Стабилизирани торове с инхибитор

Свържете се е нас!

Присъствието на азотни форми в почвата достатъчната редовна обезпеченост на растенията в съответствие с техните потребности представляват “ключ към успеха” във връзка с увеличаването на добивите и качеството на продукцията.

При “традиционните” торове, адаптирането на торенето към нуждите на културите е неосъществимо. Подхранването с азот не отговаря на нуждите на растенията и торенето е придружено от големи загуби на тор към по-дълбоките почвени пластове и атмосферата.

NutrActive® са торове от ново поколение, които предотвратяват загубите на тор, „стабилизират“ азота в почвата и удължават времето на неговата разполагаемост за културите за дълъг период от време.

Чрез инхибитора на нитрификацията DCD, същите променят степента на нитрификация, регулират подхранването с азот въз основа на изискванията на културите и осигуряват непрекъснато подхранване на растенията през целия период на тяхното отглеждане.

Чрез торовете NutrActive® се възстановява динамиката на процеса на взаимодействие между тора и културата. Торенето е адаптирано към специфичните изисквания на растенията и се повишава неговата ефективност, при което се постига пълноценно подхранване и висока продуктивност на културите.

Азотът, наред с водата, е най-важното хранително вещество за растенията и той се характеризира като „регулатор” на растеж и даване на завързване плодове.

Той преминава през екосистемата на отглеждане в много химични форми, които показват постоянна трансформация, висока мобилност и различни степени на използване от растенията.

Недостигът на азот води до намаляване на почвеното плодородие, нарушен растеж, преждевременно остаряване на растенията, намалена продукция и влошаване на качеството.

Изобилието му облагодетелства производството на растения, които са предразположени към заболявания и условията на околната среда, забавя цъфтежа, намалява задържането на семенниците, забавя узряването и има отрицателно въздействие върху производството.

Достатъчното количество азот и рационалното му използване представляват по-важния фактор за силата и производителността на културите в съвременното земеделие.

При традиционните химически торове, използването на азота от растенията не надхвърля 50-60%.

Съставките на азотните химически торове преминават през редица трансформации в почвата.

Урееният азот се превръща в амониев азот чрез хидролиза, докато в атмосферата се освобождават големи количества амониев газ.

На свой ред, амониевият азот – под въздействието на нитрифициращи бактерии или почвени бактерии, първоначално се оксидира до нитритни и впоследствие до нитратни соли.

Поради голямата мобилност на нитратните соли, в лека почва те се отнасят от почвената вода към по-дълбоките слоеве, докато при тежка, наситена почва формират летливи смеси, като по този начин се увеличават загубите. С оглед на тези трансформации, по време на торенето на културите с традиционни химически торове, част от химическия тор се губи и става неизползваема от растенията.

Растенията абсорбират амониев азот (ΝΗ4-Ν) и нитритен азот (ΝΟ3-Ν).

Растенията абсорбират почвен азот и в нитратна и в амониев а форма.

Амониевият азот създава стабилни връзки с почвата и се ангажира от корените на растенията докато те се развиват и влиза в контакт с частиците на почвата. Нитритният азот се движи свободно в почвата и приемът му от растенията се улеснява чрез почвената вода.

NutrActive 27N 27-0-0 (27)

Висококачествен азотен тор, който осигурява редовно и удължено подхранване за културата през целия сезон на растеж. Съдържащият се инхибитор (DCD) забавя процеса на нитрификация, регулира подаването на азот съобразно нуждите на растението, свежда до минимум загубите, които се дължат на изтичане и изпаряване, и постигна максимална ефективност от торенето.

Идеалното съотношение между стабилизиран амонячен (2/3) и нитратен (1/3) азот осигурява балансираното подхранване на културата с двете форми на азота, като също така изцяло задоволява краткосрочните и дългосрочните нужди на културата.

Допълнителното високо съдържание на сяра подобрява абсорбирането на азот от растенията, увеличава броя произведени протеини и осигурява повишено производство и по-добро качество на културата.

