+359 2 996 3853

E-Mailoffice@hellagrolip.bg

         

+359 2 996 3853

         

Ръководство за подхранване на слънчоглед

Брошура – Слънчоглед

Слънчогледът е силно приспособимо растение, което дава адекватни добиви във възможно най-разнообразни почви. Високите добиви се постигат в дълбоки и плодородни почви със среден механичен състав, с подходящо отводняване и добро влагозадържане.

Тежките почви задържат вода и имат лоша проветряемост, което задушава и причинява заболявания на кореновата система, а леките почви се нуждаят от по-интензивно подхранване.

Що се отнася до химичните характеристики, слънчогледът обича почви с pH в диапазона от 5,8 до 8,0, в идеалния случай – от 6 до 7.2.

Това е растение, което обича умерен климат, като идеалната температура за растежа му е 25οС-28оС. Високите температури (> 35оСС), особено по време на цъфтежа и наливането на семената, водят до намалени добиви и имат неблагоприятен ефект върху количествените и качествените характеристики на произведеното масло.

Слънчогледът развива богата и дълбока коренова система, която му позволява да оползотворява по-добре водата и хранителните вещества в по-дълбоките слоеве на почвата. Въпреки, че хранителните му нужди са по-малки от тези на другите култури, адекватното подхранване има решаващо значение за ранния растеж на растенията, цъфтежа, производството на семена и концентрацията на масло в семената. Целенасоченото торене, чиято цел е да покрие изцяло хранителните нужди на културите, има ключово значение за постигането на високи и качествени добиви:

Торови елементи за производството на 3 т от хектар

Тип

(N)

(P2O5)

(K2O)

Слънчоглед

120-160

40-70

90-140

 

От засяването до появата на цветни глави (VE – R1)

Подходящите влагосъдържание и температура на почвата (> 10*C), в съчетание с подходяща дълбочина на засяване (3-5 см), са най-важните фактори за бързия и равномерен растеж на културата.

В ранните стадии, растежът на растенията е бавен и локализиран предимно в подземната им част. Растенията развиват здрава и дълбока коренова система, която им позволява да оползотворяват водата и хранителните вещества в по-дълбоките слоеве на почвата.

След появата на 8 лист, растението навлиза във фазата на вегетативен растеж и произвежда богата листна система. В растенията започва да се оформя цветната глава и, постепенно, в нея се оформят пространства, където след това се развиват отделните цветчета. Главата става видима, след като растенията са произвели 14-16 листа, а цветчетата стават напълно диференцируеми и развити две седмици преди истинския цъфтеж.

В етапа на бърз растеж, растенията абсорбират големи количества хранителни вещества и вода, което им помага да образуват здрава коренова система и богата зеленина, които подпомагат формирането на главата, цъфтежа и наливането на семената в последващите етапи от развитието.

Интензивността на поемане на хранителни вещества е ниска до появата на 4 лист, след което се увеличава между 4 и 8 лист, за да достигне максимум между 8 лист и появата на главата.

Азотът (Ν) допринася за развитието на листната система, засилва фотосинтезата и увеличава диаметъра на съцветието и броя на цветчетата, образувани в него, което предопределя по-голям потенциал по отношение на продукцията от културата.

Азотът стимулира нарастването на кореновата система и усвояването на хранителни вещества и вода. Увеличава се броят на оформените цветчета и подобрява цъфтежа, чрез което се увеличава производството.

Калият (К) изгражда механична опора за скелета на растенията, стимулира растежа на корените и листата, стимулира фотосинтезата, регулира водния баланс на растенията и предпазва културите от болести и неблагоприятните климатични условия.

Що се отнася до вторичните елементи, сярата (S) играе важна роля за оползотворяването на азота и увеличаването на повърхността на листната система, а що се отнася до микроелементите, борът (Β) участва в растежа на младата тъкан и увеличава производителността и плодоностността на цветния прашец.

От появата на главата до края на цъфтежа (R1 – R6)

Това е ключов етап от гледна точка на растежа на културите и добивите. На първо място, на върха на растението се появява незрялото съцветие под формата на малка пъпка, заобиколена от листа.

Растенията растат на височина и продължават да произвеждат листа до началото на цъфтежа, приключват растежа на цветчетата, достигат репродуктивно съзряване и са готови за торене.

