Комбинирани водоразтворими торове

Други водоразтворими

Свържете се е нас!

Nutri-Fast Drop са висококачествени разтворими във вода химически торове, които са разработени, за да предоставят целенасочено и ефективно подхранване на подложени на интензивна експлоатация растящи на открито растения.

Те съдържат всички макрохранителни вещества (N, P, K, S, Mg) в напълно абсорбираща се форма и перфектно балансирано съотношение и хелатни форми на всички необходими микрохранителни вещества (Fe, Zn, Mn, B, Cu, Mo), които са необходими за цялостното подхранване и силния растеж на растенията.

Използването им във фертигационни системи позволява гъвкавост при планирането на подхранването и позволява изготвянето на балансирани програми за фертигация, който удовлетворяват хранителните нужди на културата.

Подаването на хранителни вещества е равномерно, с точно определени количества, балансирани съотношения и във форми, които са готови за ползване от растенията. Наторяването е изцяло в съответствие с хранителните нужди на културата, загубите към по-дълбоките слоеве на почвата са намалени и приемът на вода и хранителни вещества е подобрен.

С висока разтворимост, пълнота откъм елементи и персонализиран синтез, Nutri-Fast® Drop ускорява развитието на кореновата система, повишава устойчивостта на растенията на заболявания и безводие и осигурява отлично подхранване на културите на всички етапи на развитие.

Създадени да осигуряват прецизно подхранване, те подават на растенията съобразно техните нужди, намаляват просмукването и запазват ресурси, от което се облагодетелстват културите.

Τα Nutri-Fast® Nutri-Fast® Drop съчетават икономията на торенето с висока продуктивност, повишават добивите и са първи избор за надеждно и цялостно подхранване на извършвано на открито градинарство и лесовъдство.

Растенията приемат вода и хранителни вещества като строителни материали, за да „строят” телата си и за да изпълняват всички жизнени функции за тяхното развитие и продукция.

Запазването и достатъчността на водата и хранителните вещества са от съществено значение за растежа на растенията, повишените добиви и качествените продукти.

С фертигацията съвременните земеделски практики перфектно съчетават напояване и цялостно подхранване на културите.

Водата и хранителните вещества се подават едновременно, с точност, и се разполагат в непосредствено съседство на корена.

Поради това, приемът им от растенията е повишен и използването им от културата е мултиплицирано, а ефектите от напояването и наторяването са максимални.

Химическите торове, използвани при фертигация, са висококачествени и чисти разтворими във вода соли на едно или повече хранителни вещества (NH4NO3, KH2PO4, ΚΝΟ3, CaNO3) или предшественици на хранителни вещества [ CO(NH2)2 ].

Когато химическият тор се разтваря във вода, солите се разпадат, създавайки разтвор, съдържащ всички необходими хранителни вещества за растенията, „разтвор с хранителни вещества”.

Напр. KNO3 ⇄ K+ + NO3–

По време на напояване, капките разтвор с хранителни вещества влизат в почвата и се движат надолу благодарение на гравитацията, но и настрани поради капилярните сили на почвата, като обогатяват почвената област около и под капкомерите.

Така се създава сферична зона, пълна с хранителни вещества и вода, в която се развива кореновата система и се осъществява целия процес на подхранване, „хранителна клетка”.

Съвместното съществуване на всички хранителни вещества и водата в „хранителната клетка” създава синергии между тях, ускорява функционирането на корена, подобрява приема и използването им от културата и драстично повишава добива и качествените характеристики на продукцията.

Nutri-Fast Drop 20-20-20 (5,7) +TE

Тип 1:1:1, Пълен и балансиран тор, който доставя на културата всички основни и вторични хранителни вещества. Ниската проводимост и отсъствието на хлор (Cl) го правят подходящ за всички открити и оранжерийни култури. Може да се използва във всяка фаза на биологичния цикъл, като насърчава стабилното развитие и високата продуктивност на културите.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Carbamyde Азот (ΝΗ2) Фосфор (P2Ο5) Калий (K2Ο) Магнезий (MgO)
20%
2%
2%
14%
20%
20%
-
Сяра (SO3) Цинк (Zn) Желязо (Fe) Манган (Mn) Мед (Cu) Бор (B) Молибден (Μο)
5,7%
0,3%
0,4%
0,2%
0,2%
0,2%
0,02%

