Compound NP fertilizers

Kontaktiraj nas!

Azot i fosfor su osnovni elementi za održavanje useva i zemljišta. Ponašanje ovih elemenata utiče na plodnost zemljišta i razvoj useva više nego bilo koji drugi element. Azotna jedinjenja se brzo kreću kroz zemljište pri čemu dolazi do gubitka azota što predstavlja ograničavajući faktor u ishrani biljaka. Sa druge strane, zadržavanje i niska rastvorljivost fosfora čini ga najsporijim elementom u zemljištu što ometa njegovo usvajanje od strane biljke. Za normalno snabdevanje biljaka azotom i fosforom potrebno je, dobrim poznavanjem tehnologije u hemijskoj industriji, proizvesti đubriva koja omogućavaju ishranu biljaka hranljivim materijama koje se nalaze u svojim najdostupnijim i najkompatibilnijim oblicima.

Sve specifične osobine azota i fosfora uzete su u obzir prilikom razvoja Nutriphos® NP đubriva. Krajnji proizvod je linija proizvoda koja osigurava maksimalnu dostupnost ovih elemenata u zemljištu. Specijalni proces proizvodnje obezbeđuje visoku rastvorljivost fosfora – 90% i povećava njegovo usvajanje. Azot se u ovim đubrivu nalazi u celosti ili najvećim delom u amonijačnom obliku čime se produžava njegovo prisustvo u zemljištu i time i ishrana biljaka. Dodatak sumpora poboljšava iskorišćavanje hranljivih materija od strane biljaka i povećava efikasnost primene đubriva.

Nutriphos® NP đubriva su idealan izvor azota za biljke koje se gaje na svim tipovima zemljišta. To posebno važi za primenu na neutralnim i alkalnim zemljištima, ova đubriva imaju znatnu prednost u odnosu na nitrofosfatna đubriva koja se primenjuju poslednjih nekoliko godina ali ne odgovaraju u potpunosti za primenu na neutralnim i alkalnim tipovima zemljišta.

Nutriphos classic 16-20-0 (32)

Kompleksno NP đubrivo bogato azotom, fosforom i sumporom. Ovo đubrivo sadrži azot koji se u celosti (100%) nalazi u amonijačnom obliku i tako osigurava optimalno snabdevanje useva tokom perioda vegetativnog razvoja.

Najveći deo fosfora – 90% je sadržan u obliku monokalcijum ortofosfata koji ima najveću rastvorljivost u vodi i najveći procenat usvajanja od strane biljke. Sadržaj, proporcija i specijalna formula hranljivih elemenata čini Nutriphos classic idealnim NP osnovnim đubrivom na tržištu.

Pogodno je za primenu pri osnovnom đubrenju ozimih i jarih žitarica, industrijskih biljaka, kao i višegodišnjih kultura koje se gaje na zemljištima sa niskim sadržajem fosfora.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Phosphorus (Ρ2Ο5) Magnesium (MgO) Sulphur (SO3)
16%
16%
-
20%
-
32%

Nutriphos 20-10 20-10-0 (23)

Složeno NP đubrivo sa azotom, fosforom i sumporom. Namenjeno je za useve koji imaju povećane potrebe za azotom u ranim fazama razvoja i na zemljištima koja nemaju nedostatak fostora i kalijuma.

Amonijačni oblik azota i fosfor su najvećim delom u vodorastvorljivom obliku (90%). Dodatak u vidu sumpora povećava iskorišćavanje azota i podstiče usvajanje fosfora i kalijuma.

Najbolji izbor za primenu prilikom osnovnog đubrenja ozimih i jarih žitarica (pšenica, ječam, kukuruz) i industrijskog bilja (pamuk, suncokret) na zemljištima bogatim fosforom.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Phosphorus (Ρ2Ο5) Magnesium (MgO) Sulphur (SO3)
20%
15,2%
4,8%
10%
-
23%

Nutriphos 22-11 22-11-0 (22)

Složeno NP đubrivo sa azotom, fosforom i sumporom. Namenjeno je za useve koji imaju povećane potrebe za azotom u ranim fazama razvoja i na zemljištima koja nemaju nedostatak fostora i kalijuma.

Amonijačni oblik azota i fosfor su najvećim delom u vodorastvorljivom obliku (90%). Dodatak u vidu sumpora povećava iskorišćavanje azota i podstiče usvajanje fosfora i kalijuma.