Цъфтежът започва с отварянето на външните незрели езикообразни цветчета (жълти венчелистчета), постепенно се премества от периферията към центъра на цветната глава и завършва в рамките на 5-8 дни с увяхване на външните цветчета.

През целия период от появата на съцветие до завършване на цъфтежа, растенията имат доста високи изисквания по отношение на храненето и условията на околната среда. Те поемат хранителни вещества от почвата, за да образуват фотосинтезни продукти и, в същото време, разграждат част от веществата, които са съхранили в листата и стъблото си, за да подхранват главата.

Осигуряването на достатъчно хранителни вещества и вода и подходящите условия на околната среда са необходимо условие за здравословен цъфтеж и успешно опрашване и имат определящо влияние върху крайния продукт.

Азотът (Ν) увеличава броя на произведените листа и производството на фотосинтезни продукти и стимулира цъфтежа и опрашването.

Фосфорът (P) увеличава броя и плодоносността на цветчетата и осигурява на растението необходимата енергия за цъфтеж и опрашване, както и структурните елементи за последващото развитие на семките.

Калият (Κ) се поема в големи количества и се съхранява в растителните тъкани, увеличавайки производството и преноса на фотосинтезните вещества към главата и цветчетата.

Борът (Β) увеличава производството и плодоносността на цветния прашец, подобрявайки цъфтежа и плододаването.

От края на цъфтежа до узряването (R6 – R9)

С приключването на цъфтежа започва развитието на семките и производството на масло. В първия стадий, шлюпката на семката започва да нараства и достига окончателния си размер две седмици след цъфтежа.

Развитието на семенния ембрион започва на 8-ия ден след опрашването с акумулиране на вода, захари и протеини, последвано на по-късен етап от образуване на липиди, което предопределя концентрацията на маслото в семките.
Около месец след цъфтежа, прицветниците, заобикалящи главата, стават от зелени кафяви, както и чупливи, а основата на главата пожълтява. Тези промени означават естествено узряване, по време на което приключват наливането на семките и производството на масло.

Сухото тегло на семките, концентрацията на маслото и количеството на водата в тях достигат максималната си стойност, а единственото, което остава, е тяхното високо влагосъдържание (> 30%) постепенно да намалее, за да могат слънчогледите да бъдат реколтирани месец по-късно.

През целия период на наливане на семената и образуването на маслото, за да покрият увеличените си потребности, растенията прехвърлят големи количества от веществата, съхранявани в листата, в растящите семки, докато последните продължават да поемат хранителни вещества от почвата, по-специално азот и фосфор,

Поддържането на листната система в здравословно състояние, обезпечеността с влага и хранителни вещества от почвата и подходящата температура играят важна роля за постигане на високи добиви от семки и масло.

Азотът (Ν) продължава да се поема от напояваните култури. Същият допринася за съхраняване на листата и увеличава броя и теглото на семките. На този етап прекомерната обезпеченост с азот има отрицателен ефект върху растенията, намалявайки концентрацията на масло в семената и забавяйки реколтирането.

Фосфорът (P), който продължава да се приема, и калият (Κ), който растенията са съхранили в предходни етапи, увеличават размера и теглото на семките, както и концентрацията им в маслото, и подобряват количествените и качествените характеристики на продукцията.

Целта е да се задоволят потребностите на културите от хранителни вещества, необходими за формирането на богата коренова система и устойчив вегетативен растеж, както и за последващите стадии на цъфтежа и плододаването.

При сухолюбиви култури, цялото количество на азота (Ν), фосфора (P) и калия (Κ) се осигурява еднократно чрез основно торене.

При поливни култури, чрез основно торене се осигуряват следните количества:
● 1/3 – 1/2 от Азота (Ν)
● Цялото количество Фосфор (Р)
● Цялото количество Калий (К)

Азотът, внесен чрез основното торене, трябва да бъде или в амониева, или в стабилизирана амониева форма. При сухолюбивите култури, стабилизираният амониев азот помага да се избегне ранното развитие на прекомерно голяма листна маса, която би изчерпала водните запаси в почвата. При поливните култури, същият допринася за намаляването на азотните загуби и гарантираното снабдяване на културите на по-късните решаващи етапи на растежа и плододаването.

Препоръчва се да се употребяват комплексни торове с множество хранителни елементи (Nutrifert) или торове със стабилизиран азот (NutrActive), тъй като същите доставят на културите всички необходими хранителни вещества и удължават периода на подхранването за дълъг период от време.

