Нашата компания

За HELLAGROLIP

HELLAGROLIP SA е гръцко търговско и промишлено дружество, което разпространява своите собствени торове, както и торове от чуждестранни предприятия.

Философията на компанията ни е отразена в усилията ни да популяризираме нашата търговска марка, в подобряването на нашето портфолио с новаторски продукти и в обработването на подходи за пълноценно подхранване, които обхващат цялата гама и изисквания на съвременното земеделие. Експертизата и специализираните производствени методи на Hellagrolip дават на продуктите ни многобройни предимства и отлични качествени характеристики, признати от международни предприятия, търговци, конкуренти и клиенти.

Ние се стремим да се утвърдим в съзнанието на нашите клиенти и доставчици като надежден и дългосрочен партньор, който предлага ефективни, качествени продукти и персонализирани решения, базирани на техните нужди. Ние се ангажираме да следим отблизо случващото се в земеделския сектор, да реагираме на промените и предизвикателствата на нашето време и да свържем неразривно своето име с развитието на гръцкото земеделие.

Стремим се да допринасяме за утвърждаването на рационално използване на торовете, което би оптимизирало използването на хранителните вещества от растенията, като същевременно осигури спестяването на ресурси и намали неблагоприятните ефекти върху околната среда.

Ние вярваме, че устойчивостта, повторното изграждане и възстановяването на нашата държава изискват по-усилена дейност в области с висок потенциал за растеж в производствени области с добавена стойност. По-специално, надлежно обучените работници и натрупаният опит в земеделския сектор трябва да бъдат основата за продуктивна ориентация и рестартиране на икономиката.

В този контекст, нашата стратегия е да установим и да засилим допълнително нашата водеща роля на пазара на Балканите, с цел да удовлетворим нуждите на земеделското производство. В същото време, ние се стремим да повишим нашия износ към други държави, като по този начин допринесем за по-силна експортна ориентация и за усилията за постигане на положителен търговски баланс за нашата икономика.

Познаването на конкретните характеристики на българското земеделие, доверяването на човешките ресурси и стабилното фокусиране върху нуждите на производителите и земеделците са ценности, които за нас не са предмет на договаряне, и те определят всички наши дейности.

Като се фокусираме върху изследванията, иновациите и качеството, ние предлагаме ефективни, качествени продукти, техническа поддръжка и специализирана информация на гръцките производители и земеделци.

Като се доверяваме на нашите висококвалифицирани служители и им позволяваме да разкриват в работата си своя пълен потенциал, както в търговския отдел, така и в техническия отдел на компанията, както и като използваме нашите изцяло оборудвани лаборатории, ние предоставяме подходи за пълноценно подхранване, подобряваме ефективността на торенето и допринасяме за оптимизиране на производството и инвестиране в него.

В HELLAGROLIP, нашите служители са най-важният ресурс и основен фактор за развитието на нашето дружество. Хората ни са ключовият компонент за отличната организация и работа на нашето дружество и всички производствени и търговски дейности се материализират чрез тях. Ние считаме нашия персонал за основен актив, чийто усилия се насърчават и чиято инициативност се възнаграждава, в рамките на една творческа и безопасна работна среда.

Чрез постоянни обучителни програми ние осигуряваме систематичното обучение на нашите хора, подкрепяме всеки служител да развива своите умения и креативност, насърчаваме подобряването, пълноценното участие, и доброто използване на персонала и се стремим да култивираме във всеки отдел на компанията подход, при който в центъра стои клиентът.

Нашата култура

Обслужването на нуждите на нашите клиенти е основна ценност и ангажимент, който ръководи всички наши дейности.

Нашето качество

Способността да произвеждаме и предлагаме продукти с високо и безпрецедентно качество, е безкомпромисна ценност за нас.

Здраве & Безопасност

В HELLAGROLIP вярваме, че качеството на работния живот е отправна точка за устойчивото развитие на всеки съвременен бизнес.

