Innovative fertilizers with nanopolymer technology

Contactați-ne!

Alimentația integrală a plantelor și dezvoltarea îngrășămintelor constituie nucleul agriculturii moderne și sunt legate în mod indisolubil de creșterea producției agricole și de o mai bună calitate alimentară.

Cu toate acestea, gradul de aplicare a îngrășămintelor nu depinde în întregime de plante. Proprietățile solului au un efect determinant asupra utilizării îngrășămintelor, iar pierderile mari de nutrienți reduc eficiența fertilizării.

Peste 40-50% din azot (N) este vaporizat în atmosferă și se scufundă în straturile mai adânci ale solului, reducând astfel semnificativ utilizarea acestuia de către culturi. Într-o perioadă scurtă de timp, fosforul (P) formează compuși puțin solubili, se stabilizează în sol și doar 15-25% din cantitatea aplicată rămâne la dispoziția plantelor. Potasiul (Κ) este scufundat în straturi mai adânci în solurile nisipoase, în timp ce în solurile argiloase grele este legat de minerale filosilicate fiind indisponibil pentru plante în perioadele în care culturile au cerințe ridicate în acestea.

Dezvoltarea de noi tehnologii, cum ar fi inhibitorii de nitrificare, chelați, diverși polimeri, rasinile osmoice si polianionice, precum si nanotehnologia – se afla in centrul cercetarii moderne in scopul cresterii utilizarii ingrasamintelor de catre plante si al obtinerii unei nutritii integrale a culturilor si a unor randamente mai mari.

Prin nanotehnologia ΝHET care este integrată în fiecare granula, aceste îngrășăminte împiedică imobilizarea nutrienților în sol și reduc la minimum pierderile în mediu, sporind astfel disponibilitatea nutrienților pentru plante, maximizând eficiența fertilizării și asigurând aprovizionarea cu nutrienți a culturilor pentru o perioadă lungă de timp. Capacitatea unică a îngrășămintelor Ωmega fert de a furniza plantelor forme asimilabile de nutrienți îmbunătățește nutriția culturilor și joacă un rol determinant în creșterea randamentelor și îmbunătățirea calității produselor agricole.

Noua generație de îngrășăminte de înaltă generație Ωmega fert a integrat datele cele mai recente ale cercetării agricole în alimentația culturilor și a fost dezvoltată pentru a modifica în mod esențial comportamentul nutrienților în sistemul planta-sol.

Ωmega 26N 26-0-0 (29)

Ωmega 26N este un îngrășământ cu azot bazat pe o tehnologie avansată, special conceput pentru a oferi culturilor o nutriție completă și eficientă , in ambele forme asimilabile ale azotului și a sulfului.

În procesul său de producție, nanotehnologia NHET este încorporată în fiecare granulă care înmulțește valoarea nutritivă a îngrășământului, maximizează eficiența îngrășămintelor și crește utilizarea nutrienților din culturi.

Raportul special (3:1) dintre forma amoniacală (NH4) și azotată (NO3) asigură o nutriție adecvată și lină a plantelor cu ambele forme de azot. Azotul nitric este absorbit direct din rădăcini și acoperă nevoile de creștere pe termen scurt, în timp ce azotul amoniacal este reținut în sol și prelungește aprovizionarea recoltei pentru o perioadă mai lungă.

Prezența sulfului (S) crește absorbția și utilizarea azotului de către plante, afectează în mod direct dezvoltarea sistemului radicular și stimulează sinteza compușilor de azot care măresc randamentele și caracteristicile de calitate ale producției.

Combinația ideală intre substanțele nutritive si tehnologia nanopolimerică NHET face ca Ωmega 26N să fie cel mai inovator îngrășământ cu azot din agricultura modernă și o alegere de top pentru fertilizarea superioară a tuturor culturilor din toate tipurile de sol.

 

Azot (Ν) Azot amoniacal (NH4) Azot nitric (NO3) Fosfor (P2Ο5) Potasiu (Κ2Ο) Magneziu (MgO) Sulf (SO3) Bor (B) Zinc (Zn) Fier (Fe)
26%
18,7%
7,3%
-
-
-
29%
-
-
-

Ωmega 26N solub 26-0-0 (29)

Ωmega 26N solub este un ingrășământ cu azot bazat pe o tehnologie avansată, complet solubil în apă, care combină într-un raport special (3:1) forma amoniacală (NH4) și nitrică (NO3) a azotului, cu sulf și tehnologia inovatoare a nanopolimerului NHET.

Azotul nitric este absorbit imediat de rădăcini și oferă energia necesară pentru creșterea rapidă a rădăcinilor și a părții supraterane a plantelor, în timp ce amoniacul răspândește nutriția culturii pe o perioadă mai lungă de timp.

Sulful (S) conținut este absorbit de plante, influenteaaza imbunatatirea sistemului radicular și mareste absorbția azotului de către cultură in procesul metabolic.

Tehnologia nanopolimerică a NHET eficientizeaza utilizarea azotului și asigură o nutriție netedă și completă a culturilor cu azot complet asimilabil ca ultimă etapă a recoltei.

