Tehničko Znanje

Amonijum nitrat

Standard za ocenu azotnih đubriva je njihova sposobnost snabdevanja biljke dostupnim oblicima azota i uticaj na kvalitativne i kvantitativne karakteristike proizvodnje.

Amonijum nitratna đubriva su azotna đubriva koja su razvijena sa ciljem ispunjavanja ovih potreba. Uprkos visokoj eksplozivnosti, amonijum nitrat je biljakama najdostunije i najproduktivnije đubrivo koje je otkriveno do danas i predstavlja merilo za sva ostala azotna đubriva u smislu postizanja visokih prinosa useva.

U svakoj granuli se nalazi kombinacija amonijačnog (NH4) i nitratnog (NO3) oblika azota u apsolutnoj čistoći i u uravnoteženom odnosu (50:50).

Nitratni oblik azota se direktno usvaja i ispunjava kratkoročne potrebe biljke, dok amonijačni oblik azota ima ulogu “rezerve” i osigurava kasnije snabdevanje biljke azotom.

Azot iz amonijum nitrata se usvaja na lak i neposredan način bez uplitanja spoljašnjih faktora između đubriva i biljke, kao što je slučaj prilikom primene uree i amonijum sulfata. Takođe, ima najmanje gubitke azota usled isparavanja u poređenju sa ostalim đubrivima, običnim ili stabilizovanim.

Standard za ocenu azotnih đubriva je njihova sposobnost snabdevanja biljke dostupnim oblicima azota i uticaj na kvalitativne i kvantitativne karakteristike proizvodnje.

Amonijum nitratna đubriva su azotna đubriva koja su razvijena sa ciljem ispunjavanja ovih potreba. Uprkos visokoj eksplozivnosti, amonijum nitrat je biljakama najdostunije i najproduktivnije đubrivo koje je otkriveno do danas i predstavlja merilo za sva ostala azotna đubriva u smislu postizanja visokih prinosa useva.

U svakoj granuli se nalazi kombinacija amonijačnog (NH4) i nitratnog (NO3) oblika azota u apsolutnoj čistoći i u uravnoteženom odnosu (50:50).

Nitratni oblik azota se direktno usvaja i ispunjava kratkoročne potrebe biljke, dok amonijačni oblik azota ima ulogu “rezerve” i osigurava kasnije snabdevanje biljke azotom.

Azot iz amonijum nitrata se usvaja na lak i neposredan način bez uplitanja spoljašnjih faktora između đubriva i biljke, kao što je slučaj prilikom primene uree i amonijum sulfata. Takođe, ima najmanje gubitke azota usled isparavanja u poređenju sa ostalim đubrivima, običnim ili stabilizovanim.

Usev se bez odlaganja snabdeva azotom koji je u potpunosti rastvorljiv u vodi i dostupan biljci i osigurava biljci nepohodnu energiju potrebnu za brz porast korena i nadzemnih biljnih delova. Njegov sastav poboljšava usvajanje ostalih elemenata (K, Ca, Mg), podstiče formiranje plodova i značajno doprinosi povećanju proizvodnje.

U usevu žitarica amonijum nitrat predstavlja đubrivo koje na najbolji način ispunjava potrebe biljke i pruža im kompletnu ishranu, povećava prinos, i omogućava nastanak plodova i proteina.

Za razliku od uree, amonijum nitat nema ograničenja u pogledu vremena primene. Dobro reaguje i na niskim i na visokim temperaturama zemljišta. Potrebno je manje vode nego ostalim đubrivima da bi ga biljka koristila i predstavlja najpouzdaniji izvor azota što omogućava fleksibilnost programa primene đubriva.

U zavisnosti od potreba žitarica, može se primeniti na početku bokorenja (na slabim zemljištima male gustine biljaka) do veoma kasne faze izduživanja stabljike (veoma plodna zemljišta sa velikom gustinom biljaka) što daje odlične rezultate u periodima kada ostala đubriva zaostatku ili izazivaju biljci velike probleme.

Primenom u dve doze, sa 2/3 ukupne količine do faze bokorenja i 1/3 pre pojave klasa, dobija se najveća proizvodnja zrna sa najvećim sadržajem proteina, u poređenju sa bilo kojim drugim đubrivom za prihranu.

Žitarice u kojim je primenjen amonijum nitrat imaju snažan porast, manju potrebu za vodom, daju visok prinos, zrna su sa većim sadržajem proteina, a kvalitativne i kvantitativne karakteristike proizvodnje su poboljšane.

