Προηγμένης τεχνολογίας λιπάσματα με Άζωτο βραδείας αποδέσμευσης

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Η παρουσία στο έδαφος και των δύο μορφών Αζώτου και ο επαρκής εφοδιασμός των φυτών, με τρόπο ομαλό και ανάλογο των απαιτήσεων τους, αποτελούν το «κλειδί της επιτυχίας» για την αύξηση των αποδόσεων και την ποιότητα της παραγωγής.

Με τα «παραδοσιακά» λιπάσματα δεν είναι εφικτή η προσαρμογή της λίπανσης στις ανάγκες της καλλιέργειας. Η προσφορά του Αζώτου αποκλίνει από τη ζήτηση των φυτών και η λίπανση συνοδεύεται από μεγάλες απώλειες λιπάσματος προς τα βαθύτερα στρώματα του εδάφους και την ατμόσφαιρα.

Τα νέας γενιάς λιπάσματα NutrActive®, αποτρέπουν τις απώλειες του λιπάσματος, «σταθεροποιούν» το Άζωτο στο έδαφος και παρατείνουν τη διαθεσιμότητά του στην καλλιέργεια για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μέσω του επιβραδυντή νιτροποίησης DCD μεταβάλλουν το ρυθμό Νιτροποίησης, ρυθμίζουν την παροχή του Αζώτου με βάση τις απαιτήσεις της καλλιέργειας και διασφαλίζουν το συνεχή εφοδιασμό των φυτών καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

Με τα λιπάσματα NutrActive®, αποκαθίσταται μια δυναμική διαδικασία μεταξύ του λιπάσματος και της καλλιέργειας. Η λίπανση προσαρμόζεται στις εκάστοτε απαιτήσεις των φυτών, αυξάνεται η αποτελεσματικότητά της και επιτυγχάνεται η ολοκληρωμένη θρέψη και η υψηλή παραγωγικότητα των καλλιεργειών.

Το Άζωτο αποτελεί μαζί με το νερό το σημαντικότερο θρεπτικό στοιχείο για τα φυτά και χαρακτηρίζεται ως «ο Ρυθμιστής» της βλάστησης και της καρποφορίας.

Διέρχεται μέσα από το καλλιεργητικό οικοσύστημα με πολλές χημικές μορφές, που παρουσιάζουν συνεχή μετασχηματισμό, υψηλή κινητικότητα και διαφορετικό βαθμό εκμετάλλευσης από τα φυτά.

Η έλλειψή του οδηγεί στη μείωση της γονιμότητας του εδάφους, καχεκτική ανάπτυξη, πρόωρη γήρανση των φυτών, μείωση της παραγωγής και υποβάθμιση της ποιότητας.

Η περίσσεια του ευνοεί την παραγωγή φυτών ευπαθών στις ασθένειες και τις περιβαλλοντικές συνθήκες, καθυστερεί την άνθιση, μειώνει την καρπόδεση, οψιμίζει την ωρίμανση και ζημιώνει την παραγωγή.

Η επάρκεια και η ορθολογική διαχείριση του Αζώτου, αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα για την ευρωστία και την παραγωγικότητα των καλλιεργειών στη σύγχρονη γεωργία.

Με τα παραδοσιακά λιπάσματα, η εκμετάλλευση Αζώτου από τα φυτά δεν ξεπερνά το 50-60%.

Οι ενώσεις των Αζωτούχων λιπασμάτων υφίστανται μια σειρά μετασχηματισμών εντός του εδάφους.

Το Ουρικό Άζωτο μέσω της υδρόλυσης μετατρέπεται σε Αμμωνιακό εκλύοντας μεγάλες ποσότητες αέριας Αμμωνίας προς την ατμόσφαιρα.

Το Αμμωνιακό Άζωτο με τη σειρά του, υπό την επίδραση των νιτροποιητικών βακτηριδίων ή βακτηρίων του εδάφους, οξειδώνεται αρχικά σε Νιτρώδη και ακολούθως σε Νιτρικά άλατα.

Τα Νιτρικά άλατα λόγω της υψηλής τους κινητικότητας, στα ελαφρά εδάφη παρασύρονται από το εδαφικό νερό προς τα βαθύτερα στρώματα, ενώ στα βαριά κορεσμένα εδάφη σχηματίζουν πτητικές ενώσεις, αυξάνοντας τις απώλειές τους. Λόγω αυτών των μεταβολών, κατά τη λίπανση των καλλιεργειών με παραδοσιακά λιπάσματα, ένα μέρος του λιπάσματος χάνεται και καθίσταται μη αξιοποιήσιμο από τα φυτά.

Τα φυτά απορροφούν Αμμωνιακό (ΝΗ4-Ν) και Νιτρικό (ΝΟ3-Ν) Άζωτο.

Τα φυτά απορροφούν το Άζωτο του εδάφους τόσο με τη Νιτρική όσο και με την Αμμωνιακή του μορφή.

Το Αμμωνιακό Άζωτο σχηματίζει σταθερούς δεσμούς με το έδαφος και προσλαμβάνεται από τις ρίζες των φυτών καθώς αυτές αναπτύσσονται και έρχονται σε επαφή με τα εδαφικά σωματίδια. Το Νιτρικό Άζωτο κινείται ελεύθερα μέσα στο έδαφος και η πρόσληψή του από τα φυτά γίνεται διαμέσου του εδαφικού νερού.

NutrActive 27N 27-0-0 (27)

Υψηλής ποιότητας Αζωτούχο λίπασμα το οποίο διασφαλίζει την ομαλή και παρατεταμένη θρέψη της καλλιέργειας για όλη την καλλιεργητική περίοδο. Ο ενεργός παράγοντας 1-cyano-guanidine (DCD) που περιέχει επιβραδύνει τη διαδικασία της Νιτροποίησης, ρυθμίζει την παροχή του Αζώτου με βάση τις ανάγκες των φυτών, ελαχιστοποιεί τις απώλειες από έκπλυση και εξαέρωση και μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα της λίπανσης.

Η ιδανική αναλογία μεταξύ σταθεροποιημένου Αμμωνιακού (2/3) και Νιτρικού (1/3) Αζώτου εξασφαλίζει την ισορροπημένη θρέψη της καλλιέργειας και με τις δύο μορφές Αζώτου, ενώ παράλληλα καλύπτει πλήρως τόσο τις βραχυπρόθεσμες όσο και τις μακροπρόθεσμες ανάγκες των φυτών.

Η επιπρόσθετη υψηλή περιεκτικότητά σε Θείο βελτιώνει την απορρόφηση του Αζώτου από τα φυτά, αυξάνει τον αριθμό των παραγόμενων πρωτεϊνών και διασφαλίζει την αύξηση της παραγωγής και της ποιότητας της καλλιέργειας.

Είναι ιδανικό για την επιφανειακή λίπανση όλων των καλλιεργειών, προσφέροντας ευελιξία στο χρόνο εφαρμογής και εγγυημένη αξιοποίηση του λιπάσματος.