Той е идеален за първокласно торене на всички видове култури, като предлага гъвкавост по отношение на моментите на прилагане и гарантирано капитализиране на тора.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Цианамиден азот Фосфор (P2Ο5) Калий (K2Ο) Магнезий (MgO) Сяра (SO3) Бор (B) Цинк (Zn) Желязо (Fe)
27%
19%
7,7%
0,3%
-
-
-
27%
-
-
-

NutrActive 26N Boro-plus 26-0-0 (27) +0,3B

Висококачествен стабилизиран азотен тор, предназначен за ефективно подхранване на културите с дълготраен азот, сяра и бор. Активният инхибитор (DCD) осигурява нормалното и разширено подхранване на културата през целия сезон на отглеждане, като забавя процеса на нитрификация и регулира подаването на азот съобразно нуждите на растенията.

Идеалното съотношение между стабилизиран амонячен (2/3) и нитратен (1/3) азот осигурява балансираното подхранване на културата с двете форми на азота, като също така изцяло задоволява краткосрочните и дългосрочните нужди на културата. Нитратният азот се абсорбира своевременно от корените и предоставя необходимата енергия за бързия растеж на корените и надземната част от растенията, докато амонякът разпределя подхранването на културата за по-дълъг период от време.

Съдържащата се сяра (S) се усвоява от растенията, незабавно влияе върху растежа на кореновата система и увеличава усвояването на азота от посевите при навлизане в метаболизма.

Високото съдържание на бор не позволява развитието на хранителни дефицити, като увеличава опрашването, което води до повишен цъфтеж и завързване на плодове.

Съчетанието от гореописаните характеристики прави NutrActive boro-plus идеален за наторяване на маслинови дървета, цитрусови дървета и всички други плодни дървета, както и всички обичащи бор култури, като цвекло, слънчоглед, рапица и всички кръстоцветни.

 

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Цианамиден азот Фосфор (P2Ο5) Калий (K2Ο) Магнезий (MgO) Сяра (SO3) Бор (B) Цинк (Zn) Желязо (Fe)
26%
18,3%
7,4%
0,3%
-
-
-
27%
0,3%
-
-

Novacan 27N stabil 27-0-0

Novacan® 27N stabil е азотен тор от ново поколение и уникален продукт на световния пазар на торове, който съчетава калциево- амониев нитрат с технологията на „стабилизирания“ амониев азот.

Наличието на инхибитор на нитрификацията (DCD) във всяка гранула предпазва азота от окисляване, свежда до минимум загубите поради отмиване и изпаряване и удължава присъствието му в почвата за продължителен период от време.

Калцият (Ca) предпазва почвата от окисляване, подобрява нейното спояване, вентилация и пропускливост на водата и осигурява здравословен растеж на растенията. В ранните етапи е необходим за формирането на богата коренова система и здрава листна маса, докато в по-късните етапи на развитие подобрява цъфтежа и засаждането на плодовете и допринася решаващо за увеличаването на количествените и качествените характеристики на продукцията.

Идеалната комбинация от хранителни вещества със стабилизирана амонячна азотна технология, прави Novacan 27N stabil отличен избор за подхранване на всички култури, от които се очакват високи добиви и качествена продукция.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Цианамиден азот Магнезий (MgO) Бор (B)
27%
13,5%
13,29%
0,21%
-
-

Novacan special 27N stabil 27-0-0 +5MgO +0,2B

Novacan 27N special stabil е тор за подхранване от най-висок клас и качество, който съчетава продължителна наличност на амонячен (NH4) и бързо действие на азотен (NO3) азот с калций, магнезий и бор. Наличието на инхибитор на нитрификация DCD минимизира загубите на азот от почвата и удължава продължителността на поемането на азот за дълго време.

Балансираното съотношение (50:50) между стабилизирания амонячен и нитратен азот осигурява отлично и хармонично хранене на културите и в двете асимилируеми форми на азот, като същевременно напълно покрива както краткосрочните, така и дългосрочните нужди от култури.

Високото съдържание на калций (Ca) влияе пряко върху растежа на кореновата система, насърчава здравословния растеж на културата, осигурява добро цъфтеж и образуване на плодовете и увеличава размера, теглото и консистенцията на плодовете.

Високият процент на магнезий (Mg), съдържащ се във всяка гранула, предотвратява дефицита, който е често срещан в повечето почви, и в комбинация с азот подпомага фотосинтезата и вегетативния растеж.

Борът (B) подобрява цъфтежа и образуването на плодовете и допринася за производството на въглехидрати, подобрявайки количествените и качествените характеристики на производството.

