Nitrogen fertilizers with Calcium and Sulphur

Друг Азот

Свържете се е нас!

The adequate and integrated nutrition of plants, is the key for the robustness and high productivity of crops in modern agriculture.

Out of the total of nutrients, that’s are necessary for plants, Nitrogen, Calcium and Sulphur belong the most fundamental and are vital to developing crops and maximizing their yields.

Nitrogen (N), more than any other nutrient, is involved in the vital functions of growth and production. As a component of chlorophyll, it is involved in the process of photosynthesis and the production of carbohydrates. As a structural element of amino acids, proteins and nucleic acids, it plays a key role in all metabolic processes, in reproduction and, finally, in the growth and yield of crops.

Calcium (Ca) with its presence in all developing parts of plants, promotes the robust growth of roots and shoots. At the same time, its participation as a structural element of cell walls and membranes, ensures the support of the plant and its ability to exchange elements with the environment. The adequacy of Calcium at all critical stages of growth, plays a key role in the development of the crop, ensures good flowering and fruit setting and increases the quantitative and qualitative characteristics of the final production.

Sulphur (S), is one of the most important nutrients in the growth and yield of crops. Its role is two-fold. It participates directly, as an element in the nutrition of plants, but also contributes to the intake and utilization of other nutrients. Increases the absorption and utilization of Nitrogen by plants, solubilizes and makes available Phosphorus and Trace Elements, promotes root growth, enhances the production of proteins and carbohydrates and improves the quality of products.

SulfoCan® are top Nitrogen fertilizers, that incorporate all the latest research data on plant nutrition. They combine, in excellent way, the two assimilable forms of Nitrogen, with Calcium and Sulfur, create synergies between them and maximize their absorption and utilization by plants, increasing the yields of crops.

Their special production method optimizes the availability of nutrients in the root environment, while their unique ability to supply plants with assimilable forms of nutrients, at all stages of growth, improves nutrition, promotes root and shoot growth, enhances photosynthesis and metabolism of plants and increases their productivity.

 

За повече информация за азота и неговата значимост

 Азот

Азотът, водата, въглеродът, кислородът и водородът са основни хранителни вещества за живота като цяло и за всяко живо същество в природата. В случая с растенията азотът участва повече от всяко друго хранително вещество във формирането на растителното тяло и жизнените функции за развитието и производителността. Като компонент на хлорофила, той участва в процеса на фотосинтеза и производството на въглехидрати, които формират основата на хранителната верига и е единствената причина хората да развият земеделието. Като структурен елемент на аминокиселините, протеините и нуклеиновите киселини, азотът има ключова роля в преобразуването на енергията, размножаването на растенията във времето и в растежа и добива на култури. Липсата на азот води до по-малко плодородна почва, забавен растеж, преждевременно загниване на растенията, намалена производителност и по-лошо качество. Неговото изобилие благоприятства високия добив на растения, които са уязвими към болести и сурови условия на околната среда, забавя цъфтежа, намалява наливането на плодовете, забавя узряването и вреди на добива. Достатъчното и рационалното прилагане на азота са най-важните фактори за здравето и производителността на културите в съвременното земеделие.

 Източници на азот за растенията

Азотът е най-разпространеният атмосферен газ и заема 78% от общия обем на атмосферата. Тя варира от 0,05 до 0,4% върху повърхностния слой на земята и се намира почти изцяло в органична форма. Въпреки факта, че културите се развиват в среда с изобилие от азот, растенията – с изключение на бобовите култури – не могат да абсорбират и използват атмосферния азот. Те не могат да използват органичния азот в почвата, освен ако той вече не е разграден и не е превърнат в абсорбиращи се форми. Ето защо липсата на азот е най-честият хранителен дефицит в културите и основният фактор, възпрепятстващ високите добиви. Рационалното прилагане на азота и достатъчното му снабдяване на културите през цялото време е основно занимание на земеделската практика, катализатор е в развитието на системите за отглеждане и е пряко свързано с развитието на земеделието от древни времена до днес.

 Усвояване на Азот

Растенията абсорбират азота в почвата в нитрантна (ΝΟ3-Ν) форма и в амониева (ΝΗ4-Ν) форма. Амониевият азот образува силни връзки с почвата и се абсорбира от корените на растенията, докато растат и влизат в контакт с почвените частици. Нитратният азот се движи свободно в почвата, приближава се до корените и се абсорбира от растенията през водата в почвата. От решаващо значение е и двете форми на азот да присъстват в почвата, за да имат културите здравословно развитие, повишен добив и по-добро качество на производството.

