Σύνθετα NPK λιπάσματα

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Ο προσανατολισμός της σύγχρονης γεωργίας στις υψηλές αποδόσεις, τα ποιοτικά προϊόντα και η διαφύλαξη του περιβάλλοντος, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ποιότητα του εδάφους και τις πρακτικές συντήρησης του. Η προσαρμογή της λίπανσης στις διαφορετικές θρεπτικές απαιτήσεις των φυτών, αποτελεί το «κλειδί» για την διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους και την υψηλή παραγωγικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Τα Nutrifert® NPK είναι μια ολοκληρωμένη σειρά λιπασμάτων, που συνδυάζουν την υψηλή ποιότητα και την μακρόχρονη εμπειρία στον τομέα της θρέψης των καλλιεργειών.

Σε κάθε κόκκο περιέχονται τα θρεπτικά στοιχεία σε μορφές πλήρως αφομοιώσιμες και σε αναλογίες απόλυτα προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των καλλιεργειών. Οι περισσότεροι τύποι εκτός από τα πρωτεύοντα θρεπτικά (Ν-Ρ-Κ) είναι εφοδιασμένοι και με δευτερεύοντα καθώς και μικροθρεπτικά στοιχεία (S, Μg, B, Zn) ώστε να εξασφαλίζουν την ολοκληρωμένη θρέψη των φυτών.

Σχεδιασμένα με βάση τις ανάγκες των ελληνικών εδαφών, τα Nutrifert® NPK προσφέρουν την δυνατότητα προσαρμογής της λίπανσης στις εκάστοτε εδαφικές και καλλιεργητικές απατήσεις και επιτυγχάνουν την απόλυτη θρεπτική επάρκεια και την παραγωγικότητα των καλλιεργειών.

Nutrifert kali-phos 9-22-22 (10)

Σύνθετο ειδικό NPK λίπασμα πλούσιο σε Φώσφορο και Κάλιο. Η ειδική του σύνθεση, η υψηλή διαλυτότητα και η άριστη κοκκομετρία μεγιστοποιούν τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος και προσφέρουν ποιοτική και ολοκληρωμένη θρέψη σε καλλιέργειες που παρουσιάζουν υψηλές απαιτήσεις σε Φώσφορο και σε Κάλιο

Περιέχει όλη την ποσότητα του Αζώτου σε Αμμωνιακή μορφή, εξασφαλίζοντας την άριστη τροφοδοσία της καλλιέργειας καθ’ όλη τη διάρκεια της βλαστικής ανάπτυξης.

Η υψηλή περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτό Φώσφορο (90%) προωθεί την ανάπτυξη πλούσιου ριζικού συστήματος, προάγει την ανθοφορία και αυξάνει την καρπόδεση και το μέγεθος της παραγωγής.

Το Κάλιο βελτιώνει την αντοχή των φυτών στο ψύχος και στις ασθένειες. Συμμετέχει στο σχηματισμό και τη μεταφορά των θρεπτικών ουσιών από τα φύλλα στους καρπούς, αυξάνοντας τις αποδόσεις και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραγόμενων προϊόντων.

Το Θείο που περιέχει, προσλαμβάνεται από τα φυτά και επιδρά άμεσα στην αύξηση του ριζικού συστήματος ενώ εισερχόμενο στο μεταβολισμό αυξάνει την αφομοίωση του Αζώτου από την καλλιέργεια.

Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, καθιστούν το Νutrifert kali-phos την καλύτερη επιλογή για τη βασική λίπανση του βαμβακιού, της μηδικής, της πατάτας, του καρότου, της ελιάς, του ακτινιδίου και του σπαραγγιού.

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Φώσφορος (Ρ2Ο5) Κάλιο (Κ2Ο) Μαγνήσιο (MgO) Θείο (SO3) Βόριο (B) Ψευδάργυρος (Zn) Σίδηρος (Fe)
9%
9%
-
22%
22%
-
10%
-
-
-

Nutrifert basic 11-15-15 (20)

Σύνθετο ΝΡΚ λίπασμα, πλήρες στα πρωτεύοντα μακροθρεπτικά στοιχεία που απαιτούνται για την καλή εγκατάσταση και την εύρωστη ανάπτυξη μιας καλλιέργειας. Η στοιχειακή σύνθεση του Νutrifert basic το καθιστά ιδανική λύση για την βασική λίπανση των εκτατικών καλλιεργειών και της δενδροκομίας σε όλους τους τύπους των εδαφών.

