+30 213 003 7600

+30 213 003 7600

         

+30 213 003 7600

         

Plan đubrenja žitarica

Žitarica Letak

Žitarice se lako prilagođavaju različitim tipovima zemljišta.

Na dubokim i plodnim zemljištima sa dobrom drenažom, hranljive materije i vlaga su dostupni pšenici što dovodi do postizanja visokih prinosa.

Ječmu, koji karakteriše kratak biološki ciklus i otpornost na visoke temperature i sušu, pogoduju plitka zemljišta u suvim područjima.

Biljke koje se gaje na zemljištima koja su zasićena vodom pate od raznih bolesti i karakteriše ih smanjenje prinosa. Usled toga ove tipove zemljišta treba izbegavati prilikom gajenja žitarica.

U pogledu kiselosti zemljišta, žitarice se normalno razvijaju i postižu visoke prinose u opsegu pH vrednosti od 5,5 do 7,5. Pšenici i ječmu više pogoduju alkalna dok raži i ovsu više odgovaraju kiselija zemljišta.

Moderne sorte ozimih žitarica zahtevaju povoljne uslove klime i zemljišta i adekvatnu količinu hranljivih materija radi postizanja svog punog proizvodnog potencijala. Da bi postigle visok prinos zrna i održale plodnost zemljišta, u zavisnosti od vrste biljke i količine padavina, žitarice imaju sledeće zahteve u pogledu primene đubriva:

(kg/ha)
Tip Azot (N) Fosfor (P2O5) Kalijum (K2O)
Meka pšenica 150 – 180 50 – 80 50 – 80
Tvrda durum pšenica 140 – 160 40 – 60 50 – 60
Ječam 80 – 120 40 – 50 40 – 50

Kod žitarica, snažan porast biljne mase i postizanje visokih prinosa zrna zahtevaju optimalno snabdevanje useva azotom i fosforom. Adekvatno snabdevanje biljaka ovim elementima u određenim fazama razvoja predstavlja odlučujući faktor za kvalitet i kvantitet krajnje proizvodnje:

 • Od setve do faze bokorenja, azot i fosfor podstiču razvoj bogatog korenovog sistema i poboljšavaju apsorpciju vode i hranljivih materija, kao i nalivanje zrna u kasnijim fazama razvoja. Osnovno đubrenje useva ovim elementima je preduslov za dobar početni rast useva i porast vegetativnih organa.
 • U fazi bokorenja, azot i fosfor podstiču formiranje produktivnih izdanaka iz korena, povećavaju broj klasova i ukupnu lisnu površinu po hektaru i tako stvaraju uslove za postizanje visoke produktivnosti useva.
 • U fazi izduživanja stabljike, dovoljno snabdevanje azotom omogućava opstanak izdanaka, povećava broj klasova po hektaru i broj zrna po klasu, produžava životni vek biljke i povećava proizvodnju.
 • U fazi pojave klasova, azot produžava aktivnost i trajanje listova, povećava sadržaj proteina u zrnu kao i njegovu težinu i poboljšava kvalitet proizvodnje, posebno durum – tvrde pšenice.

Osnovno đubrenje je neophodno jer je uzgoj pšenice i postizanje visokih prinosa na zemljištima niske plodnosti nemoguće bez dovoljne količine hranljivih materija. Prilikom razmatranja količina primene i tipa đubriva koje treba primeniti, mora se uzeti u obzir struktura zemljišta kao i količina i distribucija padavina tokom godine u određenom području.

Primena ukupne količine fosfora koja je neophodna (30-60kg/ha) i 1/2 ili 1/3 (50-80 kg/ha) od ukupne količine azota, omogućava formiranje organa (list – koren), osigurava snažan porast biljke tokom zime i podstiče formiranje izdanaka u sledećoj fazi razvoja.

Zbog toga, tokom osnovnog đubrenja, preporučuje se primena đubriva sa visokim sadržajem amonijačnog (Nutriphos) ili stabilizovanog azota (NutrActive) jer ovi tipovi đubriva povećavaju snabdevanje biljaka u skladu sa njihovim rastućim potrebama i smanjuju gubitke usled ispiranja.

