+30 213 003 7600

+30 213 003 7600

         

+30 213 003 7600

         

Plan đubrenja krompir

Krompir Letak

Krompir uspeva na dubokom i plodnom zemljištu, srednje do fine teksture, sa adekvatnom drenažom i provetravanjem. Peskovita ilovača sa obiljem organske materije smatra se idealnom za visok prinos i kvalitet krompira.

Siromašna peskovita zemljišta koja ne zadržavaju vlagu idealna su za ranije sorte, uz obaveznu primenu đubriva i navodnjavanje.

Usev krompira uspeva na zemljištima koja imaju pH vrednost između 4,5 i 7,5, idealno između 5,5 i 6.

U poređenju sa ostalim usevima, krompir karakteriše izuzetno visoka produkcija biljne mase u kratkom vremenskom periodu.

Za postizanje visokog prinosa, potrebna je ishrana dovoljnom količinom hranljivih materija tokom celog vegetativnog razvoja. Krompir ima velike zahteve za hranljivim materijama potrebne za uspešan razvoj korena, izdanaka i krtola.

Godišnje biljne potrebe za prinos od 50t (kg/ha)
Type Azot
(N)
Fosfor
(P2O5)
Kalijum
(K2O)
Magnezijum
(MgO)
Sumpor
(S)
Podzemno 70 36 110 25 15
Nadzemno 180 84 260 45 25
Ukupno 250 120 370 70 40

Od nicanja do početka razvoja krtola

Από το φύτρωμα έως την έναρξη της κονδυλοποίησης

Neposredno posle nicanja, na površinu zemljišta izbijaju izdanci i listovi, dok se koren i stoloni razvijaju u zemljištu, gde će se kasnije formirati krtole.

Za vreme ove faze, primarni cilj je formiranje snažnog korenovog sistema čija je uloga snabdevanje biljke hranljivim materijama i vodom.

U ovoj fazi, akcenat je na ranom razvoju bogate lisne mase koja omogućava proizvodnju obilja hranljivih materija koje u kasnijim fazama razvoja mirgiraju u stolone i učestvuju u formiranju krtola.

Opšte stanje useva ima odlučujuću ulogu u formiranju krtola kao finalnog proizvoda.

(N) – Azot stimuliše brz porast, povećava broj listova i podstiče njihovu fotosintetsku aktivnost. Treba izbegavati prekomernu primenu azota tokom ove faze razvoja jer to dovodi do pojačanog vegetativnog rasta što utiče na odlaganje početka formiranja krtola i smanjuje prinos.

(P) – Fosfor je najznačajniji element u ishrani tokom ove faze razvoja. Podstiče rast korena i utiče na ranije nicanje. Adekvatno snabdevanje useva fosforom, ubrzava početak formiranja krtola i povećava prinos.

(K) – Kalijum podstiče razvoj korena i listova i reguliše vodni balans unutar biljke, štiti biljku od bolesti I štetnih uticaja spoljašnje sredine (vremenskih uslova).

(Ca/Mg) – Kalcijum je neophodan za rast korena, lišća i razvoj tkiva. Pomaže biljci da se izbori sa stresom. Magnezijum povećava aktivnost fotosinteze, doprinosi proizvodnji ugljenih hidrata i podstiče njihovu migraciju u stolone pri čemu se formiraju krtole.

Od početka do kraja formiranja krtola

Από την έναρξη της κονδυλοποίησης έως και την ολοκλήρωσή της

Proces formiranja krtola počinje u ovo vreme. Proizvodi fotosinteze se kreću u stolone čiji vrhovi počinju da se uvećavaju.

(N) – Azot održava stalnu i jaku fotosintetsku aktivnost listova, koja je neophodna za formiranje krtola. Treba izbegavati dodatak azota za vreme procesa formiranja krtola jer on utiče na smanjenje broja stolona koji bi se dalje razvili u krtole.

(P) – Fosfor utiče na razvijanje krtola više nego bilo koji drugi element. On je ključni element koji određuje broj krtola koje će se formirati i nastaviti sa razvojem.