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Κυαναμίδικο Άζωτο Φώσφορος (Ρ2Ο5) Κάλιο (Κ2Ο) Μαγνήσιο (MgO) Θείο (SO3) Βόριο (B) Ψευδάργυρος (Zn) Σίδηρος (Fe)
27%
19%
7,7%
0,3%
-
-
-
27%
-
-
-

NutrActive 26N Boro-plus 26-0-0 (27) +0,3B

Κορυφαίας ποιότητας σταθεροποιημένο Αζωτούχο λίπασμα (Νιτροθειική Αμμωνία) που έχει δημιουργηθεί με κριτήριο την αποτελεσματική τροφοδοσία των καλλιεργειών με Άζωτο μακράς διάρκειας, Θείο και Βόριο. Ο ενεργός παράγοντας 1-cyano-guanidine (DCD) διασφαλίζει την ομαλή και παρατεταμένη θρέψη της καλλιέργειας καθ’ όλη την καλλιεργητική περίοδο επιβραδύνοντας τη διαδικασία της Νιτροποίησης και ρυθμίζοντας την παροχή του Αζώτου με βάση τις ανάγκες των φυτών.

Η ιδανική αναλογία μεταξύ σταθεροποιημένου Αμμωνιακού (2/3) και Νιτρικού (1/3) Αζώτου εξασφαλίζει την ισορροπημένη θρέψη της καλλιέργειας και με τις δύο μορφές Αζώτου. Το Νιτρικό Άζωτο απορροφάται άμεσα από τις ρίζες και παρέχει την απαιτούμενη ενέργεια για την ταχεία ανάπτυξη της ρίζας και του υπέργειου τμήματος των φυτών, ενώ το Αμμωνιακό κλιμακώνει τον εφοδιασμό της καλλιέργειας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Το Θείο που περιέχει προσλαμβάνεται από τα φυτά, επιδρά άμεσα στην αύξηση του ριζικού συστήματος και εισερχόμενο στο μεταβολισμό αυξάνει την αφομοίωση του Αζώτου από την καλλιέργεια.

Η υψηλή περιεκτικότητα σε Βόριο προλαμβάνει την εμφάνιση των τροφοπενιών ενώ ταυτόχρονα αυξάνει τη βλαστικότητα της γύρης επιτυγχάνοντας αυξημένη ανθοφορία και καρπόδεση.

Ο συνδυασμός των παραπάνω χαρακτηριστικών, καθιστούν το NutrActive Boro-plus 26N ιδανικό για τη λίπανση της ελιάς, των εσπεριδοειδών και των υπόλοιπων οπωροφόρων δέντρων, καθώς και όλων των βοριόφιλων καλλιεργειών όπως τα τεύτλα, ο ηλίανθος, η ελαιοκράμβη και όλα τα κραμβοειδή.

 

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Κυαναμίδικο Άζωτο Φώσφορος (Ρ2Ο5) Κάλιο (Κ2Ο) Μαγνήσιο (MgO) Θείο (SO3) Βόριο (B) Ψευδάργυρος (Zn) Σίδηρος (Fe)
26%
18,3%
7,4%
0,3%
-
-
-
27%
0,3%
-
-

Novacan 27N stabil 27-0-0

To Novacan 27N stabil συγκεντρώνει όλα τα νεότερα δεδομένα της σύγχρονης έρευνας και τεχνογνωσίας στη θρέψη των φυτών και αποτελεί μοναδικό προϊόν στην παγκόσμια αγορά Αζωτούχων λιπασμάτων. Συνδυάζει σε ισορροπημένη αναλογία (50:50) τη σταθεροποιημένη Αμμωνιακή (ΝΗ4) μορφή και την ταχεία δράση του Νιτρικού (ΝΟ3) Αζώτου, με τα πολλαπλά καλλιεργητικά πλεονεκτήματα του Ασβεστίου.

Η παρουσία του Επιβραδυντή Νιτροποίησης (DCD) σε κάθε κόκκο μεταβάλλει το ρυθμό Νιτροποίησης στο έδαφος και παρατείνει τη διαθεσιμότητα του Αζώτου στα φυτά για μεγάλο χρονικό διάστημα, εξασφαλίζοντας τον επαρκή εφοδιασμό των φυτών και με τις δύο αφομοιώσιμες μορφές του Αζώτου τόσο στα πρώιμα στάδια της βλάστησης και της ανθοφορίας όσο και στα μεταγενέστερα της καρπόδεσης και της ανάπτυξης των καρπών.

Το Ασβέστιο (Ca) προστατεύει το έδαφος από την οξίνιση, σταθεροποιεί τη δομή και την πλαστικότητά του, προάγει τον αερισμό του εδάφους και τη διαπερατότητα του νερού και εξασφαλίζει την εύρωστη και ζωηρή ανάπτυξη της καλλιέργειας. Στα αρχικά στάδια είναι απαραίτητο για το σχηματισμό πλούσιου ριζικού συστήματος και εύρωστης φυλλικής επιφάνειας, ενώ στα επόμενα στάδια της ανάπτυξης βελτιώνει την ανθοφορία και την καρπόδεση και συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών της παραγωγής.

Ο ιδανικός συνδυασμός των θρεπτικών στοιχείων με την τεχνολογία του σταθεροποιημένου Αζώτου, καθιστούν το Novacan 27N stabil κορυφαία επιλογή για την επιφανειακή λίπανση σε όλες τις καλλιέργειες που επιδιώκονται υψηλές στρεμματικές αποδόσεις και ποιοτικές παραγωγές.

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Κυαναμίδικο Άζωτο Μαγνήσιο (MgO) Βόριο (B)
27%
13,5%
13,29%
0,21%
-
-

Novacan special 27N stabil 27-0-0 +5MgO +0,2B

Tο Novacan 27N special stabil είναι κορυφαίας ποιότητας επιφανειακό λίπασμα που συνδυάζει την παρατεταμένη διαθεσιμότητα του Αμμωνιακού (ΝΗ4) και την ταχεία δράση του Νιτρικού (ΝΟ3) Αζώτου με το Ασβέστιο, το Μαγνήσιο και το Βόριο. Η παρουσία του ενεργού παράγοντα DCD ελαχιστοποιεί τις απώλειες του Αζώτου από το έδαφος και παρατείνει τη διάρκεια της θρέψης με αφομοιώσιμο Άζωτο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η ισορροπημένη σχέση (50:50) μεταξύ του σταθεροποιημένου Αμμωνιακού και Νιτρικού Αζώτου, εξασφαλίζει την άριστη και ομαλή θρέψη της καλλιέργειας και με τις δύο αφομοιώσιμες μορφές Αζώτου, ενώ παράλληλα καλύπτει πλήρως τόσο τις βραχυπρόθεσμες όσο και τις μακροπρόθεσμες ανάγκες τις καλλιέργειας.

Η υψηλή περιεκτικότητά σε Ασβέστιο (Ca) επιδρά άμεσα στην ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, προωθεί την εύρωστη ανάπτυξη της καλλιέργειας, διασφαλίζει την καλή ανθοφορία και καρπόδεση και αυξάνει το μέγεθος, το βάρος και τη συνεκτικότητα των καρπών.

