Đubriva napredne tehnologije koja sadrže inhibitor nitrifikacije

Kontaktiraj nas!

Ključ uspeha za povećanje prinosa i kvaliteta proizvodnje je prisustvo oba oblika azota u zemljištu i redovno snabdevanje dovoljnom količinom azota u skladu sa potrebama biljke.

Korišćenjem tradicionalnih đubriva, dodatna ishrana biljke se ne može u potpunosti uskladiti sa potrebama biljaka. Snabdevanje azotom odstupa od biljnih potreba i upotreba đubriva je praćena velikim gubitkom azota koji se ispira u dublje slojeve zemljišta ili isparava u atmosferu.

Nova generacija NutrActive đubriva sprečava gubitak đubriva, stabilizuje azot u zemljištu i produžava period dostupnosti azota usevima.

Uz pomoć inhibitora nitrifikacije DCD menja se stopa nitrifikacije, reguliše snabdevanje azotom u skladu sa biljnim potrebama i obezbeđuje se konstantna ishrana biljaka tokom perioda vegetacije.

NutrActive đubriva uspostavljaju pravilnu dinamiku između biljke i đubriva. Primena đubriva se prilagođava specifičnim potrebama svake biljke, povećava efikasnost i postiže celovita ishrana biljaka i visoka produktivnost useva.

Azot je, kao i voda, najvažnija hranljiva materija za biljke i predstavlja “regulator” porasta vegetacije i plodonošenja.

U poljoprivrednom ekosistemu, azot je prisutan u mnogobrojnim hemijskim oblicima koji podležu kontstantnoj transformaciji, karakterišu ih velika pokretljivost i različit stepen iskorišćavanja od strane biljke.

Nedostatak azota dovodi do smanjenja plodnosti zemljišta, ometa razvoj i rast biljaka, dovodi do preranog starenja biljaka, smanjenja kvantiteta i kvaliteta proizvodnje.

Višak azota podstiče razvoj biljaka koje su podložnije bolestima i štetnim uticajima spoljašnje sredine i odlaže početak cvetanja i sazrevanja. Višak azota ima štetan efekat na celokupnu porizvodnju.

Optimalna količina azota predstavlja veoma važan faktor značajan za snažan porast i produkciju useva koji se gaje u uslovima moderne poljoprivrede..

Snažan porast i visoka produktivnost useva zahtevaju redovno snabdevanje biljaka sa oba oblika azota.

Prilikom primene tradicionalnih đubriva, ukupna količina dodatog azota se transformiše u nitrite i zatim veoma brzo u nitratne soli. Usled ove transformacije, korenov sistem biljaka je u mogućnosti da usvoji jedino azot u obliku nitrata u zemljištu.

Biljke su izložene jednoličnoj ishrani nitratima, i lišene su amonijačnog oblika azota koji je značajan za procese metabolizma. Na taj način se smanjuje kvantitet i kvalitet dobijenih proizvoda.

Đubriva iz linije NutrActive® uz pomoć inhibitora nitrifikacije DCD stabilizuju amonijačni oblik azota, štite ga od oksidacije zemljišnim mikroorganizmima i produžavaju njegovo prisustvo u zemljištu na 8 do 12 nedelja.

ΤDue to the high mobility of Nitrate salts, in lightweight soil they are drifted away by soil water to the deeper layers, while in heavy saturated soil they form volatile compounds, thereby increasing the losses. Because of these transformations, during the fertilization of cultures with traditional fertilizers, a part of the fertilizer is lost and rendered non utilizable by the plants.

The plants absorb Ammoniacal Nitrogen (ΝΗ4-Ν) and Nitric Nitrogen (ΝΟ3-Ν).

The plants absorb soil Nitrogen in both Nitric and Ammoniacal forms.

Ammoniacal Nitrogen forms stable bonds with the soil and is engaged by the roots of plants whilst they are being developed and come in contact with the soil particles. Nitric Nitrogen moves freely inside the soil and its uptake from the plants is facilitated via soil water.

NutrActive 27N 27-0-0 (27)

Azotno đubrivo vrhunskog kvaliteta koje osigurava redovnu i produženu ishranu useva tokom cele vegetativne sezone. Aktivni faktor 1-cijano-guanidin (DCD) koji se nalazi u svakoj granuli usporava proces nitrifikacije, reguliše snabdevanje azotom u skladu sa biljnim potrebama, gubitke usled ispiranja i isparavanja svodi na minimum i povećava efikasnost primene đubriva.

Sadrži idealan odnos stabilizovanog amonijačnog (2/3) i nitratnog (1/3) oblika azota koji osigurava uravnoteženu ishranu useva koja uključuje oba oblika azota i u mogućnosti je da istovremeno ispunjava kratkoročne i dugoročne potrebe useva.

Dodatak u vidu sumpora poboljšava absorpciju azota, povećava količinu proizvedenih proteina i osigurava povećanje kvantiteta i kvaliteta prinosa.

