Straight water-soluble fertilizers

Други водоразтворими

Свържете се е нас!

Premium line® are top quality straight water-soluble fertilizers, unique purity and excellent solubility in water, specially designed for all modern farming fertigation systems, greenhouse and outdoor crops, and especially those that require increased yields and high-quality features.

They are a new range of crystalline products derived from excellent raw materials, which fully meet crop nutritional needs throughout the duration of the biological cycle, from planting to harvesting.

The special production process combines the nutrients, forming a highly purified and highly soluble crystalline compound, which diffuses directly into the water, providing 100% absorbable nutrients for the plants.

The rapid and high solubility of Premium line® in water, enables the repeated application of small amounts of fertilizer directly to the root environment. In this way, reduce the loss of nutrients from the soil, harmonized nutrition according to the requirements of plants, increase the efficiency of fertilization and ensure the formation of a strong root system, robust vegetation, rich flowering and fruiting high.

Their elemental composition facilitates the uptake of nutrients from the root, prevents them from immobilizing in the soil and provides excellent control of plant growth in all soil conditions.

Free of chlorine, sodium and heavy metals, Premium line® offer high-quality nutrition in the soil environment of greenhouse and is the most reliable solution for top yields in outdoor high-value crops.

Растенията приемат вода и хранителни вещества като строителни материали, за да „строят” телата си и за да изпълняват всички жизнени функции за тяхното развитие и продукция.

Запазването и достатъчността на водата и хранителните вещества са от съществено значение за растежа на растенията, повишените добиви и качествените продукти.

С фертигацията съвременните земеделски практики перфектно съчетават напояване и цялостно подхранване на културите.

Водата и хранителните вещества се подават едновременно, с точност, и се разполагат в непосредствено съседство на корена.

Поради това, приемът им от растенията е повишен и използването им от културата е мултиплицирано, а ефектите от напояването и наторяването са максимални.

Химическите торове, използвани при фертигация, са висококачествени и чисти разтворими във вода соли на едно или повече хранителни вещества (NH4NO3, KH2PO4, ΚΝΟ3, CaNO3) или предшественици на хранителни вещества [ CO(NH2)2 ].

Когато химическият тор се разтваря във вода, солите се разпадат, създавайки разтвор, съдържащ всички необходими хранителни вещества за растенията, „разтвор с хранителни вещества”.

Напр. KNO3 ⇄ K+ + NO3–

По време на напояване, капките разтвор с хранителни вещества влизат в почвата и се движат надолу благодарение на гравитацията, но и настрани поради капилярните сили на почвата, като обогатяват почвената област около и под капкомерите.

Така се създава сферична зона, пълна с хранителни вещества и вода, в която се развива кореновата система и се осъществява целия процес на подхранване, „хранителна клетка”.

Съвместното съществуване на всички хранителни вещества и водата в „хранителната клетка” създава синергии между тях, ускорява функционирането на корена, подобрява приема и използването им от културата и драстично повишава добива и качествените характеристики на продукцията.

Продукти
Азотът (Ν)
Ammoniacal Nitrogen (ΝΗ4)
Nitric Nitrogen (NO3)
Carbamyde Nitrogen (ΝΗ2)
Phosphorus (Ρ2Ο5)
Potassium (Κ2Ο)
Калцият (Ca)
Magnesium (MgO)
Sulphur (SO3)
Premium MAP 12-61-0 12% 12% 61%
Premium UP 17-44-0 17% 17% 44%
Premium NK 13-0-45,5 13% 13% 45,5%
Premium N-Cal 15,5-0-0 + 26CaO 15,5% 1,1% 14,4% 26%
Premium N-Mag 11-0-0 + 15,5MgO 11% 11% 15,5%
Premium MKP 0-52-34 52% 34%
Premium SOP 0-0-52 +45SO3 52% 45%
Premium S-Mag 12MgO + 32SO3 12% 32%