Printrun proces de producție specializat, granulele Ωmega 26N solub 26-0-0 (+29) devin complet solubile în apă, ceea ce le permite să fie utilizate în fertilizarea efectuată atât cu un distribuitor de îngrășăminte, cât și prin intermediul sistemelor de fertilizare.

Ωmega 26N solub este cel mai inovator și pionieresc îngrășământ cu azot din agricultura modernă și este alegerea de top pentru fertilizarea de top a tuturor culturilor, în toate sistemele de cultivare (în aer liber – seră).

Azot (Ν) Azot amoniacal (NH4) Azot nitric (NO3) Fosfor (P2Ο5) Potasiu (Κ2Ο) Magneziu (MgO) Sulf (SO3) Bor (B) Zinc (Zn) Fier (Fe)
26%
18,7%
7,3%
-
-
-
29%
-
-
-

Ωmega favorite 24-0-0 (32) +2MgO +0,3B

Ωmega favorite 24-0-0 (+32) +2MgO +0,3B este un ingrășământ cu azot, bazat pe o tehnologie avansată nanopolimerică NHET, special creat pentru a asigura o nutriție excelentă culturilor cu azot și sulf și pentru a satisface nevoile in materie de magneziu și bor a acestora.

Raportul ideal dintre azotul amoniacal (2/3) și cel nitric (1/3), conținutul ridicat de sulf și prezența magneziului și a borului, în combinație cu tehnologia avansată a macromoleculelor nanopolimerice NHET, acoperă pe deplin cerințele nutriționale ale plantelor, în toate etapele critice de dezvoltare, maximizează eficacitatea fertilizării la suprafata și contribuie semnificativ la creșterea eficienței și calității producției finale.

Prezența tehnologiei nanopolimerice NHET, face ca azotul sa fie mai bine absorbit de catre plante, reduce pierderile acestuia în perioadele de secetă și ajută ca nutriția culturilor cu azot sa fie mai lină, atât în faza vegetativă, cât și în cea a dezvoltarii fructelor.

Magneziul (Mg) și Borul (B) continut, sporesc fotosinteza și producția de substanțe nutritive în frunze, ajuta la creșterea unei vegetații robuste, la realizarea unei fertilizări bune a florilor și la creșterea dimensiunii, greutății și caracteristicile de calitate ale fructelor.

Îmbogățirea suplimentară cu sulf (S) ajută la absorbția azotului, favorizează aportul de fosfor și oligoelemente și participă în același timp la formarea de proteine și compuși aromatici care îmbunătățesc dimensiunea și caracteristicile organoleptice ale fructelor produse.

Ωmega favorite 24-0-0 (+32) + 2MgO + 0.3B is a top choice for top-dressing fertilization of olives, vegetables, vines, citrus and other fruit trees, in all soil types.

Azot (Ν) Azot amoniacal (NH4) Azot nitric (NO3) Fosfor (P2Ο5) Potasiu (Κ2Ο) Magneziu (MgO) Sulf (SO3) Bor (B) Zinc (Zn) Fier (Fe)
24%
18%
6%
-
-
2%
32%
0,3%
-
-

Ωmega fert 15-25-0 (29)

Ωmega fert 15-25-0 (+29) este un îngrășământ inovator cu fosfor si azot care încorporează nanotehnologia NHET și a fost dezvoltat pentru a oferi o nutriție de înaltă calitate tuturor culturilor cu cerințe ridicate în fosfor, cum ar fi cerealele de iarnă, plante furajere și industriale.

Prezența nanolimolimer NHET previne imobilizarea fosforului (P) pe sol și îl face disponibil și ușor de exploatat de plante pe o perioadă lungă de timp, contribuind activ la dezvoltarea unui sistem radacinos robust si a vegetației pentru a facilita tranziția plantelor către stadiul de reproducere și la creșterea numărului de fructe.

Conține tot azotul (N) sub formă amoniacală, care reprezinta o nutriție energetică ridicată a plantelor, azotul fiind cel mai potrivit în stadiile incipiente de creștere.

Sulful (S) contribuie la absorbția azotului amoniacal, influențează direct creșterea sistemului rădăcinos, îmbunătățește aportul de elemente de fosfor și de oligoelemente și participă la sinteza proteinelor și compușilor aromatici care îmbunătățesc caracteristicile calitative și organoleptice ale producției.

Combinația dintre azotul amoniacal, fosforul, sulful amoniacal și tehnologia NHET creează sinergii între nutrienți, incurajeaza utilizarea acestora de către plante și maximizează eficiența fertilizării. Ωmega fert 15-25-0 (+29) este alegerea ideală pentru fertilizarea de bază a cerealelor de iarnă, a plantelor furajere și industriale.