Idealno je za prihranu svih vrsta useva, obezbeđuje fleksibilnost u pogledu vremena primene i garantuje maksimalno iskorišćavanje đubriva.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Nitrogen Cyanamide Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO) Sulphur (SO3) Boron (B) Zinc (Zn) Iron (Fe)
27%
19%
7,7%
0,3%
-
-
-
27%
-
-
-

NutrActive 26N Boro-plus 26-0-0 (27) +0,3B

Stabilizovano azotno đubrivo vrhunskog kvaliteta za efektivnu ishranu useva azotom sa produženim dejstvom i dodatkom sumpora i bora. Aktivni faktor 1-cijano-guanidin (DCD) osigurava normalnu i produženu ishranu useva tokom celog vegetativnog ciklusa. DCD usporava proces nitrifikacije i reguliše snabdevanje biljke azotom u skladu sa njenim potrebama.

Idealan odnos stabilizovanog amonijačnog oblika (2/3) i nitratnog (1/3) oblika azota osigurava uravnoteženu ishranu useva koja uključuje oba oblika azota i na taj način ispunjava i kratkoročne i dugoročne potrebe useva. Nitratni oblik azota biljka brzo absorbuje korenom i obezbeđuje energiju koja je neophodna za ubrzan porast korena i nadzemnog dela biljke, dok amonijačni oblik azota produžava ishranu useva na duži vremenski period.

Sumpor koji ulazi u sastav ovog đubriva biljke odmah usvajajaju i on utiče na porast korenovog sistema i povećanje absorpcije azota po njegovom ulasku u biljni metabolizam.

Visok sadržaj bora (B) sprečava razvoj nedostataka hranljivih materija, istovremeno povećavajući oprašivanje, što rezultira pojačanim cvetanjem i zametanjem plodova.

Kombinacija navedenih karakteristika čini NutrActive boro-plus idealnim za primenu u zasadima masline, citrusa i ostalih vrsta voća, kao i za primenu u borofilnim usevima kao što su repa, suncokret, uljana repica i sve biljke iz familije kupusnjača (Brassicaceae).

 

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Nitrogen Cyanamide Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO) Sulphur (SO3) Boron (B) Zinc (Zn) Iron (Fe)
26%
18,3%
7,4%
0,3%
-
-
-
27%
0,3%
-
-

Novacan 27N stabil 27-0-0

Novacan 27N stabil integriše podatke iz najnovijih istraživanja u oblasti ishrane useva i predstavlja jedinstven proizvod na svetskom tržištu azotnih đubriva. Ovaj proizvod kombinuje u uravnoteženoj razmeri (50:50) stabilizovani amonijačni (NH4) i brzodelujući nitratni (NO3) oblik azota sa mnogobrojnim pogodnostima kalcijuma.

Prisustvo inhibitora nitrifikacije (DCD) u svakoj granuli usporava proces nitrifikacije u zemljištu i produžava dostupnost azota biljkama na duži vremenski period, osiguravajući na taj način adekvatno snabdevanje biljke sa oba oblika azota tokom ranih faza razvoja i faze cvetanja kao i tokom kasnijih faza – faza zametanja i rasta plodova.

Kalcijum (Ca) štiti zemljište od kiselosti, podstiče njegovu agregaciju, provetravanje i propustvljivost za vodu i na taj način osigurava zdrav rast i razvoj biljaka. U ranim fazama razvoja neophodan je za formiranje bogatog korenovog sistema i lisne površine, dok u kasnijim fazama razvoja poboljšava cvetanje i zametanje plodova i doprinosi povećanju kvaliteta i kvantiteta proizvodnje.

Idealna kombinacija hranljivih materija sa tehnologijom stabilizovanog amonijačnog azota čine Novacan 27N stabil vrhunskim izborom za prihranu svih vrsta useva radi postizanja visokih i kvalitetnih prinosa.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Nitrogen Cyanamide Magnesium (MgO) Boron (B)
27%
13,5%
13,29%
0,21%
-
-

Novacan special 27N stabil 27-0-0 +5MgO +0,2B

Novacan 27N special stabil je visoko kvalitetno đubrivo koje se koristi za prihranu biljaka i koje kombinuje amonijačni azot sa produženim dejstvom (NH4) i brzodelujući nitratni azot (NO3) sa kalcijumom, magnezijumom i borom. Prisustvo aktivnog sastojka DCD minimalizuje gubitak azota putem zemljišta i obezbeđuje njegovu dostupnost tokom dužeg vremenskog perioda.

Uravnotežena razmera (50:50) stabilizovanog amonijačnog i nitratnog azota osigurava odličnu i ujednačenu ishranu useva koja uključuje oba oblika azota i time se zadovoljavaju i kratkoročne i dugoročne biljne potrebe.

Visok sadržaj kalcijuma (Ca) direktno utiče na rast korenovog sistema, podstiče zdrav porast useva, osigurava optimalno cvetanje i zametanje plodova i utiče na povećanje veličine, težine i trajnosti plodova.

