Ugljen-dioksida

Ugljen-dioksida

Posljednjih nekoliko godina pojam efekta staklene bašte dovodi se u vezu s povećanjem prosječne temperature Zemljine površine, što dovodi do klimatskih promjena.

Planeta postepeno postaje toplija, nivo mora raste zbog otapanja polarnih ledenih kapa, a ekstremne vremenske pojave sve su češće u raznim područjima.

Ove promjene imaju ozbiljne posljedice na integritet ekosistema, vremenske resurse, dostupnost hrane, industrije, usjeva, transporta i infrastrukture.

Ljudska aktivnost pogoršava efekat staklene bašte, doprinosi povećanju koncentracije stakleničkih plinova u atmosferi i glavni je izvor ovih postepenih klimatskih promjena.

To su gasovi u atmosferi koji zbog svojih posebnih karakteristika absorbuju i emituju radijaciju u atmosferi i na taj način zagrevaju zemljinu površinu.

 • ● Carbon dioxide (CO2): the main greenhouse gas. One of the main sources for CO2 in the atmosphere is fossil fuel combustion – coal, petroleum, and natural gas.
 • ● Metan (CH4): drugo samo za CO2. Uglavnom se proizvodi kroz stočarstvo.
 • ● Dušikov oksid (N2O): doprinosi sa oko 5% stakleniku efekat. Uglavnom se proizvodi azotnim đubrivima, sagorevanjem fosilnih goriva i nekim industrijskim procesima.
 • ● Ugljovodonici (HFC), perfluorougljenici (PFC) i sumpor heksafluorid (SF6): to su umjetni plinovi, čiji je doprinos efektu staklene bašte po jedinici mase sto puta veći od ugljičnog dioksida.

U pokušajima da zaustave proces globalnog zagrevanja, većina razvijenih zemalja se složila o preduzimanju određenih mera da bi se smanjila emisija štetnih gasova.

Jedna od najznačajnijih mera je smanjivanje karbonskog otiska proizvoda.

Karbonski otisak je ukupna količina gasova sa efektom staklene bašte i izražave se u količini ugljen-dioksida proizvedenog direktno ili indirektno od strane pojedinca, sistema, organizacije, aktivnosti ili proizvoda.

U skladu sa navedenom definicijom, karbonski otisak đubriva je ekvivalentan količini emitovanog ugljen-dioksida prilikom proizvodnje jedne tone đubriva. To je internacionalni termin, precizan i koristan pokazatelj efekta koji đubriva imaju na klimatske promene. Što je manji karbonski otisak, manja je šteta koju đubrivo pričinjava životnoj sredini.

Karbonski otisak je korisno sredstvo koje pomaže razumevanju i smanjivanju efekta koji svaki proizvod ima na globalno zagrevanje

Rezultat potreba za zaštitom životne sredine i razvijanjem svesti o klimatskim promenama je potražnja za procesima proizvodnje sa nižom emisijom gasova sa efektom staklene bašte.

Proizvodi koje pravi kompanija koja preračunava i aktivno deluje na smanjivanju karbonskog otiska, imaju brojne prednosti i za kompaniju i za krajnjeg korisnika.

Prednosti za kompaniju:

 • Doprinos borbi protiv globalnog zagrevanja i klimatskih promena, sa manjom emisijom gasova sa efektom staklene bašte kao i društveno-ekološka odgovornost prema potrošačima.
 • Smanjenje troškova proizvodnje usled primene prakse ušete energije, smanjeni unosi kao i količina otpada koja nastaje prilikom proizvodnje.
 • Zadovoljavanje sve veće potrebe tržišta da informiše javnost o uticaju prehrambenih proizvoda na životnu sredinu.
 • Razvoj proizvodnje ekoloških proizvoda.

Prednosti za potrošače:

Mjerenje i bilježenje emisije stakleničkih plinova i izračunavanje ugljičnog otiska proizvoda omogućava potrošaču da:

 • Mogućnost odabira proizvoda koji doprinosi borbi protiv klimatskih promena.
 • Priznavanje činjenice da je nizak karbonski otisak proizvoda prednost u odnosu na konkurenciju na tržištu.
 • Promocija prednosti upotrebe proizvoda sa najnižim karbonskim otiskom.

Kompanija HELLAGROLIP radi na razvijanju tehnologije koja smanjuje emisiju ugljen-dioksida za vreme procesa proizvodnje đubriva i smanjuje karbonski otisak svakog proizvedenog tipa đubriva.

Sva azotna i kompleksna đubriva proizvedena od strane kompanije Hellagrolip imaju znatno niži karbonski otisak nego što je prosek u Evropi.

Hellagrolip proizvodi usled toga dobijaju na kvalitetu, osiguravaju mnogobrojne prednosti za poljoprivredu i životnu sredinu i koriste svima koji se odluče za Hellagrolip đubriva.