Novacan 27N special stabil е най-иновативният азотен тор в съвременното земеделие и е разработен, за да отговори най-добре на изискванията на дърветата, зеленчуците и всякакви култури, преследващи висококачествена продукция.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Цианамиден азот Магнезий (MgO) Бор (B)
27%
13,5%
13,29%
0,21%
5%
0,2%

NutrActive 20-10 20-10-0 (20)

Иновативен НП тор, съдържащ спезиализиран инхибитор на нитрификация, който допринася за продължителното и балансирано потхранване на културите. Специалното съотношение на хранителни елементи го прави подходящ за всички видове почви като осигурява добра плодородност чрез фосфора и достатъчните киличества от калий.

По-голямата част от съдържанието на амонячен азот и фосфор е във водоразтворима форма (90%). Допълнителното обогатяване със сяра увеличава усвояването на азот и подсилва приема на фосфор и микрохранителни елементи от културата.

Комбинацията от всичко споменато по-горе, прави NutrActive 20-10 идеален за основно подхранване на есенни и пролетни зърнено-житни полски култури.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Цианамиден азот Фосфор (P2Ο5) Калий (K2Ο) Магнезий (MgO) Сяра (SO3) Бор (B) Цинк (Zn) Желязо (Fe)
20%
14,6%
5,2%
0,2%
10%
-
-
20%
-
-
-

NutrActive expert 20-20-0 (22)

NutrActive expert e висококачествен стабилизиран НП тор, който е предназначен за култури със специфични изисквания по отношение на азот, фосфор и сяра. Високият процент хранителни вещества, съдържащи се във всяка гранула, го правят идеален избор за основното торене на полски култури, лесовъдството и градинарството при почви с ниско съдържание на фосфор.

Наличието на инхибитор на нитрификацията DCD ограничава азота и осигурява подхранване на културите за дълъг период от време, като напълно задоволява нуждите на растенията – както по време на покълване, така и в репродуктивната фаза на развитието им.

Наличният фосфор (90% разтворим във вода) осигурява развитието на здрава коренова система, като освен това подсилва цъфтежа и завързването на плодове. Сярата подобрява абсорбирането на амонячен азот, позволявайки на растението да пести енергия, като същевременно участва в синтеза на протеини и витамини.

* В сравнение с нитратния азот, растението консумира 4 пъти по-малко енергия, за да преобразува амонячния азот в протеини. Това води до използване от растението на енергийния излишък за подобрено покълване и повишен цъфтеж. Това води до използване от растението на енергийния излишък за оптимално покълване и силен цъфтеж.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Цианамиден азот Фосфор (P2Ο5) Калий (K2Ο) Магнезий (MgO) Сяра (SO3) Бор (B) Цинк (Zn) Желязо (Fe)
20%
17,1%
2,6%
0,3%
20%
-
-
22%
-
-
-

NutrActive smart 24-12-0 (20)

Висококачествен нитрофосфатен тор, който съдържа инхибитор на нитрификация (DCD). Присъствието на активния агент DCD свежда до минимум загубите на азот и удължава продължителността на подхранване за дълъг период от време.

Високият процент защитен амонячен азот предлага подходящо и цялостно (нитратно и амонячно) подхранване на културите с големи нужди от азот и бързо развитие на тяхната листна маса, като царевица.

Разтворимият във вода фосфор (90%) осигурява растежа на кореновата система, оптималното установяване на растението в почвата и позволява фазата на покълване да започне по-рано.

Специализираното съотношение на хранителните вещества прави NutrActive smart подходящ за наторяване на царевица, както и всички пролетни зърнени култури и индустриални култури с големи нужди от азот.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Цианамиден азот Фосфор (P2Ο5) Калий (K2Ο) Магнезий (MgO) Сяра (SO3) Бор (B) Цинк (Zn) Желязо (Fe)
24%
16,8%
6,9%
0,3%
12%
-
-
20%
-
-
-

NutrActive FerroZinc 11-22-22 (10) +0,2Fe +0,2Zn

Стабилизиран НПК тор, специално създаден за рационалното управление на подхранването и увеличаването на добивите в съвременното земеделие. Високото съдържание на фосфорни и калиеви хранителни вещества, съдържащи се във всяка гранула, го прави идеален избор за торене на култури с високи изисквания за ранно узряване и качествена продукция и ефективност.

