Неорганични комбинирани NPK-SOP торове

Свържете се е нас!

Увеличаването на добивите и производ- ството на висококачествени земеделски продукти са тясно свързани с приноса на резултатите от селскостопански изследвания в сектора на подхранването на културите. Създаването на иновативни продукти, способни да осигурят целево хранене и удовлетворят специалните хранителни изисквания във всички стадии от растежа на растенията, имат ключово влияние върху ефективността на торенето и производителността на културите.

Увеличаването на добивите и производ- ството на висококачествени земеделски продукти са тясно свързани с приноса на резултатите от селскостопански изследвания в сектора на подхранването на културите. Създаването на иновативни продукти, способни да осигурят целево хранене и удовлетворят специалните хранителни изисквания във всички стадии от растежа на растенията, имат ключово влияние върху ефективността на торенето и производителността на културите.

Увеличаването на добивите и производ- ството на висококачествени земеделски продукти са тясно свързани с приноса на резултатите от селскостопански изследвания в сектора на подхранването на културите. Създаването на иновативни продукти, способни да осигурят целево хранене и удовлетворят специалните хранителни изисквания във всички стадии от растежа на растенията, имат ключово влияние върху ефективността на торенето и производител- ността на културите.

Complefert CalMag 8-12-18 (35) +3MgO +3CaO +TE

Комплексен специален мулти-хранителен тор, обогатен с калций, магнезий и микроелементи. С висок титър на калий, калций и магнезий и ниско съдържание на азот, той е разработен, за да осигури интегрирано и хармонично хранене в системите за отглеждане, които търсят високото качество и добавената стойност на крайните продукти.

Оптималното съотношение (1: 3) на азот / калий го прави идеален за торене на тютюн от източен тип и лозята за вино, като произвежда вина с високо качество, докато поради ниската си проводимост е отлично решение за открито и оранжерия градинарски култури, където азотът се дава почти изцяло чрез фертигационни системи, на по-късни етапи от развитието.

Магнезият (MgO) има положителен ефект върху съдържанието на хлорофил в листата и в комбинация с калий подобрява фотосинтезата и производството на органични вещества в листата, които допринасят за увеличаване на размера и качеството на плодовете.

Съдържа целия калций в усвоима форма, който лесно се абсорбира от кореновата система, насърчава растежа на корените и издънките, осигурява добро оплождане и увеличава размера, консистенцията и качеството на плодовете.

Той отговаря по най-добрия начин на изискванията на зеленчуците и дървесни култури, във всички видове почви, като максимизира ефективността на торенето и предлага надеждно хранене на културите.

 

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Фосфор (P2Ο5) Калий (K2Ο) Калций (CaO) Магнезий (MgO) Сяра (SO3) Бор (B) Цинк (Zn) Желязо (Fe)
8%
8%
-
12%
18%
3%
3%
35%
0,02%
0,01%
-

Complefert extra 12-10-20 (28) +2MgO +TE

Комплексен NPK тор с магнезий и микроелементи за всякакви видове култури. Богат на калий и магнезий, разработен, за да задоволява перфектно нуждите на културите, при които калият играе важна роля за количеството и качеството на продукцията

Специално адаптираната му формула и елементна завършеност правят Complefert extra най-добрият избор както за основното, така и за повърхностното торене на предпочитащи калия култури, като лоза, киви, тютюн, картофи, домати, аспержи и др., както и в съвременното лесовъдство и градинарство, когато е налице стремеж към високи добиви и качествени продукти.

Отличните съотношения и формата на хранителните елементи увеличават в максимална степен ефективността на торенето и осигуряват хармонично подхранване на културите във всякакви типове почви.

 

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Фосфор (P2Ο5) Калий (K2Ο) Магнезий (MgO) Сяра (SO3) Бор (B) Цинк (Zn) Желязо (Fe)
12%
9,7%
2,3%
10%
20%
2%
28%
0,02%
0,01%
-

Complefert bluestar 12-12-17 (30) +2MgO +TE

Комплексен NPK тор с магнезий и микроелементи за всякакви видове култури. Характеризира се с елементна завършеност, равномерно разпределение на макро- и микроелементите във всяка гранула, висока разтворимост на фосфора във вода и високо съдържание на калий и сяра. Неговата добре разработена формула, специално формулираното съотношение и високата разтворимост подобряват усвояването на хранителните вещества и задоволяват перфектно нуждите на растенията, осигурявайки балансирано и хармонично подхранване на наторяваните с него култури.

Когато става дума за основно торене, Complefert bluestar гарантира успешно вкореняване и устойчив растеж на растението. Когато се използва за повърхностно торене, на по-късните стадии от растежа, стимулира цъфтежа, увеличава плододаването и подобрява качествените характеристики на културите.