Με 90% υδατοδιαλυτότητα του Φωσφόρου, 100% περιεκτικότητα σε Αμμωνιακό Άζωτο και πλούσια εφοδιασμένο με Θείο, πλεονεκτεί έναντι όλων των παρεμφερών προϊόντων, που εισάγονται τα τελευταία χρόνια στην Ελληνική αγορά και δεν πληρούν κανένα τα παραπάνω χαρακτηριστικά.

Κατάλληλο για τη βασική λίπανση της μεγάλης καλλιέργειας, των βιομηχανικών και κτηνοτροφικών φυτών, και της δενδροκομίας.

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Φώσφορος (Ρ2Ο5) Κάλιο (Κ2Ο) Μαγνήσιο (MgO) Θείο (SO3) Βόριο (B) Ψευδάργυρος (Zn) Σίδηρος (Fe)
11%
11%
-
15%
15%
-
20%
-
-
-

Nutrifert base 11-15-15 (32)

Κορυφαίο ΝΡΚ λίπασμα, πλήρες στα πρωτεύοντα μακροθρεπτικά στοιχεία που απαιτούνται για την καλή εγκατάσταση και την εύρωστη ανάπτυξη μιας καλλιέργειας. Η στοιχειακή του σύνθεση και η εμπειρία στον αγρό, καθιστούν το Νutrifert base 11-15-15(+13S) σημείο αναφοράς για την βασική λίπανση των καλλιεργειών και σταθμό στην ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας.

Με 90% υδατοδιαλυτότητα του Φωσφόρου, 100% περιεκτικότητα σε Αμμωνιακό Άζωτο και πλούσια εφοδιασμένο με Θείο, πλεονεκτεί έναντι όλων των παρεμφερών προϊόντων, που εισάγονται τα τελευταία χρόνια στην ελληνική αγορά και δεν πληρούν κανένα τα παραπάνω χαρακτηριστικά.

Ιδανικό για τη βασική λίπανση όλων των καλλιεργειών (Δενδροκομία, Αμπελουργία, Κηπευτικά, Μεγάλη Καλλιέργεια) σε όλους τους τύπους των εδαφών.

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Φώσφορος (Ρ2Ο5) Κάλιο (Κ2Ο) Μαγνήσιο (MgO) Θείο (SO3) Βόριο (B) Ψευδάργυρος (Zn) Σίδηρος (Fe)
11%
11%
-
15%
15%
-
32%
-
-
-

Nutrifert poly-bor 12-8-18 (12) +2MgO +0,3B

Σύνθετο NPK λίπασμα με Μαγνήσιο και πλούσιο σε Κάλιο, Βόριο και Θείο. Η σύνθεσή του είναι προσαρμοσμένη στις ειδικές απαιτήσεις των βοριόφιλων καλλιεργειών με αυξημένες ανάγκες σε Κάλιο.

Το Κάλιο και το Μαγνήσιο προωθούν τη σύνθεση των υδατανθράκων στα φύλλα και τη μεταφορά τους στους παραγόμενους καρπούς, ασκώντας άμεση επίδραση στην απόδοση της καλλιέργειας και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής. Η υψηλή περιεκτικότητα σε Βόριο προλαμβάνει την εμφάνιση των τροφοπενιών ενώ ταυτόχρονα αυξάνει τη βλαστικότητα της γύρης επιτυγχάνοντας αυξημένη ανθοφορία και καρπόδεση.

Ο επιπρόσθετος εμπλουτισμός με Θείο, βελτιώνει την απορρόφηση του Αζώτου και βοηθάει στην πρόσληψη του Φωσφόρου και των Ιχνοστοιχείων, ενώ η ταυτόχρονη παρουσία του Θείου μαζί με το Κάλιο βελτιώνει τα ποσοτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής.