SulfoCan Nitro 24-0-0 (14) +11CaO

SulfoCan Nitro® is a high-quality Nitrogen fertilizer that combines in a balanced ratio (50:50) the rapid effect of Nitric (NO3) and the extended availability of Ammoniacal Nitrogen (NH4), with the multiple agricultural benefits of Calcium.

The simultaneous presence of Nitric and Ammoniacal Nitrogen in the soil, ensures the smooth nutrition of the crop with Nitrogen, both in the early stages of vegetation and flowering and in the later stages of fruit set and fruit development.

Excellent source of absorbable Calcium (Ca) for plants, contributes to the development of a strong root system and robust vegetation, promotes rich flowering and good pollination and ensures high and quality yields.

The Sulfur (S) it contains, is readily available in culture and enhances the absorption of Ammoniacal Nitrogen, promotes the growth of the root system, increases the intake of Phosphorus and Trace Elements and participates in the formation of proteins and aromatic compounds, improving the quantitative and quality characteristics of production.

Combining, with an ideal ratio, Nitrogen, Calcium and Sulfur, SulfoCan Nitro® is the best choice for top dressing fertilization of winter cereals, but also of all crops in all types of soils.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Сяра (SO3) Калций (CaO) Бор (B)
24%
11,8%
12,2%
14%
11%
-

SulfoCan Borax 24-0-0 (14) +11CaO +0,3B

SulfoCan Borax® is a top-quality Nitrogen fertilizer, which have been created for the effective supply of crops with Nitrogen, Calcium, Sulfur and Boron.

The balanced ration (50:50) between Nitric and Ammoniacal Nitrogen, offers integrated nutrition of the crop with both forms of Nitrogen, ideally supporting the formation of robust vegetation, rich flowering and high fruiting.

The Calcium (Ca) it contains, promotes the creation of root system and robust leaf surface, improves flowering and fruit setting and increases the size, weight and firmness of the fruit.

Boron (B), increases the flowering and fertility of flowers, enhances fruit setting and contributes to the production and movement of carbohydrates, improving the quantitative and qualitative characteristics of production.

The supply of directly assimilable Sulphur (S) to the crop, affects the growth of the root system, stimulates the synthesis of proteins and other important Nitrogenous compounds, while increasing the absorption and utilization of Nitrogen, Phosphorus and Trace Elements by plants and maximizes fertilization efficiency and yields.

SulfoCan Borax® is the best choice to meet the needs of crops that are pursued high and quality productions, such as arboriculture and vegetables.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Сяра (SO3) Калций (CaO) Бор (B)
24%
11,8%
12,2%
14%
11%
0,3%

SulfoCan® are high-quality Nitrogen fertilizers, which have been developed to effectively supply of the crop with fully assimilable Nitrogen and meet their needs for Calcium and Sulphur.

In each granule, they combine in a balanced way (50:50) the rapid action of Nitric (NO3) with the prolonged availability of Ammoniacal Nitrogen (NH4), and they cover in an excellent way, both the immediate and long-term needs of the crops.

The Nitric Nitrogen is immediately absorbed by the roots, covering the current needs of the plants, while the Ammoniacal Nitrogen is absorbed gradually, offering sufficient and prolonged nutrition of the crop for a long time.

The Calcium (Ca) of SulfoCan® is contained in the form of Sulphate salt. In this way, they ensure the immediate supply of the plants with sufficient amounts of assimilated Calcium, and at the same time escalate the supply of the crop, covering its needs in the later stages of fruiting. Thus, they contribute to the creation of rich root system and robust leaf area, enhance flowering and fruit setting, and increase the quantitative and qualitative characteristics of production.

Sulphur (S) is contained in the form of Sulfate anion (SO42-) and is readily available from the culture, unlike elemental and organic Sulphur, which need to undergo microbial conversion in order to be absorbable by plants.

Early application of SulfoCan® promotes the good establishment of the crop in the soil, contributes to the development of robust root system and rich vegetation, and enhances the defense of plants against pathogens and adverse environmental conditions. Late applications increase flowering, improve fruit setting and ensure the fruit growth.

An additional supply of Boron (B) to crops, especially in arboriculture and horticulture, prevents any deficiencies of this element, stimulates the production of metabolic substances and the circulation of carbohydrates and promotes the development of vegetation and fruiting, significantly increasing the yields.

The special ratio of nutrients, the high solubility and the excellent granulometry, make SulfoCan® the best choice for top dressing fertilization of all crops, in all types of soils.