O Nama

O kompaniji HELLAGROLIP

Hellagrolip SA je grčka komercijalna kompanija sa sopstvenom proizvodnjom. Ona distribuira đubriva iz sopstvene proizvodnje kao i đubriva drugih proizvođača.

Filozofija naše kompanije ogleda se u našim naporima da promovišemo i ojačamo svoj zaštitni znak, u unapređenju našeg portfelja pionirskim proizvodima i u obradi potpunih nutritivnih pristupa koji pokrivaju čitav asortiman i zahtjeve savremene poljoprivrede. Stručnost i specijalizovane proizvodne metode Hellagrolipa daju našim proizvodima višestruke prednosti i odlične karakteristike kvaliteta, koje priznaju međunarodne firme, trgovci, konkurenti i kupci.

Naš cilj je da dokažemo našim kupcima i dobavljačima da smo pouzdan i dugoročan poslovni partner koji može da ponudi efikasne i kvalitetne proizvode kao i personalizovana rešenja zasnovana na potrebama kupaca. Trudimo se da pratimo napredak u sektoru poljoprivrede, da pravovremeno reagujemo na promene i izazove savremenog društva i da ime naše kompanije bude sinonim za razvoj poljoprivrede.

Težimo da damo doprinos uspostavljanju prakse racionalne primene đubriva koja povećava iskorišćavanje hranljivih materija dok istovremeno radi na očuvanju sirovina i smanjenju štetnog uticaja na životnu sredinu.

Naše je uverenje da održivost, obnova i oporavak države zahteva pojačanu aktivnost u oblastima sa velikim razvojnim potencijalom. Obučena i stručna radna snaga i akumulirano iskustvo u poljoprivrednom sektoru čine osnovu za obnovu i oporavak ekonomije.

Naša strategija je uspostavljanje i jačanje naše uloge kao lidera na grčkom tržištu sa ciljem pokrivanja potreba koje se javljaju u poljoprivrednoj proizvodnji Grčke. Istovremeno, radimo na povećavanju izvoza u druge zemlje doprinoseći na taj način pozitivnom trgovinskom bilansu.

Dobro poznavanje karakteristika tržišta, vera u ljudske resurse i focus na potrebama proizvođača i agronoma su ključne vrednosti koje određuju pravac naših aktivnosti.

Sa fokusom na istraživanjima, inovacijama i kvalitetu, u prilici smo da ponudimo efikasne i kvalitetne proizvode, tehničku podrsku i specijalizovane informacije proizvođačima i agronomima.

Naši visoko kvalifikovani kadar ima potpuno poverenje i slobodu da dostigne svoj pun potencijal, u komercijalnom i tehničkom odseku komanije, uz pristup najsavremenijim laboratorijama. Usled toga, možemo da ponudimo kompletnu ishranu za biljke sa unapređenom efikasnošću i time doprinosemo povećanju proizvodnje i investicija.

U Hellagrolip kompaniji, ljudi su najvredniji resurs, fundamentalno važni za dalji razvoj i napredak kompanije. Naši ljudi su ključna komponenta odlične organizacije poslovanja naše kompanije i oni učestvuju u svim procesima u proizvodnji i svim ostalim poslovnim aktivnostima.

Kroz konstantne programe obuke, svaki zaposleni ima punu podršku da razvija svoje veštine i kreativnost i tako dopunjuje svoje znanje. Podstičemo konstantno usavršavanje, aktivno učestvovanje i pristup koji je orijentisan prema klijentu u okviru poslovanja svakog odseka kompanije.

Naša kultura

Zadovoljavanje potreba kupaca je naša osnovna vrednost i obaveza koja usmerava sve aktivnosti naše kompanije.

Naš kvalitet

Mogućnost proizvodnje i ponude proizvoda visokog kvaliteta je najvažnija stavka za nas.

Zdravlje i Bezbednost

U HELLAGROLIP-u čvrsto verujemo da je kvalitet radnog života početna tačka održivog razvoja svakog modernog biznisa.