Ο συνδυασμός των παραπάνω χαρακτηριστικών, η υψηλή υδατοδιαλυτότητα και η άριστη κοκκομετρία το καθιστούν ιδανική επιλογή για την λίπανση της ελιάς, της ακτινιδιάς, της πατάτας, του καρότου και όλων των καλιόφιλων καλλιεργειών.

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Φώσφορος (Ρ2Ο5) Κάλιο (Κ2Ο) Μαγνήσιο (MgO) Θείο (SO3) Βόριο (B) Ψευδάργυρος (Zn) Σίδηρος (Fe)
12%
9,4%
2,6%
8%
18%
2%
12%
0,3%
-
-

Organofert 12-12-12 (35) +10% O.Y.

Σύνθετο NPK ΒΙΟΑΝΟΡΓΑΝΟ λίπασμα. Προκύπτει από τη σύνθεση των ανόργανων θρεπτικών στοιχείων (Ν-Ρ2Ο5-Κ2O-S ) με μεγάλα μόρια (χουμικά σύμπλοκα) οργανικής ουσίας.

Τα χουμικά σύμπλοκα περιέχουν ουσίες που ασκούν άμεση επίδραση στην καλλιέργεια. Διεγείρουν την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, προωθούν την άνθιση και την καρποφορία και βελτιώνουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής. Ταυτόχρονα λειτουργούν σαν ενεργοποιητές των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του εδάφους, μεταβάλουν την κινητικότητα των θρεπτικών στοιχείων και αυξάνουν τη διαθεσιμότητά τους στην καλλιέργεια.

Το Organofert αποτελεί μοναδική επιλογή για την βασική λίπανση όλων ανεξαιρέτως των καλλιεργειών, και ειδικά της δενδροκομίας, της αμπελουργίας και της σύγχρονης λαχανοκομίας. Αυξάνει θεαματικά τις αποδόσεις και βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής.

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Φώσφορος (Ρ2Ο5) Κάλιο (Κ2Ο) Μαγνήσιο (MgO) Θείο (SO3) Βόριο (B) Ψευδάργυρος (Zn) Σίδηρος (Fe)
12%
12%
-
12%
12%
-
35%
-
-
-

Nutrifert olistar 19-6-15 (7) +2MgO +0,5B

Σύνθετο NPK λίπασμα με Μαγνήσιο και Βόριο.

Η χημική του σύσταση είναι προσαρμοσμένη στις ειδικές απαιτήσεις των βοριόφιλων καλλιεργειών με αυξημένες ανάγκες σε Άζωτο και Κάλιο. Η υψηλή περιεκτικότητα σε Άζωτο και Βόριο καλύπτει τις απαιτήσεις της βλαστικής ανάπτυξης και της ανθοφορίας, ενώ το Κάλιο ασκεί άμεση επίδραση στην ποσότητα και την ποιότητα του τελικού προϊόντος αυξάνοντας την παραγωγή υδατανθράκων ή την ελαιογένεση.

Ιδανικό για την λίπανση της ελιάς, των τεύτλων, του ηλίανθου και κάθε βοριόφιλης καλλιέργειας.

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Φώσφορος (Ρ2Ο5) Κάλιο (Κ2Ο) Μαγνήσιο (MgO) Θείο (SO3) Βόριο (B) Ψευδάργυρος (Zn) Σίδηρος (Fe)
19%
11,5%
7,5%
6%
15%
2%
7%
0,5%
-
-

Nutrifert standard 20-10-10 (15)

Σύνθετο NPK λίπασμα με Θείο. Το κλασικό λίπασμα που απευθύνεται στη βασική λίπανση Αζωτόφιλων καλλιεργειών.

Η 2:1:1 αναλογία των θρεπτικών στοιχείων και η υψηλή σχέση Αμμωνιακού και Νιτρικού Αζώτου καλύπτουν πλήρως τις θρεπτικές απαιτήσεις της βλαστικής φάσης και προάγουν την πλούσια ανθοφορία της καλλιέργειας.

Κατάλληλο για την βασική λίπανση μεγάλου εύρους καλλιεργειών και ειδικότερα του βαμβακιού, των ανοιξιάτικων σιτηρών και της δεντροκομίας.

