Proizvodi

Proizvodi

Fokusirani na istraživanje i inovacije, koristimo visoku
obuku našeg osoblja i nudimo punu paletu inovativnih nutritivnih
proizvoda koji pokrivaju cijeli asortiman i zahtjeve savremene poljoprivrede.

Azotna đubriva visokog kvaliteta razvijena sa ciljem da biljkama obezbede azot koji je u potpunosti rastvorljiv u vodi i usvojiv.

Visoko kvalitetna azotna đubriva koja sadrže kombinaciju dva usvojiva oblika azota i kalcijum u idealnoj razmeri.

Azotna đubriva vrhunskog kvaliteta razvijena se sa ciljem efikasnog snabdevanja useva usvojivim oblicima azota i sumpora.

Tehnološki napredna azotna đubriva koja kombinuju brzodelujući nitratni oblik azota i “stabilizovani” amonijačni oblik azota sa mnogobrojnim povoljnim osobinama kalcijuma.

Složena NP đubriva visokog kvaliteta koja na jedinstveni način kombinuju produženo dejstvo amonijačnog azota, za biljke najdostupnijeg i najrastvorljivijeg oblika fosfora i sumpor.

Složena višekomponentna NPK đubriva visokog kvaliteta koja u svakoj granuli kombinuju primarne i sekundarne elemente koji se nalaze u celosti u svom najdostupnijem obliku i u međusobnim razmerama koje su prilagođene potrebama različitih useva.

Složena višekomponentna NPK-SOP đubriva visokog kvaliteta koja u svakoj granuli sadrže kombinaciju svih neophodnih makroelemenata (N, P, K, S, Mg) kao i najvažnijih mikroelemenata (B, Zn, Fe) koji su neophodni za kompletnu ishranu biljaka.

Đubriva napredne tehnologije koja sadrže inhibitor nitrifikacije (DCD), koji sprečava gubitak đubriva, “stabilizuje” azot u zemljištu i produžava njegovu dostupnost usevu na duži vremenski period.

Inovativna đubriva sa tehnologijom nanopolimera (NHET) koja sprečavaju imobilizaciju hranljivih materija u zemljištu, povećavaju efikasnost primene đubriva i osiguravaju biljkama dovoljnu količinu hranljivih materija tokom dužeg vremenskog perioda.

Vodorastvorljiva đubriva vrhunskog kvaliteta koja su u svom sastavu bogata primarnim i sekundarnim hranljivim materijama i visokim sadržajem helatnih mikroelemenata. Ova đubriva zadovoljavaju biljne potrebe u uzgoju u svim modernim sistemima fertigacije.

Proizvodi

Fokusirani na istraživanje i inovacije, koristimo visoku
obuku našeg osoblja i nudimo punu paletu inovativnih nutritivnih
proizvoda koji pokrivaju cijeli asortiman i zahtjeve savremene poljoprivrede.

Azotna đubriva visokog kvaliteta razvijena sa ciljem da biljkama obezbede azot koji je u potpunosti rastvorljiv u vodi i usvojiv.

Visokokvalitetna dušična gnojiva koja kombiniraju dva apsorbirajuća oblika dušika i kalcija u idealnom omjeru.

Azotna đubriva vrhunskog kvaliteta razvijena se sa ciljem efikasnog snabdevanja useva usvojivim oblicima azota i sumpora.

Tehnološki napredna azotna đubriva koja kombinuju brzodelujući nitratni oblik azota i “stabilizovani” amonijačni oblik azota sa mnogobrojnim povoljnim osobinama kalcijuma.

Složena NP đubriva visokog kvaliteta koja na jedinstveni način kombinuju produženo dejstvo amonijačnog azota, za biljke najdostupnijeg i najrastvorljivijeg oblika fosfora i sumpor.

Složena višekomponentna NPK đubriva visokog kvaliteta koja u svakoj granuli kombinuju primarne i sekundarne elemente koji se nalaze u celosti u svom najdostupnijem obliku i u međusobnim razmerama koje su prilagođene potrebama različitih useva.

Složena višekomponentna NPK-SOP đubriva visokog kvaliteta koja u svakoj granuli sadrže kombinaciju svih neophodnih makroelemenata (N, P, K, S, Mg) kao i najvažnijih mikroelemenata (B, Zn, Fe) koji su neophodni za kompletnu ishranu biljaka.

Đubriva napredne tehnologije koja sadrže inhibitor nitrifikacije (DCD), koji sprečava gubitak đubriva, “stabilizuje” azot u zemljištu i produžava njegovu dostupnost usevu na duži vremenski period.

Inovativna đubriva sa tehnologijom nanopolimera (NHET) koja sprečavaju imobilizaciju hranljivih materija u zemljištu, povećavaju efikasnost primene đubriva i osiguravaju biljkama dovoljnu količinu hranljivih materija tokom dužeg vremenskog perioda.

Vodorastvorljiva đubriva vrhunskog kvaliteta koja su u svom sastavu bogata primarnim i sekundarnim hranljivim materijama i visokim sadržajem helatnih mikroelemenata. Ova đubriva zadovoljavaju biljne potrebe u uzgoju u svim modernim sistemima fertigacije.