Vodorastvorljiva đubriva

Ostala vodorastvorljiva

Kontaktiraj nas!

Nutri-Fast® Drop are high quality water-soluble fertilizers that were developed to provide targeted and effective nutrition to intensive exploitation outdoor crops.

They contain of all macronutrients (N, P, K, S, Mg) in fully absorbable form and perfectly balanced ratio, and chelated forms of all the necessary trace elements (Fe, Zn, Mn, B, Cu, Mo) that are required for the integral nutrition and vigorous growth of the plants.

Their use in fertigation systems allows for flexibility when planning the nutrition and allows for the preparation of balanced fertilizing programs that meet the nutritional needs of the crop.

The supply of nutrients is uniform, with precisely determined quantities, balanced proportions, and in forms readily available to plants. The fertilizing is fully in line with the nutritional requirements of the crop, the losses towards the deeper layers of the soil are reduced, and water and nutrients intake is improved.

With high solubility, elemental completeness, and custom synthesis, Nutri-Fast® Drop boost the development of the root system, increase the resistance of plants to diseases and aridity, and ensure excellent crop nutrition at all stages of development.

Designed to provide precise nutrition, they supply the plants according to their needs, reduce seepage, and conserve resources for the benefit of the crop.

Nutri-Fast® Drop combine the economy of fertilizing with high productivity, increase yields, and are the top choice for a reliable and integral nutrition of outdoor horticulture and arboriculture.

Biljke usvajaju vodu i hranljive materije koje predstavljaju gradivni materijal neophodan za rast biljne mase i obavljanje vitalnih funkcija.

Dovoljne količine hranljivih materija i vode su fundamentalne za rast useva, povećani prinos i kvalitet proizvoda.

Moderna poljoprivreda savršeno kombinuje navodnjavanje i ishranu useva primenom fertigacije.

Biljke se snabdevaju vodom i hranljivim materijama istovremeno, precizno i lokalizovano u neposrednu blizinu korenovog sistema. Na taj način se povećava usvajanje vode i hranljivih materija i njihovo iskorišćavanje od strane biljke i samim tim se povećava efikasnost navodnjavanja i đubrenja.

Zbog toga se povećava njihov unos u biljke, a njihovo korištenje u usjevima se višestruko povećava, a efekti i navodnjavanja i gnojenja su maksimizirani.

Zbog toga se povećava njihov unos u biljke, a njihovo korištenje u usjevima se višestruko povećava, a efekti i navodnjavanja i gnojenja su maksimizirani.

When the fertilizer is dissolved in water, the salts dissociate, creating a solution that contains all the necessary nutrients for the plants, the “nutrient solution”.

E.g. KNO3 ⇄ K+ + NO3-

Prilikom navodnjavanja, kapi hranljivog rastvora ulaze u zemljište i kreću se na dole usled dejstva sile gravitacije, ali i bočno pod uticajem kapilarnih sila u zemljištu čime se hranljive materije raspoređuju ispod i oko kapaljke.

Tako dolazi do formiranja sferične površine koja je puna vode i hranljivih materija u čijim okvirima se razvija koren biljke – “hranljivi kavez”.

Koegzistencija svih hranljivih materija i vode u “hranljivom kavezu” dovodi do nastanka sinergije između njih, poboljšanja funkcije korena i podsticanja usvajanje vode i hranljivih materija kao i njihovo iskorišćavanje od strane useva i samim tim utiče na drastično povećanje prinosa i kvaliteta proizvodnje.

Nutri-Fast Drop 20-20-20 (5,7) +TE

Тип 1:1:1, Комплетно и избалансирано ђубриво које снабдева усев свим примарним и секундарним хранљивим материјама. Ниска проводљивост и одсуство хлора (Цл) чине га погодним за све усеве на отвореном и у стакленицима. Може се користити у било којој фази биолошког циклуса, промовишући снажан развој и високу продуктивност усева.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Carbamyde Nitrogen (NH2) Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO)
20%
2%
2%
14%
20%
20%
-
Sulphur (SO3) Zinc (Zn) Iron (Fe) Manganese (Mn) Copper (Cu) Boron (B) Molybdenum (Mo)
5,7%
0,3%
0,4%
0,2%
0,2%
0,2%
0,02%