Το υψηλό ποσοστό Μαγνησίου (MgO) που περιέχεται σε κάθε κόκκο, προλαμβάνει την έλλειψη του που είναι συχνή στα περισσότερα εδάφη, και σε συνδυασμό με το Άζωτο προάγουν τη βλαστική ανάπτυξη.

Το Βόριο (Β) προωθεί την ανθοφορία και την καρπόδεση και συμβάλλει στην παραγωγή υδατανθράκων, βελτιώνοντας τα ποσοτικά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής.

Το Novacan 27N special stabil αποτελεί το πλέον καινοτόμο Αζωτούχο λίπασμα της σύγχρονης γεωργίας και έχει αναπτυχθεί για να καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο τις απαιτήσεις της δεντροκομίας, των κηπευτικών και κάθε καλλιέργειας που επιδιώκεται υψηλή και ποιοτική παραγωγή.

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Κυαναμίδικο Άζωτο Μαγνήσιο (MgO) Βόριο (B)
27%
13,5%
13,29%
0,21%
5%
0,2%

NutrActive 20-10 20-10-0 (23)

Καινοτόμο Αζωτοφωσφορούχο λιπάσμα το οποίο περιέχει τον ειδικό ενεργό παράγοντα 1-cyano-guanidine (DCD) που συμβάλλει στην παρατεταμένη και ισόρροπη θρέψη της καλλιέργειας. Η ειδική αναλόγια των θρεπτικών στοιχείων το καθιστά κατάλληλο για εδάφη με καλή φωσφορογονιμότητα και επαρκώς εφοδιασμένα με Κάλιο.

Η υψηλή περιεκτικότητα σε σταθεροποιημένο Αμμωνιακό Άζωτο ελαχιστοποιεί τις απώλειες, αυξάνει τη βλαστική ανάπτυξη και κλιμακώνει την τροφοδοσία της καλλιέργειας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η υψηλή διαλυτότητα (90%) του Φωσφόρου αυξάνει την αφομοίωση του, διασφαλίζοντας με τον καλύτερο τρόπο την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος. Ο επιπρόσθετος εμπλουτισμός με Θείο βελτιώνει την απορρόφηση του Αζώτου και βοηθάει στην πρόσληψη του Φωσφόρου και των υπολοίπων θρεπτικών στοιχείων.

Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω καθιστούν το NutrActive 20-10 ιδανικό για τη βασική λίπανση των χειμερινών και ανοιξιάτικων σιτηρών και της υπόλοιπης μεγάλης καλλιέργειας.

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Κυαναμίδικο Άζωτο Φώσφορος (Ρ2Ο5) Κάλιο (Κ2Ο) Μαγνήσιο (MgO) Θείο (SO3) Βόριο (B) Ψευδάργυρος (Zn) Σίδηρος (Fe)
20%
15%
4,77%
0,23%
10%
-
-
23%
-
-
-

NutrActive expert 20-20-0 (22)

Το NutrActive expert είναι κορυφαίας ποιότητας σταθεροποιημένο NP λίπασμα το οποίο απευθύνεται σε καλλιέργειες με ιδιαίτερες ανάγκες σε Άζωτο, Φώσφορο και Θείο. Το υψηλό ποσοστό των θρεπτικών στοιχείων που περιέχονται σε κάθε κόκκο το καθιστά ιδανική επιλογή για βασική λίπανση της μεγάλης καλλιέργειας, της δεντροκομίας και των κηπευτικών σε εδάφη με χαμηλή περιεκτικότητα σε Φώσφορο.

Η παρουσία του παρεμποδιστή νιτροποίησης DCD περιορίζει τις απώλειες του Αζώτου και διασφαλίζει την τροφοδοσία της καλλιέργειας για μεγάλο χρονικό διάστημα καλύπτοντας ολοκληρωμένα τις απαιτήσεις του φυτού, τόσο στη βλαστική, όσο και στην αναπαραγωγική φάση της ανάπτυξης.

Ο διαθέσιμος Φώσφορος (90% υδατοδιαλυτός) εξασφαλίζει τη δημιουργία πλούσιου και ισχυρού ριζικού συστήματος ενώ παράλληλα προάγει την ανθοφορία και την καρπόδεση. Το Θείο βελτιώνει την απορρόφηση του Aμμωνιακού αζώτου εξοικονομώντας ενέργεια για το φυτό* ενώ παράλληλα συμμετέχει στον σχηματισμό των πρωτεϊνών και των βιταμινών.

*Σε σχέση με το Νιτρικό Άζωτο, το φυτό καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για τη μετατροπή του Αμμωνιακού Αζώτου σε πρωτεΐνες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το φυτό να αξιοποιεί το πλεόνασμα ενέργειας, για καλύτερη βλαστική ανάπτυξη και αυξημένη ανθοφορία.

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Κυαναμίδικο Άζωτο Φώσφορος (Ρ2Ο5) Κάλιο (Κ2Ο) Μαγνήσιο (MgO) Θείο (SO3) Βόριο (B) Ψευδάργυρος (Zn) Σίδηρος (Fe)
20%
17,1%
2,6%
0,3%
20%
-
-
22%
-
-
-

NutrActive smart 24-12-0 (20)

Υψηλής ποιότητας Αζωτοφωσφορούχο λίπασμα το οποίο περιέχει τον παρεμποδιστή νιτροποίησης 1-cyano-guanidine DCD. Η παρουσία του ενεργού παράγοντα DCD ελαχιστοποιεί τις απώλειες του Αζώτου από το έδαφος και παρατείνει τη διάρκεια της θρέψης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το υψηλό ποσοστό προστατευμένου Αμμωνιακού Αζώτου προσφέρει αρμονική και ολοκληρωμένη (νιτρική και αμμωνιακή) θρέψη σε καλλιέργειες με υψηλές απαιτήσεις σε Άζωτο και ταχεία ανάπτυξη της φυλλικής επιφάνειας, όπως το καλαμπόκι.

Ο υδατοδιαλυτός Φώσφορος (90%) εξασφαλίζει την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, την καλύτερη εγκατάσταση του φυτού στο έδαφος, και πρωιμίζει τη βλαστική φάση.

Η ειδική αναλογία σε θρεπτικά στοιχεία καθιστά το NutrActive smart κατάλληλο για τη λίπανση του καλαμποκιού, καθώς και όλων των ανοιξιάτικων σιτηρών και των βιομηχανικών φυτών με υψηλές απαιτήσεις σε Άζωτο.

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Κυαναμίδικο Άζωτο Φώσφορος (Ρ2Ο5) Κάλιο (Κ2Ο) Μαγνήσιο (MgO) Θείο (SO3) Βόριο (B) Ψευδάργυρος (Zn) Σίδηρος (Fe)
24%
16,8%
6,9%
0,3%
12%
-
-
20%
-
-
-

Nutractive Ferrozinc 11-22-22 (10) +0,2Fe +0,2Zn

Το NutrActive FerroZinc είναι νέας γενιάς πολυθρεπτικό λίπασμα, ειδικά σχεδιασμένο για την ορθολογική διαχείριση της λίπανσης και την αύξηση των αποδόσεων στη σύγχρονη γεωργία. Περιέχει όλο το Άζωτο σε σταθεροποιημένη Αμμωνιακή μορφή, Φώσφορο υψηλής υδατοδιαλυτότητας και είναι πλούσιο σε Κάλιο, Θείο και στα απαραίτητα Ιχνοστοιχεία Σίδηρο και Ψευδάργυρο, προσφέροντας ολοκληρωμένη και ποιοτική θρέψη σε καλλιέργειες υψηλής απόδοσης.

