Σύνθετα NP λιπάσματα

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Το Άζωτο και ο Φώσφορος είναι θεμελιώδη στοιχεία στην διαχείριση του εδάφους και των καλλιεργειών. Η ιδιαίτερη συμπεριφορά τους, επηρεάζει την γονιμότητα του εδάφους και την ανάπτυξη των καλλιεργειών περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο θρεπτικό στοιχείο. Οι ενώσεις του Αζώτου κινούμενες γρήγορα εντός του εδάφους, παρουσιάζουν απώλειες και αποτελούν συχνά περιοριστικό παράγοντα για την επαρκή θρέψη των φυτών. Από την άλλη πλευρά η ισχυρή δέσμευση και η μικρή διαλυτότητα του Φωσφόρου, τον καθιστούν ως το πλέον δυσκίνητο στοιχείο στο έδαφος και δυσχεραίνουν την πρόσληψη του από τα φυτά. Η ομαλή τροφοδοσία των καλλιεργειών με Άζωτο και Φώσφορο προϋποθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία στην χημική βιομηχανία, ώστε τα παραγόμενα λιπάσματα να παρέχουν τα θρεπτικά στοιχεία σε μορφές συμβατές και αφομοιώσιμες για τα φυτά.

Στον σχεδιασμό των Nutriphos® NP έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Αζώτου και του Φωσφόρου και έχουν αναπτυχθεί προϊόντα που εξασφαλίζουν την μέγιστη διαθεσιμότητα τους στο έδαφος. Η ειδική διαδικασία παραγωγής τους, επιτυγχάνει υψηλότατη διαλυτότητα (90%) του Φωσφόρου και αυξάνει την αφομοίωση του από την καλλιέργεια. Το Άζωτο περιέχεται στο σύνολο του ή στο μεγαλύτερο ποσοστό σε Αμμωνιακή μορφή επιμηκύνοντας την θρέψη, ενώ ο πρόσθετος εμπλουτισμός με Θείο βελτιώνει την αξιοποίηση του από τα φυτά και ενισχύει την αποτελεσματικότητα της λίπανσης.

Τα Nutriphos® είναι ιδανική πηγή Φωσφόρου για τα φυτά σε όλους τους τύπους εδαφών. Ειδικά στα ουδέτερα και αλκαλικά Ελληνικά εδάφη πλεονεκτούν κατά πολύ από τα Νιτροφωσφορικά λιπάσματα που εισάγονται τα τελευταία χρόνια στην αγορά, και δεν ανταποκρίνονται εφάμιλλα στα ουδέτερα και αλκαλικά εδάφη της χώρας μας.

Nutriphos classic 16-20-0 (32)

Σύνθετο ΝΡ λίπασμα πλούσιο σε Άζωτο, Φώσφορο και Θείο. Περιέχει όλη (100%) την ποσότητα του Αζώτου σε Αμμωνιακή μορφή εξασφαλίζοντας την άριστη τροφοδοσία της καλλιέργειας καθ’ όλη τη διάρκεια της βλαστικής ανάπτυξης.

Ο Φώσφορος περιέχεται κατά 90% στην πλέον υδατοδιαλυτή και αφομοιώσιμη από τα φυτά μορφή του, του δισόξινου ορθοφωσφορικού ασβεστίου. Η ακριβής περιεκτικότητα, η αναλογία και η ειδική σύνθεση των θρεπτικών στοιχείων, καθιστούν το Nutriphos classic ως κορυφαίο βασικό ΝΡ λίπασμα στην ελληνική αγορά.

Είναι ιδανικό για τη βασική λίπανση των χειμερινών και ανοιξιάτικων σιτηρών, των βιομηχανικών φυτών, αλλά και πολυετών δεντροκομικών καλλιεργειών σε εδάφη με χαμηλή περιεκτικότητα σε Φώσφορο.

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Φώσφορος (Ρ2Ο5) Μαγνήσιο (MgO) Θείο (SO3)
16%
16%
-
20%
-
32%

Nutriphos 20-10 20-10-0 (23)

Σύνθετο ΝΡ λίπασμα με Άζωτο, Φώσφορο και Θείο. Απευθύνεται σε καλλιέργειες με υψηλότερες απαιτήσεις σε Άζωτο στα αρχικά στάδια ανάπτυξης και σε εδάφη επαρκώς εφοδιασμένα με Φώσφορο και Κάλιο.

Περιέχει το μεγαλύτερο ποσοστό του Αζώτου ως Αμμωνιακό και Φώσφορο σε υδατοδιαλυτή μορφή (90%). Η υψηλή περιεκτικότητα σε Θείο αυξάνει την εκμετάλλευση του Αζώτου και διεγείρει την πρόσληψη των Ιχνοστοιχείων από την καλλιέργεια.

Σε εδάφη με καλή φωσφορογονιμότητα αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τη βασική λίπανση των χειμερινών και ανοιξιάτικων σιτηρών (σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι) και των βιομηχανικών φυτών (βαμβάκι, ηλίανθος).

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Φώσφορος (Ρ2Ο5) Μαγνήσιο (MgO) Θείο (SO3)
20%
15,2%
4,8%
10%
-
23%

Nutriphos 22-11 22-11-0 (22)

Σύνθετο ΝΡ λίπασμα με Άζωτο, Φώσφορο και Θείο. Απευθύνεται σε καλλιέργειες με υψηλότερες απαιτήσεις σε Άζωτο στα αρχικά στάδια ανάπτυξης και σε εδάφη επαρκώς εφοδιασμένα με Φώσφορο και Κάλιο.