Наличието на инхибитора на нитрификацията DCD намалява загубата на азот и осигурява подаването към културата на двете форми на азота за период, обхващащ изискванията на растението, както във вегетационния, така и в репродуктивния етап от растежа. Сярата повлиява директно увеличаването на кореновата система и, навлизайки в метаболизма, увеличава усвояването на азот от културата.

Производството по иновативен метод на силно-разтворим фосфор (90%) осигурява създаването на силна коренова система, ранно развитие на растеж и осигурява гладък преход на репродуктивните етапи на културата на цъфтеж и завързване на плодове.

Калият подобрява устойчивостта на растенията на студ, заболявания и воден стрес. Той участва във формирането на въглеводороди, засяга състава на липидите и едновременното наличие на сяра действа синергично за подобряване на количествените и качествените характеристики на продукцията.

Желязото предотвратява възникването на хлороза в новите листа и представлява катализатор за производството на хлорофил и увеличение на фотосинтезата, както и участва в други метаболитни процеси. Цинкът активно участва в синтеза на ауксин, стимулира вегетационния растеж, подпомага цъфтежа и увеличава броя и размера на плодовете.

Синтезът на продукт, високата разтворимост и отличната гранулометрия, която го характиризира, го прави идеален избор за културите памук, люцерна, картоф, морков, маслина, киви и аспержи.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Цианамиден азот Фосфор (P2Ο5) Калий (K2Ο) Магнезий (MgO) Сяра (SO3) Бор (B) Цинк (Zn) Желязо (Fe)
11%
10,8%
-
0,2%
22%
22%
-
10%
-
0,2%
0,2%

NutrActive special 12-12-17 (30) +2MgO +TE

NutrActive special е висококачествен НПК тор с много подхранващи съставки, който е създаден, за да предоставя подходящо и вътрешно подхранване на всеки тип култури и във всяка почва и при всякакви климатични условия. Той съчетава множество хранителни вещества, които могат да бъдат усвоени, висока разтворимост и отлична гранулометрия с технология за стабилизация на азота. Наличието на инхибитора на нитрификацията (DCD) удължава подаването на азот към културата, осигурява максимално наличие на хранителни вещества и подпомага оптималното формиране и стабилен растеж на растението.

Наличието и на двете форми на азота в почвата и адекватното подхранване на растенията, равномерно и съобразно техните нужди, осигурява хармоничен растеж, балансира покълването и цъфтежа, и засилва плодообразуването. Калият играе важна роля в синтеза на въглеводороди и тяхното движение вътре в растението, увеличава неговата устойчивост на студ и суша и подобрява качествените характеристики на производството. Магнезият има положителен ефект върху съдържанието на хлорофили в листата и, в съчетание с другите хранителни вещества, подсилва фотосинтезата и производството на въглеводороди, като също така подсилва цъфтежа и завързването на плодове.

Идеалното съчетание от хранителни вещества с технологията за стабилизиран азот прави NutrActive special най-усъвършенствания и иновативен тор за основното и повърхностното торене на всички типове култури (овощарство, лозарство, градинарство) при всички типове почви.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Цианамиден азот Фосфор (P2Ο5) Калий (K2Ο) Магнезий (MgO) Сяра (SO3) Бор (B) Цинк (Zn) Желязо (Fe)
12%
10,3%
1,5%
0,2%
12%
17%
2%
30%
0,02%
0,1%
-

NutrActive magni-plus 14-7-14 (25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn

Висококачествен NPK тор, съдържащ множество елементи, със специализирано съотношение на хранителните вещества (2: 1: 2), обогатен с магнезий, сяра и микроелементи.

С хранителните вещества в напълно усвоима форма, балансирана връзка между азот и калий и стабилизирана азотна технология, той е проектиран да предлага качествено и цялостно хранене на култури с високи изисквания към азот, калий и магнезий и чувствителност към дефицит на желязо и цинк (цитрусови плодове, лозя, зелени зеленчуци, дървесни култури).

Активният инхибитор (DCD) забавя скоростта на нитрификация и удължава доставката на азот в културата за дълъг период от време. Калият (P) влияе критично върху количеството и качеството на продукцията, тъй като играе важна роля в синтеза на въглехидрати и тяхното движение вътре в растението.

Магнезият (Mg) участва в фотосинтезата и движението на въглехидратите от листата към плодовете, докато идеалното съотношение калий: магнезий, съдържащо се във всяка гранула, предотвратява всяка конкуренция между тези два елемента. Желязото (Fe) предотвратява развитието на хлороза в нови листа и е катализатор за производството на хлорофил и повишена фотосинтеза, като същевременно участва в други метаболитни процеси.