Κατά τη διαδικασία της παραγωγής του, σε κάθε κόκκο ενσωματώνεται ο ενεργός παράγοντας 1-cyano-guanidine (DCD) που επιβραδύνει τη διαδικασία της Νιτροποίησης, μειώνει τις απώλειες λόγω έκπλυσης και εξαέρωσης και επιμηκύνει τη διαθεσιμότητα του Αζώτου στα φυτά για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η υψηλή περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτό Φώσφορο (P) προωθεί την ανάπτυξη ισχυρού ριζικού συστήματος και συμβάλλει καθοριστικά στη γονιμότητα και την παραγωγικότητα της καλλιέργειας. Το Κάλιο (Κ) επιδρά θετικά στην ανάπτυξη της ρίζας και ενισχύει την παραγωγή των υδατανθράκων στα φύλλα, ευνοώντας στα πρώιμα στάδια το σχηματισμό εύρωστης βλάστησης και σε μεταγενέστερα την αύξηση του μεγέθους, του βάρους και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των καρπών.

Το Θείο, εκτός από την καθοριστική συμβολή του στη θρέψη των φυτών, αυξάνει την απορρόφηση του Φωσφόρου και τον Ιχνοστοιχείων από την καλλιέργεια, ενώ ο συνδυασμός του με το 100% Αμμωνιακό Άζωτο βελτιώνει την αξιοποίηση του Αζώτου, μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα του λιπάσματος και αυξάνει τις στρεμματικές αποδόσεις.

Ο Σίδηρος αποτελεί καταλύτη για την παραγωγή της χλωροφύλλης και την αύξηση της φωτοσύνθεσης, ενώ ο Ψευδάργυρος συμμετέχει ενεργά στη σύνθεση της αυξίνης, διεγείροντας τη βλάστηση, την ανθοφορία και την υψηλή καρπόδεση της καλλιέργειας.

Η άριστη κοκκομετρία, η στοιχειακή πληρότητα και η υψηλή διαλυτότητα, καθιστούν το NutrActive FerroZinc την καλύτερη επιλογή για τη βασική λίπανση του βαμβακιού, της μηδικής, της πατάτας, του καρότου, της ελιάς, του ακτινιδίου και του σπαραγγιού.

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Κυαναμίδικο Άζωτο Φώσφορος (Ρ2Ο5) Κάλιο (Κ2Ο) Μαγνήσιο (MgO) Θείο (SO3) Βόριο (B) Ψευδάργυρος (Zn) Σίδηρος (Fe)
11%
10,8%
-
0,2%
22%
22%
-
10%
-
0,2%
0,2%

NutrActive special 12-12-17 (30) +2MgO +TE

Το NutrActive special είναι κορυφαίας ποιότητας πολυθρεπτικό NPK λίπασμα, το οποίο έχει σχεδιαστεί να παρέχει αρμονική και ολοκληρωμένη θρέψη στο σύνολο των καλλιεργειών και σε όλες τις εδαφοκλιματικές συνθήκες. Συνδυάζει την πληρότητα σε αφομοιώσιμα θρεπτικά στοιχεία, την υψηλή διαλυτότητα και την άριστη κοκκομετρία με την τεχνολογία σταθεροποίησης του Αζώτου. H παρουσία του Επιβραδυντή Νιτροποίησης (DCD) παρατείνει την παροχή του Αζώτου στην καλλιέργεια, μεγιστοποιεί τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων και προωθεί την καλή εγκατάσταση και την εύρωστη ανάπτυξη των φυτών.

Η παρουσία στο έδαφος και των δύο μορφών Αζώτου, ο επαρκής εφοδιασμός των φυτών, με τρόπο ομαλό και ανάλογο των απαιτήσεων τους, εξασφαλίζει αρμονική ανάπτυξη, εξισορροπεί τη βλάστηση και την ανθοφορία και ευνοεί την καρποφορία. Το Κάλιο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη σύνθεση και στη μετακίνηση των υδατανθράκων μέσα στο φυτό, αυξάνει την αντοχή του στο κρύο και τη ξηρασία και βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής. Το Μαγνήσιο επιδρά θετικά στην περιεκτικότητα της χλωροφύλλης στα φύλλα και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα θρεπτικά στοιχεία ενισχύει τη φωτοσύνθεση και την παραγωγή υδατανθράκων και προάγει την ανθοφορία και την καρπόδεση.

Ο ιδανικός συνδυασμός των θρεπτικών στοιχείων με την τεχνολογία του σταθεροποιημένου Αζώτου, καθιστούν τo NutrActive special ως το πλέον εξελιγμένο και καινοτόμο λίπασμα για τη βασική και επιφανειακή λίπανση όλων των καλλιεργειών (δενδροκομία, αμπελουργία, κηπευτικά) σε όλους τους τύπους των εδαφών.

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Κυαναμίδικο Άζωτο Φώσφορος (Ρ2Ο5) Κάλιο (Κ2Ο) Μαγνήσιο (MgO) Θείο (SO3) Βόριο (B) Ψευδάργυρος (Zn) Σίδηρος (Fe)
12%
10,3%
1,5%
0,2%
12%
17%
2%
30%
0,02%
0,1%
-

NutrActive magni-plus 14-7-14 (25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn

Υψηλής ποιότητας πολυθρεπτικό ΝΡΚ λίπασμα, με ειδική αναλογία (2:1:2) των θρεπτικών στοιχείων, πλούσιο σε Μαγνήσιο, Θείο και Ιχνοστοιχεία.

Με πλήρως αφομοιώσιμη μορφή των θρεπτικών στοιχείων, ισορροπημένη σχέση μεταξύ του Αζώτου και του Καλίου και τεχνολογία σταθεροποιημένου Αζώτου, έχει σχεδιαστεί να προσφέρει ποιοτική και ολοκληρωμένη θρέψη σε καλλιέργειες που παρουσιάζουν υψηλές απαιτήσεις σε Άζωτο, Κάλιο και Μαγνήσιο και είναι ευαίσθητες στις ελλείψεις Σιδήρου και Ψευδαργύρου (Εσπεριδοειδή, Αμπέλι, Πράσινα κηπευτικά, Δενδροκομία).

Ο ενεργός παράγοντας 1-cyano-guanidine DCD επιβραδύνει τον ρυθμό Νιτροποίησης και παρατείνει την παροχή Αζώτου στην καλλιέργεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το Κάλιο ασκεί καθοριστική επίδραση στην ποσότητα και στην ποιότητα της παραγωγής αφού διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη σύνθεση και στη μεταφορά των υδατανθράκων εντός του φυτού.