Sunflower fertilizing

Тип на тора

Стадии на торене

Дозировка (кг/хектар)

NutrActive olivera 18-6-14 (12) +2MgO +0,3B
NutrActive vital 19-9-9 (19) +0,3Zn
NutrActive bor 21-7-11 (10) +0,3B
Ωmega fert 18-8-14 (14) +2MgO +0,3B
Ωmega fert 20-10-5 (21)
Nutrifert poly-bor 12-8-18 (12) +2MgO +0,3B
Nutrifert starter 18-9-6 (22) +0,2Zn
Nutrifert olistar 19-6-15 (7) +2MgO +0,5B
Nutrifert standard 20-10-10 (15)
Nutrifert super 21-8-8 (16) +2MgO +0,1B +0,01Zn

Основно торене

250 – 400 кг/p>

* Цитираните дози са ориентировъчни. Относно торенето на културите, необходимо е да се вземат под внимание съветите на местните агрономи.

Целта е да се задоволят нуждите на културите от азот и сяра, необходими за вегетативния растеж, формирането на репродуктивните органи, здравословния цъфтеж, образуването и наливането на семките.
Дозировка:
● 1/2 – 2/3 от Азота (Ν)

На този етап, адекватното подхранване на растенията с азот и сяра има решаващо значение за постигането на високи добиви, тъй като тези елементи засилват фотосинтезата и имат определящ ефект за увеличаването на броя, размера и теглото на семките и концентрацията на масло в тях.

Препоръчва се да се използват азотни торове, в които азотът е в амониева (Fertammon) или стабилизирана форма (NutrActive), тъй като тези торове са богати на сяра, имат ограничени загуби на азот от почвата и осигуряват достатъчно подхранване на културите до крайните стадии на наливане на семките.

Торене при слънчогледа

Тип на тора

Стадии на торене

Дозировка (кг/хектар)

NutrActive 26Ν Βoro-plus 26-0-0 (27) +0,3B
NutrActive 27N 27-0-0 (28)
Ωmega 26N 26-0-0 (29)
Ωmega 26N solub 26-0-0 (29)
Fertammon 26 26-0-0 (28)
Fertammon 26 solub 26-0-0 (29)
Fertammon special 25-0-0 (28) +0,5FeSO4 +0,5Zn
Nutrammon solub. 34,5-0-0
Nutrammon 33,5 33,5-0-0

Повърхностно торене

200 – 250 кг

* Цитираните дози са ориентировъчни. Относно торенето на културите, необходимо е да се вземат под внимание съветите на местните агрономи.

Начин на торене

Култура

Основно торене

Повърхностно торене

Слънчоглед

NutrActive
Ωmega fert
Nutrifert

NutrActive
Ωmega 26N
Fertammon
Nutrammon

(основно – повърхностно торене)

 • ● Дълготрайно подхранване на слънчогледа за дълъг период от време с азот с бавно освобождаване
 • ● Комплексно подхранване в съответствие с потребностите на културите във всеки стадий от развитието
 • ● Увеличени добиви от единица площ и висококачествени семки благодарение на подхранването на растенията с двете азотни форми.
 • ● Гарантирано подхранване на културите с азот до последните стадии на наливане на семената, без риск от загуби в резултат на отмиване или изпаряване.
 • ● Комплексно подхранване със стабилизирани азот и сяра, които увеличават броя, размера и теглото на семките и концентрацията на масло в тях.
 • ● Устойчив растеж на кореновата система и подобрен прием на водата и хранителните вещества.
 • ● При сухолюбивите култури, балансира вегетацията чрез предотвратяване изчерпването на водата в почвата.
 • ● Висока разтворимост на фосфора, до 90% – за подхранване на културите във всякакви видове почва
 • ● Допълнително обогатяване със сяра за по-добро оползотворяване на азота, фосфора и микроелементите.

(Основно торене)

 • ● Специално формулиран състав, адаптиран към хранителните изисквания на слънчогледа.
 • ● Всички хранителни елементи се съдържат в гранулата във форма, която може да бъде усвоявана.
 • ● Незабавен пренос на хранителните елементи към културата.
 • ● Комплексно подхранване на културите с всички необходими хранителни вещества.
 • ● Високо съдържание на амониев азот за дълготрайно подхранване на културите.
 • ● Висока разтворимост на фосфора, до 90% – за подхранване на културите във всякакви видове почва
 • ● Допълнително обогатяване със сяра за по-добро оползотворяване на азота, фосфора и микроелементите.

