+359 2 996 3853

E-Mailoffice@hellagrolip.bg

         

+359 2 996 3853

         

Ръководство за подхранване на царевица

Брошура – Царевица

Царевицата вирее добре във всякакви типове почви. Почвите, считани за идеални, имат фина текстура, биват дълбоки и плодородни тинести или глинести почви с изобилие от органично вещество, в които царевицата може да усвои максимално хранителните вещества и влагата и да реализира високи добиви.

Тежките почви, които задържат вода, и силно засолените почви са неподходящи за отглеждане на тази култура.

Леките пясъчни почви не задържат достатъчно влага, следователно, дават слаби добиви и се нуждаят от повече подхранване и напояване.

По отношение на киселинността, царевицата вирее в диапазона на pH от 5 до 8, в идеалния случай – от 6,2 до 6,8.

Поради високото плододаване и бързия растеж, царевицата има висока потребност от хранителни вещества, при това, в твърде ограничен диапазон от време. Това означава, че става дума за култура, която изчерпва бързо запасите в почвата; следователно, нейните потребности от хранителни вещества трябва да бъдат покривани постоянно, за да се осигурят високи добиви и добро качество:

Торови елементи за производството на 16 тона зърно от хектар
(N) (P2O5 ) (K2O) (S) (Zn)
Царевица 286 104 193 31 5,1

Азот (Ν)

Азот (Ν) – азотът е необходим за здравословния и бърз растеж на младите растения, фотосинтезната активност в листата и производството на протеини и въглехидрати, от които растенията се нуждаят във всеки стадий от растежа.

Фосфор (P)

Фосфор (P) – фосфорът стимулира развитието на кореновата система, допринася за стабилното вкореняване на посевите, подобрява усвояването на хранителните вещества и водата, повишава плодоносността на цветния прашец и осигурява необходимата енергия за всички метаболитни процеси на растеж и производство.

Калий (К)

Калий (К) – Калият изгражда механична опора за скелета на растенията, стимулира растежа на корените и листата, регулира оползотворяването на водата и повишава устойчивостта срещу болести и неблагоприятните климатични условия. Допринася за производството на въглехидрати в листата и тяхната миграция към зърната във фазата на “наливането”.

Цинк (Zn)

Цинк (Zn) – цинкът стимулира покълването и растежа на корените и листата, увеличава височината на растенията и размера на листната площ, засилва опрашването и участва като катализатор в образуването на много важни ензими.

Първоначален растеж (от посяването до появата на 6 лист)

Първоначално, за растежа на растенията роля играят веществата, които се съхраняват в семената и отчасти в зачатъчния корен, които вещества участват в подхранването основно с вода, както и с хранителни компоненти.

След появата на 2 лист, растенията стават самостоятелни, при което възловите корени постепенно заместват зачатъците и се превръщат в такива, които подхранват растенията, докато листата започват да фотосинтезират.

Към края на този период (3-6 лист) се образуват възлите, които развиват мъжко съцветие, както и ушните леторасти, и се задава броя на редовете, които включват зърната във всяко кочанче.

Въпреки, че на този етап потребностите на културата са ниски, ограничената коренова система затруднява оползотворяването на хранителните вещества в почвата.

Поради тази причина, снабдяването с необходимите хранителни вещества чрез основното торене рано и близо до корените играе определяща роля за растежа на, и добивите от, културата в следващите етапи.

Бърз вегетативен растеж (6 – 8 лист)

На този етап, растежът на кореновата система, образуването на нови корени, удължаването на стъблото и появата на нови листа се ускоряват. Растенията достигат крайната си височина и формирането на репродуктивните им органи се осъществява вътрешно, което ще определи добивите от културата.

Между 7 и 12 лист, ушните леторасти се появяват по аксилите на листата, а горните два ушни летораста се развиват в уши, които могат да се събират. Към момента на поява на 12 лист се оформя броят на редовете, в които ще растат зърната, а в редовете се оформят овулите.