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Φώσφορος (Ρ2Ο5) Κάλιο (Κ2Ο) Μαγνήσιο (MgO) Θείο (SO3) Βόριο (B) Ψευδάργυρος (Zn) Σίδηρος (Fe)
20%
14%
6%
10%
10%
-
15%
-
-
-

Nutrifert N-max 26-7-5 (6) +0,5Zn

Σύνθετο NPK λίπασμα με Ψευδάργυρο. Συνδυάζοντας τον υψηλό τίτλο Αζώτου με το Ψευδάργυρο, έχει αναπτυχθεί για τις ανάγκες καλλιεργειών που παρουσιάζουν πλούσια και ταχεία ανάπτυξη της φυλλικής επιφάνειας, όπως το καλαμπόκι.

Οι ισορροπημένες ποσότητες του Φωσφόρου και του Καλίου προάγουν την καλή ανάπτυξη της ρίζας και του στελέχους δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για αυξημένη παραγωγή.

Κατάλληλο για την λίπανση του καλαμποκιού, των υπόλοιπων ανοιξιάτικων σιτηρών και της δεντροκομίας.

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Φώσφορος (Ρ2Ο5) Κάλιο (Κ2Ο) Μαγνήσιο (MgO) Θείο (SO3) Βόριο (B) Ψευδάργυρος (Zn) Σίδηρος (Fe)
26%
14,9%
11,1%
7%
5%
-
6%
-
0,5%
-

Κάθε κόκκος των Nutrifert® NPK συνδυάζει σε ισορροπημένη σχέση την ταχεία δράση του Νιτρικού και την παρατεταμένη δράση του Αμμωνιακού Αζώτου. Ο Φώσφορος περιέχεται στην πλέον αφομοιώσιμη μορφή, ενώ το Κάλιο είναι πλήρως υδατοδιαλυτό και άμεσα διαθέσιμο στα φυτά. Επιπρόσθετα μια σειρά από δευτερεύοντα στοιχεία εμπλουτίζουν την σύνθεση ανάλογα με τον τύπο του λιπάσματος. Όταν ο κόκκος έρθει σε επαφή με το έδαφος απορροφά την εδαφική υγρασία και διαχέει ομοιόμορφα τα θρεπτικά στοιχεία. Αυτό δημιουργεί μια ομοιογενή θρεπτική περιοχή γύρο από τον κόκκο, που λειτουργεί σαν «θρεπτική αποθήκη» για τα φυτά. Από εκεί, τα θρεπτικά στοιχεία εισέρχονται σταδιακά στο εδαφικό διάλυμα απορροφούνται από τα φυτά και διεγείρουν την ανάπτυξη της ρίζας και του υπέργειου τμήματος.

Η πλήρως αφομοιώσιμη μορφή και η ειδική αναλογία που συνδυάζονται μεταξύ τους τα ουσιώδη και τα δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία, δημιουργεί συνέργειες μεταξύ τους, αυξάνει την διαθεσιμότητα τους και επιτυγχάνει την μέγιστη απορρόφηση από την καλλιέργεια.

Τα λιπάσματα Nutrifert® NPK εξασφαλίζουν την ολοκληρωμένη θρέψη και την υψηλή απόδοση των καλλιεργειών που λιπαίνονται με αυτά.

Τα Nutrifert® NPK, είναι υψηλής ποιότητας σύνθετα πολυθρεπτικά λιπάσματα. Η στοιχειακή τους σύνθεση είναι ειδικά προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των καλλιεργειών εξασφαλίζοντας τον επαρκή εφοδιασμό των φυτών με τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία.

Η άριστη κοκκομετρία και η ειδική επικάλυψη των κόκκων διευκολύνουν τους χειρισμούς και εγγυώνται την ομοιόμορφη διασπορά κατά την εφαρμογή. Η υψηλή διαλυτότητα, η αυξημένη περιεκτικότητα σε Θείο, η πλήρως αφομοιώσιμη μορφή και η ειδική αναλογία που συνδυάζονται τα θρεπτικά στοιχεία μεταξύ τους, μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα της λίπανσης και προάγουν την παραγωγικότητα της καλλιέργειας.