Složena višekomponentna NPK-SOP đubriva

Kontaktiraj nas!

Proizvodnja poljoprivrednih useva visokog kvaliteta i prinosa usko je povezana sa naučnim istraživanjima u oblasti ishrane gajenih biljaka. Razvoj inovativnih sredstava za ishranu bilja koji su u mogućnosti da pruže usevima ciljanu ishranu i da ispune njihove potrebe za hranljivim materijama u svakoj fazi razvoja doprinosi povećanju efikasnosti primene đubriva i poboljšanoj produktivnosti useva.

Complefert je linija đubriva koja kombinuje visok kvalitet i dugogodišnje iskustvo u oblasti ishrane biljaka. Dizajnirana su tako da savršeno snabdevaju biljku svim neophodnim makroelementima (N, P, K, S, Mg) kao i najvažnijim mikroelementima (B, Zn, Fe) koji su neophodni za integralnu ishranu useva.

Specijalnim procesom proizvodnje svi hranljivi elementi se u svakoj pojedinačnoj granuli nalaze u precizno određenom odnosu i u potpuno rastvorljivom obliku. Kao rezultat, dobija se povećana absorpcija hranljivih materija od strane useva i veća efikasnost primene đubriva..

Complefert CalMag 8-12-18 (35) +3MgO +3CaO +TE

Kompleksno, specijalno, višekomponentno đubrivo obogaćeno dodatkom kalcijuma, magnezijuma i mikroelementima. Ovo đubrivo koje u svom sastavu ima visok sadržaj kalijuma, kalcijuma i magnezijuma i nizak sadržaj azota osigurava integrisanu i harmoničnu ishranu useva i zasada od kojih se očekuje visok kvalitet proizvodnje.

Optimalni odnos (1:3) azota i kalijuma čini ovo đubrivo idealnim za primenu u istočnim sortama duvana i zasadima vinove loze za proizvodnju vina superiornog kvaliteta. Ima nisku provodljivost i zahvaljujući tome je odlično rešenje za primenu u hortikulturi prilikom gajenja na otvorenom i u staklenicima dok se azot dodaje u kasnijim fazama razvoja pomoću sistema za fertigaciju.

Magnezijum (MgO) ima pozitivan efekat na sadržaj hlorofila u listovima i u kombinaciji sa kalijumom podstiče fotosintezu i proizvodnju organske materije u listovima što utiče i na povećanje veličine i kvaliteta plodova.

Celokupni sadržaj kalcijuma je u usvojivom obliku i lako se usvaja korenovim sistemom, podstiče rast korena i izdanaka, osigurava dobru ishranu i povećava veličinu, konzistenciju i kvalitet plodova.

Na najbolji način ispunjava potrebe povrća i drvenastih kultura koje se gaje na svim tipovima zemljišta maksimalno povećavajući efikasnost primene đubriva i pružajući pouzdanu ishranu usevima.

 

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Calcium (CaO) Magnesium (MgO) Sulphur (SO3) Boron (B) Zinc (Zn) Iron (Fe)
8%
8%
-
12%
18%
3%
3%
35%
0,02%
0,01%
-

Complefert extra 12-10-20 (28) +2MgO +TE

Kompleksno NPK đubrivo sa dodatkom magnezijuma i mikroelemenata za sve tipove useva. Bogato je sadržajem kalijuma i magnezijuma. Preporučuje se za primenu u kulturama u kojima kalijum ima ključnu ulogu za postizanje visokih i kvalitetnih prinosa.

Specifično prilagođena formula i kompletan sastav čine Complefert extra najboljim izborom za osnovno i površinsko đubrenje kultura koje imaju povećane potrebe za kalijumom, kao što su vinova loza, kivi, duvan, krompir, paradajz, špargla i slično, kao i za primenu u modernom voćarstvu i povrarstvu čiji je cilj postizanje visokih i kvalitetnih prinosa.

Optimalan sastav i oblik u kojem se hranljive materije nalaze maksimalno povećavaju efikasnost primene đubriva i osiguravaju harmoničnu ishranu useva gajenim na svim tipovima zemljišta.

 

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO) Sulphur (SO3) Boron (B) Zinc (Zn) Iron (Fe)
12%
9,7%
2,3%
10%
20%
2%
28%
0,02%
0,01%
-

Complefert bluestar 12-12-17 (30) +2MgO +TE

Kompleksno NPK đubrivo sa dodatkom magnezijuma i mikroelemenata za primenu u svim tipovima useva. Njegove karakteristike su kompletan sastav, ravnomeran raspored makro i mikroelemenata u svim granulama, visoka rastvorljivost fosfora u vodi i visok sadržaj kalijuma i sumpora. Dobro dizajnirana formula, specijalan odnos i visoka rastvorljivost povećavaju absorpciju hranljivih materija i u potpunosti zadovoljavaju potrebe useva osiguravajući uravnoteženu ishranu.

Compleksno đubrivo sa magnezijumom i elementima u tragovima za sve vrste kultura. Odlikuje se elementarnom potpunošću, ravnomernom raspodelom makro i mikronutrijenata u svim granulama, visokom rastvorljivošću fosfora u vodi i visokim sadržajem kalijuma i sumpora. Dobro osmišljena formula, posebna proporcija i visoka rastvorljivost, povećavaju apsorpciju hranljivih materija i u potpunosti zadovoljavaju potrebe biljaka, obezbeđujući uravnoteženu i harmoničnu ishranu kulturama koje su oplođene njime.