Nutri-Fast Drop 19-19-19 (6,3) +TE

Тип 1:1:1, комплетно и избалансирано ђубриво. Обезбеђује интегралну исхрану током целе сезоне усева. Са високом растворљивошћу и веома ниским садржајем хлора (Цл), препоручује се за све хортикултуре и арборикултуру на отвореном, као и за пластеничке културе које се гаје на непроблематичним земљиштима.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Carbamyde Nitrogen (NH2) Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO)
19%
4,3%
1,6%
13,1%
19%
19%
-
Sulphur (SO3) Zinc (Zn) Iron (Fe) Manganese (Mn) Copper (Cu) Boron (B) Molybdenum (Mo)
6,3%
0,3%
0,4%
0,2%
0,2%
0,2%
0,02%

Nutri-Fast Drop 12-33-12 (18,5) +TE

Тип 1:3:1, са посебно високим садржајем фосфора. Са одличним сировинама, дизајнираним да покрије повећане потребе усева током осетљивих фаза пресађивања и цветања. Током успостављања усева доприноси формирању богатог кореновог система. Његова примена током периода цветања повећава број цветова и подстиче заметање плодова.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Carbamyde Nitrogen (NH2) Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO)
12%
9,3%
-
2,7%
33%
12%
-
Sulphur (SO3) Zinc (Zn) Iron (Fe) Manganese (Mn) Copper (Cu) Boron (B) Molybdenum (Mo)
18,5%
0,3%
0,4%
0,2%
0,2%
0,2%
0,02%

Nutri-Fast Drop 15-5-30 (14) +2MgO +TE

Тип 2:1:4, са магнезијумом. Густо калијумско ђубриво чији је састав прилагођен посебним захтевима раста и плодоношења. У раним фазама регулише релативне нивое азота – калијума, балансирајући вегетацију и омогућавајући ранији почетак цветања. Након заметања плодова, ефикасно снабдева биљке елементима неопходним за бубрење и сазревање плодова.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Carbamyde Nitrogen (NH2) Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO)
15%
1,9%
2,7%
10,4%
5%
30%
2%
Sulphur (SO3) Zinc (Zn) Iron (Fe) Manganese (Mn) Copper (Cu) Boron (B) Molybdenum (Mo)
14%
0,3%
0,4%
0,2%
0,2%
0,2%
0,02%

Nutri-Fast Drop 16-8-24 (15) +3MgO +TE

Тип 2:1:3, са магнезијумом. Комплетно ђубриво са одличним односом азота и калијума (2:3) и високим садржајем магнезијума. У раним фазама, подстиче ницање без изазивања прекомерног вегетативног раста и одложеног цветања. У фази цветања савршено покрива високе потребе плодова у азоту и калијуму, пре почетка сазревања.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Carbamyde Nitrogen (NH2) Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO)
16%
2,7%
2,2%
11,1%
8%
24%
3%
Sulphur (SO3) Zinc (Zn) Iron (Fe) Manganese (Mn) Copper (Cu) Boron (B) Molybdenum (Mo)
15%
0,3%
0,4%
0,2%
0,2%
0,2%
0,02%

Nutri-Fast Drop 8-12-34 (14,5) +3MgO +TE

Тип 1:1,5:4, са високим садржајем калијума и односом азота, фосфора и магнезијума посебно прилагођеним захтевима зрења воћа. Његова употреба у завршним фазама усева повећава производњу шећера, органолептичке карактеристике и масу плодова, побољшава њихову обојеност и очуваност и омогућава ранији почетак сазревања производа.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Carbamyde Nitrogen (NH2) Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO)
8%
1,5%
2%
4,5%
12%
34%
3%
Sulphur (SO3) Zinc (Zn) Iron (Fe) Manganese (Mn) Copper (Cu) Boron (B) Molybdenum (Mo)
14,5%
0,3%
0,4%
0,2%
0,2%
0,2%
0,02%

Nutri-Fast Drop 31-8-12 (2,3) +TE

Тип 3:1:1, са високим садржајем азота. Поспешује вегетацију након постављања биљака и побољшава усев током фаза интензивне метаболичке активности, као што су цветање, заметање плодова и бубрење плодова

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Carbamyde Nitrogen (NH2) Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO)
31%
2%
2%
27%
8%
12%
-
Sulphur (SO3) Zinc (Zn) Iron (Fe) Manganese (Mn) Copper (Cu) Boron (B) Molybdenum (Mo)
2%
0,3%
0,4%
0,2%
0,2%
0,2%
0,02%