Προϊόντα

Τα προϊόντα μας

Εστιάζοντας στην έρευνα και την καινοτομία, εκμεταλλευόμαστε
υψηλού επιπέδου εκπαίδευση του προσωπικού μας και προσφέρουμε
μια πλήρη γκάμα καινοτόμων διατροφικών προϊόντων που καλύπτουν
όλο το φάσμα και τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.

Υψηλής ποιότητας Αζωτούχα λιπάσματα που έχουν αναπτυχθεί για να εφοδιάζουν τα φυτά με πλήρως υδατοδιαλυτό και αφομοιώσιμο Άζωτο.

Υψηλής ποιότητας Αζωτούχα λιπάσματα που συνδυάζουν σε ιδανική αναλογία τις δύο αφομοιώσιμες μορφές Αζώτου με το Ασβέστιο.

Κορυφαίας ποιότητας Αζωτούχα λιπάσματα, που έχουν αναπτυχθεί με κριτήριο την αποτελεσματική τροφοδοσία των καλλιεργειών με πλήρως αφομοιώσιμο Άζωτο και Θείο.

Προηγμένης τεχνολογίας Αζωτούχα λιπάσματα, που συνδυάζουν την ταχεία δράση του Νιτρικού Αζώτου και τη μεγάλη διάρκεια του «σταθεροποιημένου» Αμμωνιακού Αζώτου, με τα πολλαπλά καλλιεργητικά πλεονεκτήματα του Ασβεστίου.

Yψηλής ποιότητας σύνθετα NP λιπάσματα, που συνδυάζουν με μοναδικό τρόπο την παρατεταμένη δράση του Αμμωνιακού Αζώτου, την πλέον υδατοδιαλυτή και αφομοιώσιμη μορφή Φωσφόρου για τα φυτά και το Θείο.

Υψηλής ποιότητας σύνθετα NPK πολυθρεπτικά λιπάσματα, που συνδυάζουν στον ίδιο κόκκο τα ουσιώδη με τα δευτερεύοντα στοιχεία, σε πλήρως αφομοιώσιμη μορφή και σε αναλογία προσαρμοσμένη στις θρεπτικές απαιτήσεις των καλλιεργειών.

Υψηλής ποιότητας σύνθετα NPK-SOP πολυθρεπτικά λιπάσματα, που συνδυάζουν στον ίδιο κόκκο όλα τα μακροθρεπτικά στοιχεία N, P, K, S, Mg καθώς και τα σπουδαιότερα ιχνοστοιχεία B, Zn, Fe, που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη θρέψη των φυτών.

Προηγμένης τεχνολογίας λιπάσματα με παρεμποδιστή νιτροποίησης (DCD), που αποτρέπουν τις απώλειες του λιπάσματος, «σταθεροποιούν» το Άζωτο στο έδαφος και παρατείνουν τη διαθεσιμότητά του στην καλλιέργεια για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Καινοτόμα λιπάσματα με νανοπολυμερή τεχνολογία (ΝΗΕΤ), που αναστέλλουν την αδρανοποίηση των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος, μεγιστοποιούν την αποδοτικότητα της λίπανσης και εξασφαλίζουν τη θρεπτική επάρκεια των φυτών για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Κορυφαίας ποιότητας υδατοδιαλυτά λιπάσματα με πλούσια σύνθεση σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία και με μεγάλη περιεκτικότητα σε χηλικά ιχνοστοιχεία, ανταποκρίνονται σε όλα τα σύγχρονα καλλιεργητικά συστήματα υδρολίπανσης.

Τα προϊόντα μας

Εστιάζοντας στην έρευνα και την καινοτομία, εκμεταλλευόμαστε
υψηλού επιπέδου εκπαίδευση του προσωπικού μας και προσφέρουμε
μια πλήρη γκάμα καινοτόμων διατροφικών προϊόντων που καλύπτουν
όλο το φάσμα και τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.

Υψηλής ποιότητας Αζωτούχα λιπάσματα που έχουν αναπτυχθεί για να εφοδιάζουν τα φυτά με πλήρως υδατοδιαλυτό και αφομοιώσιμο Άζωτο.

Υψηλής ποιότητας Αζωτούχα λιπάσματα που συνδυάζουν σε ιδανική αναλογία τις δύο αφομοιώσιμες μορφές Αζώτου με το Ασβέστιο.

Κορυφαίας ποιότητας Αζωτούχα λιπάσματα, που έχουν αναπτυχθεί με κριτήριο την αποτελεσματική τροφοδοσία των καλλιεργειών με πλήρως αφομοιώσιμο Άζωτο και Θείο.

Προηγμένης τεχνολογίας Αζωτούχα λιπάσματα, που συνδυάζουν την ταχεία δράση του Νιτρικού Αζώτου και τη μεγάλη διάρκεια του «σταθεροποιημένου» Αμμωνιακού Αζώτου, με τα πολλαπλά καλλιεργητικά πλεονεκτήματα του Ασβεστίου.

Yψηλής ποιότητας σύνθετα NP λιπάσματα, που συνδυάζουν με μοναδικό τρόπο την παρατεταμένη δράση του Αμμωνιακού Αζώτου, την πλέον υδατοδιαλυτή και αφομοιώσιμη μορφή Φωσφόρου για τα φυτά και το Θείο.

Υψηλής ποιότητας σύνθετα NPK πολυθρεπτικά λιπάσματα, που συνδυάζουν στον ίδιο κόκκο τα ουσιώδη με τα δευτερεύοντα στοιχεία, σε πλήρως αφομοιώσιμη μορφή και σε αναλογία προσαρμοσμένη στις θρεπτικές απαιτήσεις των καλλιεργειών.

Υψηλής ποιότητας σύνθετα NPK-SOP πολυθρεπτικά λιπάσματα, που συνδυάζουν στον ίδιο κόκκο όλα τα μακροθρεπτικά στοιχεία N, P, K, S, Mg καθώς και τα σπουδαιότερα ιχνοστοιχεία B, Zn, Fe, που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη θρέψη των φυτών.

Προηγμένης τεχνολογίας λιπάσματα με παρεμποδιστή νιτροποίησης (DCD), που αποτρέπουν τις απώλειες του λιπάσματος, «σταθεροποιούν» το Άζωτο στο έδαφος και παρατείνουν τη διαθεσιμότητά του στην καλλιέργεια για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Καινοτόμα λιπάσματα με νανοπολυμερή τεχνολογία (ΝΗΕΤ), που αναστέλλουν την αδρανοποίηση των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος, μεγιστοποιούν την αποδοτικότητα της λίπανσης και εξασφαλίζουν τη θρεπτική επάρκεια των φυτών για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Κορυφαίας ποιότητας υδατοδιαλυτά λιπάσματα με πλούσια σύνθεση σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία και με μεγάλη περιεκτικότητα σε χηλικά ιχνοστοιχεία, ανταποκρίνονται σε όλα τα σύγχρονα καλλιεργητικά συστήματα υδρολίπανσης.