Visok sadržaj magnezijuma (Mg) koji se nalazi u svakoj granuli sprečava pojavu nedostatka ovog elementa koja je česta na raznim tipovima zemljišta i u kombinaciji sa azotom podstiče fotosintezu i vegetativni porast.

Bor (B) podstiče cvetanje i zametanje plodova i doprinosi proizvodnji ugljenih hidrata, poboljšava kvalitativne i kvantitativne karakteristike proizvodnje.

Novacan 27N special stabil je najinovativnije azotno đubrivo u modernoj poljoprivredi i razvijeno je sa ciljem zadovoljavanja potreba drvenastih kultura, povrća i i svih kultura čiji je cilj dobijanje kvalitetnih proizvoda.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Nitrogen Cyanamide Magnesium (MgO) Boron (B)
27%
13,5%
13,29%
0,21%
5%
0,2%

NutrActive 20-10 20-10-0 (23)

Inovativno NP đubrivo sadrži specijalni aktivni faktor 1-cijano-guanidin DCD koji doprinosi produženoj i uravnoteženoj ishrani useva. Specijalizovani odnos hranljivih materija čini ga pogodnim za primenu na zemljištima koja sadrže fosfor i dovoljne količine kalijuma.

Visok sadržaj stabilizovanog amonijačnog oblika azota minimalizuje gubitke, povećava klijanje, nicanje i razvoj listova i produžava ishranu useva na duži vremenski period. Visoka rastvorljivost fosfora (90%) povećava njegovu absorpciju i osigurava optimalan rast korenovog sistema. Dodatak u vidu sumpora poboljšava absorpciju azota i podstiče usvajanje fosfora i ostalih hranljivih materija.

Ova kombinacija hranljivh elemenata čini NutrActive 20-10 idealnim za primenu prilikom osnovnog đubrenja ozimih i jarih žitarica i ostalih ratarskih kultura.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Nitrogen Cyanamide Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO) Sulphur (SO3) Boron (B) Zinc (Zn) Iron (Fe)
20%
15%
4,77%
0,23%
10%
-
-
23%
-
-
-

NutrActive expert 20-20-0 (22)

NutrActive expert je stabilizovano NP đubrivo vrhunskog kvaliteta namenjeno za upotrebu u usevima koji imaju specifične zahteve prema azotu, fosforu i sumporu. Visok sadržaj hranljivih materija koje se nalaze u svakoj granuli čini ga idealnim za primenu prilikom osnovnog đubrenja ratarskih, voćarskih i povrtarskih kultura koje se gaje na zemljištima koja imaju nizak sadržaj fosfora.

Prisustvo inhibitora nitrifikacije DCD štiti azot i osigurava ishranu useva na duži vremenski period, u potpunosti zadovoljavajući biljne potrebe za vreme nicanja i tokom reproduktivne faze.

Fosfor (90% rastvorljiv u vodi) osigurava snažan razvoj korenovog sistema i podstiče cvetanje i plodonošenje. Sumpor poboljšava absorpciju amonijačnog azota i biljka na taj način štedi energiju. Istovremeno, sumpor učestvuje u sintezi proteina i vitamina.

*U poređenju sa nitratnim oblikom azota, biljka troši četiri puta manje energije na transformaciju amonijačnog azota u proteine. Usled toga, biljka troši suficit energije na poboljšanje cvetanja i jači razvoj izdanaka.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Nitrogen Cyanamide Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO) Sulphur (SO3) Boron (B) Zinc (Zn) Iron (Fe)
20%
17,1%
2,6%
0,3%
20%
-
-
22%
-
-
-

NutrActive smart 24-12-0 (20)

NP đubrivo vrhunskog kvaliteta koje sadrži inhibitor nitrifikacije 1-cijano-guanidin DCD. Prisustvo aktivnog faktora DCD minimalizuje gubitke azota iz zemljišta i produžava trajanje ishrane na duži vremenski period.

Visok procenat zaštićenog amonijačnog azota obezbeđuje integralnu ishranu useva koji imaju visoke potrebe za azotom i koje karakteriše snažan porast lisne površine, kao što je kukuruz.

Prisustvo fosfora koji je rastvorljiv u vodi (90%) osigurava rast korenovog sistema, optimalno ukorenjavanje biljke u zemljište i omogućava raniji početak nicanja.

Specijalizovani odnos hranljivih materija čini ovo đubrivo pogodnim za primenu u kukuruzu, jarim žitaricama i industrijskom bilju sa visokim potrebama za azotom.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Nitrogen Cyanamide Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO) Sulphur (SO3) Boron (B) Zinc (Zn) Iron (Fe)
24%
16,8%
6,9%
0,3%
12%
-
-
20%
-
-
-

NutrActive FerroZinc 11-22-22 (10) +0,2Fe +0,2Zn

NutrActive FerroZinc je nova generacija višekomponentnih đubriva, specifično dizajnirana u cilju racionalne primene sredstava za ishranu bilja i povećanja prinosa u modernoj poljoprivredi. Inovativno kompleksno NPK đubrivo sadrži azot u stabilizovanom amonijačnom obliku i fosfor izuzetne rastvorljivosti u vodi. Bogato kalijumom, sumporom i mikroelementima – Gvožđem (Fe) i Cinkom (Zn), dizajnirano je da pruži kompletnu ishranu različitim biljnim vrstama – krompir, repa, povrće, voće, vinova loza i dr.