Primena đubriva u žitarica
Tip đubriva Vreme primene Količina primene (kg/ha)

NutrActive 20-10 20-10-0 (20)
NutrActive expert 20-20-0 (22)
NutrActive smart 24-12-0 (20)
Ωmega fert 15-25-0 (29)
Ωmega fert 18-23-0 (23)
Nutriphos classic 16-20-0 (32)
Nutriphos 20-10 20-10-0 (20)
Nutriphos 22-11 22-11-0 (22)
Nutriphos oxisoil 15-13-0 (35) +10CaO +2MgO
Nutriphos oxifertil 12-12-0 (28)

Osnovno đubrenje

(setve)

 
 
250 – 300 kg

* Navedene količine primene su predlog, za konkretne programe primene đubriva u određenim zasadima i usevima, potražiti savet lokalnog agronoma.

Površinskim đubrenjem se unosi preostala količina neophodnog azota u jednoj ili dve aplikacije, u zavisnosti od tipa useva. U mekoj pšenici, preporučuje se primena u jednoj aplikaciji tokom faze bokorenja, dok se u usevima tvrde pšenice može primeniti i u vidu dodatne aplikacije pre pojave klasova u cilju povećanja proizvodnje i poboljšanja kvaliteta zrna.

Potrebe za azotom i tačno vreme primene zavise od gustine biljaka po kvadratnom metru (m²).

 • U poljima sa malom gustinom biljaka, preporučuje se ranije površinsko đubrenje (pre ili na početku faze bokorenja) sa visokim količinama azota da bi se povećao broj bokora.
 • U poljima sa velikom gustinom biljaka, preporučuje se kasnija primena površinskog đubrenja (kada je faza bokorenja poodmakla) manjim količinama azota da bi se izbegao nastanak bolesti i pojava poleganja useva.

Posebno priikom ranijih primena, pre i za vreme faze bokorenja, preporučuje se upotreba đubriva iz linija NutrActive, koja omogućavaju površinsku primenu azota u jednoj aplikaciji i omogućavaju adekvatnu ishranu biljkama čak i tokom kritičnih faza razvoja – pojava klasova i nalivanje zrna. Na taj način dolazi do znatnog povećanja proizvodnje

Primena đubriva u žitarica
Tip đubriva Vreme primene Količina primene (kg/ha)

NutrActive 27N 27-0-0 (28)
Novacan 27N stabil 27-0-0
Nutrammon +Επικ. 34,5-0-0
Nutrammon 33,5-0-0
Nitrocan 26-0-0

Prihrana

(U fazi bokorenja)

 
200 – 300 kg

* Navedene količine primene su predlog, za konkretne programe primene đubriva u određenim zasadima i usevima, potražiti savet lokalnog agronoma.

(Osnovno đubrenje – Prihrana)

 • ● Produžena ishrana useva zahvaljujući azotu koji se sporo oslobađa.
 • ● Kompletna ishrana, u skladu sa potrebama useva tokom svih faza razvoja.
 • ● Gubici usled ispiranja i isparavanja su svedeni na minimum.
 • ● Povećanje prinosa po hektaru usled redovnog snabdevanja biljke sa oba oblika azota.
 • ● Snažan razvoj korenovog sistema i poboljšano usvajanje vode i hranljivih materija.
 • ● Fleksibilnost u pogledu vremena primene i garantovano snabdevanje azotom u svim vremenskim uslovima.
 • ● Mogućnost ranije primene površinskog đubrenja u suvim ili vlažnim područjima bez rizika od gubitka đubriva.
 • ● Ušteda u pogledu troškova i utrošenih radnih sati usled smanjenog broja aplikacija.

(Osnovno đubrenje)

 • ● Kombinacija visokog sadržaja amonijačnog oblika azota i fosfora visoke dostupnosti, povećava efikasnost primene osnovnog đubrenja.
 • ● Dodatak u vidu sumpora utiče na poboljšanje iskorišćavanja hranljivih materija i doprinosi kompletnoj ishrani useva.
 • ● Stimuliše nastanak bogatog korenovog sistema i osigurava dobar početni rast i razvoj useva na svim tipovima zemljišta.

(Prihrana)

 • ● Snabdevanje useva azotom koji je u potpunosti rastvorljiv u vodi i dostupan biljkama. Obezbeđuje biljci energiju koja je neophodna za brz porast.
 • ● Njihov hemijski sastav poboljšava usvajanje ostalih elemenata (K, Ca, Mg), podstiče plodonošenje i doprinosi povećanju proizvodnje.
 • ● Imaju zanemarljiv efekat na kiselost zemljišta i male zahteve za vodom u poređenju sa ostalim azotnim đubrivima.
 • ● Utiče na povećanje prinosa i sadržaja proteina u zrnu i poboljšanje žitarica.