(K), (Mg) – Kalijum i magnezijum poboljšavaju kapacitet fotosinteze lišća i povećavaju proizvodnju ugljenih hidrata koji kasnije učestvuju u procesu formiranja krtola.

Od početka rasta do dostizanja pune veličine krtola

Από την έναρξη αύξησης των κονδύλων έως το τελικό μέγεθος

U ovoj fazi, proteini i ugljeni hidrati proizvedeni u listovima kao i voda i određena količina neorganskih hranljivih materija koje se već nalaze u biljci kao i one koji su unete usvajanjem iz zemljišta, migriraju u krtole i podstiču povećavanje njihove težine i veličine.

U ovom stadijumu, krompir ima najveće potrebe prema hranljivim materijama i vodi.

(N) – Azot značajno doprinosi rastu krtola. Učestvuje u proizvodnji proteina koji su uskladišteni u krtolama i produžava trajanje života listova koji su glavni izvor hranljivih materija za krtole.

(P) – Fosfor – Za vreme ovog perioda razvoja, fosfor ima odlučujući uticaj na veličinu krtole. Učestvuje u proizvodnji rezervnih materija u nadzemnim biljnim organima, dok određene količine fosfora migriraju do krtola.

(K) – Kalijum – Za vreme rasta krtola, kalijum se absorbuje brže i u većim količinama od ostalih hranljivih elemenata. Doprinosi sintezi ugljenih hidrata u lišću i njihovoj migraciji u krtole. Adekvatno snabdevanje kalijumom tokom ovog perioda razvoja je odlučujuće za visinu i kvalitet krajnjeg proizvoda.

(Mg/Ca) – Magnezijum i kalcijum imaju odlučujući efekat na razvoj krtola. Magnezijum povećava fotosintetsku aktivnost i podstiče migraciju ugljenih hidrata u krtole. Kalcijum doprinosi formiranju krtola, štiti ih od bolesti i štetnih uticaja spoljašnje sredine i podtiče zdrav razvoj pokožice.

Od rasta krtola do berbe

Από το γέμισμα των κονδύλων έως και την συγκομιδή

U ovoj fazi, krtole dostižu svoju punu veličinu dok težina nastavlja da se povećava tako što se akumuliraju veće količine skroba.

U ovom periodu, količine azota (N) treba da ostanu na niskom nivou. Previše azota u ovoj fazi povećava procenat proteina, odlaže berbu i smanjuje kvalitet krtola. Nasuprot tome, adekvatno snabdevanje kalijumom (K) povećava akumulaciju skroba u krtolama i njene kvalitativne karakteristike i u kombinaciji sa fosforom (P) poboljšava kvalitet i debljinu pokožice i produžava sposobnost skladištenja posle berbe.

Cilj je ispuniti zahteve biljaka prema onim hranljivim elementima koji su joj neophodni za razvoj snažnog korenovog sistema i za rano i optimalno nicanje koje podstiče formiranje krtola.

Ključno je da unete količine fosfora i kalijuma za vreme osnovnog đubrenja pokrivaju najmanje 2/3 ukupnih potreba. Ovi hranljivi elementi treba da budu dostupni usevu što ranije, da bi se postigao visok prinos. Sa druge strane, snabdevanje azotom ne treba da prelazi 30 do 40 % od ukupnih potreba useva tokom osnovnog đubrenja.

Snabdevanje krompira u ovoj fazi razvoja je sledeće:

 • ● 1/3 ukupne količine potrebnog azota (N)
 • ● 2/3 ukupne količine potrebnog fosfora (P) i kalijuma (K)
 • ● 1/2 ili ukupna količina potrebnog magnezijuma (Mg)

Tokom osnovnog đubrenja, azot treba uneti u zemljište u amonijačnom obliku jer je stopa usvajanja tokom početnih faza razvoja niska i usvajanje teče polako. Upotrebom nitratnog oblika azota (ΝΟ3-) dolazi do velikih gubitaka i ometanja usvajanja fosfora.