Περιέχει το μεγαλύτερο ποσοστό του Αζώτου ως Αμμωνιακό και Φώσφορο σε υδατοδιαλυτή μορφή (90%). Η υψηλή περιεκτικότητα σε Θείο αυξάνει την εκμετάλλευση του Αζώτου και διεγείρει την πρόσληψη των Ιχνοστοιχείων από την καλλιέργεια.

Σε εδάφη με καλή φωσφορογονιμότητα αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τη βασική λίπανση των χειμερινών και ανοιξιάτικων σιτηρών (σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι) και των βιομηχανικών φυτών (βαμβάκι, ηλίανθος).

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Φώσφορος (Ρ2Ο5) Μαγνήσιο (MgO) Θείο (SO3)
22%
16,5%
5,5%
11%
-
22%

Nutriphos oxisoil 15-13-0 (34) +8CaO +2MgO

Σύνθετο NP λίπασμα με Ασβέστιο και Μαγνήσιο. Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα ενός ΝΡ λιπάσματος και τις ιδιότητες ενός βελτιωτικού εδάφους. Πλούσιο σε Ασβέστιο και Μαγνήσιο έχει αναπτυχθεί για να εξασφαλίζει αξιόπιστη θρέψη της καλλιέργειας στα όξινα εδάφη.

Η χημική του σύνθεση προστατεύει το ριζικό σύστημα των φυτών από τις επιβλαβείς επιδράσεις της οξύτητας και προάγει τη νιτροποίηση του Αζώτου που καταστέλλεται σε όξινες συνθήκες.

Το Nutriphos oxisoil σε συνδυασμό με την Ασβεστούχο Νιτρική Αμμωνία αποτελούν την καλύτερη επιλογή για αυτά τα εδάφη και ειδικότερα στην καλλιέργεια των χειμερινών σιτηρών.

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Φώσφορος (Ρ2Ο5) Ασβέστιο (CaO) Μαγνήσιο (MgO) Θείο (SO3)
15%
15%
-
13%
8%
2%
34%

Nutriphos oxifertil 12-12-0 (28)

Σύνθετο ΝΡ λίπασμα με Άζωτο, Φώσφορο και Θείο. Απευθύνεται σε καλλιέργειες με υψηλότερες απαιτήσεις σε Άζωτο στα αρχικά στάδια ανάπτυξης και σε εδάφη επαρκώς εφοδιασμένα με Φώσφορο και Κάλιο.

Περιέχει το μεγαλύτερο ποσοστό του Αζώτου ως Αμμωνιακό και Φώσφορο σε υδατοδιαλυτή μορφή (90%).

Η υψηλή περιεκτικότητα σε Θείο αυξάνει την εκμετάλλευση του Αζώτου και διεγείρει την πρόσληψη των Ιχνοστοιχείων από την καλλιέργεια.

Σε εδάφη με καλή φωσφορογονιμότητα αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τη βασική λίπανση των χειμερινών και ανοιξιάτικων σιτηρών (σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι) και των βιομηχανικών φυτών (βαμβάκι, ηλίανθος).

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Φώσφορος (Ρ2Ο5) Μαγνήσιο (MgO) Θείο (SO3)
12%
12%
-
12%
-
28%

Το Άζωτο των Nutriphos® NP περιέχεται στο σύνολο του ή στο μεγαλύτερο ποσοστό σε Αμμωνιακή μορφή, ενώ ο Φώσφορος στην πλέον υδατοδιαλυτή και αφομοιώσιμη για τα φυτά μορφή, του δισόξινου ορθοφωσφορικού Ασβεστίου.

Όταν ο κόκκος του λιπάσματος έρθει σε επαφή με το έδαφος, ο Φώσφορος που περιέχει απορροφά νερό και υδρολύεται σχηματίζοντας ένα όξινο διάλυμα τριών ενώσεων. Οι δύο από αυτές τις ενώσεις εισέρχονται στο εδαφικό διάλυμα και εφοδιάζουν άμεσα τα φυτά. Η τρίτη ένωση του Φωσφόρου λειτουργεί σαν «αποθήκη» και καλύπτει τις απαιτήσεις της καλλιέργειας στα μεταγενέστερα στάδια της ανάπτυξης. Η παρουσία του Αμμωνιακού Αζώτου και του Θείου δημιουργεί συνέργιες μεταξύ των στοιχείων, μειώνει την ακινητοποίηση και αυξάνει την αποδοτικότητα της λίπανσης.

Αυτός ο μηχανισμός δράσης, καθιστά τα Nutriphos® ως την καλύτερη πηγή Φωσφόρου για τα φυτά και μοναδικά λιπάσματα για τις απαιτήσεις των Ελληνικών εδαφών.

Τα Nutriphos® NP είναι υψηλής ποιότητας σύνθετα πολυθρεπτικά λιπάσματα. Συνδυάζουν με μοναδικό τρόπο την παρατεταμένη δράση του Αμμωνιακού Αζώτου με την πιο αφομοιώσιμη μορφή Φωσφόρου αυξάνοντας την αποδοτικότητα της λίπανσης. Η υψηλή διαλυτότητα και η πρόσθετη περιεκτικότητα σε Θείο βελτιώνουν την εκμετάλλευση των θρεπτικών στοιχείων, και συμβάλουν στην ολοκληρωμένη θρέψη της καλλιέργειας. Η άριστη κοκκομετρία, η ειδική επικάλυψη και η ενσωματωμένη τεχνογνωσία εγγυώνται την απουσία προβλημάτων κατά την αποθήκευση και την ομοιόμορφη διασπορά κατά την εφαρμογή.

Τα Nutriphos® NP διεγείρουν την δημιουργία πλούσιου ριζικού συστήματος και εξασφαλίζουν την καλύτερη εγκατάσταση και ανάπτυξη της καλλιέργειας σε όλους τους τύπους των εδαφών.