+359 2 996 3853

E-Mailoffice@hellagrolip.bg

         

+359 2 996 3853

         

Устойчивост

Всички планове и дейности на HELLAGROLIP се реализират на базата на устойчиво
развитие на селското стопанство и опазване на околната среда. Ние признаваме и
приемаме нашата отговорност към обществеността и бъдещите поколения, като
подкрепяме дейностите, които допринасят за опазването на природните ресурси и
различни екосистеми.
Устойчиво развитие
Въглероден отпечатък
Замърсяване с нитрати
Политика в областта на околната среда
Енергийна политика

Устойчивост

Всички планове и дейности на HELLAGROLIP се реализират на базата на устойчиво развитие на селското стопанство и опазване на околната среда. Ние признаваме и приемаме нашата отговорност към обществеността и бъдещите поколения, като подкрепяме дейностите, които допринасят за опазването на природните ресурси и различни екосистеми.

Устойчиво развитие
Въглероден отпечатък
Замърсяване с нитрати
Политика в областта на околната среда
Енергийна политика
ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ
Right Menu Icon