Preporučuje se upotreba stabilizovanih đubriva (NutrActive) jer ona štite amonijačni oblik azota i osiguravaju rast useva na duži vremenski period; ili komplesknih višekomponentnih đubriva (Complefert) koji u potpunosti pokrivaju zahteve koje biljke imaju prema N, P, K, S, Mg, B, Zn, Fe.

Primena đubriva u krompir
Tip đubriva Vreme primene Količina primene (kg/ha)

NutrActive special 12-12-17 (30) +2MgO +TE
NutrActive triple-S 15-15-15 (25)
Ωmega fert 14-8-18 (30) +2MgO +TE
Ωmega fert 14-18-14 (27)
Complefert premium 8-12-18 (30) +2MgO +TE
Complefert extra 12-10-20 (28) +2MgO +TE
Complefert blue-star 12-12-17 (30) +2MgO +TE

Osnovno đubrenje

800 – 1200 kg

* Navedene količine primene su predlog, za konkretne programe primene đubriva u određenim zasadima i usevima, potražiti savet lokalnog agronoma.

Neposredno posle nicanja (prva aplikacija)

Cilj je formiranje bogate lisne mase koja doprinosi zdravom formiranju krtola.

Preporučuje se rana primena azota i kalcijuma, neposredno po nicanju biljke, dok se fosfor dodaje kasnije, pre početka formiranja krtola.

Snabdevanje krompira hranljivim materijama u ovoj fazi razvoja je sledeće:

 • ● 1/3 ukupne količine potrebnog azota (N)
 • ● 1/3 ukupne količine potrebnog fosfora (P)
 • ● 1/2 ukupne količine potrebnog magnezijuma (Mg)
 • ● 1/2 ukupne količine potrebnog kalcijuma (Ca)

Preporučuje se upotreba stabilizovanih đubriva (NutrActive) ili kompleksnih višekomponentnih đubriva (Complefert). Primena ovih tipova đubriva omogućava ujednačen rast podzemnih i nadzemnih biljnih delova i podstče formiranje zdravih krtola. Deo potrebnih količina azota i kalijuma može da se unese pomoću sistema za navodnjavanje u obliku kalcijum nitrata ili kalijum sulfata.

Faza završetka formiranja krtola (druga aplikacija)

Cilj druge aplikacija prilikom prihane krompira je da ispuni visoke zahteve biljke prema hranljivim materijama da bi se krtole neometano razvijale. U ovoj fazi prihrana se primenjuje pre završetka formiranja krtola i naglasak treba da bude na primeni đubriva koja sadrže azot i kalijum.

Snabdevanje useva krompira u ovoj fazi razvoja je sledeće:

 • ● 1/3 ukupne količine potrebnog azota (N)
 • ● 1/3 ukupne količine potrebnog kalijuma (K)

Preporučuje se upotreba NP đubriva iz linije Complefert koja su veoma rastvorljiva i snabdevaju usev potpuno usvojivim oblicima N, P, K, S, Mg i mikroelementima da bi se osiguralo povećanje veličine i težine krtola.

Primena đubriva u krompir
Tip đubriva Vreme primene Količina primene (kg/ha)

NutrActive 27N 27-0-0 (28)
Novacan special 27N stabil 27-0-0 +5MgO +0,2B
Fertammon special 25-0-0 (28) + 0,5FeSO4 +0,5Zn
Fertammon 26 26-0-0 (28)
Nutrammon solub. 34,5-0-0
Nitrocan special 27-0-0 +5MgO +0,2B

Odmah nakon nicanja

250 – 500 kg

Complefert master 15-5-20 (20) +2MgO +TE
Complefert magni-plus 14-7-14 (25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn
Complefert blue-star 12-12-17 (30) +2MgO +TE
Complefert extra 12-10-20 (20) +2MgO +TE
Complefert special 12-8-17 (27) +2MgO +TE

Na početku porasta krtola

400 – 500 kg

* Navedene količine primene su predlog, za konkretne programe primene đubriva u određenim zasadima i usevima, potražiti savet lokalnog agronoma.