По време на основното торене NutrActive magni-plus осигурява оптимално утвърждаване и стабилен растеж на растенията, докато когато се използва за подхранване, то повишава покълването, цъфтежа и засаждането на плодовете и подобрява качествените характеристики на продукцията. Той представлява идеален избор за съвременна дървесина, цитрусови плодове, лозя и градинарство. Подходящ е и за торене на цветя и тревни площи.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Цианамиден азот Фосфор (P2Ο5) Калий (K2Ο) Магнезий (MgO) Сяра (SO3) Бор (B) Цинк (Zn) Желязо (Fe)
14%
10,7%
3,1%
0,2%
7%
14%
4%
25%
-
0,1%
0,1%

NutrActive leader 15-15-15 (15)

Иновативен тор с балансирано отношение между хранителните вещества (1:1:1) и богат на Сяра, специално предназначен за рационално подхранване и за увеличаване на добивите в съвременното земеделие. По време на производствения му процес, инхибиторът (DCD), който забавя процеса на нитрификация и удължава подаването на азот към културата, се интегрира във всяка отделна гранула.

Присъствието и на двете форми на азот в почвите напълно покрива краткосрочните и дългосрочните нужди на културата, като подпомага покълването, цъфтежа и завързването на плодове по един идеален начин. Високият процент наличен фосфор (94% разтворим във вода) гарантира оптималното развитие на кореновата система и, в съчетание с азота, позволява ранно покълване и гладък преход на културата към репродуктивната фаза, подсилвайки цъфтежа и завързването на плодове.

Допълнителното обогатяване със сяра подобрява абсорбирането на азот и подсилва приема на фосфор и микрохранителни вещества, докато наличието на сяра с калий подобрява количествените и качествените характеристики на продукцията.

Той е най-добрият избор за основното торене на всички индустриални култури (памук, рапица, цвекло и т.н.) и много култури от овощарството и градинарството, които са устойчиви на хлор (маслинови дървета, моркови, праз и т.н.), както и култури, които се нуждаят от хлор (киви, аспержи, целина).

 

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Цианамиден азот Фосфор (P2Ο5) Калий (K2Ο) Магнезий (MgO) Сяра (SO3) Бор (B) Цинк (Zn) Желязо (Fe)
15%
12,5%
2,3%
0,2%
15%
15%
-
15%
-
-
-

NutrActive triple-S 15-15-15 (25)

Иновативен тор с балансирано отношение между хранителните вещества (1:1:1) и богат на сяра, специално предназначен за рационално управление на торенето и за увеличаване на добивите в съвременното земеделие. По време на производствения му процес, активният агент 1-цианогуанидин (DCD), който забавя процеса на нитрификация и удължава подаването на азот към културата, се интегрира във всяка отделна гранула.

Присъствието и на двете форми на азот в почвите напълно покрива краткосрочните и дългосрочните нужди на културата, като подпомага покълването, цъфтежа и завързването на плодове по един идеален начин. Високият процент наличен фосфор (94% разтворим във вода) гарантира оптималното развитие на кореновата система и, в съчетание с азота, позволява ранно покълване и гладък преход на културата към репродуктивната фаза, подсилвайки цъфтежа и завързването на плодове.

Съдържащият се калиев сулфат го прави идеален за използване в проблемни солени почви, и увеличава устойчивостта на културите на студ, суша и заболявания.

Допълнителното обогатяване със сяра подобрява абсорбирането на азот и подсилва приема на фосфор и микрохранителни вещества, докато наличието на сяра с калий подобрява количествените и органолептичните характеристики на продукцията.

Той идеално отговаря на нуждите на основното торене на културите, чувствителни към хлор, по-специално лесовъдство, лозарство и градинарство, при всички типове почви.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Цианамиден азот Фосфор (P2Ο5) Калий (K2Ο) Магнезий (MgO) Сяра (SO3) Бор (B) Цинк (Zn) Желязо (Fe)
15%
12%
2,8%
0,2%
15%
15%
-
25%
-
-
-

NutrActive olivera 18-6-14 (12) +2MgO +0,3B

Иновативен стабилизиран NPK тор, със специален състав, адаптиран към специфичните изисквания на маслините и всички борофилни култури. Богати на азот (N) и бор (B) напълно отговарят на изискванията за растителност и плододаване, докато високото съдържание на калий (K) и магнезий (Mg) има пряк ефект върху количеството и качеството на крайния продукт чрез увеличаване на производството на въглехидрати или производство на нефт.

