Straight water-soluble fertilizers

Ostala vodorastvorljiva

Kontaktiraj nas!

Premium line® su vodorastvorljiva đubriva vrhunskog kvaliteta. Karakteriše ih čistoća i odlična rastvorljivost u vodi. Specijlno su dizajnirana u skladu sa potrebama moderne poljoprivrede i za primenu u sistemima za fertigaciju, staklenicima i usevima na otvorenom polju, posebno za proizvodnju kultura od kojih se očekuje visok prinos odličnog kvaliteta.

Ovo je nova linija kristalnih proizvoda koji su napravljeni od odličnih sirovina i koji u potpunosti zadovoljavaju hranljive potrebe biljaka tokom celog biološkog ciklusa, od setve do žetve.

Specijalnim procesom proizvodnje kombinuju se hranljivi sastojci i nastaje kristalno jedinjenje visoke čistoće i rastvorljivosti, koje se rastvara direktno u vodi i pruža biljkama hranljive materije koje su 100% usvojive.

Visoka i brza rastvorljivost linije Premium line® u vodi, omogućava ponovljenu aplikaciju manjih količina đubriva direktno u zonu korenovog sistema. Na ovaj način, smanjuje se gubitak hranljivih materija iz zemljišta, ishrana je usklađena sa potrebama biljaka, povećava se efikasnost primene đubriva i osigurava formiranje snažnog korenovog sistema, bogate vegetacije, optimalno cvetanje i plodonošenje.

Elementarni sastav olakšava usvajanje hranljivih materija korenom, sprečava se njihova imobilizacija u zemljištu i omogućava se odlična kontrola nad rastom biljke na svim tipovima zemljišta.

Bez hlora, natrijjma i teških metala, Premium line® linija đubiva omogućava visoko kvalitetnu ishranu u zemjišnim uslovima koji vladaju u staklenicima i predstavlja najpouzdanije rešenje za dobijanje vrhunskih prinosa u usevima koji se gaje na otvorenom polju.

Biljke usvajaju vodu i hranljive materije koje predstavljaju gradivni materijal neophodan za rast biljne mase i obavljanje vitalnih funkcija.

Dovoljne količine hranljivih materija i vode su fundamentalne za rast useva, povećani prinos i kvalitet proizvoda.

Moderna poljoprivreda savršeno kombinuje navodnjavanje i ishranu useva primenom fertigacije.

Biljke se snabdevaju vodom i hranljivim materijama istovremeno, precizno i lokalizovano u neposrednu blizinu korenovog sistema. Na taj način se povećava usvajanje vode i hranljivih materija i njihovo iskorišćavanje od strane biljke i samim tim se povećava efikasnost navodnjavanja i đubrenja.

Zbog toga se povećava njihov unos u biljke, a njihovo korištenje u usjevima se višestruko povećava, a efekti i navodnjavanja i gnojenja su maksimizirani.

Zbog toga se povećava njihov unos u biljke, a njihovo korištenje u usjevima se višestruko povećava, a efekti i navodnjavanja i gnojenja su maksimizirani.

Kada se đubrivo rastvori u vodi, soli se rastvaraju i nastaje rastvor koji sadrži sve neophodne hranljive materije – “hranljivi rastvor”.

E.g. KNO3 ⇄ K+ + NO3-

Prilikom navodnjavanja, kapi hranljivog rastvora ulaze u zemljište i kreću se na dole usled dejstva sile gravitacije, ali i bočno pod uticajem kapilarnih sila u zemljištu čime se hranljive materije raspoređuju ispod i oko kapaljke.

Tako dolazi do formiranja sferične površine koja je puna vode i hranljivih materija u čijim okvirima se razvija koren biljke – “hranljivi kavez”.

Koegzistencija svih hranljivih materija i vode u “hranljivom kavezu” dovodi do nastanka sinergije između njih, poboljšanja funkcije korena i podsticanja usvajanje vode i hranljivih materija kao i njihovo iskorišćavanje od strane useva i samim tim utiče na drastično povećanje prinosa i kvaliteta proizvodnje.

Proizvodi
Ukupan azot (N)
Ammoniacal Nitrogen (ΝΗ4)
Nitric Nitrogen (NO3)
Karbamidni azot (NH2)
Fosfor (Ρ2Ο5)
Kalijum (Κ2Ο)
Kalcijum (Ca)
Magnezijum (MgO)
Sumpor (SO3)
Premium MAP 12-61-0 12% 12% 61%
Premium UP 17-44-0 17% 17% 44%
Premium NK 13-0-45,5 13% 13% 45,5%
Premium N-Cal 15,5-0-0 + 26CaO 15,5% 1,1% 14,4% 26%
Premium N-Mag 11-0-0 + 15,5MgO 11% 11% 15,5%
Premium MKP 0-52-34 52% 34%
Premium SOP 0-0-52 +45SO3 52% 45%
Premium S-Mag 12MgO + 32SO3 12% 32%