Osnovno đubrenje Odmah nakon nicanja Na početku porasta krtola
Krompir Complefert®
Ωmega fert®
NutrActive®
NutrActive®
Novacan stabil®
Fertammon®
Nitrocan®
Complefert®

(Osnovno đubrenje – Prihrana)

 • ● Produžena ishrana useva spororazlažućim azotom.
 • ● Kompletna ishrana, u skladu sa biljnim potrebama u svim fazama razvoja.
 • ● Povećano formiranje krtola usled snabdevanja biljke i amonijačnim i nitratnim oblikom azota.
 • ● Gubici usled ispiranja su svedeni na minimum.
 • ● Poboljšano usvajanje vode i azota.
 • ● Visoka rastvorljivost fosfora, do 90 % za ishranu useva na svim tipovima zemljišta.
 • ● Kalijum je u obliku kalijum sulfata, što je značajno za postizanje visokog prinosa i njegovog boljeg kvaliteta.
 • ● Dodatak u vidu sumpora je značajan za bolje iskorišćavanje azota i fosfora.
 • ● Garantovana ishrana useva na svim tipovima zemljišta i u svim vremenskim uslovima.

(Osnovno đubrenje – Prihrana)

 • ● Bogata primarnim (N, P, K) i sekundarnim (S, Mg) elementima, kao i mikroelementima (B, Zn) i pružaju usevu potpunu ishranu koja uključuje sve neophodne hranljive materije.
 • ● Potpuno usvojivi oblici hranljivih materija koji se nalaze u specijalizovanom odnosu, prilagođenom usevu krompira.
 • ● Visok sadržaj amonijačnog oblika azota, za produženu ishranu useva.
 • ● Optimalno iskorišćavanje hranljivih materija. Gubici su svedeni na minimum.
 • ● Kalijum je u obliku kalijum sulfata što je značajno za postizanje visokih prinosa i njegovog boljeg kvaliteta.
 • ● Visoka rastvorljivost fosfora, do 90 %, za ishranu useva na svim tipovima zemljišta.
 • ● Dodatak u vidu sumpora je značajan za bolje iskorišćavanje azota, fosfora i mikroelemenata.

Krompir uspeva na dubokom i plodnom zemljištu, srednje do fine teksture, sa adekvatnom drenažom i provetravanjem. Peskovita ilovača sa obiljem organske materije smatra se idealnom za visok prinos i kvalitet krompira.

Siromašna peskovita zemljišta koja ne zadržavaju vlagu idealna su za ranije sorte, uz obaveznu primenu đubriva i navodnjavanje.

Usev krompira uspeva na zemljištima koja imaju pH vrednost između 4,5 i 7,5, idealno između 5,5 i 6.

U poređenju sa ostalim usevima, krompir karakteriše izuzetno visoka produkcija biljne mase u kratkom vremenskom periodu.

Za postizanje visokog prinosa, potrebna je ishrana dovoljnom količinom hranljivih materija tokom celog vegetativnog razvoja. Krompir ima velike zahteve za hranljivim materijama potrebne za uspešan razvoj korena, izdanaka i krtola.

Godišnje biljne potrebe za prinos od 50t (kg/ha)
Type Azot
(N)
Fosfor
(P2O5)
Kalijum
(K2O)
Magnezijum
(MgO)
Sumpor
(S)
Podzemno 70 36 110 25 15
Nadzemno 180 84 260 45 25
Ukupno 250 120 370 70 40

Od nicanja do početka razvoja krtola

Από το φύτρωμα έως την έναρξη της κονδυλοποίησης

Neposredno posle nicanja, na površinu zemljišta izbijaju izdanci i listovi, dok se koren i stoloni razvijaju u zemljištu, gde će se kasnije formirati krtole.

Za vreme ove faze, primarni cilj je formiranje snažnog korenovog sistema čija je uloga snabdevanje biljke hranljivim materijama i vodom.

U ovoj fazi, akcenat je na ranom razvoju bogate lisne mase koja omogućava proizvodnju obilja hranljivih materija koje u kasnijim fazama razvoja mirgiraju u stolone i učestvuju u formiranju krtola.

