Η Εταιρεία μας

Ελλαγρολίπ - Η γόνιμη Δύναμη

Η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ είναι Ελληνική Εμπορική και Παραγωγική Εταιρεία που διακινεί τα λιπάσματα που παράγει η ίδια, καθώς και λιπάσματα ξένων οίκων.

H φιλοσοφία της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ αντανακλάται στις προσπάθειες προώθησης και ενίσχυσης του εταιρικού σήματος, στον εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου της με καινοτόμα προϊόντα και στην επεξεργασία ολοκληρωμένων προτάσεων θρέψης που καλύπτουν όλο το φάσμα και τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας. Αξιοποιώντας την υψηλή τεχνογνωσία και εφαρμόζοντας εξειδικευμένη μέθοδο παραγωγής, η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ προσδίδει στα προϊόντα της πολλαπλά πλεονεκτήματα και άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγνωρίζονται από διεθνείς οίκους, traders, ανταγωνιστές και καταναλωτές.

Επιδίωξή μας είναι να κατοχυρωθούμε στη συνείδηση των πελατών και των προμηθευτών μας, ως αξιόπιστος και μακροπρόθεσμος συνεργάτης, που προσφέρει άρτια και ποιοτικά προϊόντα και εξατομικευμένες λύσεις με βάση τις ανάγκες τους. Δέσμευσή μας είναι να παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις στον αγροτικό τομέα, να ανταποκρινόμαστε στις αλλαγές και τις προκλήσεις της εποχής μας και να συνδέσουμε άρρηκτα το όνομά μας με την ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας.

Φιλοδοξούμε να συμβάλουμε στην παγίωση μιας ορθολογικής λιπαντικής αγωγής, η οποία θα μεγιστοποιεί την εκμετάλλευση των θρεπτικών στοιχείων από τα φυτά και ταυτόχρονα θα εξασφαλίζει την εξοικονόμηση πόρων και θα μειώνει τις δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον.

Πεποίθησή μας είναι ότι η βιωσιμότητα, η ανασυγκρότηση και η ανάκαμψη της πατρίδας μας προϋποθέτουν την ενίσχυση της δραστηριότητας σε περιοχές με υψηλά περιθώρια ανάπτυξης σε παραγωγικούς κλάδους με προστιθέμενη αξία. Ειδικά το άρτια καταρτισμένο δυναμικό και η συσσωρευμένη εμπειρία του αγροτικού τομέα, πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για τον παραγωγικό προσανατολισμό και την επανεκκίνηση της οικονομίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, στρατηγική μας είναι η παγίωση και περαιτέρω ενδυνάμωση του ηγετικού μας ρόλου στην ελληνική αγορά με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της γεωργικής παραγωγής στην χώρα μας. Παράλληλα, επιδιώκουμε την αύξηση των εξαγωγών μας προς τρίτες χώρες, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού και στην προσπάθεια επίτευξης θετικού εμπορικού ισοζυγίου για την οικονομία μας.

Η γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ελληνικής γεωργίας, η εμπιστοσύνη στο ανθρώπινο δυναμικό της και η σταθερή προσήλωση στις ανάγκες των παραγωγών και των γεωπόνων, αποτελούν για εμάς αδιαπραγμάτευτες αξίες και καθορίζουν το σύνολο των δραστηριοτήτων μας.

Επικεντρωμένοι στην έρευνα, την καινοτομία και την ποιότητα, προσφέρουμε άρτια και ποιοτικά προϊόντα, τεχνική υποστήριξη και εξειδικευμένες γνώσεις στον Έλληνα παραγωγό και γεωπόνο.

Αξιοποιώντας το υψηλά καταρτισμένο προσωπικό μας, τόσο στα εμπορικά όσο και στα τεχνικά τμήματα της εταιρείας, καθώς και τα πλήρως εξοπλισμένα εργαστήριά μας, παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις θρέψης, βελτιώνουμε την αποδοτικοτητα της λίπανσης και συμβάλλουμε στη μεγιστοποίηση της παραγωγής και της επένδυσης σε αυτή.