Nutri-Fast Drop 19-19-19 (6,3) +TE

Тип 1:1:1, Пълен и балансиран тор. Осигурява цялостно хранене през целия сезон на реколтата. С висока разтворимост и много ниско съдържание на хлор (Cl), той се препоръчва за всички открити градинарства и дървета, както и за оранжерийни култури, култивирани в непроблемни почви.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Carbamyde Азот (ΝΗ2) Фосфор (P2Ο5) Калий (K2Ο) Магнезий (MgO)
19%
4,3%
1,6%
13,1%
19%
19%
-
Сяра (SO3) Цинк (Zn) Желязо (Fe) Манган (Mn) Мед (Cu) Бор (B) Молибден (Μο)
6,3%
0,3%
0,4%
0,2%
0,2%
0,2%
0,02%

Nutri-Fast Drop 12-33-12 (18,5) +TE

Тип 1:3:1, с особено високо съдържание на фосфор. С отлични суровини, предназначени да покрият повишените нужди на културата през чувствителните фази на разсаждане и цъфтеж. По време на установяването на реколтата допринася за образуването на богата коренова система. Прилагането му през периода на цъфтеж увеличава броя на цветовете и засилва завързването на плодовете.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Carbamyde Азот (ΝΗ2) Фосфор (P2Ο5) Калий (K2Ο) Магнезий (MgO)
12%
9,3%
-
2,7%
33%
12%
-
Сяра (SO3) Цинк (Zn) Желязо (Fe) Манган (Mn) Мед (Cu) Бор (B) Молибден (Μο)
18,5%
0,3%
0,4%
0,2%
0,2%
0,2%
0,02%

Nutri-Fast Drop 15-5-30 (14) +2MgO +TE

Тип 2:1:4, с магнезий. Плътен калиев тор, чийто състав е адаптиран към специалните изисквания за растеж и плододаване. В ранните етапи регулира относителните нива на азот – калий, като балансира вегетацията и позволява по-ранно начало на цъфтежа. След завързване на плодовете той ефективно снабдява растенията с елементите, необходими за набъбването и узряването на плодовете.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Carbamyde Азот (ΝΗ2) Фосфор (P2Ο5) Калий (K2Ο) Магнезий (MgO)
15%
1,9%
2,7%
10,4%
5%
30%
2%
Сяра (SO3) Цинк (Zn) Желязо (Fe) Манган (Mn) Мед (Cu) Бор (B) Молибден (Μο)
14%
0,3%
0,4%
0,2%
0,2%
0,2%
0,02%

Nutri-Fast Drop 16-8-24 (15) +3MgO +TE

Тип 2:1:3, с магнезий. Пълен тор с отлично съотношение на азот и калий (2:3) и високо съдържание на магнезий. В ранните етапи ускорява поникването, без да причинява прекомерен вегетативен растеж и забавен цъфтеж. Във фаза на цъфтеж, той напълно покрива високите изисквания както към азот, така и към калий на плодовете, преди началото на зреенето.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Carbamyde Азот (ΝΗ2) Фосфор (P2Ο5) Калий (K2Ο) Магнезий (MgO)
16%
2,7%
2,2%
11,1%
8%
24%
3%
Сяра (SO3) Цинк (Zn) Желязо (Fe) Манган (Mn) Мед (Cu) Бор (B) Молибден (Μο)
15%
0,3%
0,4%
0,2%
0,2%
0,2%
0,02%

Nutri-Fast Drop 8-12-34 (14,5) +3MgO +TE

Тип 1:1,5:4, с високо съдържание на калий и съотношение на азот, фосфор и магнезий, специално съобразено с изискванията за узряване на плодовете. Използването му в крайните фази на реколтата повишава производството на захари, органолептичните показатели и теглото на плодовете, подобрява оцветяването и консервативността им и позволява по-ранното настъпване на узряване на продукцията.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Carbamyde Азот (ΝΗ2) Фосфор (P2Ο5) Калий (K2Ο) Магнезий (MgO)
8%
1,5%
2%
4,5%
12%
34%
3%
Сяра (SO3) Цинк (Zn) Желязо (Fe) Манган (Mn) Мед (Cu) Бор (B) Молибден (Μο)
14,5%
0,3%
0,4%
0,2%
0,2%
0,2%
0,02%

Nutri-Fast Drop 31-8-12 (2,3) +TE

Тип 3:1:1, с високо съдържание на азот. Подсилва вегетацията след установяването на растенията и подобрява реколтата по време на етапите на интензивна метаболитна активност, като цъфтеж, поставяне на плодове и набъбване на плодовете

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Carbamyde Азот (ΝΗ2) Фосфор (P2Ο5) Калий (K2Ο) Магнезий (MgO)
31%
2%
2%
27%
8%
12%
-
Сяра (SO3) Цинк (Zn) Желязо (Fe) Манган (Mn) Мед (Cu) Бор (B) Молибден (Μο)
2%
0,3%
0,4%
0,2%
0,2%
0,2%
0,02%