Слънчогледът е силно приспособимо растение, което дава адекватни добиви във възможно най-разнообразни почви. Високите добиви се постигат в дълбоки и плодородни почви със среден механичен състав, с подходящо отводняване и добро влагозадържане.

Тежките почви задържат вода и имат лоша проветряемост, което задушава и причинява заболявания на кореновата система, а леките почви се нуждаят от по-интензивно подхранване.

Що се отнася до химичните характеристики, слънчогледът обича почви с pH в диапазона от 5,8 до 8,0, в идеалния случай – от 6 до 7.2.

Това е растение, което обича умерен климат, като идеалната температура за растежа му е 25οС-28оС. Високите температури (> 35оСС), особено по време на цъфтежа и наливането на семената, водят до намалени добиви и имат неблагоприятен ефект върху количествените и качествените характеристики на произведеното масло.

Слънчогледът развива богата и дълбока коренова система, която му позволява да оползотворява по-добре водата и хранителните вещества в по-дълбоките слоеве на почвата. Въпреки, че хранителните му нужди са по-малки от тези на другите култури, адекватното подхранване има решаващо значение за ранния растеж на растенията, цъфтежа, производството на семена и концентрацията на масло в семената. Целенасоченото торене, чиято цел е да покрие изцяло хранителните нужди на културите, има ключово значение за постигането на високи и качествени добиви:

Торови елементи за производството на 3 т от хектар

Тип

(N)

(P2O5)

(K2O)

Слънчоглед

120-160

40-70

90-140

 

От засяването до появата на цветни глави (VE – R1)

Подходящите влагосъдържание и температура на почвата (> 10*C), в съчетание с подходяща дълбочина на засяване (3-5 см), са най-важните фактори за бързия и равномерен растеж на културата.

В ранните стадии, растежът на растенията е бавен и локализиран предимно в подземната им част. Растенията развиват здрава и дълбока коренова система, която им позволява да оползотворяват водата и хранителните вещества в по-дълбоките слоеве на почвата.

След появата на 8 лист, растението навлиза във фазата на вегетативен растеж и произвежда богата листна система. В растенията започва да се оформя цветната глава и, постепенно, в нея се оформят пространства, където след това се развиват отделните цветчета. Главата става видима, след като растенията са произвели 14-16 листа, а цветчетата стават напълно диференцируеми и развити две седмици преди истинския цъфтеж.

В етапа на бърз растеж, растенията абсорбират големи количества хранителни вещества и вода, което им помага да образуват здрава коренова система и богата зеленина, които подпомагат формирането на главата, цъфтежа и наливането на семената в последващите етапи от развитието.

Интензивността на поемане на хранителни вещества е ниска до появата на 4 лист, след което се увеличава между 4 и 8 лист, за да достигне максимум между 8 лист и появата на главата.

Азотът (Ν) допринася за развитието на листната система, засилва фотосинтезата и увеличава диаметъра на съцветието и броя на цветчетата, образувани в него, което предопределя по-голям потенциал по отношение на продукцията от културата.

Азотът стимулира нарастването на кореновата система и усвояването на хранителни вещества и вода. Увеличава се броят на оформените цветчета и подобрява цъфтежа, чрез което се увеличава производството.

Калият (К) изгражда механична опора за скелета на растенията, стимулира растежа на корените и листата, стимулира фотосинтезата, регулира водния баланс на растенията и предпазва културите от болести и неблагоприятните климатични условия.

Що се отнася до вторичните елементи, сярата (S) играе важна роля за оползотворяването на азота и увеличаването на повърхността на листната система, а що се отнася до микроелементите, борът (Β) участва в растежа на младата тъкан и увеличава производителността и плодоностността на цветния прашец.

От появата на главата до края на цъфтежа (R1 – R6)

Това е ключов етап от гледна точка на растежа на културите и добивите. На първо място, на върха на растението се появява незрялото съцветие под формата на малка пъпка, заобиколена от листа.

Растенията растат на височина и продължават да произвеждат листа до началото на цъфтежа, приключват растежа на цветчетата, достигат репродуктивно съзряване и са готови за торене.

Цъфтежът започва с отварянето на външните незрели езикообразни цветчета (жълти венчелистчета), постепенно се премества от периферията към центъра на цветната глава и завършва в рамките на 5-8 дни с увяхване на външните цветчета.