Opšte stanje useva ima odlučujuću ulogu u formiranju krtola kao finalnog proizvoda.

(N) – Azot stimuliše brz porast, povećava broj listova i podstiče njihovu fotosintetsku aktivnost. Treba izbegavati prekomernu primenu azota tokom ove faze razvoja jer to dovodi do pojačanog vegetativnog rasta što utiče na odlaganje početka formiranja krtola i smanjuje prinos.

(P) – Fosfor je najznačajniji element u ishrani tokom ove faze razvoja. Podstiče rast korena i utiče na ranije nicanje. Adekvatno snabdevanje useva fosforom, ubrzava početak formiranja krtola i povećava prinos.

(K) – Kalijum podstiče razvoj korena i listova i reguliše vodni balans unutar biljke, štiti biljku od bolesti I štetnih uticaja spoljašnje sredine (vremenskih uslova).

(Ca/Mg) – Kalcijum je neophodan za rast korena, lišća i razvoj tkiva. Pomaže biljci da se izbori sa stresom. Magnezijum povećava aktivnost fotosinteze, doprinosi proizvodnji ugljenih hidrata i podstiče njihovu migraciju u stolone pri čemu se formiraju krtole.

Od početka do kraja formiranja krtola

Από την έναρξη της κονδυλοποίησης έως και την ολοκλήρωσή της

Proces formiranja krtola počinje u ovo vreme. Proizvodi fotosinteze se kreću u stolone čiji vrhovi počinju da se uvećavaju.

(N) – Azot održava stalnu i jaku fotosintetsku aktivnost listova, koja je neophodna za formiranje krtola. Treba izbegavati dodatak azota za vreme procesa formiranja krtola jer on utiče na smanjenje broja stolona koji bi se dalje razvili u krtole.

(P) – Fosfor utiče na razvijanje krtola više nego bilo koji drugi element. On je ključni element koji određuje broj krtola koje će se formirati i nastaviti sa razvojem.

(K), (Mg) – Kalijum i magnezijum poboljšavaju kapacitet fotosinteze lišća i povećavaju proizvodnju ugljenih hidrata koji kasnije učestvuju u procesu formiranja krtola.

Od početka rasta do dostizanja pune veličine krtola

Από την έναρξη αύξησης των κονδύλων έως το τελικό μέγεθος

U ovoj fazi, proteini i ugljeni hidrati proizvedeni u listovima kao i voda i određena količina neorganskih hranljivih materija koje se već nalaze u biljci kao i one koji su unete usvajanjem iz zemljišta, migriraju u krtole i podstiču povećavanje njihove težine i veličine.

U ovom stadijumu, krompir ima najveće potrebe prema hranljivim materijama i vodi.

(N) – Azot značajno doprinosi rastu krtola. Učestvuje u proizvodnji proteina koji su uskladišteni u krtolama i produžava trajanje života listova koji su glavni izvor hranljivih materija za krtole.

(P) – Fosfor – Za vreme ovog perioda razvoja, fosfor ima odlučujući uticaj na veličinu krtole. Učestvuje u proizvodnji rezervnih materija u nadzemnim biljnim organima, dok određene količine fosfora migriraju do krtola.

(K) – Kalijum – Za vreme rasta krtola, kalijum se absorbuje brže i u većim količinama od ostalih hranljivih elemenata. Doprinosi sintezi ugljenih hidrata u lišću i njihovoj migraciji u krtole. Adekvatno snabdevanje kalijumom tokom ovog perioda razvoja je odlučujuće za visinu i kvalitet krajnjeg proizvoda.

(Mg/Ca) – Magnezijum i kalcijum imaju odlučujući efekat na razvoj krtola. Magnezijum povećava fotosintetsku aktivnost i podstiče migraciju ugljenih hidrata u krtole. Kalcijum doprinosi formiranju krtola, štiti ih od bolesti i štetnih uticaja spoljašnje sredine i podtiče zdrav razvoj pokožice.