Το ανθρώπινο δυναμικό της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ είναι o σημαντικότερος πόρος και ο ουσιαστικότερος συντελεστής ανάπτυξης της εταιρείας μας. Οι άνθρωποί μας αποτελούν το κυρίαρχο στοιχείο για την άρτια οργάνωση και την λειτουργία της εταιρείας μας και μέσω αυτών υλοποιούνται όλες οι παραγωγικές και επιχειρησιακές δραστηριότητας μας. Το προσωπικό αποτελεί για εμάς ένα θεμελιώδες κεφάλαιό, του οποίου ενθαρρύνουμε την προσπάθεια και επιβραβεύουμε την πρωτοβουλία μέσα στα πλαίσια ενός δημιουργικού και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Μέσω προγραμμάτων συνεχούς επιμόρφωσης φροντίζουμε για την συστηματική εκπαίδευση των ανθρώπων μας, στηρίζουμε κάθε εργαζόμενο να αναπτύξει τις δεξιότητες και την δημιουργικότητά του, προωθούμε την αναβάθμιση, την καθολική συμμετοχή και την αξιοποίηση του προσωπικού μας και επιδιώκουμε να καλλιεργήσουμε πελατοκεντρική αντίληψη σε όλα τα τμήματα της εταιρείας μας.

Η κουλτούρα μας

Η εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών μας αποτελεί κυρίαρχη αξία και δέσμευση που καθοδηγεί όλες μας τις δραστηριότητες.

Η ποιότητά μας

Η δυνατότητά μας να παράγουμε και να προσφέρουμε στους συνεργάτες μας προϊόντα υψηλής ποιότητας και αδιαμφισβήτητης υπεροχής, αποτελεί για εμάς αδιαπραγμάτευτη αξία.

Υγιεινή & Ασφάλεια

Στην ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ θεωρούμε ότι η ποιότητα της εργασιακής ζωής των ανθρώπων είναι η αφετηρία για τη βιώσιμη ανάπτυξης κάθε σύγχρονης επιχείρησης.

Οι πιστοποιήσεις μας​

Ελλαγρολίπ - Η γόνιμη Δύναμη

Η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ είναι Ελληνική Εμπορική και Παραγωγική Εταιρεία που διακινεί τα λιπάσματα που παράγει η ίδια, καθώς και λιπάσματα ξένων οίκων.

H φιλοσοφία της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ αντανακλάται στις προσπάθειες προώθησης και ενίσχυσης του εταιρικού σήματος, στον εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου της με καινοτόμα προϊόντα και στην επεξεργασία ολοκληρωμένων προτάσεων θρέψης που καλύπτουν όλο το φάσμα και τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας. Αξιοποιώντας την υψηλή τεχνογνωσία και εφαρμόζοντας εξειδικευμένη μέθοδο παραγωγής, η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ προσδίδει στα προϊόντα της πολλαπλά πλεονεκτήματα και άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγνωρίζονται από διεθνείς οίκους, traders, ανταγωνιστές και καταναλωτές.

Επιδίωξή μας είναι να κατοχυρωθούμε στη συνείδηση των πελατών και των προμηθευτών μας, ως αξιόπιστος και μακροπρόθεσμος συνεργάτης, που προσφέρει άρτια και ποιοτικά προϊόντα και εξατομικευμένες λύσεις με βάση τις ανάγκες τους. Δέσμευσή μας είναι να παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις στον αγροτικό τομέα, να ανταποκρινόμαστε στις αλλαγές και τις προκλήσεις της εποχής μας και να συνδέσουμε άρρηκτα το όνομά μας με την ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας.

Φιλοδοξούμε να συμβάλουμε στην παγίωση μιας ορθολογικής λιπαντικής αγωγής, η οποία θα μεγιστοποιεί την εκμετάλλευση των θρεπτικών στοιχείων από τα φυτά και ταυτόχρονα θα εξασφαλίζει την εξοικονόμηση πόρων και θα μειώνει τις δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον.