Za vreme proizvodnje, aktivni faktor 1-cijano-guanidin (DCD) se integriše u svaku granulu. Njegova uloga je usporavanje procesa nitrifikacije i produžavanje vremena snabdevanja useva azotom. On reguliše snabdevanje biljaka azotom u skladu sa biljnim potrebama, osigurava kompletnu i dugoročnu ishranu biljkama. Takođe, smanjuje gubitak azota isparavanjem i ispiranjem.

Visok procenat dostupnog Fosfora (90% rastvorljiv u vodi) garantuje optimalan razvoj korenovog sistema i u kombinaciji sa azotom, omogućava ranije klijanje i prelazak biljke iz vegetativne u reproduktivnu fazu. Podstiče cvetanje i formiranje plodova.
Kalijum (K) ima važnu ulogu u sintezi i kretanju ugljenih hidrata u biljci. Povećava otpornost biljke na niske temperature i sušu i poboljšava kvalitet biljne proizvodnje.

Sumpor (S) utiče na bolje usvajanje fosfora i mikroelemenata. U sastav đubriva NutrActive FerroZinc ulazi kombinacija sumpora i azota u amonijačnom obliku (100%) koji delujući zajedno dovode do povećanja prinosa po hektaru i maksimalnog iskorišćavanja đubriva.

Gvožđe (Fe) sprečava pojavu hloroze na mladom lišću i predstavlja katalizator u sintezi hlorofila i samim tim dovodi do povećanja intenziteta fotosinteze, Utiče i na druge metabolitičke procese u biljci. Cink (Zn) aktivno učestvuje u sintezi auksina, stimuliše vegetativni rast, podstiče cvetanje i povećava broj i veličinu plodova.

Odlična granulometrija i sastav čine NutrActive FerroZinc idealnim za primenu pri osnovnom đubrenju krompira, šećerne repe, povrća i voća.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Nitrogen Cyanamide Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO) Sulphur (SO3) Boron (B) Zinc (Zn) Iron (Fe)
11%
10,8%
-
0,2%
22%
22%
-
10%
-
0,2%
0,2%

NutrActive special 12-12-17 (30) +2MgO +TE

NutrActive special je višekomponentno NPK đubrivo vrhunskog kvaliteta koje osigurava integralnu i kompletnu ishranu svih vrsta useva koji se gaje na svim tipovima zemljišta u različitim klimatskim uslovima. Ovo đubrivo kombinuje hranljive materije koje su u dostupnim oblicima, visoke rastvorljivosti i odlične granulometrije sa tehnologijom stabilizovanog azota. Prisustvo inhibitora nitrifikacije (DCD) produžava snabdevanje useva azotom, povećava dostupnost hranljivih materija i podstiče optimalno ukorenjavanje i snažan porast biljaka.

Prisustvo oba oblika azota u zemljištu i adekvatna i ravnomerna ishrana biljaka u skladu sa biljnim potrebama, osigurava harmoničan rast i razvoj, uravnotežava rast izdanaka i cvetova i podstiče razvoj plodova. Kalijum ima značajnu ulogu u sintezi ugljenih hidrata i njihovom kretanju unutar biljke, povećava otpornost na sušu i niske temperature i poboljšava kvalitet proizvodnje. Magnezijum ima pozitivan efekat na sadržaj hlorofila u listovima, i u kombinaciji sa drugim hranljivim elementima, podstiče fotosintetsku aktivnost i sintezu ugljenih hidrata dok istovremeno poboljšava cvetanje i zametanje plodova.

Idealan odnos hranljivih elemenata u kombinaciji sa tehologijom stabilizovanog azota čini NutrActive special najnaprednijim i najinovativnijim đubrivom za primenu prilikom osnovnog đubrenja i za prihranu svih vrsta useva (voćarstvo, vinogradarstvo, povrtarstvo) gajenim na svim tipovima zemljišta.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Nitrogen Cyanamide Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO) Sulphur (SO3) Boron (B) Zinc (Zn) Iron (Fe)
12%
10,3%
1,5%
0,2%
12%
17%
2%
30%
0,02%
0,1%
-

NutrActive magni-plus 14-7-14 (25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn

Kompleksno NPK đubrivo vrhunskog kvaliteta sa specijalizovanim odnosom hranljivih materija (2:1:2), obogaćeno dodatkom magnezijuma, sumpora i mikroelemenata.

Sadrži hranljive materije u potpuno dostupnim oblicima, uravnotežen odnos između azota i kalijuma i tehnologiju stabilizovanog azota i nudi kvalitet i integralnu ishranu useva koji imaju velike potrebe za azotom, kalijumom i magnezijumom i koji su osetljivi na nedostatke cinka i gvožđa (citrusi, vinova loza, zeleno povrće, drvenaste biljke).