Нашите сертификати

За HELLAGROLIP

HELLAGROLIP SA е гръцко търговско и промишлено дружество, което разпространява своите собствени торове, както и торове от чуждестранни предприятия.

Философията на компанията ни е отразена в усилията ни да популяризираме нашата търговска марка, в подобряването на нашето портфолио с новаторски продукти и в обработването на подходи за пълноценно подхранване, които обхващат цялата гама и изисквания на съвременното земеделие. Експертизата и специализираните производствени методи на Hellagrolip дават на продуктите ни многобройни предимства и отлични качествени характеристики, признати от международни предприятия, търговци, конкуренти и клиенти.

Ние се стремим да се утвърдим в съзнанието на нашите клиенти и доставчици като надежден и дългосрочен партньор, който предлага ефективни, качествени продукти и персонализирани решения, базирани на техните нужди. Ние се ангажираме да следим отблизо случващото се в земеделския сектор, да реагираме на промените и предизвикателствата на нашето време и да свържем неразривно своето име с развитието на гръцкото земеделие.

Стремим се да допринасяме за утвърждаването на рационално използване на торовете, което би оптимизирало използването на хранителните вещества от растенията, като същевременно осигури спестяването на ресурси и намали неблагоприятните ефекти върху околната среда.

Ние вярваме, че устойчивостта, повторното изграждане и възстановяването на нашата държава изискват по-усилена дейност в области с висок потенциал за растеж в производствени области с добавена стойност. По-специално, надлежно обучените работници и натрупаният опит в земеделския сектор трябва да бъдат основата за продуктивна ориентация и рестартиране на икономиката.

В този контекст, нашата стратегия е да установим и да засилим допълнително нашата водеща роля на пазара на Балканите, с цел да удовлетворим нуждите на земеделското производство. В същото време, ние се стремим да повишим нашия износ към други държави, като по този начин допринесем за по-силна експортна ориентация и за усилията за постигане на положителен търговски баланс за нашата икономика.

Познаването на конкретните характеристики на българското земеделие, доверяването на човешките ресурси и стабилното фокусиране върху нуждите на производителите и земеделците са ценности, които за нас не са предмет на договаряне, и те определят всички наши дейности.

Като се фокусираме върху изследванията, иновациите и качеството, ние предлагаме ефективни, качествени продукти, техническа поддръжка и специализирана информация на гръцките производители и земеделци.

Като се доверяваме на нашите висококвалифицирани служители и им позволяваме да разкриват в работата си своя пълен потенциал, както в търговския отдел, така и в техническия отдел на компанията, както и като използваме нашите изцяло оборудвани лаборатории, ние предоставяме подходи за пълноценно подхранване, подобряваме ефективността на торенето и допринасяме за оптимизиране на производството и инвестиране в него.

В HELLAGROLIP, нашите служители са най-важният ресурс и основен фактор за развитието на нашето дружество. Хората ни са ключовият компонент за отличната организация и работа на нашето дружество и всички производствени и търговски дейности се материализират чрез тях. Ние считаме нашия персонал за основен актив, чийто усилия се насърчават и чиято инициативност се възнаграждава, в рамките на една творческа и безопасна работна среда.

Чрез постоянни обучителни програми ние осигуряваме систематичното обучение на нашите хора, подкрепяме всеки служител да развива своите умения и креативност, насърчаваме подобряването, пълноценното участие, и доброто използване на персонала и се стремим да култивираме във всеки отдел на компанията подход, при който в центъра стои клиентът.

Нашата култура

Обслужването на нуждите на нашите клиенти е основна ценност и ангажимент, който ръководи всички наши дейности.

Нашето качество

Способността да произвеждаме и предлагаме продукти с високо и безпрецедентно качество, е безкомпромисна ценност за нас.

Здраве & Безопасност

В HELLAGROLIP вярваме, че качеството на работния живот е отправна точка за устойчивото развитие на всеки съвременен бизнес.

Нашите сертификати