Azot (Ν) Azot amoniacal (NH4) Azot nitric (NO3) Fosfor (P2Ο5) Potasiu (Κ2Ο) Magneziu (MgO) Sulf (SO3) Bor (B) Zinc (Zn) Fier (Fe)
15%
15%
-
25%
-
-
29%
-
-
-

Ωmega fert 18-18-0 (38) +0,1Cu

Ωmega fert 18-18-0 este un îngrășământ NP ce are la baza o tehnologie avansată, bogat în sulf și îmbogățit cu cupru, special conceput pentru a satisface nevoile cerealelor, leguminoaselor, legumelor de iarnă și de primăvară.

Prezența macromoleculelor nanopolimerice NHET în fiecare granulă, previne imobilizarea fosforului în sol și îl face activ și asimilabil prin cultivare pentru o lungă perioadă de timp. Utilizarea prelungită a fosforului, ajută la o fixare mai bună a plantelor în sol și la dezvoltarea timpurie a sistemului radicular, jucand un rol cheie în privinta fertilitatii florilor și a umplerii fructelor în etapele ulterioare si de asemenea ajuta la marirea dimensiunii și greutatii acestora.

Tot azotul este conținut sub formă amoniacală (100%), acesta fiind alimentul cu energie ridicată pentru plante precum și forma preferată de azot în primele etape de dezvoltare. Relația echilibrată dintre azotul amoniacal și fosforul solubil în apă (90%) îmbunătățește nutriția, ajută la formarea organelor vegetative și florale și contribuie la tranziția lină a culturii la faza de reproducere, asigurând înflorirea bogată și o fixare mai buna a fructelor.

Tehnologia NHET chelează cuprul (Cu) îngrășămintelor și îl menține disponibil pentru cultivare în perioadele in care cerintele sunt mari. Cuprul este un catalizator pentru biosinteza clorofilei și crește fotosinteza, reduce sensibilitatea plantelor la înclinare și întărește apărarea acestora în condiții nefavorabile, îmbunătățind formarea organelor de reproducere și germinarea polenului, si asigura fertilizarea florilor și creșterea fructelor.

Bogat în sulf (S), stimulează absorbția azotului amoniacal, maximizează absorbția fosforului și a oligoelementelor, stimulează creșterea sistemului radicular și participă la crearea de proteine și compuși aromatici care îmbunătățesc caracteristicile cantitative și calitative ale producției.

Ωmega fert 18-18-0 este cea mai bună alegere pentru fertilizarea de bază a culturilor arabile, în toate tipurile de soluri, dar și în toate culturile în care cuprul are un impact semnificativ asupra creșterii și productivității acestora.

Azot (Ν) Azot amoniacal (NH4) Azot nitric (NO3) Fosfor (P2Ο5) Potasiu (Κ2Ο) Magneziu (MgO) Sulf (SO3) Bor (B) Zinc (Zn) Fier (Fe)
18%
18%
-
18%
-
-
38%
-
-
0,1%

Ωmega fert 18-23-0 (23)

Ωmega fert 18-23-0 (+23) este un îngrășământ compus din azot și fosfor care încorporează nanotehnologia NHET inovatoare și este conceput pentru a răspunde cel mai bine cerințelor ridicate ale culturilor de azot, fosfor și sulf în toate tipurile de soluri.

Conține 92% din azot sub formă de azot amoniacal (NH4), care creează legătura cu nanolimerul, maximizând absorbția și utilizarea din cultură.

Conținutul ridicat de fosfor solubil în apă (P) este protejat de reacții nedorite în sol, rămâne activ și exploatabil pe o perioadă lungă de timp, și contribuie în mod decisiv la fixarea culturii în sol, la dezvoltarea unui sistem rădăcinos puternic , la vegetația robustă și la creșterea fertilității și a fixarii fructelor.

Sulful (S) este important pentru nutriția culturilor și pentru asimilarea nutrienților restului de îngrășăminte. Aceasta sporește utilizarea azotului, îmbunătățește aportul de fosfor și de oligoelemente, influențează în mod direct creșterea sistemului radacinos și participă la sinteza proteinelor și compușilor aromatici care îmbunătățesc caracteristicile calitative și organoleptice ale producției.

Compoziția elementară, solubilitatea ridicată și granulometria excelentă fac din Ωmega fert 18-23-0 (+23) potrivită pentru fertilizarea de bază a culturilor extinse în toate tipurile de soluri și în special a cerealelor de iarnă și de primăvară, precum și a tuturor culturilor cu cerințe ridicate de azot și fosfor.

Azot (Ν) Azot amoniacal (NH4) Azot nitric (NO3) Fosfor (P2Ο5) Potasiu (Κ2Ο) Magneziu (MgO) Sulf (SO3) Bor (B) Zinc (Zn) Fier (Fe)
18%
16,6%
1,4%
23%
-
-
23%
-
-
-

Ωmega fert 12-8-17 (30) +2MgO +2CaO +TE

Ωmega fert 12-8-17 este un ingrasamant bazat pe sulfat de potasiu ce are la baza o tehnologie avansata, care încorporează nanotehnologia NHET. Bogat în elemente primare și secundare, răspunde perfect cerințelor nutriționale ale celor mai multe culturi, indiferent de conditiile climatice sau de sol.

