Απλά υδατοδιαλυτά λιπάσματα

Yπόλοιπα Υδατοδιαλυτά

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Τα Premium line® είναι κορυφαίας ποιότητας απλά υδατοδιαλυτά λιπάσματα, μοναδικής καθαρότητας και εξαιρετικής διαλυτότητας στο νερό, ειδικά σχεδιασμένα να ανταποκρίνονται σε όλα τα σύγχρονα καλλιεργητικά συστήματα υδρολίπανσης, θερμοκηπιακών και υπαίθριων εκμεταλλεύσεων, και ειδικότερα σε αυτά που απαιτούνται αυξημένες αποδόσεις και υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Αποτελούν μια νέα σειρά κρυσταλλικών προϊόντων, προερχόμενα από άριστες πρώτες ύλες, που καλύπτουν πλήρως τις θρεπτικές ανάγκες της καλλιέργειας καθ’ όλη τη διάρκεια του βιολογικού κύκλου, από την εγκατάσταση των φυτών έως και τη συγκομιδή των καρπών.

Κατά τη διαδικασία παραγωγής τους, τα θρεπτικά στοιχεία συνδέονται μεταξύ τους, σχηματίζοντας μια εξαιρετικής καθαρότητας και υψηλής διαλυτότητας κρυσταλλική ένωση, που διίσταται άμεσα στο νερό, προσφέροντας 100% αφομοιώσιμα θρεπτικά στοιχεία για τα φυτά.

Η ταχεία και υψηλή διαλυτότητα των Premium line® στο νερό, δίνει τη δυνατότητα για επαναλαμβανόμενη χορήγηση μικρών ποσοτήτων λιπάσματος κατευθείαν στο περιβάλλον που αναπτύσσεται η ρίζα. Με αυτό τον τρόπο, μειώνονται οι απώλειες των θρεπτικών στοιχείων από το έδαφος, εναρμονίζεται η θρέψη ανάλογα των απαιτήσεων των φυτών, αυξάνεται η αποδοτικότητα της λίπανσης και διασφαλίζεται η δημιουργία ισχυρού ριζικού συστήματος, εύρωστης βλάστησης, πλούσιας ανθοφορίας και υψηλής καρποφορίας.

Η στοιχειακή τους σύνθεση διευκολύνει την πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων από τη ρίζα, αποτρέπει την ακινητοποίησή τους στο έδαφος και προσφέρει άριστο έλεγχο της ανάπτυξης των φυτών σε όλες τις εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Απαλλαγμένα από χλώριο, νάτριο και βαρέα μέταλλα, τα Premium line® προσφέρουν υψηλής ποιότητας θρέψη στο εδαφικό περιβάλλον των θερμοκηπίων και αποτελούν την πλέον αξιόπιστη λύση για κορυφαίες αποδόσεις σε υπαίθριες καλλιέργειες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Τα φυτά προσλαμβάνουν το νερό και τα θρεπτικά στοιχεία, ως δομικά υλικά για να «χτίσουν» το σώμα τους και να επιτελέσουν όλες τις ζωτικές λειτουργείες της ανάπτυξης και της παραγωγής.

Η διατήρηση και η επάρκεια του νερού και των θρεπτικών στοιχείων είναι θεμελιώδους σημασίας για την ανάπτυξη των καλλιεργειών, την αύξηση των αποδόσεων και την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων.

Με την υδρολίπανση, η σύγχρονη γεωργική πρακτική συνδυάζει με άριστο τρόπο την άρδευση και την ολοκληρωμένη θρέψη των καλλιεργειών.

Το νερό και τα θρεπτικά στοιχεία παρέχονται ταυτόχρονα, με ακρίβεια και εντοπισμένα στο άμεσο περιβάλλον της ρίζας.

Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται η πρόσληψή τους από τα φυτά, πολλαπλασιάζεται η αξιοποίησή τους από την καλλιέργεια και μεγιστοποιείται το αποτέλεσμα τόσο της άρδευσης όσο και της λίπανσης.

Τα λιπάσματα που χρησιμοποιούνται στην υδρολίπανση είναι υψηλής ποιότητας και καθαρότητας υδατοδιαλυτά άλατα από ένα ή περισσότερα θρεπτικά στοιχεία ( NH4NO3, KH2PO4, ΚΝΟ3, CaNO3) ή πρόδρομές μορφές των θρεπτικών στοιχείων [ CO(NH2)2 ] .

Όταν το λίπασμα διαλυθεί στο νερό, τα άλατα διίστανται δημιουργώντας ένα διάλυμα που περιέχει το σύνολο των απαραίτητων για τα φυτά θρεπτικών στοιχείων «θρεπτικό διάλυμα» .

Π.χ. KNO3 ⇄ K+ + NO3–

Κατά την άρδευση, οι σταγόνες του θρεπτικού διαλύματος εισέρχονται στο έδαφος και κινούνται προς τα κάτω λόγω της βαρύτητας, αλλά και προς τα πλάγια λόγω των τριχοειδών δυνάμεων του εδάφους, εμπλουτίζοντας την περιοχή του εδάφους γύρω και κάτω από τους σταλάκτες.

Δημιουργούν με αυτό τον τρόπο μια σφαιρική περιοχή, πλήρης σε θρεπτικά στοιχεία και νερό, μέσα στον οποίο αναπτύσσεται το ριζικό σύστημα και επιτελείται όλη η διαδικασία της θρέψης «θρεπτικός κλωβός».

Η συνύπαρξη στον «θρεπτικό κλωβό» όλων των θρεπτικών στοιχείων και του νερού, δημιουργεί συνέργειες μεταξύ τους, διεγείρει την λειτουργεία της ρίζας, βελτιώνει την πρόσληψή και την αξιοποίησή τους από την καλλιέργεια και αυξάνει θεαματικά τις αποδόσεις και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής.

Προϊόν
Άζωτο (Ν)
Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4)
Νιτρικό Άζωτο (NO3)
Καρβαμιδικό Άζωτο (ΝΗ2)
Φωσφόρος (Ρ2Ο5)
Κάλιο (Κ2Ο)
Ασβέστιο (Ca)
Μαγνήσιο (MgO)
Θείο (SO3)
Premium MAP 12-61-0 12% 12% 61%
Premium UP 17-44-0 17% 17% 44%
Premium NK 13-0-45,5 13% 13% 45,5%
Premium N-Cal 15,5-0-0 + 26CaO 15,5% 1,1% 14,4% 26%
Premium N-Mag 11-0-0 + 15,5MgO 11% 11% 15,5%
Premium MKP 0-52-34 52% 34%
Premium SOP 0-0-52 +45SO3 52% 45%
Premium S-Mag 12MgO + 32SO3 12% 32%