Od rasta krtola do berbe

Από το γέμισμα των κονδύλων έως και την συγκομιδή

U ovoj fazi, krtole dostižu svoju punu veličinu dok težina nastavlja da se povećava tako što se akumuliraju veće količine skroba.

U ovom periodu, količine azota (N) treba da ostanu na niskom nivou. Previše azota u ovoj fazi povećava procenat proteina, odlaže berbu i smanjuje kvalitet krtola. Nasuprot tome, adekvatno snabdevanje kalijumom (K) povećava akumulaciju skroba u krtolama i njene kvalitativne karakteristike i u kombinaciji sa fosforom (P) poboljšava kvalitet i debljinu pokožice i produžava sposobnost skladištenja posle berbe.

Cilj je ispuniti zahteve biljaka prema onim hranljivim elementima koji su joj neophodni za razvoj snažnog korenovog sistema i za rano i optimalno nicanje koje podstiče formiranje krtola.

Ključno je da unete količine fosfora i kalijuma za vreme osnovnog đubrenja pokrivaju najmanje 2/3 ukupnih potreba. Ovi hranljivi elementi treba da budu dostupni usevu što ranije, da bi se postigao visok prinos. Sa druge strane, snabdevanje azotom ne treba da prelazi 30 do 40 % od ukupnih potreba useva tokom osnovnog đubrenja.

Snabdevanje krompira u ovoj fazi razvoja je sledeće:

 • ● 1/3 ukupne količine potrebnog azota (N)
 • ● 2/3 ukupne količine potrebnog fosfora (P) i kalijuma (K)
 • ● 1/2 ili ukupna količina potrebnog magnezijuma (Mg)

Tokom osnovnog đubrenja, azot treba uneti u zemljište u amonijačnom obliku jer je stopa usvajanja tokom početnih faza razvoja niska i usvajanje teče polako. Upotrebom nitratnog oblika azota (ΝΟ3-) dolazi do velikih gubitaka i ometanja usvajanja fosfora.

Preporučuje se upotreba stabilizovanih đubriva (NutrActive) jer ona štite amonijačni oblik azota i osiguravaju rast useva na duži vremenski period; ili komplesknih višekomponentnih đubriva (Complefert) koji u potpunosti pokrivaju zahteve koje biljke imaju prema N, P, K, S, Mg, B, Zn, Fe.

Primena đubriva u krompir
Tip đubriva Vreme primene Količina primene (kg/ha)

NutrActive special 12-12-17 (30) +2MgO +TE
NutrActive triple-S 15-15-15 (25)
Ωmega fert 14-8-18 (30) +2MgO +TE
Ωmega fert 14-18-14 (27)
Complefert premium 8-12-18 (30) +2MgO +TE
Complefert extra 12-10-20 (28) +2MgO +TE
Complefert blue-star 12-12-17 (30) +2MgO +TE

Osnovno đubrenje

800 – 1200 kg

* Navedene količine primene su predlog, za konkretne programe primene đubriva u određenim zasadima i usevima, potražiti savet lokalnog agronoma.

Neposredno posle nicanja (prva aplikacija)

Cilj je formiranje bogate lisne mase koja doprinosi zdravom formiranju krtola.

Preporučuje se rana primena azota i kalcijuma, neposredno po nicanju biljke, dok se fosfor dodaje kasnije, pre početka formiranja krtola.

Snabdevanje krompira hranljivim materijama u ovoj fazi razvoja je sledeće:

 • ● 1/3 ukupne količine potrebnog azota (N)
 • ● 1/3 ukupne količine potrebnog fosfora (P)
 • ● 1/2 ukupne količine potrebnog magnezijuma (Mg)
 • ● 1/2 ukupne količine potrebnog kalcijuma (Ca)

Preporučuje se upotreba stabilizovanih đubriva (NutrActive) ili kompleksnih višekomponentnih đubriva (Complefert). Primena ovih tipova đubriva omogućava ujednačen rast podzemnih i nadzemnih biljnih delova i podstče formiranje zdravih krtola. Deo potrebnih količina azota i kalijuma može da se unese pomoću sistema za navodnjavanje u obliku kalcijum nitrata ili kalijum sulfata.