Το Μαγνήσιο συμμετέχει στη φωτοσύνθεση και στη μεταφορά των υδατανθράκων από τα φύλλα προς το καρπό ενώ η ιδανική αναλογία μεταξύ Καλίου: Μαγνησίου που περιέχεται σε κάθε κόκκο αποτρέπει τον ανταγωνισμό μεταξύ αυτών των δύο στοιχείων. Ο Σίδηρος προλαμβάνει την εμφάνιση χλωρώσεων στα νέα φύλλα και αποτελεί καταλύτη για την παραγωγή της χλωροφύλλης και την αύξηση της φωτοσύνθεσης ενώ παράλληλα συμμετέχει και σε άλλες μεταβολικές διεργασίες.

Κατά τη βασική λίπανση το NutrActive magni-plus εγγυάται την καλή εγκατάσταση και την εύρωστη ανάπτυξη των φυτών ενώ όταν χρησιμοποιείται επιφανειακά προωθεί τη βλάστηση, την ανθοφορία και την καρπόδεση και βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής. Αποτελεί ιδανική επιλογή για όλη τη σύγχρονη δεντροκομία, τα εσπεριδοειδή, το αμπέλι και τα κηπευτικά. Ταυτόχρονα είναι κατάλληλο για τη λίπανση των ανθοκομικών ειδών και για τον χλοοτάπητα σε αστικά κέντρα και κήπους.

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Κυαναμίδικο Άζωτο Φώσφορος (Ρ2Ο5) Κάλιο (Κ2Ο) Μαγνήσιο (MgO) Θείο (SO3) Βόριο (B) Ψευδάργυρος (Zn) Σίδηρος (Fe)
14%
10,7%
3,1%
0,2%
7%
14%
4%
25%
-
0,1%
0,1%

NutrActive leader 15-15-15 (15)

Καινοτόμο λίπασμα με ισορροπημένη αναλογία (1:1:1) των θρεπτικών στοιχείων και πλούσιο σε Θείο, ειδικά σχεδιασμένο για την ορθολογική διαχείριση της λίπανσης και την αύξηση των αποδόσεων στη σύγχρονη γεωργία. Κατά τη διαδικασία παραγωγής του, σε κάθε κόκκο ενσωματώνεται ο ενεργός παράγοντας 1-cyano-guanidine (DCD) που επιβραδύνει τη διαδικασία της Νιτροποίησης και επιμηκύνει την παροχή του Αζώτου στην καλλιέργεια.

Η παρουσία στο έδαφος και των δύο μορφών Αζώτου καλύπτει πλήρως τόσο τις βραχυπρόθεσμες όσο και τις μακροπρόθεσμες ανάγκες της καλλιέργειας υποστηρίζοντας με ιδανικό τρόπο τη βλάστηση, την ανθοφορία και την καρπόδεση. Το υψηλό ποσοστό διαθέσιμου Φωσφόρου (90% υδατοδιαλυτό) εγγυάται την καλή ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και σε συνδυασμό με το Άζωτο προάγει την πρώιμη ανάπτυξη της βλάστησης και την ομαλή μετάβαση της καλλιέργειας στην αναπαραγωγική φάση, αυξάνοντας την άνθιση και την καρπόδεση.

Ο επιπρόσθετος εμπλουτισμός με Θείο, βελτιώνει την απορρόφηση του Αζώτου και βοηθάει στην πρόσληψη του Φωσφόρου και των Ιχνοστοιχείων, ενώ η ταυτόχρονη παρουσία του Θείου μαζί με το Κάλιο βελτιώνει τα ποσοτικά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής.

Είναι η καλύτερη επιλογή για τη βασική λίπανση όλων των βιομηχανικών φυτών (βαμβάκι, ελαιοκράμβη, τεύτλα κτλ.) και πολλών δεντροκομικών και κηπευτικών καλλιεργειών με ανθεκτικότητα στο χλώριο ( ελιά, καρότο, πράσο κτλ. ) και καλλιεργειών απαιτητικών στο χλώριο ( ακτινίδιο, σπαράγγι, σέλινο ).

 

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Κυαναμίδικο Άζωτο Φώσφορος (Ρ2Ο5) Κάλιο (Κ2Ο) Μαγνήσιο (MgO) Θείο (SO3) Βόριο (B) Ψευδάργυρος (Zn) Σίδηρος (Fe)
15%
12,5%
2,3%
0,2%
15%
15%
-
15%
-
-
-

NutrActive triple-S 15-15-15 (25)

Καινοτόμο λίπασμα με ισορροπημένη αναλογία (1:1:1) των θρεπτικών στοιχείων και πλούσιο σε Θείο, ειδικά σχεδιασμένο για την ορθολογική διαχείριση της λίπανσης και την αύξηση των αποδόσεων στη σύγχρονη γεωργία. Κατά τη διαδικασία παραγωγής του, σε κάθε κόκκο ενσωματώνεται ο ενεργός παράγοντας 1-cyano-guanidine (DCD) που επιβραδύνει τη διαδικασία της Νιτροποίησης και επιμηκύνει την παροχή του Αζώτου στην καλλιέργεια.

Η παρουσία στο έδαφος και των δύο μορφών Αζώτου καλύπτει πλήρως τόσο τις βραχυπρόθεσμες όσο και τις μακροπρόθεσμες ανάγκες της καλλιέργειας υποστηρίζοντας με ιδανικό τρόπο τη βλάστηση, την ανθοφορία και την καρπόδεση. Το υψηλό ποσοστό διαθέσιμου Φωσφόρου (90% υδατοδιαλυτό) εγγυάται την καλή ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και σε συνδυασμό με το Άζωτο προάγει την πρώιμη ανάπτυξη της βλάστησης και την ομαλή μετάβαση της καλλιέργειας στην αναπαραγωγική φάση, αυξάνοντας την άνθιση και την καρπόδεση.

Το Θειικό Κάλιο που περιέχει το καθιστά ιδανικό για χρήση σε προβληματικά αλατούχα εδάφη και αυξάνει την αντοχή της καλλιέργειας στο ψύχος, τη ξηρασία και στις ασθένειες.

Ο επιπρόσθετος εμπλουτισμός με Θείο, βελτιώνει την απορρόφηση του Αζώτου και βοηθάει στην πρόσληψη του Φωσφόρου και των Ιχνοστοιχείων, ενώ η ταυτόχρονη παρουσία του Θείου μαζί με το Κάλιο βελτιώνει τα ποσοτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής.

Ανταποκρίνεται ιδανικά στη βασική λίπανση των καλλιεργειών που παρουσιάζουν ευαισθησία στο Χλώριο και ειδικότερα τη δεντροκομία, την αμπελουργία και τα κηπευτικά σε όλους τους τύπους των εδαφών.