Към момента на поява на 17 лист се оформя както най-големият възможен брой зърна, които растението може да произведе, така и крайния размер, до който ще достигне всеки летораст, като по този начин необратимо се оформя производственият потенциал на културата.

Вегетативният стадий завършва с пълната поява на пискюла в горната част на растението и началото на цъфтежа.

През този период на бърз растеж нуждите на културите от вода и хранителни вещества се увеличават максимално. Над 2/3 от Азота (N), 3/4 от Калия (K) и 50% от Фосфора (P) са поети към момента на началото на цъфтежа.

След появата на 8 лист, недостигът на вода и което и да било от трите гореспоменати хранителни вещества – по-специално, азота – спира растежа на растенията, ограничава броя и площта на листата, както и размера на кочана и броя на зърната и драстично намалява продукцията.

Торенето с азот между появата на 5 и 7 лист е абсолютно необходимо и представлява една от най-важните практики за добивите от културите.

От цъфтежа до наливането на зърната

Репродуктивният стадий започва с отделяне на прашец от пискюла и появата на свила отстрани на кочана, който стадий завършва след опрашването, с началото на растежа на зърната по размер и тегло.

След като приключи опрашването, всички органи на растението работят за „наливане“ на нарастващите зърна, увеличавайки бързо размера и теглото им. Отначало големи количества захари и протеини мигрират откъм листата и се натрупват в зърната, след което същите се превръщат в скорбяла, която постепенно се втвърдява по време на растежа на зърната.

Дори преди да се появи напълно пискюлът, по време на цъфтежа и в ранните етапи на растеж на зърната, потребността на растенията от хранителни вещества и вода е голяма.

От цъфтежа до узряването, растенията продължават да абсорбират 1/3 от азота (N) и цинка (Zn) и над 1/2 от фосфора (P), от които се нуждаят през целия цикъл на растежа.

В стадиите на цъфтеж и завързване, липсата на вода води до изсъхване на цветния прашец, забавено образуване на свила, недостатъчно опрашване и по-малък брой зърна, което води от своя страна до значително намаляване на добивите (с до 50%).

След завързването, по-специално в ранните стадии от растежа на зърната, липсата на хранителни вещества и вода води до намален размер и тегло на зърната, а често и до тяхното опадане, което значително намалява добивите.

Потребностите от фосфор (P) и цинк (Zn) през този период трябва да бъдат задоволени по подходящ начин от резервите от основното торене, а потребностите от азот (N) трябва да бъдат задоволени чрез повърхностно торене в стадия между 5 и 7 лист.

Културите трябва да се напояват редовно почти до момента на втвърдяване на зърната.

Зрялост

Следва зрялост на царевицата, зърната стават сухи и твърди. Признак за нормална зрялост е образуването на черен слой във връхчето на всяко зърно, където клетките умират и предотвратяват по-нататъшното акумулиране на скорбяла в сърцевината.

Основното торене оказва ключово влияние върху добивите от културата. Основното торене осигурява на растенията хранителни вещества, необходими за растежа на кореновата система, вегетативния растеж и цъфтежа. Което е още по-важно, основното торене генерира запаси, от които растенията ще се нуждаят в по-късните решаващи етапи на плододаването, особено що се отнася до фосфора и калия.

Дозировка:

 • ● 1/3 – 1/2 от Азота (Ν)
 • ● Цялото количество Фосфор (Р)
 • ● Цялото количество Калий (К)

Το Азотът, осигуряван чрез основното торене, трябва да бъде в амониева форма, проста или стабилизирана, така че да не се отмива в по-дълбоките слоеве на почвата и да е винаги на разположение на културите, за да се осигури устойчив и бърз растеж на корените, младите растения и листата.

Локализирано редово внасяне на известно количество (8-14 кг) стартов тор (NutrActive FerroZinc) заедно със семената подобрява усвояването на бавно подвижните фосфор и калий в ранните етапи на вкореняването, тъй като кореновата система все още не е напълно развита и има затруднения във връзка с адекватното подхранване на културите поради ниските температури на почвата.

