+30 213 003 7600

+30 213 003 7600

         

+30 213 003 7600

         

Proizvodi

Fokusirani na istraživanja i inovacije, koristimo obimno znanje i trening naših zaposlenih i
nudimo pun opseg inovativnih proizvoda za ishranu useva koji pokrivaju veliki obim potreba
koje zahteva moderna poljoprivreda.
Azotna đubriva visokog kvaliteta razvijena sa ciljem da biljkama obezbede azot koji je u potpunosti rastvorljiv
u vodi i usvojiv.
Visoko kvalitetna azotna đubriva koja sadrže kombinaciju dva usvojiva oblika azota i kalcijum u idealnoj razmeri.
Azotna đubriva vrhunskog kvaliteta razvijena se sa ciljem efikasnog snabdevanja useva usvojivim oblicima azota i sumpora.
Tehnološki napredna azotna đubriva koja kombinuju brzodelujući nitratni oblik azota i “stabilizovani” amonijačni oblik azota sa mnogobrojnim povoljnim osobinama kalcijuma.
Složena NP đubriva visokog kvaliteta koja na jedinstveni način kombinuju produženo dejstvo amonijačnog azota, za biljke najdostupnijeg i najrastvorljivijeg oblika fosfora i sumpor.
Složena višekomponentna NPK đubriva visokog kvaliteta koja u svakoj granuli kombinuju primarne i sekundarne elemente koji se nalaze u celosti u svom najdostupnijem obliku i u međusobnim razmerama koje su prilagođene potrebama različitih useva.
Složena višekomponentna NPK-SOP đubriva visokog kvaliteta koja u svakoj granuli sadrže kombinaciju svih neophodnih makroelemenata (N, P, K, S, Mg) kao i najvažnijih mikroelemenata (B, Zn, Fe) koji su neophodni za kompletnu ishranu biljaka.
Đubriva napredne tehnologije koja sadrže inhibitor nitrifikacije (DCD), koji sprečava gubitak đubriva, “stabilizuje” azot u zemljištu i produžava njegovu dostupnost usevu na duži vremenski period.
Inovativna đubriva sa tehnologijom nanopolimera (NHET) koja sprečavaju imobilizaciju hranljivih materija u zemljištu, povećavaju efikasnost primene đubriva i osiguravaju biljkama dovoljnu količinu hranljivih materija tokom dužeg vremenskog perioda.
Vodorastvorljiva đubriva vrhunskog kvaliteta koja su u svom sastavu bogata primarnim i sekundarnim hranljivim materijama i visokim sadržajem helatnih mikroelemenata. Ova đubriva zadovoljavaju biljne potrebe u uzgoju u svim modernim sistemima fertigacije.

Proizvodi

Fokusirani na istraživanja i inovacije, koristimo obimno znanje i trening naših zaposlenih i nudimo pun opseg inovativnih proizvoda za ishranu useva koji pokrivaju veliki obim potreba koje zahteva moderna poljoprivreda.
Azotna đubriva visokog kvaliteta razvijena sa ciljem da biljkama obezbede azot koji je u potpunosti rastvorljiv u vodi i usvojiv.
Visoko kvalitetna azotna đubriva koja sadrže kombinaciju dva usvojiva oblika azota i kalcijum u idealnoj razmeri.
Azotna đubriva vrhunskog kvaliteta razvijena se sa ciljem efikasnog snabdevanja useva usvojivim oblicima azota i sumpora.
Tehnološki napredna azotna đubriva koja kombinuju brzodelujući nitratni oblik azota i “stabilizovani” amonijačni oblik azota sa mnogobrojnim povoljnim osobinama kalcijuma.
Složena NP đubriva visokog kvaliteta koja na jedinstveni način kombinuju produženo dejstvo amonijačnog azota, za biljke najdostupnijeg i najrastvorljivijeg oblika fosfora i sumpor.
Složena višekomponentna NPK đubriva visokog kvaliteta koja u svakoj granuli kombinuju primarne i sekundarne elemente koji se nalaze u celosti u svom najdostupnijem obliku i u međusobnim razmerama koje su prilagođene potrebama različitih useva.
Složena višekomponentna NPK-SOP đubriva visokog kvaliteta koja u svakoj granuli sadrže kombinaciju svih neophodnih makroelemenata (N, P, K, S, Mg) kao i najvažnijih mikroelemenata (B, Zn, Fe) koji su neophodni za kompletnu ishranu biljaka.
Đubriva napredne tehnologije koja sadrže inhibitor nitrifikacije (DCD), koji sprečava gubitak đubriva, “stabilizuje” azot u zemljištu i produžava njegovu dostupnost usevu na duži vremenski period.
Inovativna đubriva sa tehnologijom nanopolimera (NHET) koja sprečavaju imobilizaciju hranljivih materija u zemljištu, povećavaju efikasnost primene đubriva i osiguravaju biljkama dovoljnu količinu hranljivih materija tokom dužeg vremenskog perioda.
Vodorastvorljiva đubriva vrhunskog kvaliteta koja su u svom sastavu bogata primarnim i sekundarnim hranljivim materijama i visokim sadržajem helatnih mikroelemenata. Ova đubriva zadovoljavaju biljne potrebe u uzgoju u svim modernim sistemima fertigacije.
ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ
Right Menu Icon