Idealno je za osnovno đubrenje svih vrsta useva (voće, vinova loza, povrće, ratarske kulture) koji se gaje na svim tipovima zemljišta.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO) Sulphur (SO3) Boron (B) Zinc (Zn) Iron (Fe)
12%
10,4%
1,6%
12%
17%
2%
30%
0,02%
0,01%
-

Complefert magni-plus 14-7-14 (25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn

Kompleksno NPK đubrivo sa dodatkom magnezijuma i mikroelemenata za primenu u svim vrstama useva. Sa odnosom hranljivih materija 2:1:2, Complefert magni-plus đubriva su prilagođena specifičnim zahtevima useva sa povećanim potrebama za azotom, kalijumom i magnezijumom. Magnezijum je značajan za snažan porast biljaka i visoku produktivnost tako što učestvuje u procesu fotosinteze i transportu ugljenih hidrata.

Na mnogim tipovima zemljišta, nedostatak magnezijuma je nedostatak koji se najčešće javlja, posebno prilikom primene đubriva koja su bogata kalijumom. Ovaj nedostatak dovodi do smanjenja prinosa, kao i do smanjenja njegovog kvaliteta. Idealan odnos K:Mg sprečava pojavu problema do kojih može doći usled konkurencije između ova dva elementa i zajedno sa mikroelementima stvara optimalne uslove potrebne za uravnoteženu ishranu useva.

Complefert magni-plus predstavlja najbolji izbor za osnovnu i površinsku primenu đubriva u zasadima voća, vinove loze, jednogodišnjih povrtarskih kultura (krompir, paradajz, lisnato povrće i slično) kao i ukrasnog bilja i travnjaka.

 

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO) Sulphur (SO3) Boron (B) Zinc (Zn) Iron (Fe)
14%
10,8%
3,2%
7%
14%
4%
25%
-
0,1%
0,1%

Complefert magni-bor 20-5-10 (18) +2MgO +0,5B

Kompleksno, specijalizovano NPK đubrivo sa dodatkom magnezijuma i bora. Hemijski sastav ovog đubriva je posebno prilagođen borofilnim biljkama sa povećanim potrebama za azotom. Sprečava pojavu nedostatka bora i magnezijuma. Visok sadržaj bora i azota ispunjava biljne potrebe do kojih dolazi tokom vegetativnog rasta i cvetanja, dok kalijum i magneziujm direktno utiču na prinos tako što povećavaju proizvodnju ugljenih hidrata i ulja.

Primenom Complefert magni-bor đubriva postiže se kompletna ishrana biljaka svim neophodnim elementima i nije potrebna dodatna folijarna aplikacija bora i magnezijuma.

Idealno je za primenu u zasadima masline, voća, šećerne repe, suncokreta i svih borofilnih kultura.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO) Sulphur (SO3) Boron (B) Zinc (Zn) Iron (Fe)
20%
12,6%
7,4%
5%
10%
2%
18%
0,5%
-
-

U svakoj pojedinačnoj granuli Complefert® đubriva nalaze se brzodelujući nitratni oblik azota i amonijačni oblik sa produženim dejstvom, u specijalnom odnosu. Fosfor je sadržan u svom najrastvorljivijem obliku, dok je kalijum potpuno rastvorljiv u vodi i odmah dostupan biljkama. Sumpor, odabrani sekundarni i mikroelementi dodatno obogaćuju formulu ove linije đubriva. Istovremeno prisustvo amonijačnog oblika azota, vodorastvorljivog fosfora i sumpora smanjuje njihovu imobilizaciju u zemljištu i povećava njihovu metabolitičku aktivnost unutar biljke.

Kada granula dospe u zemljište, ona upija zemljišnu vlagu i ravnomerno otpušta hranljive materije. Oko granule se formira homogena zona koja sadrži hranljive materije i koja ima funkciju "skladišta" hranljivih materija koje su potrebne biljkama. Hranljive materije zatim postepeno dospevaju u zemljišni rastvor iz kojeg ga biljke usvajaju što doprinosi pojačanom razvoju korenovog sistema i nadzemnog dela biljke.

Ova đubriva sadrže primarne i sekundarne hranljive materije u potpuno usvojivim oblicima i u specijalnim razmerama što povećava njihovu dostupnost i delovanje.

Complefert® linija đubriva osigurava kompletnu ishranu i visok prinos useva koji su njima tretirani..

Complefert® su kompleksna đubriva visokog kvaliteta, koja sadrže sve hranljive materije neophodne za kompletnu ishranu i snažan porast useva. Njihov elemetarni sastav je prilagođen specijalnim potrebama usevima u ratarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu i povrtarstvu. Specijalan odnos hranljivih materija koje su sadržane u oblicima potpuno dostupnim biljkama omogućavaju optimalno snabdevanje biljaka u svim fazama razvoja. Odlična granulometrija, visoka rastvorljivost i povećan sadržaj sumpora pojačavaju efikasnost primene đubriva i iskorišćavanje hranljivih materija.

Osmišljen u skladu sa potrebama grčkog zemljišta, Complefert® se podudara sa posebnim karakteristikama zemljišta i sa toplom i suvom klimom Grčke. Osiguravaju pouzdanu i kompletnu ishranu useva, povećavaju prinos i poboljšavaju kvalitativne karakteristike proizvodnje.