Останалото количество при основното торене трябва да бъде разпръснато в полето. Препоръчва се да се използват комплексни торове с множество хранителни елементи (Nutrifert), които осигуряват адекватно снабдяване на растенията с необходимите хранителни вещества, или комплексни стабилизирани торове (NutrActive), които осигуряват защита за амониевия азот и стимулират бързия растеж както на подземните, така и на надземните части на растенията.

Торене на царевицата
Тип на тора Стадии на торене Дозировка (кг/хектар)

NutrActive plus 24-6-7 (12) +0,3Zn
NutrActive vital 19-9-9 (19) +0,3Zn
NutrActive leader 15-15-15 (15)
NutrActive zinc 24-12-0 (20) +0,5Zn
Ωmega fert 24-8-8 (7) +0,3Zn
Ωmega fert 20-10-5 (21)
Ωmega fert 14-14-14 (23)
Nutrifert N-max 26-7-5 (6) +0,5Zn
Nutrifert super 21-8-8 (16) +2MgO +0,1B +0,01Zn
Nutrifert standard 20-10-10 (15)
Nutrifert starter 18-9-6 (22) +0,2Zn

Основно торене

600 – 800 кг

* Цитираните дози са ориентировъчни. Относно торенето на културите, необходимо е да се вземат под внимание съветите на местните агрономи.

Целта е да се покрият нуждите на културите от хранителни вещества, необходими за вегетативния растеж, формирането на репродуктивните органи, здравословния цъфтеж и завързването на зърната и наливането на семената.

Моментът на прилагане има решаващо значение за развитието на културите; торенето винаги трябва да се извършва преди появата на 8 лист, в идеалния случай – между 5 и 7 лист.

Дозировка:

 • ● 1/2 – 2/3 от Азота (Ν)

Препоръчва се употреба на азотни торове, които стимулират вегетативния растеж и увеличават добивите, и азотни торове с амониев азот в проста или „стабилизирана“ форма, които намаляват загубите на азот от почвата и осигуряват адекватно снабдяване на растенията до края на отглеждането на културата.

Торене на царевицата
Тип на тора Стадии на торене Дозировка (кг/хектар)

NutrActive 27N 27-0-0 (28)
Ωmega 26N 26-0-0 (29)
Ωmega 26N solub 26-0-0 (29)
Fertammon special 25-0-0 (28) +0,5FeSO4 +0,5Zn
Fertammon 26 solub 26-0-0 (29)
Fertammon 26 26-0-0 (28)
Nutrammon 34,5 34,5-0-0
Nutrammon solub. 34,5-0-0
U-Flex 460 46-0-0
U-Flex 400 40-0-0 (14)

Повърхностно торене

400 – 600 кг

* Цитираните дози са ориентировъчни. Относно торенето на културите, необходимо е да се вземат под внимание съветите на местните агрономи.

(основно – повърхностно торене)

 • ● Продължително подхранване на царевицата с азот с бавно освобождаване
 • ● Комплексно подхранване в съответствие с потребностите на културите във всеки стадий от растежа
 • ● Увеличен цъфтеж и плододаване благодарение на редовното подхранване на растенията с двете азотни форми
 • ● Минимални загуби поради отмиване и изпаряване
 • ● Увеличен прием на вода и хранителни вещества
 • ● Висока разтворимост на фосфора, до 90% – за подхранване на културите във всякакви видове почва
 • ● Допълнително обогатяване със сяра за по-пълно оползотворяване на азота и фосфора.
 • ● Гарантирано подхранване на културите във всякакви на почва, при всякакви метеорологични условия

(Основно торене)

 • ● Специално формулиран състав, адаптиран към хранителните изисквания на царевицата
 • ● Всички хранителни елементи се съдържат в зърната във форма, която е усвоима от растенията
 • ● Незабавен пренос на хранителните елементи към културата.
 • ● Високо съдържание на амониев азот, което ги прави идеални за основно торене при царевицата.
 • ● Висока разтворимост на фосфора, до 90% – за подхранване на културите във всякакви видове почва
 • ● Допълнително обогатяване със сяра за по-добро оползотворяване на азота и микроелементите.