Nanotehnologia NHET previne imobilizarea nutrienților în sol și minimizează pierderile asupra mediului, menținându-le active și absorbabile de către cultură pentru o lungă perioadă de timp.

Azotul, împreună cu fosforul, borul și zincul, determina cresterea puternică a rădăcinilor și a vegetației, ajuta la o înflorire bogată și asigură cresterea fertilitatii și dezvoltarea fructelor. Concentrația ridicată de sulfat de potasiu, favorizează maturarea uniformă și recoltarea timpurie a fructelor și imbunatateste caracteristicile cantitative și calitative ale producției.

Calciul (Ca) pe care îl conține este asimilat imediat de cultură. În etapele incipiente, asigură crearea unui sistem radicular bogat, a unui apparat foliar și îmbunătățește fertilitatea florilor, în timp ce în etapele ulterioare, ajuta la cresterea numărului de fructe, reduce slaba dezvoltare a acestora și contribuie semnificativ la îmbunătățirea caracteristicilor sale cantitative și calitative.

Este o alegere de top pentru fertilizarea de bază in pomicultura (măsline, citrice, fructe), kiwi, cartofi, morcovi, legume și viticultură, în toate tipurile de soluri.

Azot (Ν) Azot amoniacal (NH4) Azot nitric (NO3) Fosfor (P2Ο5) Potasiu (Κ2Ο) Calsium (CaO) Magneziu (MgO) Sulf (SO3) Bor (B) Zinc (Zn) Fier (Fe)
12%
9,4%
2,6%
8%
17%
2%
2%
30%
0,02%
0,01%
-

Ωmega fert 14-8-18 (30) +2MgO +TE

Ωmega fert 14-8-18 (+30) +2MgO +0,02B +0,01Zn is advanced technology multinutrient fertilizer, specially designed to ideally satisfy the needs of crops in which Potassium exerts a crucial role on the crop’s quantity and quality. It contains all Potassium (K) in the form of fully water-soluble Potassium Sulphate, which easily absorbed by plants and does not burden crop with the toxic for most plants Chlorine.

During its production process, NHET nanotechnology is incorporated into each granule, which prevents the inactivation of fertilizer’ s nutrients in the soil, increases their utilization by the crop and maximizes the efficiency of fertilization.

Ammoniacal Nitrogen (NH4) creates bonds with NHET nanopolymer and ensures maximum availability and absorption by plants, both in the vegetative and reproductive stages of growth.

Potassium Sulphate (K) and Magnesium (Mg) are protected by leaching to sandy soils and by strong bonds in clay soils and are maintained available for a long period. In this way, their supply to the crop is escalating and increase the production of carbohydrates and sugars which are necessary for the development of vegetation and fruit and for improving of quality.

The presence of ΝΗΕΤ, inhibits the immobilization of Phosphorus (P) in the soil and increases its intake and effective utilization by the crop, covering the fully requirements of plants at the main stages of the rooting, flowering and fruit setting, where Phosphorus sufficiency has a decisive effect on evolution and yield of the crop.

The Sulphur (S) increases the absorption of Phosphorus and Trace Elements by the crop, and also contributes to the best utilization of Nitrogen. In combination with Potassium Sulfate, it improves the quality and organoleptic characteristics of the produced fruit.

The ideal ratio of nutrients as well as their high assimilability, the high solubility and the excellent granulometry, make Ωmega fert 14-8-18 (+30) +2MgO +0,02B +0,01Zn the top choice for basic fertilization in the whole range of arboriculture, viticulture and horticulture in all soil types.

Azot (Ν) Azot amoniacal (NH4) Azot nitric (NO3) Fosfor (P2Ο5) Potasiu (Κ2Ο) Magneziu (MgO) Sulf (SO3) Bor (B) Zinc (Zn) Fier (Fe)
14%
10,8%
3,2%
8%
18%
2%
30%
0,02%
0,01%
-

Ωmega fert 14-18-14 (27)

Ωmega fert 14-18-14 (+27) is advanced technology chemical fertilizer derived from Potassium Sulphate, rich in Sulphur. It has been development to offer quality and integral nutrition to crops with high requirements in Nitrogen, Phosphorus and Potassium and are sensitivity to Chlorine.

During the production process incorporates NHET nanotechnology, which protects the fertilizer’s nutrients from undesirable interactions, multiplies the nutritional value of the fertilizer and maximizes its utilization from the crop.

The adequate nutrition of the plants with both forms of Nitrogen (N) that offers Ωmega fert 14-18-14 (+27), promotes the development of vigorous and early vegetation and contributes decisively to the rich flowering and increased fruit setting, creating the conditions for high yields and quality production.

The high content of water-soluble Phosphorus (P) is combined with the NHET nanotechnology and remains active and assimilable by the plants for a long period. In this way, it promotes the development of a strong root system and the transition of the crop to the reproductive stage, increasing its fertility and productivity.