Žitarice se lako prilagođavaju različitim tipovima zemljišta.

Na dubokim i plodnim zemljištima sa dobrom drenažom, hranljive materije i vlaga su dostupni pšenici što dovodi do postizanja visokih prinosa.

Ječmu, koji karakteriše kratak biološki ciklus i otpornost na visoke temperature i sušu, pogoduju plitka zemljišta u suvim područjima.

Biljke koje se gaje na zemljištima koja su zasićena vodom pate od raznih bolesti i karakteriše ih smanjenje prinosa. Usled toga ove tipove zemljišta treba izbegavati prilikom gajenja žitarica.

U pogledu kiselosti zemljišta, žitarice se normalno razvijaju i postižu visoke prinose u opsegu pH vrednosti od 5,5 do 7,5. Pšenici i ječmu više pogoduju alkalna dok raži i ovsu više odgovaraju kiselija zemljišta.

Moderne sorte ozimih žitarica zahtevaju povoljne uslove klime i zemljišta i adekvatnu količinu hranljivih materija radi postizanja svog punog proizvodnog potencijala. Da bi postigle visok prinos zrna i održale plodnost zemljišta, u zavisnosti od vrste biljke i količine padavina, žitarice imaju sledeće zahteve u pogledu primene đubriva:

(kg/ha)
Tip Azot (N) Fosfor (P2O5) Kalijum (K2O)
Meka pšenica 150 – 180 50 – 80 50 – 80
Tvrda durum pšenica 140 – 160 40 – 60 50 – 60
Ječam 80 – 120 40 – 50 40 – 50

Kod žitarica, snažan porast biljne mase i postizanje visokih prinosa zrna zahtevaju optimalno snabdevanje useva azotom i fosforom. Adekvatno snabdevanje biljaka ovim elementima u određenim fazama razvoja predstavlja odlučujući faktor za kvalitet i kvantitet krajnje proizvodnje:

 • Od setve do faze bokorenja, azot i fosfor podstiču razvoj bogatog korenovog sistema i poboljšavaju apsorpciju vode i hranljivih materija, kao i nalivanje zrna u kasnijim fazama razvoja. Osnovno đubrenje useva ovim elementima je preduslov za dobar početni rast useva i porast vegetativnih organa.
 • U fazi bokorenja, azot i fosfor podstiču formiranje produktivnih izdanaka iz korena, povećavaju broj klasova i ukupnu lisnu površinu po hektaru i tako stvaraju uslove za postizanje visoke produktivnosti useva.
 • U fazi izduživanja stabljike, dovoljno snabdevanje azotom omogućava opstanak izdanaka, povećava broj klasova po hektaru i broj zrna po klasu, produžava životni vek biljke i povećava proizvodnju.
 • U fazi pojave klasova, azot produžava aktivnost i trajanje listova, povećava sadržaj proteina u zrnu kao i njegovu težinu i poboljšava kvalitet proizvodnje, posebno durum – tvrde pšenice.

Osnovno đubrenje je neophodno jer je uzgoj pšenice i postizanje visokih prinosa na zemljištima niske plodnosti nemoguće bez dovoljne količine hranljivih materija. Prilikom razmatranja količina primene i tipa đubriva koje treba primeniti, mora se uzeti u obzir struktura zemljišta kao i količina i distribucija padavina tokom godine u određenom području.

Primena ukupne količine fosfora koja je neophodna (30-60kg/ha) i 1/2 ili 1/3 (50-80 kg/ha) od ukupne količine azota, omogućava formiranje organa (list – koren), osigurava snažan porast biljke tokom zime i podstiče formiranje izdanaka u sledećoj fazi razvoja.

Zbog toga, tokom osnovnog đubrenja, preporučuje se primena đubriva sa visokim sadržajem amonijačnog (Nutriphos) ili stabilizovanog azota (NutrActive) jer ovi tipovi đubriva povećavaju snabdevanje biljaka u skladu sa njihovim rastućim potrebama i smanjuju gubitke usled ispiranja.