Faza završetka formiranja krtola (druga aplikacija)

Cilj druge aplikacija prilikom prihane krompira je da ispuni visoke zahteve biljke prema hranljivim materijama da bi se krtole neometano razvijale. U ovoj fazi prihrana se primenjuje pre završetka formiranja krtola i naglasak treba da bude na primeni đubriva koja sadrže azot i kalijum.

Snabdevanje useva krompira u ovoj fazi razvoja je sledeće:

 • ● 1/3 ukupne količine potrebnog azota (N)
 • ● 1/3 ukupne količine potrebnog kalijuma (K)

Preporučuje se upotreba NP đubriva iz linije Complefert koja su veoma rastvorljiva i snabdevaju usev potpuno usvojivim oblicima N, P, K, S, Mg i mikroelementima da bi se osiguralo povećanje veličine i težine krtola.

Primena đubriva u krompir
Tip đubriva Vreme primene Količina primene (kg/ha)

NutrActive 27N 27-0-0 (28)
Novacan special 27N stabil 27-0-0 +5MgO +0,2B
Fertammon special 25-0-0 (28) + 0,5FeSO4 +0,5Zn
Fertammon 26 26-0-0 (28)
Nutrammon solub. 34,5-0-0
Nitrocan special 27-0-0 +5MgO +0,2B

Odmah nakon nicanja

250 – 500 kg

Complefert master 15-5-20 (20) +2MgO +TE
Complefert magni-plus 14-7-14 (25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn
Complefert blue-star 12-12-17 (30) +2MgO +TE
Complefert extra 12-10-20 (20) +2MgO +TE
Complefert special 12-8-17 (27) +2MgO +TE

Na početku porasta krtola

400 – 500 kg

* Navedene količine primene su predlog, za konkretne programe primene đubriva u određenim zasadima i usevima, potražiti savet lokalnog agronoma.

Osnovno đubrenje Odmah nakon nicanja Na početku porasta krtola
Krompir Complefert®
Ωmega fert®
NutrActive®
NutrActive®
Novacan stabil®
Fertammon®
Nitrocan®
Complefert®

(Osnovno đubrenje – Prihrana)

 • ● Produžena ishrana useva spororazlažućim azotom.
 • ● Kompletna ishrana, u skladu sa biljnim potrebama u svim fazama razvoja.
 • ● Povećano formiranje krtola usled snabdevanja biljke i amonijačnim i nitratnim oblikom azota.
 • ● Gubici usled ispiranja su svedeni na minimum.
 • ● Poboljšano usvajanje vode i azota.
 • ● Visoka rastvorljivost fosfora, do 90 % za ishranu useva na svim tipovima zemljišta.
 • ● Kalijum je u obliku kalijum sulfata, što je značajno za postizanje visokog prinosa i njegovog boljeg kvaliteta.
 • ● Dodatak u vidu sumpora je značajan za bolje iskorišćavanje azota i fosfora.
 • ● Garantovana ishrana useva na svim tipovima zemljišta i u svim vremenskim uslovima.

(Osnovno đubrenje – Prihrana)

 • ● Bogata primarnim (N, P, K) i sekundarnim (S, Mg) elementima, kao i mikroelementima (B, Zn) i pružaju usevu potpunu ishranu koja uključuje sve neophodne hranljive materije.
 • ● Potpuno usvojivi oblici hranljivih materija koji se nalaze u specijalizovanom odnosu, prilagođenom usevu krompira.
 • ● Visok sadržaj amonijačnog oblika azota, za produženu ishranu useva.
 • ● Optimalno iskorišćavanje hranljivih materija. Gubici su svedeni na minimum.
 • ● Kalijum je u obliku kalijum sulfata što je značajno za postizanje visokih prinosa i njegovog boljeg kvaliteta.
 • ● Visoka rastvorljivost fosfora, do 90 %, za ishranu useva na svim tipovima zemljišta.
 • ● Dodatak u vidu sumpora je značajan za bolje iskorišćavanje azota, fosfora i mikroelemenata.
ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ
Right Menu Icon