По време на производствения си процес всяка гранула включва инхибитор (DCD), който забавя процеса на нитрификация и удължава наличието на азот (N) в растенията за дълго време, покривайки както краткосрочни, така и дългосрочни потребности на културите.

Високо разтворимият във вода фосфор (P) подпомага растежа на силна коренова система и осигурява енергията, необходима за цъфтежа, плододаването и първоначалното развитие на плодовете. Допълнителното обогатяване със сяра (S) увеличава използването на азота и насърчава усвояването на фосфор и микроелементи, докато в комбинация с калий подобрява количествените и органолептичните характеристики на производството.

Калият (K) има положителен ефект върху развитието на корените и листата и подобрява усвояването и използването на водата, докато в комбинация с магнезий подобрява фотосинтезата и производството на органични вещества в листата, които спомагат за увеличаване на размера и качеството на плодовете.

Борът (B) предотвратява появата на дефицити, като заедно с азота и фосфора, подобрява образуването на цветни пъпки и осигуряват богат цъфтеж и увеличено плододаване.

Идеалната комбинация от хранителни вещества, отлична гранулометрия и висока разтворимост, правят NutrActive olivera най-иновативният тор за маслини, овощни дървета, цвекло, слънчоглед и всякакви борофилни култури.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Цианамиден азот Фосфор (P2Ο5) Калий (K2Ο) Магнезий (MgO) Сяра (SO3) Бор (B) Цинк (Zn) Желязо (Fe)
18%
11,9%
5,9%
0,2%
6%
14%
2%
12%
0,3%
-
-

NutrActive vital 19-9-9 (19) +0,3Zn

NutrActive vital е ново поколение стабилизиран тор, специално проектиран да осигури пълноценно и ефективно хранене на всички култури с високи изисквания за азот и цинк, в ранните етапи от тяхното създаване или в началото на годишния цикъл на покълване.

По време на производствения си процес всяка гранула се обработва с инхибитор (DCD), който забавя процеса на нитрификация, намалява загубите от излужване и изпаряване и удължава наличието на азот в растенията за дълго време.

Балансираното съотношение на фосфор (P) и калий (K) осигурява растежа на кореновата система и необходимите хранителни вещества за оптималния преход на растенията във фазата на размножаване, увеличаване на цъфтежа и плододаването.

Цинкът (Zn) участва активно в образуването на ауксин, стимулира растежа на стъблата, богат цъфтеж и плододаване и увеличава размера и теглото на плодовете.

Допълнителното обогатяване със сяра (S) подобрява усвояването на азота и помага за усвояването на фосфор и микроелементи, докато едновременното присъствие на сяра заедно с калий подобрява количествените и качествените характеристики на производството.

Отличната гранулометрия, висока разтворимост и гарантирано използване на азота, правят NutrActive vital жизненоважен като най-иновативния тор за основно торене на памук, пролетни зърнени култури, маслини и градинарство.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Цианамиден азот Фосфор (P2Ο5) Калий (K2Ο) Магнезий (MgO) Сяра (SO3) Бор (B) Цинк (Zn) Желязо (Fe)
19%
13,9%
4,9%
0,2%
9%
9%
-
19%
-
0,3%
-

NutrActive magni-bor 20-5-10 (18) +2MgO +0,5B

NutrActive magni-bor е тор от ново поколение, който е резултат от дългогодишни изследвания и експерименти в областта на подхранването на културите. По време на производствения му процес, се обработва с инхибитор (DCD), който забавя процеса на нитрификация и удължава подаването на азот към културата, се интегрира във всяка отделна гранула.

Присъствието на инхибитора на нитрификацията регулира подаването на азот съобразно нуждите на културата, осигурява балансираното подхранване на растенията, както с амонячен (NH4), така и с нитратен (NO3) азот, и намалява загубите, дължащи се на изтичане и сублимиране.

Високото съдържание на бор не позволява развитието на хранителни дефицити, като увеличава опрашването, което води до повишен цъфтеж и завързване на плодове.