Primena đubriva u žitarica
Tip đubriva Vreme primene Količina primene (kg/ha)

NutrActive 20-10 20-10-0 (20)
NutrActive expert 20-20-0 (22)
NutrActive smart 24-12-0 (20)
Ωmega fert 15-25-0 (29)
Ωmega fert 18-23-0 (23)
Nutriphos classic 16-20-0 (32)
Nutriphos 20-10 20-10-0 (20)
Nutriphos 22-11 22-11-0 (22)
Nutriphos oxisoil 15-13-0 (35) +10CaO +2MgO
Nutriphos oxifertil 12-12-0 (28)

Osnovno đubrenje

(setve)

 
 
250 – 300 kg

* Navedene količine primene su predlog, za konkretne programe primene đubriva u određenim zasadima i usevima, potražiti savet lokalnog agronoma.

Površinskim đubrenjem se unosi preostala količina neophodnog azota u jednoj ili dve aplikacije, u zavisnosti od tipa useva. U mekoj pšenici, preporučuje se primena u jednoj aplikaciji tokom faze bokorenja, dok se u usevima tvrde pšenice može primeniti i u vidu dodatne aplikacije pre pojave klasova u cilju povećanja proizvodnje i poboljšanja kvaliteta zrna.

Potrebe za azotom i tačno vreme primene zavise od gustine biljaka po kvadratnom metru (m²).

 • U poljima sa malom gustinom biljaka, preporučuje se ranije površinsko đubrenje (pre ili na početku faze bokorenja) sa visokim količinama azota da bi se povećao broj bokora.
 • U poljima sa velikom gustinom biljaka, preporučuje se kasnija primena površinskog đubrenja (kada je faza bokorenja poodmakla) manjim količinama azota da bi se izbegao nastanak bolesti i pojava poleganja useva.

Posebno priikom ranijih primena, pre i za vreme faze bokorenja, preporučuje se upotreba đubriva iz linija NutrActive, koja omogućavaju površinsku primenu azota u jednoj aplikaciji i omogućavaju adekvatnu ishranu biljkama čak i tokom kritičnih faza razvoja – pojava klasova i nalivanje zrna. Na taj način dolazi do znatnog povećanja proizvodnje

Primena đubriva u žitarica
Tip đubriva Vreme primene Količina primene (kg/ha)

NutrActive 27N 27-0-0 (28)
Novacan 27N stabil 27-0-0
Nutrammon +Επικ. 34,5-0-0
Nutrammon 33,5-0-0
Nitrocan 26-0-0

Prihrana

(U fazi bokorenja)

 
200 – 300 kg

* Navedene količine primene su predlog, za konkretne programe primene đubriva u određenim zasadima i usevima, potražiti savet lokalnog agronoma.

(Osnovno đubrenje – Prihrana)

 • ● Produžena ishrana useva zahvaljujući azotu koji se sporo oslobađa.
 • ● Kompletna ishrana, u skladu sa potrebama useva tokom svih faza razvoja.
 • ● Gubici usled ispiranja i isparavanja su svedeni na minimum.
 • ● Povećanje prinosa po hektaru usled redovnog snabdevanja biljke sa oba oblika azota.
 • ● Snažan razvoj korenovog sistema i poboljšano usvajanje vode i hranljivih materija.
 • ● Fleksibilnost u pogledu vremena primene i garantovano snabdevanje azotom u svim vremenskim uslovima.
 • ● Mogućnost ranije primene površinskog đubrenja u suvim ili vlažnim područjima bez rizika od gubitka đubriva.
 • ● Ušteda u pogledu troškova i utrošenih radnih sati usled smanjenog broja aplikacija.

(Osnovno đubrenje)

 • ● Kombinacija visokog sadržaja amonijačnog oblika azota i fosfora visoke dostupnosti, povećava efikasnost primene osnovnog đubrenja.
 • ● Dodatak u vidu sumpora utiče na poboljšanje iskorišćavanja hranljivih materija i doprinosi kompletnoj ishrani useva.
 • ● Stimuliše nastanak bogatog korenovog sistema i osigurava dobar početni rast i razvoj useva na svim tipovima zemljišta.

(Prihrana)

 • ● Snabdevanje useva azotom koji je u potpunosti rastvorljiv u vodi i dostupan biljkama. Obezbeđuje biljci energiju koja je neophodna za brz porast.
 • ● Njihov hemijski sastav poboljšava usvajanje ostalih elemenata (K, Ca, Mg), podstiče plodonošenje i doprinosi povećanju proizvodnje.
 • ● Imaju zanemarljiv efekat na kiselost zemljišta i male zahteve za vodom u poređenju sa ostalim azotnim đubrivima.
 • ● Utiče na povećanje prinosa i sadržaja proteina u zrnu i poboljšanje žitarica.
ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ
Right Menu Icon