Kontaktiraj nas!

Ugljen-dioksida

Posljednjih nekoliko godina pojam efekta staklene bašte dovodi se u vezu s povećanjem prosječne temperature Zemljine površine, što dovodi do klimatskih promjena.

Planeta postepeno postaje toplija, nivo mora raste zbog otapanja polarnih ledenih kapa, a ekstremne vremenske pojave sve su češće u raznim područjima.

Ove promjene imaju ozbiljne posljedice na integritet ekosistema, vremenske resurse, dostupnost hrane, industrije, usjeva, transporta i infrastrukture.

Ljudska aktivnost pogoršava efekat staklene bašte, doprinosi povećanju koncentracije stakleničkih plinova u atmosferi i glavni je izvor ovih postepenih klimatskih promjena.

To su gasovi u atmosferi koji zbog svojih posebnih karakteristika absorbuju i emituju radijaciju u atmosferi i na taj način zagrevaju zemljinu površinu.

 • ● Carbon dioxide (CO2): the main greenhouse gas. One of the main sources for CO2 in the atmosphere is fossil fuel combustion – coal, petroleum, and natural gas.
 • ● Metan (CH4): drugo samo za CO2. Uglavnom se proizvodi kroz stočarstvo.
 • ● Dušikov oksid (N2O): doprinosi sa oko 5% stakleniku efekat. Uglavnom se proizvodi azotnim đubrivima, sagorevanjem fosilnih goriva i nekim industrijskim procesima.
 • ● Hydrofluorocarbons (HFCs), Perfluorocarbons (PFCs) and Sulfur hexafluoride (SF6): these are artificial gases, whose contribution to the greenhouse effect by mass unit is a hundred times greater than that of carbon dioxide.

U pokušajima da zaustave proces globalnog zagrevanja, većina razvijenih zemalja se složila o preduzimanju određenih mera da bi se smanjila emisija štetnih gasova.

Jedna od najznačajnijih mera je smanjivanje karbonskog otiska proizvoda.

Karbonski otisak je ukupna količina gasova sa efektom staklene bašte i izražave se u količini ugljen-dioksida proizvedenog direktno ili indirektno od strane pojedinca, sistema, organizacije, aktivnosti ili proizvoda.

U skladu sa navedenom definicijom, karbonski otisak đubriva je ekvivalentan količini emitovanog ugljen-dioksida prilikom proizvodnje jedne tone đubriva. To je internacionalni termin, precizan i koristan pokazatelj efekta koji đubriva imaju na klimatske promene. Što je manji karbonski otisak, manja je šteta koju đubrivo pričinjava životnoj sredini.

Karbonski otisak je korisno sredstvo koje pomaže razumevanju i smanjivanju efekta koji svaki proizvod ima na globalno zagrevanje

Rezultat potreba za zaštitom životne sredine i razvijanjem svesti o klimatskim promenama je potražnja za procesima proizvodnje sa nižom emisijom gasova sa efektom staklene bašte.

Proizvodi koje pravi kompanija koja preračunava i aktivno deluje na smanjivanju karbonskog otiska, imaju brojne prednosti i za kompaniju i za krajnjeg korisnika.

Prednosti za kompaniju:

 • Doprinos borbi protiv globalnog zagrevanja i klimatskih promena, sa manjom emisijom gasova sa efektom staklene bašte kao i društveno-ekološka odgovornost prema potrošačima.
 • Smanjenje troškova proizvodnje usled primene prakse ušete energije, smanjeni unosi kao i količina otpada koja nastaje prilikom proizvodnje.
 • Zadovoljavanje sve veće potrebe tržišta da informiše javnost o uticaju prehrambenih proizvoda na životnu sredinu.
 • Razvoj proizvodnje ekoloških proizvoda.

Prednosti za potrošače:

Mjerenje i bilježenje emisije stakleničkih plinova i izračunavanje ugljičnog otiska proizvoda omogućava potrošaču da:

 • Mogućnost odabira proizvoda koji doprinosi borbi protiv klimatskih promena.
 • Priznavanje činjenice da je nizak karbonski otisak proizvoda prednost u odnosu na konkurenciju na tržištu.
 • Promocija prednosti upotrebe proizvoda sa najnižim karbonskim otiskom.

Kompanija HELLAGROLIP radi na razvijanju tehnologije koja smanjuje emisiju ugljen-dioksida za vreme procesa proizvodnje đubriva i smanjuje karbonski otisak svakog proizvedenog tipa đubriva.

Sva azotna i kompleksna đubriva proizvedena od strane kompanije Hellagrolip imaju znatno niži karbonski otisak nego što je prosek u Evropi.

Hellagrolip proizvodi usled toga dobijaju na kvalitetu, osiguravaju mnogobrojne prednosti za poljoprivredu i životnu sredinu i koriste svima koji se odluče za Hellagrolip đubriva.