Naše potvrde

O kompaniji HELLAGROLIP

Hellagrolip SA je grčka komercijalna kompanija sa sopstvenom proizvodnjom. Ona distribuira đubriva iz sopstvene proizvodnje kao i đubriva drugih proizvođača.

Filozofija naše kompanije ogleda se u našim naporima da promovišemo i ojačamo svoj zaštitni znak, u unapređenju našeg portfelja pionirskim proizvodima i u obradi potpunih nutritivnih pristupa koji pokrivaju čitav asortiman i zahtjeve savremene poljoprivrede. Stručnost i specijalizovane proizvodne metode Hellagrolipa daju našim proizvodima višestruke prednosti i odlične karakteristike kvaliteta, koje priznaju međunarodne firme, trgovci, konkurenti i kupci.

Naš cilj je da dokažemo našim kupcima i dobavljačima da smo pouzdan i dugoročan poslovni partner koji može da ponudi efikasne i kvalitetne proizvode kao i personalizovana rešenja zasnovana na potrebama kupaca. Trudimo se da pratimo napredak u sektoru poljoprivrede, da pravovremeno reagujemo na promene i izazove savremenog društva i da ime naše kompanije bude sinonim za razvoj poljoprivrede.

Težimo da damo doprinos uspostavljanju prakse racionalne primene đubriva koja povećava iskorišćavanje hranljivih materija dok istovremeno radi na očuvanju sirovina i smanjenju štetnog uticaja na životnu sredinu.

Naše je uverenje da održivost, obnova i oporavak države zahteva pojačanu aktivnost u oblastima sa velikim razvojnim potencijalom. Obučena i stručna radna snaga i akumulirano iskustvo u poljoprivrednom sektoru čine osnovu za obnovu i oporavak ekonomije.

Naša strategija je uspostavljanje i jačanje naše uloge kao lidera na grčkom tržištu sa ciljem pokrivanja potreba koje se javljaju u poljoprivrednoj proizvodnji Grčke. Istovremeno, radimo na povećavanju izvoza u druge zemlje doprinoseći na taj način pozitivnom trgovinskom bilansu.

Dobro poznavanje karakteristika tržišta, vera u ljudske resurse i focus na potrebama proizvođača i agronoma su ključne vrednosti koje određuju pravac naših aktivnosti.

Sa fokusom na istraživanjima, inovacijama i kvalitetu, u prilici smo da ponudimo efikasne i kvalitetne proizvode, tehničku podrsku i specijalizovane informacije proizvođačima i agronomima.

Naši visoko kvalifikovani kadar ima potpuno poverenje i slobodu da dostigne svoj pun potencijal, u komercijalnom i tehničkom odseku komanije, uz pristup najsavremenijim laboratorijama. Usled toga, možemo da ponudimo kompletnu ishranu za biljke sa unapređenom efikasnošću i time doprinosemo povećanju proizvodnje i investicija.

U Hellagrolip kompaniji, ljudi su najvredniji resurs, fundamentalno važni za dalji razvoj i napredak kompanije. Naši ljudi su ključna komponenta odlične organizacije poslovanja naše kompanije i oni učestvuju u svim procesima u proizvodnji i svim ostalim poslovnim aktivnostima.

Kroz konstantne programe obuke, svaki zaposleni ima punu podršku da razvija svoje veštine i kreativnost i tako dopunjuje svoje znanje. Podstičemo konstantno usavršavanje, aktivno učestvovanje i pristup koji je orijentisan prema klijentu u okviru poslovanja svakog odseka kompanije.

Naša kultura

Zadovoljavanje potreba kupaca je naša osnovna vrednost i obaveza koja usmerava sve aktivnosti naše kompanije.

Naš kvalitet

Mogućnost proizvodnje i ponude proizvoda visokog kvaliteta je najvažnija stavka za nas.

Zdravlje i Bezbednost

U HELLAGROLIP-u čvrsto verujemo da je kvalitet radnog života početna tačka održivog razvoja svakog modernog biznisa.

Naše potvrde