Επιδότηση Λιπασμάτων

Επιδότηση Λιπασμάτων

Εναρμονιζόμαστε πλήρως με τις προϋποθέσεις της Νέας ΚΑΠ, προσφέροντας ασφαλή, πιστοποιημένα και καινοτόμα λιπάσματα CE που η εφαρμογή τους στο χωράφι επιδοτείται.
hellagrolip-svg-item-final

Contact us!

Ο Νέος Κανονισμός 2019/1009 για τα λιπάσματα θέτει σε προτεραιότητα τη χρήση λιπασμάτων που συμβάλλουν σημαντικά στην αποτελεσματική αξιοποίηση των φυσικών πόρων, βελτιώνουν τη διαχείριση των θρεπτικών στοιχείων από την καλλιέργεια και διασφαλίζουν την ολοκληρωμένη θρέψη και τις ποιοτικές αποδόσεις, με όσο το δυνατόν χαμηλότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η νέα ΚΑΠ που τέθηκε σε ισχύ το Ιανουάριο 2023 αποσκοπεί στην ενίσχυση του υπάρχοντα κανονισμού και στοχεύει στην προστασία της φύσης και τη διασφάλιση ενός πιο πράσινου και βιώσιμου γεωργικού τομέα. Γι’ αυτό το λόγο, η νέα ΚΑΠ επιδοτεί τους παραγωγούς, ενισχύοντας το εισόδημά τους, για την αγορά νέας γενιάς λιπασμάτων φιλικών προς το περιβάλλον:

Κατηγορία Λιπασμάτων

Καλλιεργητική Ομάδα

Ύψος Ενίσχυσης (€/στρ.)

Λιπάσματα με παρεμποδιστή

Αροτραίες

4,5 €/στρ.

Κηπευτικά και μόνιμες καλλιέργειες

6 €/στρ.

Λιπάσματα με βιοδιεγέρτη

Αροτραίες

3 €/στρ.

Κηπευτικά και μόνιμες καλλιέργειες

6 €/στρ.

Η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ, πρωτοπόρος στον κλάδο των λιπασμάτων και άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας, εναρμονίζεται πλήρως με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τη νέα ΚΑΠ, προσφέροντας πρωτοποριακά και πιστοποιημένα λιπάσματα CE που εγγυόνται την ασφάλεια του χρήστη και του περιβάλλοντος και ενισχύουν την αξία του παραγόμενου τελικού προϊόντος.

Οι προηγμένες τεχνολογίες που περιέχονται σε κάθε κόκκο, μεταβάλλουν καθοριστικά τη συμπεριφορά των θρεπτικών στοιχείων στο σύστημα έδαφος-φυτό, αυξάνουν κατακόρυφα την αφομοίωσή τους από την καλλιέργεια, ελαχιστοποιούν τη ρύπανση του περιβάλλοντος και μεγιστοποιούν την απόδοση των καλλιεργειών.

Στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ διαθέτει πέντε κατηγορίες πιστοποιημένων λιπασμάτων CE που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ και η εφαρμογή τους στο χωράφι επιδοτείται:

  • Τρεις κατηγορίες λιπασμάτων με παρεμποδιστή (NutrActiveCrystallin stabilUflex)
  • Δύο κατηγορίες λιπασμάτων με βιοδιεγέρτη (Ωmega fertOpera).

Η επιδότηση ισχύει για όλα τα λιπάσματα που έχουν παραχθεί ή θα παραχθούν, και ανήκουν σε μία από τις παραπάνω πέντε κατηγορίες προϊόντων.

NutrActive 27N

27-0-0 (+27)

NutrActive 26N Boro-plus

26-0-0 (+27 ) +0,3B

Νovacan 27N stabil

27-0-0

Νovacan special 27N stabil

27-0-0 +5MgO +0,2B

NutrActive agri-Phos

6-20-0 (+22) +7CaO

NutrActive mega-Phos

9-26-0 (+16)

NutrActive 20-10

20-10-0 (+23)

NutrActive expert

20-20-0 (+22)

NutrActive smart

24-12-0 (+20)

NutrActive zinc

24-12-0 (+18) +0,5Zn

NutrActive FerroZinc

11-22-22 (+10) +0,2Fe +0,2Zn

NutrActive special

12-12-17 (+30) +2MgO +TE

NutrActive magni-plus

14-7-14 (+25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn

NutrActive triple-S

15-15-15 (+25)

NutrActive leader

15-15-15 (+15)

NutrActive

18-5-5 (+14) +6CaO +2MgO +0,3B

NutrActive olivera

18-6-14 (+12) +2MgO +0,3B

NutrActive vital

19-9-9 (+19) +0,3Zn

NutrActive magni-bor

20-5-10 (+18) +2MgO +0,5B

NutrActive bor

21-7-11 (+10) +0,3B

NutrActive plus

24-6-7 (+12) +0,3Zn

NutrActive Ariston NK

14-10-20 (+15) +2MgO +TE

Ωmega 26N

26-0-0 (+29)

Ωmega 26N solub

26-0-0 (+29)

Ωmega favorite

24-0-0 (+32) +2MgO +0,3B

Ωmega fert

15-25-0 (+29)

Ωmega fert

16-20-0 (+32)

Ωmega fert

18-18-0 (+38) +0,1Cu

Ωmega fert

18-23-0 (+23)

Ωmega fert

20-20-0 (+22)

Ωmega fert

12-8-17 (+30) +2CaO +2MgO +TE

Ωmega fert

14-8-18 (+30) +2MgO +TE

Ωmega fert

14-14-14 (+23)

Ωmega fert

14-18-14 (+27)

Ωmega fert

14-22-7 (+20) +0,1B +0,1Zn

Ωmega fert

18-8-14 (+14) +2MgO +0,3B

Ωmega fert

20-6-12 (+14) +2MgO +0,3B +0,1Zn

Ωmega fert

20-10-5 (+21)

Ωmega fert

24-8-8 (+7) +0,3Zn

Ωmega Ariston NK

14-14-17 (+16) +2MgO +TE

Ωmega Humo-Kali

0-0-30 (+45) +10MgO +3%O.Y.

Crystallin stabil

21-0-0 (+60)

Crystallin Bor stabil

21-0-0 (+60) +0,2B

U-flex 460

46-0-0

U-flex 400

40-0-0 (+14)