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Κυαναμίδικο Άζωτο Φώσφορος (Ρ2Ο5) Κάλιο (Κ2Ο) Μαγνήσιο (MgO) Θείο (SO3) Βόριο (B) Ψευδάργυρος (Zn) Σίδηρος (Fe)
15%
12%
2,8%
0,2%
15%
15%
-
25%
-
-
-

NutrActive olivera 18-6-14 (12) +2MgO +0,3B

Καινοτόμο σταθεροποιημένο NPK λίπασμα, με ειδική σύνθεση προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της ελιάς και όλων των βοριόφιλων καλλιεργειών. Πλούσιο σε Άζωτο και Βόριο καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της βλάστησης και της καρπόδεσης, ενώ η υψηλή περιεκτικότητα σε Κάλιο και το Μαγνήσιο ασκούν άμεση επίδραση στην ποσότητα και την ποιότητα του τελικού προϊόντος αυξάνοντας την παραγωγή υδατανθράκων ή την ελαιογένεση των καρπών.

Κατά τη διαδικασία παραγωγής του, σε κάθε κόκκο ενσωματώνεται ο ενεργός παράγοντας 1-cyano-guanidine (DCD) που επιβραδύνει τη διαδικασία της Νιτροποίησης και επιμηκύνει την διαθεσιμότητα του Αζώτου (N) στα φυτά για μεγάλο χρονικό διάστημα, καλύπτοντας τόσο τις βραχυπρόθεσμές όσο και τις μακροπρόθεσμες απαιτήσεις των φυτών.

Η υψηλή περιεκτικότητα σε υδατοδιαλυτό Φώσφορο προωθεί την ανάπτυξη ισχυρού ριζικού συστήματος και παρέχει την απαιτούμενη ενέργεια για την άνθιση, την καρπόδεση και την αρχική ανάπτυξη των καρπών. Ο επιπρόσθετος εμπλουτισμός με Θείο, αυξάνει την αξιοποίηση του Αζώτου και προωθεί την πρόσληψη του Φωσφόρου και των Ιχνοστοιχείων, ενώ σε συνδυασμό με το Κάλιο βελτιώνει τα ποσοτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής.

Το Κάλιο επιδρά θετικά στην ανάπτυξη της ρίζας και του φυλλώματος και βελτιώνει την πρόσληψη και αξιοποίηση του νερού, ενώ σε συνδυασμό με το Μαγνήσιο ενισχύει τη φωτοσύνθεση και την παραγωγή οργανικών ουσιών στα φύλλα που συμβάλλουν στην αύξηση του μεγέθους και της ποιότητας των καρπών.

Το Βόριο (B) προλαμβάνει την εμφάνιση των τροφοπενιών, ενώ μαζί με το Άζωτο και το Φώσφορο, ενισχύουν τον σχηματισμό τέλειων ανθέων και εξασφαλίζουν πλούσια ανθοφορία και αυξημένη καρπόδεση.

Ο ιδανικός συνδυασμός των θρεπτικών στοιχείων, η άριστη κοκκομετρία και η υψηλή διαλυτότητα, καθιστούν τo NutrActive olivera ως το πλέον καινοτόμο λίπασμα για τη λίπανση της ελιάς, των οπωροφόρων δέντρων, των τεύτλων, του ηλίανθου και κάθε βοριόφιλης καλλιέργειας.

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Κυαναμίδικο Άζωτο Φώσφορος (Ρ2Ο5) Κάλιο (Κ2Ο) Μαγνήσιο (MgO) Θείο (SO3) Βόριο (B) Ψευδάργυρος (Zn) Σίδηρος (Fe)
18%
11,9%
5,9%
0,2%
6%
14%
2%
12%
0,3%
-
-

NutrActive vital 19-9-9 (21) +0,3Zn

Το NutrActive vital αποτελεί νέας γενιάς σταθεροποιημένο λίπασμα, ειδικά σχεδιασμένα και μελετημένο για να προσφέρει ολοκληρωμένη και αποτελεσματική θρέψη σε όλες τις καλλιέργειες με υψηλές απαιτήσεις σε Άζωτο και Ψευδάργυρό, κατά τα πρώτα στάδια της εγκατάστασης τους ή κατά την έναρξη του ετήσιου βλαστικού κύκλου.

Κατά τη διαδικασία της παραγωγής του, σε κάθε κόκκο ενσωματώνεται ο ενεργός παράγοντας 1-cyano-guanidine (DCD) που επιβραδύνει τη διαδικασία της Νιτροποίησης, μειώνει τις απώλειες λόγω έκπλυσης και εξαέρωσης και επιμηκύνει τη διαθεσιμότητα του Αζώτου στα φυτά για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η ισορροπημένη σχέση του Φώσφορου και του Καλίου εξασφαλίζει την καλή ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και την απαιτούμενη θρεπτική επάρκεια για την άριστη μετάβαση των φυτών στην αναπαραγωγική φάση, αυξάνοντας την ανθοφορία και την καρπόδεση.

Ο Ψευδάργυρος συμμετέχει ενεργά στο σχηματισμό της αυξίνης, διεγείρει τη βλαστική ανάπτυξη, την πλούσια ανθοφορία και την καρπόδεση και αυξάνει το μέγεθος και το βάρος των καρπών.

Ο επιπρόσθετος εμπλουτισμός με Θείο, βελτιώνει την απορρόφηση του Αζώτου και βοηθάει στην πρόσληψη του Φωσφόρου και των Ιχνοστοιχείων, ενώ η ταυτόχρονη παρουσία του Θείου μαζί με το Κάλιο βελτιώνει τα ποσοτικά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής.

Η άριστη κοκκομετρία, η υψηλή διαλυτότητα και η εγγυημένη αξιοποίηση του Αζώτου, καθιστούν τo NutrActive vital ως το πλέον καινοτόμο λίπασμα για τη βασική λίπανση του βαμβακιού, των ανοιξιάτικων σιτηρών, της ελιάς καθώς και όλης της δενδροκομίας.

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Κυαναμίδικο Άζωτο Φώσφορος (Ρ2Ο5) Κάλιο (Κ2Ο) Μαγνήσιο (MgO) Θείο (SO3) Βόριο (B) Ψευδάργυρος (Zn) Σίδηρος (Fe)
19%
14,16%
4,6%
0,24%
9%
9%
-
21%
-
0,3%
-

NutrActive magni-bor 20-5-10 (18) +2MgO +0,5B

Το NutrActive magni-bor είναι νέας γενιάς λίπασμα το οποίο έχει προκύψει μετά από πολύχρονη έρευνα και πειραματισμό στον τομέα της θρέψης των καλλιεργειών. Κατά τη διαδικασία της παραγωγής του, σε κάθε κόκκο ενσωματώνεται ο ενεργός παράγοντας 1-cyano-guanidine (DCD) που επιβραδύνει τη διαδικασία της Νιτροποίησης και επιμηκύνει τη διαθεσιμότητα του Αζώτου στα φυτά για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η ύπαρξη του επιβραδυντή Νιτροποίησης ρυθμίζει την παροχή του Αζώτου με βάση τις απαιτήσεις της καλλιέργειας, εξασφαλίζει ισόρροπη θρέψη των φυτών, τόσο με Αμμωνιακό (ΝΗ4) όσο και με Νιτρικό ( ΝΟ3) Άζωτο, και μειώνει τις απώλειες λόγο έκπλυσης και εξαέρωσης.