Високото съдържание на бор не позволява развитието на хранителни дефицити, като увеличава опрашването, което води до повишен цъфтеж и завързване на плодове. Калият – под формата на сулфат – и магнезият, съдържащи се в NutrActive magni-bor, подсилват синтеза на въглеводороди в листата и тяхното движение към произведените плодове, което пряко засяга добива от културата и качествените характеристики на продукцията.

Подходящ за основното и последващото лятно торене, NutrActive magni-bor осигурява цялостно подхранване на растенията във всички критични фази на развитие.

Той е идеален за торенето на маслинови, цитрусови и други плодни дървета, както и за всички обичащи бор култури, като кръстоцветните (зеле, броколи, карфиол и т.н.)

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Цианамиден азот Фосфор (P2Ο5) Калий (K2Ο) Магнезий (MgO) Сяра (SO3) Бор (B) Цинк (Zn) Желязо (Fe)
20%
12,2%
7,6%
0,2%
5%
10%
-
18%
0,5%
-
-

NutrActive bor 21-7-11 (10) +0,3B

Торът NutrActive bor е разбработен за пълно задоволяване на нуждите от подхранване по време на етапа на покълване и за подсилване на устойчивия цъфтеж на обичащите бор култури. Високата му разтворимост и отличната му гранулометрия повишават в максимална степен наличието на хранителни вещества в почвата и подсилват оптималното прихващане и силния цъфтеж на растенията.

Наличието на инхибитора на нитрификацията (DCD) изменя степента на нитрификация в почвата, удължава наличието на азот за растенията и регулира подаването му съобразно нуждите на културата. По този начин в достатъчна степен покрива критичните етапи на покълване, цъфтеж и завързване на плодове.

Борът, в съчетание с азот и фосфор, позволява развитието на перфектни цветя и те осигуряват нормалния напредък на опрашването и завързването на плодове.

Калият подобрява устойчивостта на растенията на студ, воден стрес и заболявания. Той участва в синтеза на въглеводороди и засяга и синтеза на липиди, като увеличава добивите и качествените характеристики на продукцията, по-специално в маслодайни семена.

Съчетанието от гореописаните характеристики прави NutrActive bor идеален тор за маслинови дървета и всички култури с големи нужди от бор, като цвекло, слънчоглед, рапица и всички кръстоцветни.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Цианамиден азот Фосфор (P2Ο5) Калий (K2Ο) Магнезий (MgO) Сяра (SO3) Бор (B) Цинк (Zn) Желязо (Fe)
21%
13%
7,8%
0,2%
7%
11%
-
10%
0,3%
-
-

NutrActive plus 24-6-7 (12) +0,3Zn

Първокачествен НПК тор с цинк и инхибитора на нитрификацията (DCD). Наличието на активния DCD агент свежда до минимум загубите на азот от почвата и разширява неговата наличност и използване от културата.

Високото му съдържание на Азот, съчетано с удълженото подхранване на растенията, прави NutrActive plus идеален за култури с устойчиво и бързо развитие на тяхната листна маса и които също абсорбират големи количества от този елемент до заключителните етапи на развитието на плодовете, като царевица.

Високият процент наличен – разтворим във вода – фосфор (90%) осигурява растежа на силна коренова система, засилва развитието на устойчиви филизи и листа, и допринася за гладкия преход на културата в репродуктивната фаза и цъфтежа.

Съдържащият се цинк активно участва в синтеза на ауксин, засилва покълването, силния цъфтеж и завързването на плодове и увеличава размера и теглото на плодовете.

С включените в него елементи и съотношението на хранителни вещества, адаптирано към изискванията на пролетните култури с бърз растеж, NutrActive plus е идеален за основното торене на царевицата и други пролетни култури с големи нужди от азот и цинк.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Цианамиден азот Фосфор (P2Ο5) Калий (K2Ο) Магнезий (MgO) Сяра (SO3) Бор (B) Цинк (Zn) Желязо (Fe)
24%
14,9%
8,9%
0,2%
6%
7%
-
12%
-
0,3%
-

Устойчивият растеж на културите и високата производителност налагат необходимост от редовно подхранване на растенията с двете азотни форми.

При торене с традиционни торове, общият добавен азот се трансформира много бързо в нитрит и впоследствие - в нитратни соли. Поради тази трансформация, корените на културите, които се под- хранват с традиционни торове, могат да имат достъп до азот само под формата на нитрат в почвата.