Aktivni faktor 1-cijano-guanidin DCD usporava stopu nitrifikacije i produžava snabdevanje useva azotom na duži vremenski period. Kalijum utiče na kvalitet i kvantitet proizvodnje i ima važnu ulogu u sintezi ugljenih hidrata i njihovom kretanju unutar biljke.

Magnezijum učestvuje u procesu fotosinteze i kretanju ugljenih hidrata od listova do plodova. Idealan odnos magenzijuma i kalijuma koji ulazi u sastav svake granule, sprečava pojavu kompeticije između ova dva elementa. Gvožđe sprečava pojavu hloroze na mladim listovima i ima ulogu katalizatora prilikom sinteze hlorofila i tako utiče na povećanje fotosinteze. Učestvuje i u mnogim drugim procesima metabolizma.

Prilikom osnovnog đubrenja, NutrActive magni-plus osigurava optimalno ukorenjavanje biljke i snažan porast. Primenom prilikom prihrane, ovo đubrivo podstiče rast izdanaka, cvetanje i zametnje plodova; poboljšava kvalitativne karakteristike proizvodnje. Predstavlja pravi izbor za primenu u modernom voćarstvu, povrtarstvu, vinogradarstvu i zasadima citrusa. Pogodan je i za primenu prilikom đubrenja ukrasnog bilja i travnjaka u baštama i gradskim površinama.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Nitrogen Cyanamide Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO) Sulphur (SO3) Boron (B) Zinc (Zn) Iron (Fe)
14%
10,7%
3,1%
0,2%
7%
14%
4%
25%
-
0,1%
0,1%

NutrActive leader 15-15-15 (15)

Inovativna formula đubriva sa uravnoteženim sastavom (1:1:1) i dodatkom sumpora, specijalno dizajnirana za racionalnu primenu đubriva i povećanje prinosa. Tokom procesa proizvodnje, aktivni faktor 1-cijano-guanidin (DCD) koji usporava proces nitrifikacije i produžava dejstvo azota, integriše se u svaku granulu đubriva.

Prisustvo oba oblika azota u zemljištu u potpunosti ispunjava biljne kratkoročne i dugoročne potrebe, i podstiče nicanje, rast izdanaka, cvetanje i plodonošenje. Visok procenat dostupnog fosfora (94% rastvorljiv u vodi) garantuje optimalan razvoj korenovog sistema i u kombinaciji sa azotom, omogućava raniji početak nicanja i idealan prelaz biljaka u reproduktivnu fazu – podstiče cvetanje i zametanje plodova.

Dodatak u vidu sumpora poboljšava absorpciju azota i podstiče usvajanje fostora i mikroelemenata. Prisustvo sumpora zajedno sa kalijumom poboljšava kvalitativne i kvantitativne osobine proizvodnje.

Ovo đubrivo predstavlja najbolji izbor za primenu prilikom osnovnog đubrenja industrijskih biljaka (pamuk, uljana repica, repa,..) i mnogih voćarskih i povrtarskih kultura koji su otporni na hlor (maslina, šargarepa, praziluk,..) kao i za kulture koje zahtevaju hlor (kivi, špargla, celer).

 

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Nitrogen Cyanamide Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO) Sulphur (SO3) Boron (B) Zinc (Zn) Iron (Fe)
15%
12,5%
2,3%
0,2%
15%
15%
-
15%
-
-
-

NutrActive triple-S 15-15-15 (25)

Inovativna formula đubriva sa uravnoteženim sadržajem hranljivih elemenata (1:1:1) i dodatkom u vidu sumpora, omogućava racionalnu primenu đubriva i povećanje prinosa. Tokom procesa proizvodnje, aktivni faktor 1-cijano-guanidin (DCD) koji usporava proces nitrifikacije u zemljištu i produžava snabdevanje biljke azotom, integriše se u svaku pojedinačnu granulu.

Prisustvo oba oblika azota u zemljištu u potpunosti ispunjava kratkoročne i dugoročne potrebe useva, omogućava normalan razvoj izdanaka, cvetanje i zametanje plodova. Visok procenat dostupnog fosfora (94% rastvorljiv u vodi) garantuje optimalan razvoj korenovog sistema i u kombinaciji sa azotom omogućava ranije nicanje i optimalan prelaz biljke iz vegetativne u reproduktivnu fazu, podsticanjem cvetanja i zametanja plodova.

Kalijum sulfat koji ulazi u sastav čini ovo đubrivo idealnim za primenu na problematičnim tipovima zemljišta i povećava otpornost biljaka na niske temperature, nedostatak vode i bolesti.

Dodatak u vidu sumpora poboljšava absorpciju azota i podstiče usvajanje fosfora i mikroelemenata. Prisustvo sumpora zajedno sa kalijumom poboljšava kvalitativne i organoleptičke osobine proizvodnje.

