Održivost

Održivost

Svi planovi i aktivnosti HELLAGROLIP-a se realizuju u skladu sa održivim razvojem poljoprivrede
ri u skladu sa zaštitom životne sredine. Uzimamo u obzir i prihvatamo naš deo odgovornosti
prema populaciji i budućim generacijama tako što podržavamo akcije koje doprinose zaštiti
prirodnih resursa i raznih ekosistema.