През целия период от появата на съцветие до завършване на цъфтежа, растенията имат доста високи изисквания по отношение на храненето и условията на околната среда. Те поемат хранителни вещества от почвата, за да образуват фотосинтезни продукти и, в същото време, разграждат част от веществата, които са съхранили в листата и стъблото си, за да подхранват главата.

Осигуряването на достатъчно хранителни вещества и вода и подходящите условия на околната среда са необходимо условие за здравословен цъфтеж и успешно опрашване и имат определящо влияние върху крайния продукт.

Азотът (Ν) увеличава броя на произведените листа и производството на фотосинтезни продукти и стимулира цъфтежа и опрашването.

Фосфорът (P) увеличава броя и плодоносността на цветчетата и осигурява на растението необходимата енергия за цъфтеж и опрашване, както и структурните елементи за последващото развитие на семките.

Калият (Κ) се поема в големи количества и се съхранява в растителните тъкани, увеличавайки производството и преноса на фотосинтезните вещества към главата и цветчетата.

Борът (Β) увеличава производството и плодоносността на цветния прашец, подобрявайки цъфтежа и плододаването.

От края на цъфтежа до узряването (R6 – R9)

С приключването на цъфтежа започва развитието на семките и производството на масло. В първия стадий, шлюпката на семката започва да нараства и достига окончателния си размер две седмици след цъфтежа.

Развитието на семенния ембрион започва на 8-ия ден след опрашването с акумулиране на вода, захари и протеини, последвано на по-късен етап от образуване на липиди, което предопределя концентрацията на маслото в семките.
Около месец след цъфтежа, прицветниците, заобикалящи главата, стават от зелени кафяви, както и чупливи, а основата на главата пожълтява. Тези промени означават естествено узряване, по време на което приключват наливането на семките и производството на масло.

Сухото тегло на семките, концентрацията на маслото и количеството на водата в тях достигат максималната си стойност, а единственото, което остава, е тяхното високо влагосъдържание (> 30%) постепенно да намалее, за да могат слънчогледите да бъдат реколтирани месец по-късно.

През целия период на наливане на семената и образуването на маслото, за да покрият увеличените си потребности, растенията прехвърлят големи количества от веществата, съхранявани в листата, в растящите семки, докато последните продължават да поемат хранителни вещества от почвата, по-специално азот и фосфор,

Поддържането на листната система в здравословно състояние, обезпечеността с влага и хранителни вещества от почвата и подходящата температура играят важна роля за постигане на високи добиви от семки и масло.

Азотът (Ν) продължава да се поема от напояваните култури. Същият допринася за съхраняване на листата и увеличава броя и теглото на семките. На този етап прекомерната обезпеченост с азот има отрицателен ефект върху растенията, намалявайки концентрацията на масло в семената и забавяйки реколтирането.

Фосфорът (P), който продължава да се приема, и калият (Κ), който растенията са съхранили в предходни етапи, увеличават размера и теглото на семките, както и концентрацията им в маслото, и подобряват количествените и качествените характеристики на продукцията.

Целта е да се задоволят потребностите на културите от хранителни вещества, необходими за формирането на богата коренова система и устойчив вегетативен растеж, както и за последващите стадии на цъфтежа и плододаването.

При сухолюбиви култури, цялото количество на азота (Ν), фосфора (P) и калия (Κ) се осигурява еднократно чрез основно торене.

При поливни култури, чрез основно торене се осигуряват следните количества:
● 1/3 – 1/2 от Азота (Ν)
● Цялото количество Фосфор (Р)
● Цялото количество Калий (К)

Азотът, внесен чрез основното торене, трябва да бъде или в амониева, или в стабилизирана амониева форма. При сухолюбивите култури, стабилизираният амониев азот помага да се избегне ранното развитие на прекомерно голяма листна маса, която би изчерпала водните запаси в почвата. При поливните култури, същият допринася за намаляването на азотните загуби и гарантираното снабдяване на културите на по-късните решаващи етапи на растежа и плододаването.

Препоръчва се да се употребяват комплексни торове с множество хранителни елементи (Nutrifert) или торове със стабилизиран азот (NutrActive), тъй като същите доставят на културите всички необходими хранителни вещества и удължават периода на подхранването за дълъг период от време.