Savršeno ispunjava osnovne potrebe biljaka koje su osetljive na hlor, posebno biljaka u voćarstvu, vinogradarstvu i povrtarstvu koje se gaje na svim tipovima zemljišta.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Nitrogen Cyanamide Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO) Sulphur (SO3) Boron (B) Zinc (Zn) Iron (Fe)
15%
12%
2,8%
0,2%
15%
15%
-
25%
-
-
-

NutrActive olivera 18-6-14 (12) +2MgO +0,3B

NutrActive olivera je nova generacija stabilizovanih đubriva sa sastavom koji je prilagođen specifičnim potrebama borofilnih biljaka, sa povećanim zahtevima za azotom. Visok sadržaj azota i bora pokrivaju potrebe koje nastaju prilikom rasta stabljike i cvetanja, dok kalijum i magnezijum imaju direktan uticaj na prinos tako što povećavaju proizvodnju ugljenih hidrata i ulja.

Tokom procesa proizvodnje, aktivni faktor 1-cijano-guanidin (DCD) je ubacije u svaku granulu. Ovaj faktor usporava proces nitrifikacije u zemljištu i produžava snabdevanje useva azotom na duži vremenski period u potpunosti pokrivajući potrebe biljaka koje se javljaju u vegetativnoj i reproduktivnoj fazi razvoja.

Visok sadržaj fosfora (P) koji je rastvorljiv u vodi, podstiče razvoj snažnog korenovog sistema i u potpunosti ispunjava potrebe biljaka u kritičnim fazama – sadnja, cvetanje i plodonošenje. Dovoljna količina fosfora je odlučujuća za visinu prinosa.

Kalijum (K) ima pozitivan efekat na rast korena i listova, poboljšava usvajanje i iskorišćavanje vode i povećava otpornost biljaka na vremenske uslove i patogene. Povećava sintezu ugljenih hidrata u listovima i učestvuje u njihovom transportu do plodova, povećava prinos i kvalitativne karakteristike proizvodnje.

Bor (B) sprečava pojavu nedostataka, dok zajedno sa dušikom i fosforom pospješuju stvaranje cvjetnih pupoljaka i osiguravaju bogato cvjetanje i pojačano plodonošenje.

Idealna kombinacija hranljivih sastojaka, odlične granulometrije i visoke rastvorljivosti, čine NutrActive oliveru najinovativnijim đubrivom za masline, voćke, cveklu, suncokret i sve borofilne useve.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Nitrogen Cyanamide Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO) Sulphur (SO3) Boron (B) Zinc (Zn) Iron (Fe)
18%
11,9%
5,9%
0,2%
6%
14%
2%
12%
0,3%
-
-

NutrActive vital 19-9-9 (21) +0,3Zn

NutrActive vital je nova generacija stabilizovanih đubriva, speciajlno dizajnirana radi pružanja kompletne i efikasne ishrane svim vrstama useva koji imaju velike potrebe za azotom i cinkom.

Tokom procesa proizvodnje u svaku granulu se inkorporira aktivni sastojak 1-cijano-guanidin (DCD) koji usporava stopu procesa nitrifikacije, smanjuje isparavanje i ispiranje azota i produžava njegovu dostupnost biljkama na duži vremenski period.

Uravnotežen odnos fosfora (P) i kalijuma (K) osigurava dobar razvoj korenovog sistema i obezbeđuje hranljive materije koje su nepohodne biljci radi optimalnog prelaska iz vegetativne u reproduktivnu fazu podstičući cvetanje i zametanje plodova.

Cink (Zn) aktivno učestvuje u nastanku auksina, stimuliše rast stabljike, obilno cvetanje i plodonošenje i povećava veličinu i težinu plodova.

Sumpor (S) poboljšava absorpciju azota i pomaže usvajanje fosfora i mikroelemenata dok istovremeno prisustvo sumpora i kalijuma poboljšava kvalitativne i kvantitativne karakteristike proizvodnje.

Odličan granulometrijski sastav, visoka rastvorljivost i zagarantovano iskorišćavanje azota čini NutrActive vital najinovativnijim đubrivom za osnovnu primenu u usevima pamuka, jarih žitarica, maslina i povrća.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Nitrogen Cyanamide Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO) Sulphur (SO3) Boron (B) Zinc (Zn) Iron (Fe)
19%
14,16%
4,6%
0,24%
9%
9%
-
21%
-
0,3%
-

NutrActive magni-bor 20-5-10 (18) +2MgO +0,5B

NutrActive magni-bor je nova generacija đubriva koja je nastala kao rezultat dugogodišnjeg istraživanja i eksperimentisanja u oblasti ishrane useva. Tokom procesa proizvodnje, aktivni faktor 1-cijano-guanidin (DCD) koji usporava proces nitrifikacije u zemljištu i produžava snabdevanje useva azotom, integriše se u svaku granulu.

Prisustvo inhibitora nitrifikacije reguliše snabdevanje azotom u skladu sa potrebama biljke, osigurava uravnoteženu ishranu sa oba oblika azota – amonijačnim (NH4) i nitratnim (NO3) oblikom, i smanjuje gubitke do kojih dolazi usled ispiranja i isparavanja.