Πεποίθησή μας είναι ότι η βιωσιμότητα, η ανασυγκρότηση και η ανάκαμψη της πατρίδας μας προϋποθέτουν την ενίσχυση της δραστηριότητας σε περιοχές με υψηλά περιθώρια ανάπτυξης σε παραγωγικούς κλάδους με προστιθέμενη αξία. Ειδικά το άρτια καταρτισμένο δυναμικό και η συσσωρευμένη εμπειρία του αγροτικού τομέα, πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για τον παραγωγικό προσανατολισμό και την επανεκκίνηση της οικονομίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, στρατηγική μας είναι η παγίωση και περαιτέρω ενδυνάμωση του ηγετικού μας ρόλου στην ελληνική αγορά με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της γεωργικής παραγωγής στην χώρα μας. Παράλληλα, επιδιώκουμε την αύξηση των εξαγωγών μας προς τρίτες χώρες, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού και στην προσπάθεια επίτευξης θετικού εμπορικού ισοζυγίου για την οικονομία μας.

Η γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ελληνικής γεωργίας, η εμπιστοσύνη στο ανθρώπινο δυναμικό της και η σταθερή προσήλωση στις ανάγκες των παραγωγών και των γεωπόνων, αποτελούν για εμάς αδιαπραγμάτευτες αξίες και καθορίζουν το σύνολο των δραστηριοτήτων μας.

Επικεντρωμένοι στην έρευνα, την καινοτομία και την ποιότητα, προσφέρουμε άρτια και ποιοτικά προϊόντα, τεχνική υποστήριξη και εξειδικευμένες γνώσεις στον Έλληνα παραγωγό και γεωπόνο.

Αξιοποιώντας το υψηλά καταρτισμένο προσωπικό μας, τόσο στα εμπορικά όσο και στα τεχνικά τμήματα της εταιρείας, καθώς και τα πλήρως εξοπλισμένα εργαστήριά μας, παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις θρέψης, βελτιώνουμε την αποδοτικοτητα της λίπανσης και συμβάλλουμε στη μεγιστοποίηση της παραγωγής και της επένδυσης σε αυτή.

Το ανθρώπινο δυναμικό της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ είναι o σημαντικότερος πόρος και ο ουσιαστικότερος συντελεστής ανάπτυξης της εταιρείας μας. Οι άνθρωποί μας αποτελούν το κυρίαρχο στοιχείο για την άρτια οργάνωση και την λειτουργία της εταιρείας μας και μέσω αυτών υλοποιούνται όλες οι παραγωγικές και επιχειρησιακές δραστηριότητας μας. Το προσωπικό αποτελεί για εμάς ένα θεμελιώδες κεφάλαιό, του οποίου ενθαρρύνουμε την προσπάθεια και επιβραβεύουμε την πρωτοβουλία μέσα στα πλαίσια ενός δημιουργικού και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Μέσω προγραμμάτων συνεχούς επιμόρφωσης φροντίζουμε για την συστηματική εκπαίδευση των ανθρώπων μας, στηρίζουμε κάθε εργαζόμενο να αναπτύξει τις δεξιότητες και την δημιουργικότητά του, προωθούμε την αναβάθμιση, την καθολική συμμετοχή και την αξιοποίηση του προσωπικού μας και επιδιώκουμε να καλλιεργήσουμε πελατοκεντρική αντίληψη σε όλα τα τμήματα της εταιρείας μας.

Η κουλτούρα μας

Η εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών μας αποτελεί κυρίαρχη αξία και δέσμευση που καθοδηγεί όλες μας τις δραστηριότητες.

Η ποιότητά μας

Η δυνατότητά μας να παράγουμε και να προσφέρουμε στους συνεργάτες μας προϊόντα υψηλής ποιότητας και αδιαμφισβήτητης υπεροχής, αποτελεί για εμάς αδιαπραγμάτευτη αξία.

Υγιεινή & Ασφάλεια

Στην ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ θεωρούμε ότι η ποιότητα της εργασιακής ζωής των ανθρώπων είναι η αφετηρία για τη βιώσιμη ανάπτυξης κάθε σύγχρονης επιχείρησης.

Οι πιστοποιήσεις μας​