Царевицата вирее добре във всякакви типове почви. Почвите, считани за идеални, имат фина текстура, биват дълбоки и плодородни тинести или глинести почви с изобилие от органично вещество, в които царевицата може да усвои максимално хранителните вещества и влагата и да реализира високи добиви.

Тежките почви, които задържат вода, и силно засолените почви са неподходящи за отглеждане на тази култура.

Леките пясъчни почви не задържат достатъчно влага, следователно, дават слаби добиви и се нуждаят от повече подхранване и напояване.

По отношение на киселинността, царевицата вирее в диапазона на pH от 5 до 8, в идеалния случай – от 6,2 до 6,8.

Поради високото плододаване и бързия растеж, царевицата има висока потребност от хранителни вещества, при това, в твърде ограничен диапазон от време. Това означава, че става дума за култура, която изчерпва бързо запасите в почвата; следователно, нейните потребности от хранителни вещества трябва да бъдат покривани постоянно, за да се осигурят високи добиви и добро качество:

Торови елементи за производството на 16 тона зърно от хектар
(N) (P2O5 ) (K2O) (S) (Zn)
Царевица 286 104 193 31 5,1

Азот (Ν)

Азот (Ν) – азотът е необходим за здравословния и бърз растеж на младите растения, фотосинтезната активност в листата и производството на протеини и въглехидрати, от които растенията се нуждаят във всеки стадий от растежа.

Фосфор (P)

Фосфор (P) – фосфорът стимулира развитието на кореновата система, допринася за стабилното вкореняване на посевите, подобрява усвояването на хранителните вещества и водата, повишава плодоносността на цветния прашец и осигурява необходимата енергия за всички метаболитни процеси на растеж и производство.

Калий (К)

Калий (К) – Калият изгражда механична опора за скелета на растенията, стимулира растежа на корените и листата, регулира оползотворяването на водата и повишава устойчивостта срещу болести и неблагоприятните климатични условия. Допринася за производството на въглехидрати в листата и тяхната миграция към зърната във фазата на “наливането”.

Цинк (Zn)

Цинк (Zn) – цинкът стимулира покълването и растежа на корените и листата, увеличава височината на растенията и размера на листната площ, засилва опрашването и участва като катализатор в образуването на много важни ензими.

Първоначален растеж (от посяването до появата на 6 лист)

Първоначално, за растежа на растенията роля играят веществата, които се съхраняват в семената и отчасти в зачатъчния корен, които вещества участват в подхранването основно с вода, както и с хранителни компоненти.

След появата на 2 лист, растенията стават самостоятелни, при което възловите корени постепенно заместват зачатъците и се превръщат в такива, които подхранват растенията, докато листата започват да фотосинтезират.

Към края на този период (3-6 лист) се образуват възлите, които развиват мъжко съцветие, както и ушните леторасти, и се задава броя на редовете, които включват зърната във всяко кочанче.

Въпреки, че на този етап потребностите на културата са ниски, ограничената коренова система затруднява оползотворяването на хранителните вещества в почвата.

Поради тази причина, снабдяването с необходимите хранителни вещества чрез основното торене рано и близо до корените играе определяща роля за растежа на, и добивите от, културата в следващите етапи.

Бърз вегетативен растеж (6 – 8 лист)

На този етап, растежът на кореновата система, образуването на нови корени, удължаването на стъблото и появата на нови листа се ускоряват. Растенията достигат крайната си височина и формирането на репродуктивните им органи се осъществява вътрешно, което ще определи добивите от културата.

Между 7 и 12 лист, ушните леторасти се появяват по аксилите на листата, а горните два ушни летораста се развиват в уши, които могат да се събират. Към момента на поява на 12 лист се оформя броят на редовете, в които ще растат зърната, а в редовете се оформят овулите.

Към момента на поява на 17 лист се оформя както най-големият възможен брой зърна, които растението може да произведе, така и крайния размер, до който ще достигне всеки летораст, като по този начин необратимо се оформя производственият потенциал на културата.