Идеален за основно торене при всички култури (овощарство, лозарство, градинарство) във всякакви типове почви.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Фосфор (P2Ο5) Калий (K2Ο) Магнезий (MgO) Сяра (SO3) Бор (B) Цинк (Zn) Желязо (Fe)
12%
10,4%
1,6%
12%
17%
2%
30%
0,02%
0,01%
-

Complefert magni-plus 14-7-14 (25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn

Комплексен NPK тор, обогатен с магнезий и микроелементи за всякакви видове култури. При избраното съотношение, 2:1:2, торовете Magni-plus са адаптирани към специалните потребности на културите с повишен афинитет към азот, калий и магнезий. Магнезият играе важна роля за устойчивия растеж и високата производителност на културите, допринасяйки за процеса на фотосинтезата и мобилността на въглехидратите

В почви, където се прилагат торове, обогатени с калий, дефицитът на магнезий е най-често наблюдаваният хранителен дефицит, който намалява добивите и влошава качеството на продукцията. Идеалното съотношение K:Mg в magni-plus предотвратява хранителните проблеми, пораждани от конкуренцията между двата елемента, и наред с микроелементите създава оптимални условия за балансирано подхранване на културите.

Complefert magni-plus е идеалният избор за основно и повърхностно торене на овощни дървета, лози, едногодишно градинарство (картофи, домати, салатни зеленчуци и др.), както и за цветни растения и тревни площи.

 

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Фосфор (P2Ο5) Калий (K2Ο) Магнезий (MgO) Сяра (SO3) Бор (B) Цинк (Zn) Желязо (Fe)
14%
10,8%
3,2%
7%
14%
4%
25%
-
0,1%
0,1%

Complefert magni-bor 20-5-10 (18) +2MgO +0,5B

Комплексен специализиран NPK тор с магнезий и бор. Съставът му е адаптиран към специалните потребности на предпочитащите бор култури с повишена потребност от азот. Предотвратява недостига на бор и магнезий, който често се наблюдава поради почвените и климатичните дадености в страната и който уврежда продукцията. Високото съдържание на азот и бор покрива нуждите при покълване и цъфтеж, а калият и магнезият влияят пряко върху добивите, стимулирайки производството на въглехидрати и липогенезата.

При употреба на Complefert magni-bor се постига пълноценно торене с всички основни хранителни вещества и се избягват допълнителното пръскане с бор и магнезий между листата на културите.

Идеален за торене на маслинови и овощни дървета, цвекло, слънчоглед и всички боролюбиви видове култури.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Фосфор (P2Ο5) Калий (K2Ο) Магнезий (MgO) Сяра (SO3) Бор (B) Цинк (Zn) Желязо (Fe)
20%
12,6%
7,4%
5%
10%
2%
18%
0,5%
-
-

След като гранулата докосне земята, тя абсорбира влагата от почвата и разпределя хранителните елементи равномерно. В резултат на това, около гранулата се създава хомогенен хранителен участък, който функционира като “хранително депо” за растенията. Хранителните елементи постепенно проникват в почвения флуид, поемат се от рас- тенията и инициират растежа на кореновата система и прорастъците.

След като гранулата достигне земята, тя абсорбира влажността на почвата и разпръсква хранителните вещества равномерно. В резултат на това около гранулата се създава хомогенна хранителна област, която функционира като „хранителен депозит“ за растенията. От това място хранителните вещества постепенно навлизат в почвения разтвор, абсорбират се от растенията и задействат растежа на кореновата система и издънките.

Напълно усвояемата форма и специалното съотношение, в което са комбинирани основните и вторичните хранителни елементи, създават синергични взаимодействия между тях, увеличават тяхната разполагаемост и допринасят за постигане на оптимално усвояване от растенията.

Complefert® осигуряват пълноценно подхранване и висок добив на наторяваните с тях култури.

Complefert® са висококачествени сложни торове, които съдържат всички хранителни вещества, необходими за пълноценно подхранване и здрав растеж на културите. Елементарният им състав е адаптиран към специалните изисквания на лесовъдството, лозарството, градинарството и съвременните пасищни култури. Напълно усвояемата форма и специално формулираното съотношение на хранителните елементи гарантират оптимално подхранване през всички стадии на растежа на растенията.

Отличната гранулометрия, в съчетание с високата разтворимост и повишеното съдържание на сяра, увеличават максимално ефективността на торенето и оползотворяването на хранителните елементи от културите. Complefert® осигуряват надеждно и пълноценно хранене, увеличават добивите и подобряват качествените характеристики на културите.