All Potassium (K) is contained in the form of fully water-soluble Potassium Sulphate. Protects the crop from undesirable side effects of Chlorine, increases water utilization and enhances the resistance of plants to adverse weather conditions and pathogens. The combination of Potassium and NHET nanotechnology scales the supplying of the crop up to the last stages of growth, increasing the size, weight and organoleptic characteristics of the fruit.

The Sulphur (S), except of a very important nutrient for plants, increases the absorption of Phosphorus and Trace Elements by the crop, and also contributes to the best utilization of Nitrogen. In combination with Potassium Sulfate, it improves the quality and organoleptic characteristics of the produced fruit.

Ωmega fert 14-18-14 (+27) combines the completeness and high assimilability of nutrients with the high solubility, the excellent granulometry and innovative NHET nanotechnology. It is a top choice for the basic fertilization of all crops, and especially of intensives exploitations of arboriculture, viticulture and outdoor and greenhouse horticulture, which are aimed at high yields and quality production.

Azot (Ν) Azot amoniacal (NH4) Azot nitric (NO3) Fosfor (P2Ο5) Potasiu (Κ2Ο) Magneziu (MgO) Sulf (SO3) Bor (B) Zinc (Zn) Fier (Fe)
14%
12,6%
1,4%
18%
14%
-
27%
-
-
-

Ωmega fert 14-14-14 (23)

Ωmega fert 14-14-14 (+23) is advanced technology multinutrient fertilizer, specially designed for the rational management of fertilization and to increase yields in modern agriculture. With a balanced ratio (1: 1: 1) of primary nutrients and high Sulphur content, it provides complete and efficient nutrition with all the nutrients necessary for the growth and fruiting of crops.

The nano polymer technology NHET which incorporated into each granule, prevents the immobilization of the fertilizer nutrients in the soil, minimizes losses to the environment and increases the availability of nutrients to the plants, maximizing the efficiency of fertilizing and contributing significantly to increased crop yields.

The presence in the soil of both forms of Nitrogen (N) fully covers both the short and long term needs of the crop, ideally supporting vegetation, flowering and fruiting.

Through NHET technology, Phosphorus (P) and Potassium (K) remain active and assimilable for a long time and are consumed in larger quantities by plants. In this way, the application of Ωmega fert 14-14-14 (+23) achieves rich root and vegetation growth, enhances flowering and fruit setting and increases the yield and quality of production.

The additional enrichment with Sulphur (S) improves the absorption of Nitrogen and boosts Phosphorus and Trace element intake, while the presence of Sulphur together with Potassium improves the quantitative and qualitative characteristics of production.

Ωmega fert 14-14-14 (+23) is the best choice for the basic fertilization of all industrial plants and many arboriculture and horticulture with resistant to high conductivity.

Azot (Ν) Azot amoniacal (NH4) Azot nitric (NO3) Fosfor (P2Ο5) Potasiu (Κ2Ο) Magneziu (MgO) Sulf (SO3) Bor (B) Zinc (Zn) Fier (Fe)
14%
12,6%
1,4%
14%
14%
-
23%
-
-
-

Ωmega fert 14-22-7 (20) +0,1Β +0,1Zn

Ωmega fert 14-22-7 (+20) +0,1B +0,1Zn is advanced technology multinutrient fertilizer, which have occurred after many years of research and experimentation in the sector of crop nutrition. Combining NHET technology with a high content of water-soluble Phosphorus, 100% Ammoniacal Nitrogen and the Trace Elements Boron and Zinc, it offers complete and prolonged nutrition to all crops that seek high and quality yields.

NHET nanotechnology works in synergy with the nutrients of the fertilizer and keeps them active and assimilable for a long time, increasing their uptake and utilization by the crop.

The 100% Ammoniacal Nitrogen (NH4) increases the efficiency of basic fertilization and fully covers the short- and long- term of crop needs, supporting the vegetation, flowering and fruit setting.

The high water-soluble Phosphorus (P) in combination with nanopolymer technology, improves its availability in the soil, promotes the development of a strong root system and contributes decisively to the fertility and productivity of the crop.

Potassium (K) and Magnesium (Mg) are progressively attributed to plants, increasing the production of carbohydrates and sugars in the leaves, and favoring the formation of robust vegetation in the early stages, and increasing the size, weight and quality characteristics of fruits in the later stages.

The ability of NHET technology to develop chelating properties with the fertilizer’ s Boron (B) and Zinc (Zn), maximizes their availability and uptake by plants. The high utilization of Boron and Zinc, promotes the creation of a strong root system and the development of the leaf area, enhances the flowering and fruit setting and increases the yield of the crop.

Ωmega fert 14-22-7 (+20) +0,1B +0,1Zn is an innovative fertilizer of modern agriculture and has been developed to best meet the requirements of industrial plants (cotton, sunflower, oilseed rape, soybeans ), forage plants, spring crops, arboriculture, horticulture and any crops that seek high yield and quality production.