Вегетативният стадий завършва с пълната поява на пискюла в горната част на растението и началото на цъфтежа.

През този период на бърз растеж нуждите на културите от вода и хранителни вещества се увеличават максимално. Над 2/3 от Азота (N), 3/4 от Калия (K) и 50% от Фосфора (P) са поети към момента на началото на цъфтежа.

След появата на 8 лист, недостигът на вода и което и да било от трите гореспоменати хранителни вещества – по-специално, азота – спира растежа на растенията, ограничава броя и площта на листата, както и размера на кочана и броя на зърната и драстично намалява продукцията.

Торенето с азот между появата на 5 и 7 лист е абсолютно необходимо и представлява една от най-важните практики за добивите от културите.

От цъфтежа до наливането на зърната

Репродуктивният стадий започва с отделяне на прашец от пискюла и появата на свила отстрани на кочана, който стадий завършва след опрашването, с началото на растежа на зърната по размер и тегло.

След като приключи опрашването, всички органи на растението работят за „наливане“ на нарастващите зърна, увеличавайки бързо размера и теглото им. Отначало големи количества захари и протеини мигрират откъм листата и се натрупват в зърната, след което същите се превръщат в скорбяла, която постепенно се втвърдява по време на растежа на зърната.

Дори преди да се появи напълно пискюлът, по време на цъфтежа и в ранните етапи на растеж на зърната, потребността на растенията от хранителни вещества и вода е голяма.

От цъфтежа до узряването, растенията продължават да абсорбират 1/3 от азота (N) и цинка (Zn) и над 1/2 от фосфора (P), от които се нуждаят през целия цикъл на растежа.

В стадиите на цъфтеж и завързване, липсата на вода води до изсъхване на цветния прашец, забавено образуване на свила, недостатъчно опрашване и по-малък брой зърна, което води от своя страна до значително намаляване на добивите (с до 50%).

След завързването, по-специално в ранните стадии от растежа на зърната, липсата на хранителни вещества и вода води до намален размер и тегло на зърната, а често и до тяхното опадане, което значително намалява добивите.

Потребностите от фосфор (P) и цинк (Zn) през този период трябва да бъдат задоволени по подходящ начин от резервите от основното торене, а потребностите от азот (N) трябва да бъдат задоволени чрез повърхностно торене в стадия между 5 и 7 лист.

Културите трябва да се напояват редовно почти до момента на втвърдяване на зърната.

Зрялост

Следва зрялост на царевицата, зърната стават сухи и твърди. Признак за нормална зрялост е образуването на черен слой във връхчето на всяко зърно, където клетките умират и предотвратяват по-нататъшното акумулиране на скорбяла в сърцевината.

Основното торене оказва ключово влияние върху добивите от културата. Основното торене осигурява на растенията хранителни вещества, необходими за растежа на кореновата система, вегетативния растеж и цъфтежа. Което е още по-важно, основното торене генерира запаси, от които растенията ще се нуждаят в по-късните решаващи етапи на плододаването, особено що се отнася до фосфора и калия.

Дозировка:

 • ● 1/3 – 1/2 от Азота (Ν)
 • ● Цялото количество Фосфор (Р)
 • ● Цялото количество Калий (К)

Το Азотът, осигуряван чрез основното торене, трябва да бъде в амониева форма, проста или стабилизирана, така че да не се отмива в по-дълбоките слоеве на почвата и да е винаги на разположение на културите, за да се осигури устойчив и бърз растеж на корените, младите растения и листата.

Локализирано редово внасяне на известно количество (8-14 кг) стартов тор (NutrActive FerroZinc) заедно със семената подобрява усвояването на бавно подвижните фосфор и калий в ранните етапи на вкореняването, тъй като кореновата система все още не е напълно развита и има затруднения във връзка с адекватното подхранване на културите поради ниските температури на почвата.