Prednosti

  • Azot se nalazi u obliku koji biljke mogu u potpunosti i direktno da usvoje.
  • Uravnotežen odnos (50:50) brzodelujućeg nitratnog (NO3) i amonijačnog azota (NH4) sa produženim dejstvom.
  • Adekvatna ishrana koja ispunjava trenutne kao i biljne potrebe koje se javljaju kasnije u toku razvoja.
  • Pouzdano snabdevanje useva tokom cele godine. Fleksibilan program primene đubriva.
  • Smanjeni gubici azota usled isparavanja tokom leta.
  • Povećanje usvajanja katjona (K, Ca, Mg) i ograničen toksični efekat hlora (Cl).
  • Ima manji uticaj na kiselost zemljišta u poređenju sa ostalim đubrivima.
  • Savršeno ispunjava rastuće potrebe biljaka i tokom faze vegetativnog porasta i tokom razvoja zrna.
  • Povećan prinos po hektaru, kao i sadržaj ugljenih hidrata i proteina u zrnu.
  • Osigurava ujednačen raspored azota u polju.

Usev se bez odlaganja snabdeva azotom koji je u potpunosti rastvorljiv u vodi i dostupan biljci i osigurava biljci nepohodnu energiju potrebnu za brz porast korena i nadzemnih biljnih delova. Njegov sastav poboljšava usvajanje ostalih elemenata (K, Ca, Mg), podstiče formiranje plodova i značajno doprinosi povećanju proizvodnje.

U usevu žitarica amonijum nitrat predstavlja đubrivo koje na najbolji način ispunjava potrebe biljke i pruža im kompletnu ishranu, povećava prinos, i omogućava nastanak plodova i proteina.

Za razliku od uree, amonijum nitat nema ograničenja u pogledu vremena primene. Dobro reaguje i na niskim i na visokim temperaturama zemljišta. Potrebno je manje vode nego ostalim đubrivima da bi ga biljka koristila i predstavlja najpouzdaniji izvor azota što omogućava fleksibilnost programa primene đubriva.

U zavisnosti od potreba žitarica, može se primeniti na početku bokorenja (na slabim zemljištima male gustine biljaka) do veoma kasne faze izduživanja stabljike (veoma plodna zemljišta sa velikom gustinom biljaka) što daje odlične rezultate u periodima kada ostala đubriva zaostatku ili izazivaju biljci velike probleme.

Primenom u dve doze, sa 2/3 ukupne količine do faze bokorenja i 1/3 pre pojave klasa, dobija se najveća proizvodnja zrna sa najvećim sadržajem proteina, u poređenju sa bilo kojim drugim đubrivom za prihranu.

Žitarice u kojim je primenjen amonijum nitrat imaju snažan porast, manju potrebu za vodom, daju visok prinos, zrna su sa većim sadržajem proteina, a kvalitativne i kvantitativne karakteristike proizvodnje su poboljšane.

Prednosti

● Nitrogen is contained in its entirety in immediately absorbable form for the plants.

● Balanced ratio (50:50) of fast Nitric (NO3) and extend Ammoniacal (NH4) absorbable Nitrogen.

● Adequate nutrition, which covers the immediate and medium-term needs of the plants.

● Year-round reliable supply to crops. Flexible fertilizing scheduling.

● Fewer losses from Nitrogen vaporization during the summer.

● Increase the intake of cations (Κ, Ca, Mg) from the crops and limit the toxic effects of chlorine (Cl).

● Affect the acidity of the soil less than other fertilizers.

● Perfectly cover the increased needs in Nitrogen, both during growing season and during the development of the grains.

● Increase yield by hectare, and the carbohydrate and protein content of the products.

● Ensure a uniform dispersion of Nitrogen in the field.

Proizvodi

Proizvodi
Ukupan Azot (Ν)
Ammoniacal Nitrogen (ΝΗ4)
Nitric Nitrogen (NO3)
Nutrammon 33,5
33,5-0-0
33,5% 16,5% 17%
Nutrammon 34,5
34,5-0-0
34,5% 17% 17,5%
Nutrammon solub
34,5-0-0
34,5% 17% 17,5%

Proizvodi

Proizvodi
Ukupan Azot (Ν)
Ammoniacal Nitrogen (ΝΗ4)
Nitric Nitrogen (NO3)
Nutrammon 33,5
33,5-0-0
33,5% 16,5% 17%
Nutrammon 34,5
34,5-0-0
34,5% 17% 17,5%
Nutrammon solub
34,5-0-0
34,5% 17% 17,5%

Vidi više