Azot (Ν) Azot amoniacal (NH4) Azot nitric (NO3) Fosfor (P2Ο5) Potasiu (Κ2Ο) Magneziu (MgO) Sulf (SO3) Bor (B) Zinc (Zn) Fier (Fe)
14%
14%
-
22%
7%
-
20%
0,1%
0,1%
-

Ωmega fert 18-8-14 (14) +2MgO +0,3B

Ωmega fert 18-8-14 (+14) +2MgO +0,3B is advanced technology multinutrient fertilizer which make good use of all the most recent data of agricultural research in the sector of crop nutrition. Rich in macro and secondary elements, it provides complete and effective nutrition in crops with increased demands on Nitrogen, Potassium, Magnesium and Boron.

The use of NHET technology protects the fertilizer’s nutrients from undesirable interactions, maintains them in assimilable form and ensures maximum availability and absorption from the crop.

It prevents the immobilization of Phosphorus (P) in the soil and increases its intake and effective utilization from crop for a long period, satisfying the fully requirements of plants at the main stages of root system development, flowering and fruit setting, where Phosphorus sufficiency has a decisive effect on evolution and yield of the crop.

Ammoniacal Nitrogen (NH4), Potassium (K) and Boron (B) create bonds with the NHET nanopolymer, remain active and assimilable, are more easily absorbed by plant and ensure the optimal nutrition during the stage of vegetation and the growth of fruits.

The ideal combination of nutrients, the high solubility and availability and the excellent granulation, make Ωmega fert 18-8-14 (+14) +2MgO +0,3B the most innovative fertilizer for basic fertilization of olives, fruit trees, beet, sunflower and any borophyll crop.

Azot (Ν) Azot amoniacal (NH4) Azot nitric (NO3) Fosfor (P2Ο5) Potasiu (Κ2Ο) Magneziu (MgO) Sulf (SO3) Bor (B) Zinc (Zn) Fier (Fe)
18%
12,5%
5,5%
8%
14%
2%
14%
0,3%
-
-

Ωmega fert 20-6-12 (14) +2MgO +0,3B +0,1Zn

Ωmega fert 20-6-12 is an advanced technology Potassium Sulfate fertilizer, specially designed to provide quality nutrition to crops that have increased needs for Nitrogen, Potassium, Boron and Zinc, and are sensitive to Chlorine.

Each granule incorporates the technology of NHET nanopolymer macromolecules, which prevents the reaction of the fertilizer nutrients with the soil components, increases their absorption by the crop and maximizes the efficiency of fertilization.

The supply of plants with both forms of Nitrogen (N), ensures the smooth and integrated nutrition of the crop, both in the vegetative and in the reproductive phase, ideally supporting the formation of robust vegetation, rich flowering and high fruit setting.

Potassium Sulfate (K) and Magnesium, are adsorbed on the surface of the nanopolymer, are delivered in stages to the crop and remain available to plants until the last stages of harvest. Adequacy of Potassium and Magnesium, stimulates vegetative growth, enhances photosynthesis and promotes the synthesis of carbohydrates in the leaves and their transport to the growing fruits, increasing their size, weight and quality.

The ability of NHET technology to chelate Zinc (Zn) and Boron (B), prevents their precipitation in the soil and contributes to their high utilization by the crop. The exploitation of Zinc and Boron by plants, promotes the development of the root system and leaves, ensures good flowering and fruit setting and increases crop productivity.

Sulfur (S), excluding the crucial contribution to plant nutrition, favors the absorption of Nitrogen, maximizes the uptake of Phosphorus and Trace Elements, while its combination with Potassium Sulfate improves the quality and quantity characteristics of the final products.

Ωmega fert 20-6-12 is a top choice for the fertilization of olives, vegetables, citrus and other fruit trees, as well as all borophilic crops, in all soil types.

Azot (Ν) Azot amoniacal (NH4) Azot nitric (NO3) Fosfor (P2Ο5) Potasiu (Κ2Ο) Magneziu (MgO) Sulf (SO3) Bor (B) Zinc (Zn) Fier (Fe)
20%
11,4%
8,6%
6%
12%
2%
14%
0,3%
0,1%
-

Ωmega fert 20-10-5 (21)

Ωmega fert 20-10-5 (+21) is innovative complex multi-nutrient fertilizer that incorporates NHET nanopolymer technology. It protects the fertilizer’s nutrients from inactivating them on the soil, increases their availability and uptake by the plants and adequately covers the supply of the crop at crucial stages of its development.

Nitric Nitrogen is directly absorbed by the plants and provides the required energy for the rapid growth of the root and vegetation, while the adsorption of Ammoniacal Nitrogen on the surface of the nanopolymer reduces vaporization and increases its utilization from crop at later stages of growth.

NHET technology protects the high content of water-soluble Phosphorus (P) by inactivation and maintains it active and assimilable from crop for a long period, ensuring the creation a strong root system, rich flowering and high fruit setting.

Potassium (K) is adsorbed on the surface of the nanopolymer, is supplied by scaling to crop and made available to plants at high demand period, significantly increasing the vegetation, fruiting and productivity of crop.