Najbolji izbor za primenu prilikom osnovnog đubrenja ozimih i jarih žitarica (pšenica, ječam, kukuruz) i industrijskog bilja (pamuk, suncokret) na zemljištima bogatim fosforom.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Phosphorus (Ρ2Ο5) Magnesium (MgO) Sulphur (SO3)
22%
16,5%
5,5%
11%
-
22%

Nutriphos oxisoil 15-13-0 (34) +8CaO +2MgO

Kompleksno NP đubrivo sa kalcijumom i magnezijumom. Kombinuje prednosti koje karakterišu NP đubriva i osobine sredstva za održavanje.Bogato je kalcijumom i magnezijumom i osigurava pouzdanu ishranu useva koji se gaje na kiselim zemljištima.

Hemijski sastav ovog đubriva štiti korenov sistem biljaka od štetnog dejstva kisele pH vrednosti, i istovremeno podstiče nitrifikaciju azota koja je smanjena u kiselim uslovima.

Nutriphos® oxisoil u kombinaciji sa kalcijum amonijum nitratom predstavlja najbolji izbor za primenu na ovim tipovima zemljišta posebno za ozime žitarice.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Phosphorus (Ρ2Ο5) Calcium (CaO) Magnesium (MgO) Sulphur (SO3)
15%
15%
-
13%
8%
2%
34%

Nutriphos oxifertil 12-12-0 (28)

Složeno NP đubrivo sa uravnoteženim odnosom azota i fosfora sa visokim sadržajem sumpora.

Ukupna količina azota (100%) je u amonijačnom obliku, čime se osigurava odlična ishrana biljaka tokom faze nicanja i rasta izdanaka. Dostupan fosfor (90% rastvorljiv u vodi) osigurava snažan porast korenovog sistema i podstiče cvetanje i plodonošenje.

Dodatak u vidu sumpora poboljšava absorpciju amonijačnog oblika azota i učestvuje u sintezi proteina i vitamina.

Sastav ovog đubriva i njegova kisela svojstva čine ga idealnim izborom za osnovno đubrenje ratarskih, voćarskih i povrtarskih kultura na zemljištima koja imaju visok sadržaj kalcijuma i alkalnu pH vrednost.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Phosphorus (Ρ2Ο5) Magnesium (MgO) Sulphur (SO3)
12%
12%
-
12%
-
28%

Azot koji ulazi u sastav đubriva iz linije Nutriphos® NP je u potpunosti ili najvećim delom u amonijačnom obliku dok je fosfor u obliku monokalcijum ortofosfata - svom najrastvorljivijem obliku koji biljka lako usvaja.

Kada granula dođe u kontakt sa zemljištem, fosfor koji se nalazi u njoj absorbuje vodu, sledi reakcija hidrolize pri kojoj nastaje kiseli rastvor koji sadrži tri jedinjenja. Dva fosforna jedinjenja ulaze u zemljišni rastvor i biljka ih odmah usvaja. Treće fosforno jedinjenje ima funkciju "rezerve" i ispunjava biljne potrebe koje se javljaju u kasnijim fazama razvoja. Prisustvo amonijačnog oblika azota i sumpora smanjuje imobilizaciju elemenata i povećava efikasnost primene đubriva.

Ovaj mehanizam djelovanja čini Nutriphos® najboljim izvorom fosfora za biljke i jedinstvenim gnojivom za potrebe svih tla.

Nutriphos® NP je linija kompleksnih, višekomponentnih đubriva vrhunskog kvaliteta. Ona na jedinstven način kombinuju amonijačni oblik azota produženog dejstva sa fosforom koji se nalazi u svom najrastvorljivijem obliku. Na taj način se povećava efikasnost primene đubriva. Visoka rastvorljivost i dodatak u vidu sumpora poboljšavaju iskorišćavanje hranljivih materija i doprinose kompletnoj ishrani useva. Odlična granulometrija, specijalni premaz i integrisana tehnologija proizvodnje garantuju bezbedno skladištenje i ujednačenu disperziju po obradivoj površini.

Nutriphos® NP đubriva podstiču formiranje bogatog korenovog sistema i tako osiguravaju bolje ukorenjavanje i razvoj useva na svim tipovima zemljišta.