Останалото количество при основното торене трябва да бъде разпръснато в полето. Препоръчва се да се използват комплексни торове с множество хранителни елементи (Nutrifert), които осигуряват адекватно снабдяване на растенията с необходимите хранителни вещества, или комплексни стабилизирани торове (NutrActive), които осигуряват защита за амониевия азот и стимулират бързия растеж както на подземните, така и на надземните части на растенията.

Торене на царевицата
Тип на тора Стадии на торене Дозировка (кг/хектар)

NutrActive plus 24-6-7 (12) +0,3Zn
NutrActive vital 19-9-9 (19) +0,3Zn
NutrActive leader 15-15-15 (15)
NutrActive zinc 24-12-0 (20) +0,5Zn
Ωmega fert 24-8-8 (7) +0,3Zn
Ωmega fert 20-10-5 (21)
Ωmega fert 14-14-14 (23)
Nutrifert N-max 26-7-5 (6) +0,5Zn
Nutrifert super 21-8-8 (16) +2MgO +0,1B +0,01Zn
Nutrifert standard 20-10-10 (15)
Nutrifert starter 18-9-6 (22) +0,2Zn

Основно торене

600 – 800 кг

* Цитираните дози са ориентировъчни. Относно торенето на културите, необходимо е да се вземат под внимание съветите на местните агрономи.

Целта е да се покрият нуждите на културите от хранителни вещества, необходими за вегетативния растеж, формирането на репродуктивните органи, здравословния цъфтеж и завързването на зърната и наливането на семената.

Моментът на прилагане има решаващо значение за развитието на културите; торенето винаги трябва да се извършва преди появата на 8 лист, в идеалния случай – между 5 и 7 лист.

Дозировка:

 • ● 1/2 – 2/3 от Азота (Ν)

Препоръчва се употреба на азотни торове, които стимулират вегетативния растеж и увеличават добивите, и азотни торове с амониев азот в проста или „стабилизирана“ форма, които намаляват загубите на азот от почвата и осигуряват адекватно снабдяване на растенията до края на отглеждането на културата.

Торене на царевицата
Тип на тора Стадии на торене Дозировка (кг/хектар)

NutrActive 27N 27-0-0 (28)
Ωmega 26N 26-0-0 (29)
Ωmega 26N solub 26-0-0 (29)
Fertammon special 25-0-0 (28) +0,5FeSO4 +0,5Zn
Fertammon 26 solub 26-0-0 (29)
Fertammon 26 26-0-0 (28)
Nutrammon 34,5 34,5-0-0
Nutrammon solub. 34,5-0-0
U-Flex 460 46-0-0
U-Flex 400 40-0-0 (14)

Повърхностно торене

400 – 600 кг

* Цитираните дози са ориентировъчни. Относно торенето на културите, необходимо е да се вземат под внимание съветите на местните агрономи.

(основно – повърхностно торене)

 • ● Продължително подхранване на царевицата с азот с бавно освобождаване
 • ● Комплексно подхранване в съответствие с потребностите на културите във всеки стадий от растежа
 • ● Увеличен цъфтеж и плододаване благодарение на редовното подхранване на растенията с двете азотни форми
 • ● Минимални загуби поради отмиване и изпаряване
 • ● Увеличен прием на вода и хранителни вещества
 • ● Висока разтворимост на фосфора, до 90% – за подхранване на културите във всякакви видове почва
 • ● Допълнително обогатяване със сяра за по-пълно оползотворяване на азота и фосфора.
 • ● Гарантирано подхранване на културите във всякакви на почва, при всякакви метеорологични условия

(Основно торене)

 • ● Специално формулиран състав, адаптиран към хранителните изисквания на царевицата
 • ● Всички хранителни елементи се съдържат в зърната във форма, която е усвоима от растенията
 • ● Незабавен пренос на хранителните елементи към културата.
 • ● Високо съдържание на амониев азот, което ги прави идеални за основно торене при царевицата.
 • ● Висока разтворимост на фосфора, до 90% – за подхранване на културите във всякакви видове почва
 • ● Допълнително обогатяване със сяра за по-добро оползотворяване на азота и микроелементите.
ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ
Right Menu Icon