The additional enrichment with Sulphur (S) improves the absorption of Nitrogen and boosts Phosphorus and Trace element intake, while the presence of Sulphur together with Potassium improves the quantitative and qualitative characteristics of production.

The combination of the above characteristics, make Ωmega fert 20-10-5 (+21) ideal for the basic fertilization of winter cereals, cotton, as well as a wide range of crops with high demand on Nitrogen.

Azot (Ν) Azot amoniacal (NH4) Azot nitric (NO3) Fosfor (P2Ο5) Potasiu (Κ2Ο) Magneziu (MgO) Sulf (SO3) Bor (B) Zinc (Zn) Fier (Fe)
20%
14,8%
5,2%
10%
5%
-
21%
-
-
-

Ωmega fert 24-8-8 (7) +0,3Zn

Ωmega fert 24-8-8 (+7) +0,3Zn is advanced technology multinutrient fertilizer which has been designed to efficiently supply of the crops which exhibit rich and rapid growth of leaf area in a short time, such as corn.

By incorporating NHET nanopolymer technology, it protects nutrients from undesirable reactions to the soil, increases their availability in the crop, minimizes losses to environment and maximizes the efficiency of fertilization, ensuring complete plant nutrition.

It perfectly covers the increased demands of Nitrogenous crops by providing the required Nitrogen to develop a strong root and rich vegetation, while at the same time ensuring Nitrogen sufficiency for the creation of flower induction and the success of flowering and fruit setting.

Phosphorus (P) and Potassium (K) contained in fertilizer, remain active and assimilable for a long period, are more easily absorbed by the plants and thus contribute to the formation of the flower meristems, enhancing the flowering and fruit setting of the crop.

The ability of the NHET technology to chelate Zinc (Zn) promotes auxin production, boosts root and leaf growth and improves flowering and fruit setting, increasing the number and size of the fruit.

Ωmega fert 24-8-8 (+7) +0,3Zn has been developed to offer complete nutrition and to best meet the demands of fast-growing crops. It is a top choice for the basic fertilization of corn and all spring crops with high demands on Nitrogen and Zinc.

Azot (Ν) Azot amoniacal (NH4) Azot nitric (NO3) Fosfor (P2Ο5) Potasiu (Κ2Ο) Magneziu (MgO) Sulf (SO3) Bor (B) Zinc (Zn) Fier (Fe)
24%
14%
10%
8%
8%
-
7%
-
0,3%
-

Dezvoltarea sănătoasă și productivitatea ridicată a culturilor depind de capacitatea plantelor de a utiliza apă și, în principal, de capacitatea lor de a lua cu ușurință substanțele nutritive care le sunt furnizate prin fertilizare și fără pierderi.

Îngrășămintele cu Ωmega fert împiedică nutrienții din ele să reacționeze cu componentele solului, le protejeaza de imobilizare, și reduc la minimum pierderile cauzate de lixiviere și vaporizare, sporind astfel disponibilitatea acestora pentru plante.

Modul lor de acțiune se datorează puternicei capacități de schimb de cationi (CEC = 650 meq/100gr) și proprietăților de chelare ale nanotehnologiei NHET, care este integrată în fiecare granulă a îngrășământului.

Datorită puternicei sale încărcări electrice negative, nanolimolerul NHET absoarbe la suprafață toti cationii din sol (Ca, Mg, Fe, Al) care reacționează cu fosforul. Astfel, se evită formarea fosfaților slab solubili și menținerea fosforului liber și ușor de asimilat de culturi pe o perioadă lungă de timp.

Pe lângă absorbția cationărilor din sol, tehnologia ΝΗΕT funcționează și ca „colector” al tuturor nutrienților cu o sarcină pozitivă care se adaugă la culturi prin îngrășământ (Κ, ΜGO, NH4, Ca, Fe, Zn, B, Mn, Cu).

Colectează potasiul și magneziul în îngrășământ, În același timp, formează legături cu azot amoniacal (ΝΗ4), împiedicând astfel transformarea acestuia în amoniac liber, ceea ce duce la pierderi de azot în perioade de secetă.

Oligoelementele (Fe, Zn, B, Mn, Cu) sunt protejate atât prin absorbția ionică la suprafața nanopolimerului, cât și prin puternicele proprietăți de chelare ale acestuia din urmă.

Prin formarea unor complexe stabile cu oligoelemente, tehnologia NHET previne oxidarea, reducerea și precipitarea în sol și le menține active, asigurând astfel culturilor o nutriție suficientă pe tot parcursul ciclului lor biologic.

Îngrășămintele fertile Ωmega au o acțiune de protecție triplă. Acestea împiedică imobilizarea fosforului prin creșterea absorbției acestuia de către plante, reduc la minimum pierderile restului de substanțe nutritive, scalându-și aprovizionarea cu culturile și formează legături chelatoare cu oligoelementele, menținându-le astfel active și disponibile pentru o perioadă lungă de timp perioada de timp.

Culturile fertilizate cu Ωmega fert arată o absorbție crescută de nutrienți și apă, dezvoltă sisteme radacinoase robuste și frunze sănătoase și obțin o înflorire bogată și randamente mai mari.