Η υψηλή περιεκτικότητα σε Βόριο προλαμβάνει την εμφάνιση των τροφοπενιών ενώ ταυτόχρονα αυξάνει τη βλαστικότητα της γύρης επιτυγχάνοντας αυξημένη ανθοφορία και καρπόδεση.

Το Κάλιο – σε θειική μορφή και το Μαγνήσιο που περιέχει το NutrActive magni-bor, προωθούν τη σύνθεση των υδατανθράκων στα φύλλα και τη μεταφορά τους στους παραγόμενους καρπούς, ασκώντας άμεση επίδραση στην απόδοση της καλλιέργειας και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής.

Κατάλληλο τόσο για τις βασικές όσο και τις μεταγενέστερες θερινές λιπάνσεις, το NutrActive magni-bor εξασφαλίζει την ολοκληρωμένη θρέψη των φυτών σε όλα τα κρίσιμα στάδια της ανάπτυξης.

Είναι ιδανικό για την λίπανση της ελιάς, των εσπεριδοειδών και των υπόλοιπων οπωροφόρων δέντρων, καθώς και όλων των βοριόφιλων καλλιεργειών όπως τα κραμβοειδή ( λάχανο, μπρόκολο, κουνουπίδι κτλ. )

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Κυαναμίδικο Άζωτο Φώσφορος (Ρ2Ο5) Κάλιο (Κ2Ο) Μαγνήσιο (MgO) Θείο (SO3) Βόριο (B) Ψευδάργυρος (Zn) Σίδηρος (Fe)
20%
12,2%
7,6%
0,2%
5%
10%
-
18%
0,5%
-
-

NutrActive bor 21-7-11 (10) +0,3B

Το λίπασμα NutrActive bor έχει αναπτυχθεί με κριτήριο να καλύπτει πλήρως τις θρεπτικές απαιτήσεις της βλαστικής φάσης και να προάγει την πλούσια ανθοφορία των βοριόφιλων καλλιεργειών. Η υψηλή διαλυτότητα και η άριστη κοκκομετρία μεγιστοποιούν τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος και προωθούν την καλή εγκατάσταση και την εύρωστη ανάπτυξη των φυτών.

Η παρουσία του Επιβραδυντή Νιτροποίησης (DCD) μεταβάλλει το ρυθμό Νιτροποίησης στο έδαφος, παρατείνει τη διαθεσιμότητα του Αζώτου στα φυτά και ρυθμίζει την παροχή του με βάση τις απαιτήσεις της καλλιέργειας. Καλύπτει με αυτό τον τρόπο επαρκώς τα κρίσιμα στάδια της βλάστησης, της ανθοφορίας και της καρπόδεσης.

Το Βόριο σε συνδυασμό με το Άζωτο και το Φώσφορο, προωθούν το σχηματισμό τέλειων ανθέων και εξασφαλίζουν την ομαλή εξέλιξη της γονιμοποίησης και της καρπόδεσης.

Το Κάλιο βελτιώνει την αντοχή των φυτών στο ψύχος, την υδατική καταπόνηση και τις ασθένειες. Συμμετέχει στο σχηματισμό των υδατανθράκων και επιδρά στη σύνθεση των λιπιδίων, αυξάνοντας τις αποδόσεις και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής.

Ο συνδυασμός των παραπάνω χαρακτηριστικών, καθιστούν τo NutrActive bor ιδανικό λίπασμα για την ελιά και για όλες τις καλλιέργειες με υψηλές απαιτήσεις σε Βόριο όπως τα τεύτλα, ο ηλίανθος, η ελαιοκράμβη και όλα τα κραμβοειδή.

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Κυαναμίδικο Άζωτο Φώσφορος (Ρ2Ο5) Κάλιο (Κ2Ο) Μαγνήσιο (MgO) Θείο (SO3) Βόριο (B) Ψευδάργυρος (Zn) Σίδηρος (Fe)
21%
13%
7,8%
0,2%
7%
11%
-
10%
0,3%
-
-

NutrActive plus 24-6-7 (12) +0,3Zn

Κορυφαίας ποιότητας NPK λίπασμα με Ψευδάργυρο και τον παρεμποδιστή νιτροποίησης 1-cyano-guanidine DCD. Η παρουσία του ενεργού παράγοντα DCD ελαχιστοποιεί τις απώλειες του Αζώτου από το έδαφος και επιμηκύνει τη διαθεσιμότητά και την αξιοποίηση του από την καλλιέργεια.

Η υψηλή περιεκτικότητα του σε Άζωτο σε συνδυασμό με την παρατεταμένη τροφοδοσία των φυτών, καθιστούν NutrActive plus ιδανικό για καλλιέργειες που παρουσιάζουν πλούσια και ταχεία ανάπτυξη της φυλλικής επιφάνειας και ταυτόχρονα απορροφούν μεγάλες ποσότητες, αυτού του στοιχείου, έως και τα τελευταία στάδια ανάπτυξης των καρπών, όπως το καλαμπόκι.

Το υψηλό ποσοστό διαθέσιμου – υδατοδιαλυτού Φωσφόρου (90%) εξασφαλίζει τη δημιουργία ισχυρού ριζικού συστήματος, προάγει την ανάπτυξη εύρωστης βλάστησης και συμβάλει στην ομαλή μετάβαση της καλλιέργειας στην αναπαραγωγική φάση και την ανθοφορία.

Ο Ψευδάργυρος που περιέχει, συμμετέχει ενεργά στο σχηματισμό της αυξίνης, διεγείρει τη βλαστική ανάπτυξη, την πλούσια ανθοφορία και την καρπόδεση και αυξάνει το μέγεθος και το βάρος των καρπών.

Με στοιχειακή σύνθεση προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των ανοιξιάτικων καλλιέργειών με γρήγορο ρυθμό ανάπτυξης, το NutrActive plus είναι ιδανικό για τη βασική λίπανση του καλαμποκιού και των υπολοίπων ανοιξιάτικων καλλιεργειών με υψηλές απαιτήσεις σε Άζωτο και Ψευδάργυρο.

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Κυαναμίδικο Άζωτο Φώσφορος (Ρ2Ο5) Κάλιο (Κ2Ο) Μαγνήσιο (MgO) Θείο (SO3) Βόριο (B) Ψευδάργυρος (Zn) Σίδηρος (Fe)
24%
14,9%
8,9%
0,2%
6%
7%
-
12%
-
0,3%
-

Η εύρωστη ανάπτυξη και η υψηλή παραγωγικότητα των καλλιεργειών προϋποθέτει την ομαλή τροφοδοσία των φυτών και με τις δύο μορφές του Αζώτου.

Κατά τη λίπανση με παραδοσιακά λιπάσματα, το σύνολο του προστιθέμενου Αζώτου μετατρέπεται πολύ γρήγορα σε Νιτρώδη και στη συνέχεια σε Νιτρικά άλατα. Λόγω αυτής της μετατροπής, οι ρίζες των καλλιεργειών που λιπαίνονται με παραδοσιακά λιπάσματα βρίσκουν στο έδαφος μόνο τη Νιτρική μορφή Αζώτου.