Растенията са подложени на едностранчиво нитратно подхранване, което ги лишава от метаболично важния амониев азот и влошава количеството и качеството на произвежданите продукти.

Торовете NutrActive®, чрез инхибитора на нитрификацията DCD, стабилизират амониевия азот, предпазват го от микробно окисляване, свеждат до минимум загубите поради отмиване и изпаряване и удължават времето на присъствието му в почвата за продължителен период от време.

Чрез забавяне на скоростта на преобразуване на амониевия азот в нитрат, торовете NutrActive® осигуряват продължително подхранване на културите с двете азотни форми. В същото време, същите регулират снабдяването с азот въз основа на нуждите на растения, намаляват до минимум загубите поради отмиване и изпаряване и увеличават ефективността на торенето.

Дългосрочното и балансирано подхранване на растенията с двете азотни форми насърчава растежа на кореновата система, подобрява абсорбцията на водата и хранителните елементи и постига стабилен растеж за културите и висока производителност.

Използване на свързани хранителни вещества

Като забавят скоростта на нитрификация, химическите торове NutrActive® осигуряват удължено подхранване на културите с двете форми на азот. Балансираното подхранване подпомага устойчив растеж на кореновата система. Растенията използват по-голям обем от почвата и увеличават абсорбирането от тяхна страна на вода и хранителни вещества. В същото време, абсорбирането на амониевия азот води до намаляване на pH на повърхността на ризосферата, като по този начин се освобождават хранителни вещества, които са съществували преди това в почвата, но са били силно свързани и не са били достъпни за растенията. Чрез този механизъм, сега културата може да използва, освен химическия тор, неподвижните компоненти на почвата, както и неизползваните хранителни вещества от предишни наторявания и, по този начин, той може да повиши в максимална степен ефективността от торенето.

Reduction of ph on the surface of the rhizosphere due to Ammonium nutrition

Повишаване на абсорбирането на фосфор и микрохранителни вещества

Нитратното подхранване се съпътства от алкализация на ризосферата и възпрепятства абсорбиране на фосфора микрохранителните вещества, които формират неразтворими смеси в почвата. Торенето на растенията с общ амониев азот подобрява абсорбирането на тези елементи. Въпреки това, поради бързото преобразуване в нитрат, алкализацията се повтаря и културата не е в състояние да абсорбира достатъчни количества. Наторяването с амониев азот, съдържащ инхибитор на нитрификацията, окислява ризосферата, прави разтворим фосфора и микрохранителните вещества и увеличава абсорбирането им от културата.

Increasing the absorption of Phosphorus and Trace Elements with the use of Ammonium Nitrogen and Nitrification Retarder (N.N.)

Енергоспестяване - повишаване на добивите

Нитритният азот, макар и да се абсорбира, не може да бъде използван във вида, в който е, от растенията. Растението консумира енергия, за да го преобразува първо в амониев а форма и след това го използва за синтез на аминокиселини и протеини. NutrActive® увеличават амонячното подхранване и подават на растенията азот, който може да бъде незабавно използван от техния метаболизъм. Те намаляват прахосването на енергия, която културата, подхранвана с общи химически торове, изисква, и повишават ефективността на наторяването.

Разширеното подаване на амониев азот към културата задейства синтеза на цитокин и полиамин от растенията. Тези вещества подпомагат устойчивия цъфтеж и задържане на семенниците на културата, като увеличават добива на квадратен километър и качеството на продукцията.

Ammonia nutrition achieved with NutrActive® reduces energy waste, promotes fruiting and increases production.

NutrActive® са торове от ново поколение, които се появиха след много години на изследвания и експерименти в сектора на подхранването на културите.

В рамките на процеса за тяхното производство, във всяка гранула се включва активният фактор 1-циано-гуанидин (DCD), който забавя процеса на нитрификация и удължава времето на присъствие на азота в почвата за дълъг период от време. Освен амониев азот с продължително действие, торовете съдържат и 20-40% нитратен азот, който задоволява непосредствените и краткосрочните потребности на растенията.

Отличната гранулометрия, високата разтворимост, увеличената разполагаемост на хранителни елементи и високото съдържание на сяра (S) правят NutrActive® най-добрият избор за рационално управление на торенето и увеличаване на добивите в съвременното земеделие.