Utilizarea crescută a substanțelor nutritive din îngrășământ


La fertilizarea culturilor cu îngrășăminte obișnuite, Fosforul conținut în acestea este în curând imobilizat, Potasiul este puternic legat în solurile grele și ușor de levigat în solurile nisipoase, în timp ce Oligoelementele formează compuși neasimilabili, în funcție de proprietățile fizico-chimice ale solului. Aceste conversii împiedică culturile să utilizeze cea mai mare parte a nutrienților și reduc eficiența îngrășămintelor.

Îngrășămintele Ωmega fert formează un „scut” protejând nutrienții și împiedicând procesul de imobilizare a îngrășământului în sol, crescând astfel utilizarea acestuia de către culturi și maximizând eficiența fertilizării.

Nutrienții din sol sunt protejați de interacțiuni nedorite, rămân activi și asimilabili pentru o perioadă mai lungă de timp și sunt absorbiți de plante cu mai multă ușurință și în cantități mai mari.

Absorbția crescută a nutrienților din îngrășământ și nutriția prelungită a culturilor stimulează creșterea vegetativă și fructificarea și măresc semnificativ randamentul culturilor.

Utilizarea substanțelor nutritive legate în sol

Capacitatea ridicată de schimb de cationi (CEC = 650 meq / 100gr) a nanopolimerului NHET îi permite să funcționeze ca un colector de cationi și să absoarbă pe suprafața sa toți nutrienții din sol cu o sarcină electrică pozitivă.

Absorbția de surplus de calciu și magneziu în soluri alcaline și de aluminiu și fier liber în solurile acide eliberează cantități de fosfor care erau deja în sol, dar au fost legate de elementele menționate anterior. Aceste cantități sunt puse la dispoziția plantelor încă o dată, furnizând astfel culturilor cu mai mult fosfor din sol, în plus față de cele furnizate prin fertilizare.

În același timp, cantitatea de cationi absorbiți pe suprafața polimerului NHET din sol sunt furnizate treptat către culturi, creând astfel un surplus de nutrienți în rizosfera plantelor, care este mai mare decât cantitatea furnizată prin fertilizare.

În cele din urmă, capacitatea tehnologiei NHET de a dezvolta proprietăți de chelare activează oligoelementele imobilizate din sol (Fe, Zn, Mn, Cu) și le restabilește într-o formă asimilabilă, permițându-le să fie preluate de plante.

Modul de acțiune al îngrășămintelor Ωmega fert permite plantelor să folosească nutrienții imobilizați în sol în plus față de cei din îngrășământ, precum și orice elemente reziduale din fertilizarea anterioară, îmbunătățind astfel nutriția culturilor și crescând randamentele acestora.

Absorbtie mai buna a nutrientilor si a apei

Prezența umidității/apei în sol este crucială pentru nutriția culturilor. Nutrienții se deplasează către rădăcinile plantelor prin apă, în timp ce rădăcinile în sine cresc și spre acele părți din sol în care există umiditate mai mare.

Datorită proprietăților sale absorbante, tehnologia NHET absoarbe la suprafață moleculele de apă din sol împreună cu nutrienții, crescând astfel concentrația acestora în mediul sistemului radicular.

Prezența atât a apei, cât și a nutrienților în aceeași parte a solului stimulează creșterea rădăcinilor către nutrienți și crește absorbția acestora din urmă de către culturi.

În același timp, absorbția crescută a fosforului promovează creșterea unui sistem radicular robust. Plantele utilizează un volum mai mare de sol, absorb cantități mai mari de nutrienți și apă și obțin randamente mai mari de calitate mai bună.

Îngrășămintele Ωmega fert sunt îngrășăminte chimice cu tehnologie avansată, care folosesc în mod eficient cele mai recente date ale cercetării agricole în domeniul nutriției culturilor.

În timpul procesului lor de producție, nanotehnologia NHET este integrată în fiecare granulă, care protejează nutrienții de interacțiunile nedorite, își păstrează mobilitatea o perioadă lungă de timp și facilitează absorbția lor de către culturi.

Având capacitatea de a preveni procesul de imobilizare a substanțelor nutritive din sol, îngrășămintele Ωmega fert furnizează plantelor o nutriție ușor asimilabilă, înmulțesc valoarea nutritivă a îngrășământului, maximizează utilizarea acestuia de către culturi și obțin randamente ridicate.

Proiectate pentru a oferi o nutriție integrală și eficientă, acestea sunt produse și puse la dispoziție sub formă de îngrășăminte cu fosfat de azot (ΝΡ) și îngrășăminte multinutiente (ΝΡΚ), potrivite pentru fertilizarea de bază a tuturor culturilor.

Granulometria lor excelentă, solubilitatea ridicată și capacitatea unică de creștere a eficienței fertilizării fac din Ωmega fert îngrășămintele de vârf pentru o nutriție integrală a culturilor și producții sporite, în special în solurile slab fertile și epuizate din solurile de cultivare constantă.