Τα φυτά εξαναγκάζονται σε μονομερή Νιτρική θρέψη, στερούνται το μεταβολικά απαραίτητο Αμμωνιακό Άζωτο και υποβαθμίζουν την ποσότητα και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

Τα λιπάσματα NutrActive® μέσω του επιβραδυντή νιτροποίησης DCD, σταθεροποιούν το Αμμωνιακό Άζωτο, το προστατεύουν από την μικροβιακή οξείδωση, και παρατείνουν τον χρόνο παραμονής του στο έδαφος για 8 έως 12 εβδομάδες.

Επιβραδύνοντας το ρυθμό μετατροπής του Αμμωνιακού Αζώτου σε Νιτρικό, τα λιπάσματα NutrActive® εξασφαλίζουν την παρατεταμένη θρέψη της καλλιέργειας και με τις δύο μορφές Αζώτου. Ταυτόχρονα ρυθμίζουν την παροχή του Αζώτου με βάση τις ανάγκες των φυτών, ελαχιστοποιούν τις απώλειες από έκπλυση και εξαέρωση και μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα της λίπανσης.

Η μακρόχρονη και ισορροπημένη τροφοδοσία των φυτών και με τις δύο μορφές Αζώτου, προάγει την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, αυξάνει την απορρόφηση του νερού και των θρεπτικών στοιχείων και επιτυγχάνει την εύρωστη ανάπτυξη και την υψηλή παραγωγικότητα των καλλιεργειών.

Αξιοποίηση δεσμευμένων θρεπτικών στοιχείων

Επιβραδύνοντας τον ρυθμό Νιτροποίησης, τα λιπάσματα Νutractive εξασφαλίζουν την παρατεταμένη θρέψη της καλλιέργειας και με τις δύο μορφές Αζώτου. Η ισορροπημένη θρέψη προάγει την ανάπτυξη πλούσιου ριζικού συστήματος. Τα φυτά εκμεταλλεύονται μεγαλύτερο όγκο εδάφους και αυξάνουν την απορρόφηση του νερού και των θρεπτικών στοιχείων. Ταυτόχρονα, η απορρόφηση του Αμμωνιακού Αζώτου οδηγεί σε μείωση του ph στην επιφάνεια της ριζόσφαιρας, απελευθερώνοντας θρεπτικά στοιχεία που προϋπήρχαν στο έδαφος αλλά ήταν ισχυρά δεσμευμένα και μη διαθέσιμα στα φυτά. Μέσω αυτού του μηχανισμού δίνεται η δυνατότητα στην καλλιέργεια, πέραν του λιπάσματος, να αξιοποιεί τα ακινητοποιημένα συστατικά του εδάφους καθώς και τα ανεκμετάλλευτα θρεπτικά στοιχεία προηγούμενων λιπάνσεων και να μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα της λίπανσης.

Αύξηση της απορρόφησης Φωσφόρου και Ιχνοστοιχείων

Αύξηση της απορρόφησης Φωσφόρου και Ιχνοστοιχείων

Η Νιτρική θρέψη συνοδεύεται με αλκαλοποίηση της ριζόσφαιρας και δυσχεραίνει την απορρόφηση του Φωσφόρου και των ιχνοστοιχείων, που σχηματίζουν δυσδιάλυτες ενώσεις στο έδαφος. Η λίπανση των φυτών με κοινό Αμμωνιακό Άζωτο βελτιώνει την απορρόφηση αυτών των στοιχείων. Όμως λόγω της γρήγορης μετατροπής του σε Νιτρικό, επαναλαμβάνεται η αλκαλοποίηση και η καλλιέργεια αδυνατεί να απορροφήσει επαρκείς ποσότητες. Η λίπανση με Αμμωνιακό Άζωτο, που περιέχει Επιβραδυντή Νιτροποίησης, οξινίζει τη ριζόσφαιρα, διαλυτοποιεί τον Φώσφορο και τα ιχνοστοιχεία και αυξάνει την απορρόφησή τους από την καλλιέργεια.

Αύξηση της απορρόφησης του Φωσφόρου και των Ιχνοστοιχείων με τη χρήση Αμμωνιακού Αζώτου και Επιβραδυντή Νιτροποίησης (Ε.Ν.)

Εξοικονόμηση ενέργειας - αύξηση των αποδόσεων

Το Νιτρικό Άζωτο αν και απορροφάται, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έχει από τα φυτά. Το φυτό καταναλώνει ενέργεια, για να το μετατρέψει πρώτα σε Αμμωνιακό και μετά να το χρησιμοποιήσει για τη σύνθεση αμινοξέων και πρωτεϊνών. Τα NutrActive®, αυξάνουν την Αμμωνιακή θρέψη και εφοδιάζουν τα φυτά με Άζωτο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα από τον μεταβολισμό τους. Μειώνουν τη σπατάλη ενέργειας που απαιτεί η θρέψη της καλλιέργειας με κοινά λιπάσματα και αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της λίπανσης.

Η παρατεταμένη τροφοδοσία της καλλιέργειας με Αμμωνιακό Άζωτο, διεγείρει τη σύνθεση κυτοκινινών και πολυαμινών από τα φυτά. Οι ουσίες, αυτές, προάγουν την πλούσια ανθοφορία και καρπόδεση της καλλιέργειας, αυξάνοντας τις στρεμματικές αποδόσεις και την ποιότητα της παραγωγής.

Η Αμμωνιακή θρέψη που επιτυγχάνεται με τα NutrActive® μειώνει τη σπατάλη ενέργειας, προάγει την καρποφορία και αυξάνει την παραγωγή.

Τα NutrActive® είναι νέας γενιάς λιπάσματα, πού έχουν προκύψει μετά από πολύχρονη έρευνα και πειραματισμό στον τομέα της θρέψης των καλλιεργειών.

Κατά τη διαδικασία παραγωγής τους, σε κάθε κόκκο ενσωματώνεται ο ενεργός παράγοντας 1-cyano-guanidine (DCD) που επιβραδύνει τη διαδικασία της Νιτροποίησης και επιμηκύνει την παραμονή του Αζώτου στο έδαφος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πέραν από το μακράς διάρκειας Αμμωνιακό Άζωτο, περιέχουν 20-40% Νιτρικό Άζωτο που καλύπτει τις άμεσες και βραχυπρόθεσμες ανάγκες των φυτών.

Διατίθενται με την με τη μορφή Αζωτούχων (Ν), σύνθετων Αζωτοφωσφορούχων (ΝΡ) και πολυθρεπτικών (ΝΡΚ) λιπασμάτων για την κάλυψη της βασικής και επιφανειακής λίπανσης όλων των καλλιεργειών. Η άριστη κοκκομετρία, η υψηλή διαλυτότητα, η αυξημένη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων και η πλούσια περιεκτικότητα σε Θείο (S) καθιστούν τα NutrActive® την καλύτερη επιλογή για την ορθολογική διαχείριση της λίπανσης και την αύξηση των αποδόσεων στη σύγχρονη γεωργία.