Visok sadržaj bora (B) sprečava razvoj nedostataka hranljivih materija, istovremeno povećavajući oprašivanje, što rezultira pojačanim cvetanjem i zametanjem plodova.

Kalijum (P) – u obliku sulfata – i magnezijum (Mg) sadržani u NutrActive magni-boru podstiču sintezu ugljenih hidrata u listovima i njihovo kretanje do proizvedenih plodova, direktno utičući na prinos useva i kvalitativne karakteristike proizvodnja.

Pogodan i za osnovnu i za prihranu, NutrActive magni-bor osigurava integralnu ishranu biljaka u svim kritičnim fazama razvoja.

Idealan je za đubrenje maslina, citrusa i drugih voćaka, kao i svih borofilnih kultura, kao što su kapusnice (kupus, brokula, karfiol itd.)

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Nitrogen Cyanamide Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO) Sulphur (SO3) Boron (B) Zinc (Zn) Iron (Fe)
20%
12,2%
7,6%
0,2%
5%
10%
-
18%
0,5%
-
-

NutrActive bor 21-7-11 (10) +0,3B

Đubrivo NutrActive bor savršeno ispunjava potrebe useva tokom faza nicanja i porasta izdanaka i podstiče cvetanje borofilnih useva. Njegova visoka rastvorljivost i odlična granulometrija povećavaju dostupnost hranljivih materija u zemljištu i podstiču optimalno ukorenjavanje i snažan porast biljaka.

Prisustvo inhibitora nitrifikacije (DCD) utiče na promenu stope procesa nitrifikacije u zemljištu, produžava dostupnost azota i reguliše snabdevanje biljke ovim hranljivim elementom u skladu sa potebama useva. To je naročito važno tokom kritičnih faza razvoja biljke – nicanje, rast izdanaka, cvetanje i zametanje plodova.

Bor, u kombinaciji sa azotom i fosforom, omogućava razvoj cvetova i osigurava normalno odvijanje procesa oprašivanja i zametanje plodova.

Kalijum poboljšava otpornost biljaka na niske temperature, nedostatak vode i bolesti. Učestvuje u sintezi ugljenih hidrata i utiče na sintezu masti. Na taj način povećava prinos i kvalitativne karakteristike proizvodnje, pogotovo uljanih kultura.

Zahvaljujući gore navedenim osobinama, NutrActive Bor je idealno đubrivo za primenu u zasadima masline i svim kulturama koje imaju povećane potrebe za borom, kao što su repa, suncokret, uljana repica i sve biljke iz familije Brassicaceae.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Nitrogen Cyanamide Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO) Sulphur (SO3) Boron (B) Zinc (Zn) Iron (Fe)
21%
13%
7,8%
0,2%
7%
11%
-
10%
0,3%
-
-

NutrActive plus 24-6-7 (12) +0,3Zn

NPK đubrivo vrhunskog kvaliteta sa dodatkom cinka i inhibitorom nitrifikacije 1-cijano-guanidin (DCD). Prisustvo aktivnog faktora DCD minimalizuje gubitke azota iz zemljišta i produžava dostupnost i iskorišćavanje azota od strane useva.

Visok sadržaj azota u kombinaciji sa produženom ishranom useva, čini NutrActive plus idealnim za primenu u usevima sa brzim i snažnim razvojem lisne mase i useve koji absorbuju velike količine ovog elementa u poslednjim fazama razvoja plodova, kao što je kukuruz.

Visok sadržaj fosfora koji je rastvorljiv u vodi (90%) osigurava rast snažnog korenovog sistema, podstiče razvoj izdanaka i lisne mase i doprinosi optimalnom ulasku biljke u reproduktivnu fazu i početak cvetanja.

Cink koji ulazi u sastav ovog đubriva aktivno učestvuje u sintezi auksina, podstiče nicanje i razvoj izdanaka, cvetanje i zametanje plodova i povećava veličinu i težinu plodova.

Zahvaljujući svom sastavu i odnosu hranljivih materija prilagođenim za jare useve sa brzom stopom porasta, NutrActive plus je idealan za primenu prilikom osnovnog đubrenja kukuruza i ostalih prolećnih useva sa visokim potrebama za azotom i cinkom.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Nitrogen Cyanamide Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO) Sulphur (SO3) Boron (B) Zinc (Zn) Iron (Fe)
24%
14,9%
8,9%
0,2%
6%
7%
-
12%
-
0,3%
-

Snažan porast i visoka produktivnost useva zahtevaju redovno snabdevanje biljaka sa oba oblika azota.

Prilikom primene tradicionalnih đubriva, ukupna količina dodatog azota se transformiše u nitrite i zatim veoma brzo u nitratne soli. Usled ove transformacije, korenov sistem biljaka je u mogućnosti da usvoji jedino azot u obliku nitrata u zemljištu.