Sunflower fertilizing

Тип на тора

Стадии на торене

Дозировка (кг/хектар)

NutrActive olivera 18-6-14 (12) +2MgO +0,3B
NutrActive vital 19-9-9 (19) +0,3Zn
NutrActive bor 21-7-11 (10) +0,3B
Ωmega fert 18-8-14 (14) +2MgO +0,3B
Ωmega fert 20-10-5 (21)
Nutrifert poly-bor 12-8-18 (12) +2MgO +0,3B
Nutrifert starter 18-9-6 (22) +0,2Zn
Nutrifert olistar 19-6-15 (7) +2MgO +0,5B
Nutrifert standard 20-10-10 (15)
Nutrifert super 21-8-8 (16) +2MgO +0,1B +0,01Zn

Основно торене

250 – 400 кг/p>

* Цитираните дози са ориентировъчни. Относно торенето на културите, необходимо е да се вземат под внимание съветите на местните агрономи.

Целта е да се задоволят нуждите на културите от азот и сяра, необходими за вегетативния растеж, формирането на репродуктивните органи, здравословния цъфтеж, образуването и наливането на семките.
Дозировка:
● 1/2 – 2/3 от Азота (Ν)

На този етап, адекватното подхранване на растенията с азот и сяра има решаващо значение за постигането на високи добиви, тъй като тези елементи засилват фотосинтезата и имат определящ ефект за увеличаването на броя, размера и теглото на семките и концентрацията на масло в тях.

Препоръчва се да се използват азотни торове, в които азотът е в амониева (Fertammon) или стабилизирана форма (NutrActive), тъй като тези торове са богати на сяра, имат ограничени загуби на азот от почвата и осигуряват достатъчно подхранване на културите до крайните стадии на наливане на семките.

Торене при слънчогледа

Тип на тора

Стадии на торене

Дозировка (кг/хектар)

NutrActive 26Ν Βoro-plus 26-0-0 (27) +0,3B
NutrActive 27N 27-0-0 (28)
Ωmega 26N 26-0-0 (29)
Ωmega 26N solub 26-0-0 (29)
Fertammon 26 26-0-0 (28)
Fertammon 26 solub 26-0-0 (29)
Fertammon special 25-0-0 (28) +0,5FeSO4 +0,5Zn
Nutrammon solub. 34,5-0-0
Nutrammon 33,5 33,5-0-0

Повърхностно торене

200 – 250 кг

* Цитираните дози са ориентировъчни. Относно торенето на културите, необходимо е да се вземат под внимание съветите на местните агрономи.

Начин на торене

Култура

Основно торене

Повърхностно торене

Слънчоглед

NutrActive
Ωmega fert
Nutrifert

NutrActive
Ωmega 26N
Fertammon
Nutrammon

(основно – повърхностно торене)

 • ● Дълготрайно подхранване на слънчогледа за дълъг период от време с азот с бавно освобождаване
 • ● Комплексно подхранване в съответствие с потребностите на културите във всеки стадий от развитието
 • ● Увеличени добиви от единица площ и висококачествени семки благодарение на подхранването на растенията с двете азотни форми.
 • ● Гарантирано подхранване на културите с азот до последните стадии на наливане на семената, без риск от загуби в резултат на отмиване или изпаряване.
 • ● Комплексно подхранване със стабилизирани азот и сяра, които увеличават броя, размера и теглото на семките и концентрацията на масло в тях.
 • ● Устойчив растеж на кореновата система и подобрен прием на водата и хранителните вещества.
 • ● При сухолюбивите култури, балансира вегетацията чрез предотвратяване изчерпването на водата в почвата.
 • ● Висока разтворимост на фосфора, до 90% – за подхранване на културите във всякакви видове почва
 • ● Допълнително обогатяване със сяра за по-добро оползотворяване на азота, фосфора и микроелементите.

(Основно торене)

 • ● Специално формулиран състав, адаптиран към хранителните изисквания на слънчогледа.
 • ● Всички хранителни елементи се съдържат в гранулата във форма, която може да бъде усвоявана.
 • ● Незабавен пренос на хранителните елементи към културата.
 • ● Комплексно подхранване на културите с всички необходими хранителни вещества.
 • ● Високо съдържание на амониев азот за дълготрайно подхранване на културите.
 • ● Висока разтворимост на фосфора, до 90% – за подхранване на културите във всякакви видове почва
 • ● Допълнително обогатяване със сяра за по-добро оползотворяване на азота, фосфора и микроелементите.
ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ
Right Menu Icon