основното торене.
 • ● С високо съдържание на сяра, подобрява оползотворяването на хранителните елементи и способства за комплексното подхранване на културите.
 • ● Стимулира формирането на богата коренова система и осигурява по-добро вкореняване и развитие на културите във всякакви типове почва.

(Повърхностно торене)

 • ● Снабдяване на културите с напълно разтворим във вода и усвоим азот и подсигуряване на културите с енергията, необходима за техния бърз растеж.
 • ● Химичният състав подобрява приема на други елементи (Κ, Ca, Mg), насърчава фруктификацията и допринася за увеличаване на производителността.
 • ● Оказва незначително влияние върху киселинността и се нуждае от по-малко вода в сравнение с останалите азотни торове.
 • ● Увеличаване на добивите и съдържанието на протеини в зърното, което подобрява качеството на зърнените култури.
ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ
Right Menu Icon