Biljke su izložene jednoličnoj ishrani nitratima, i lišene su amonijačnog oblika azota koji je značajan za procese metabolizma. Na taj način se smanjuje kvantitet i kvalitet dobijenih proizvoda.

Đubriva iz linije NutrActive® uz pomoć inhibitora nitrifikacije DCD stabilizuju amonijačni oblik azota, štite ga od oksidacije zemljišnim mikroorganizmima i produžavaju njegovo prisustvo u zemljištu na 8 do 12 nedelja.

Usporavajući stopu transformacije amonijačnog oblika azota, NutrActive® đubriva osiguravaju produženu ishranu useva sa oba oblika azota. U isto vreme, ona regulišu snabdevanje azotom u skladu sa biljnim potrebama, minimalizuju gubitke do kojih dolazi usled ispiranja i isparavanja i povećavaju efikasnost primene đubriva.

Dugoročno i uravnoteženo snabdevanje biljke sa oba oblika azota podstiče rast korena, povećava absorpciju vode i hranljivih materija i omogućava snažan porast i visoku produktivnost useva..

Iskorišćavanje hranljivih materija

Usporavajući stopu nitrifikacije, NutrActive đubriva obezbeđuju produženu ishranu useva sa oba oblika azota. Uravnotežena ishrana podstiče rast korenovog sistema. Biljke tako mogu da iskoriste veću zapreminu zemljišta i povećavaju absorpciju vode i hranljivih materija. Istovremeno, absorpcija amonijačnog oblika azota iz NutrActive đubriva dovodi do smanjenja pH vrednosti rizosfere oslobađajući tako hranljive materije koje se već nalaze u zemljištu ali su nedostupne biljkama. Uz pomoć ovog mehanizma, biljka može da koristi imobilisane hranljive materije iz zemljišta kao i neiskorišćene materije iz prethodnih đubrenja postižući tako maksimalni efekat primene đubriva.

NutrActive® đubriva povecavaju ishranu amonijacnim oblikom azota što dovodi do smanjenja pH vrednosti na površini rizosfere

Povećana absorpcija fosfora i mikroelemenata

Ishranu nitratima prati alkalizacija rizosfere što ometa absorpciju fosfora i mikroelemenata koji stvaraju nerastvorljiva jedinjenja u zemljištu. Korišćenje đubriva koja sadrže običan amonijačni oblik azota povećava absorpciju ovih elemenata. Ipak, usled brze transformacije amonijačnog oblika azota u nitrate, alkalizacija rizosfere se javlja ponovo i otežava absorpciju neophodne količine fosfora i mikroelemenata. Korišćenje đubriva koje sadrži amonijačni oblik azota i inhibitor nitrifikacije povećava kiselost zemljišta (proces acidifikacije), rastvara fosfor i mikroelemente i povećava njihovu absorpciju od strane biljke..

Povecanje absorpcije Fosfora i mikroelemenata upotrebom amonijacnog oblika azota i inhibitora nitrifikacije (I.N.)

Ušteda energije - povećanje prinosa

Nitratni oblik azota, iako rastvorljiv, kao takav se ne može iskoristiti od strane biljke. Biljka troši energiju da bi prvo transformisala ovaj oblik azota u amonijačni oblik azota koji se koristi u sintezi amino-kiselina i proteina. NutrActive đubriva utiču na povećanje ishrane amonijačnim oblikom azota i snabdevaju biljku oblikom azota koji ona može odmah da iskoristi u metaboličkim procesima. Na taj način smanjuje se rasipanje energije, a efikasnost primene đubriva se povećava. Produženo snabdevanje biljke amonijačnim oblikom azota podstiče sintezu citokina i poliamina.

Ove supstance utiču na intenzivan razvoj cvetova i plodova povećavajući tako i kvalitet proizvoda i prinos po hektaru.

Ishrana amonijacnim obliko đubriva iz NutrActive® đubriva smanjuje gubitak energije, poboljšava plodonošenje i povecava proizvodnju

NutrActive đubriva su nova generacija sredstava sa ishranu bilja nastala kao rezultat dugogodišnjih naučnih istraživanja.

U toku procesa proizvodnje, aktivni faktor 1-cijano-guanidin (DCD) koji usporava proces nitrifikacije i produžava prisustvo azota u zemljištu, integriše se u svaku granulu đubriva. Pored amonijačnog oblika azota, granula sadrži i 30-40% nitratnog oblika azota koji zadovoljava trenutne i kratkoročne potrebe biljaka za azotom.

Ova đubriva su dostupna u obliku azotnih (N), kompleksnih azotno-fosfornih (NP) i trokomponentnih (NPK) đubriva koje se koriste za osnovno đubrenje i prihranu svih vrsta useva i zasada. Odličan granulometrijski sastav, visoka rastvorljivost, povećana dostupnost hranljivih materija i visok sadržaj sumpora (S) čine NutrActive đubriva najboljim izborom u pogledu racionalnog utroška đubriva i povećanja prinosa u modernoj poljoprivredi.