Kalcijum amonijum nitrat

Ostala azotna

Kontaktiraj nas!

Ciljana ishrana i visok prinos u poljoprivredi zahtevaju snabdevanje dovoljnim količinama amonijačnog i nitratnog azota.

U ranim fazama razvoja, biljkama je potrebniji amonijačni oblik azota. Biljke ga u tom periodu usvajaju u velikim količinama i koriste ga u sintezi aminokiselina i proteina koji su neophodni za klijanje. U kasnijim fazama razvoja važniji je nitratni oblik azota jer se metaboliše u nadzemnim delovima biljke i obezbeđuje hranljive materije koje su neophodne za brz porast lisne površine i plodova.

Nitrocan® linija đubriva je razvijena radi postepenog snabdevanja biljke odmah dostupnim i potpuno usvojivim oblicima azota. Ona sadrže uravnoteženu kombinaciju (50:50) brzodelujućeg nitratnog oblika azota i amonijačnog oblika produženog dejstva.

Specijalizovani sastav ovih đubriva garantuje maksimalno iskorišćavanje hranljivih materija, smanjuje gubitak azota usled isparavanja i omogućava fleksibilno vreme primene tokom cele godine.

Bogata su kalcijumom (Ca) koji štiti zemljište od povećanja kiselosti do kojeg dolazi usled dugogodišnje primene azotnih đubriva; povećavaju plodnost zemljišta i osiguravaju zdrav razvoj biljke.

Trenutno i produženo dejstvo Nitrocan® đubriva, kao i njihove tehničke karakteristike, povećavaju efikasnost primene đubriva u svim vrstama useva gajenim na svim tipovima zemljišta.

Za više informacija o Azotu i njegovom značaju

 Azot

Azot, voda, ugljenik, kiseonik su najvažniji hranljivi elementi koji učestvuju u izgradnji svih živih bića. Kod biljaka, azot je ključni element i najvažnija hranljiva materija koja učestvuje u formiranju tela biljke kao i u vitalnim procesima razvoja i produkcije. Kao sastojak hlorofila, učestvuje u procesu fotosinteze i proizvodnji ugljenih hidrata koji čine osnovu lanca ishrane. Kao strukturni element amino kiselina, proteina i nukleinskih kiselina, azot ima centralnu ulogu u energatskim procesima biljke, razmnožavanju, rastu i plodnošenju. Nedostatak azota dovodi do smanjenja plodnosti zemljišta, zakržljalog rasta biljaka, ubrzanog propadanja useva i smanjenja kvaliteta i kvantiteta prinosa. Višak azota dovodi do nastanka biljaka koje su podložnije bolestima i štetnom uticaju spoljašnjih faktora, odlaže cvetanje, loše utiče na formiranje plodova i odlaže njihovo sazrevanje i na taj način štetno utiče na celokupnu proizvodnju. Snabdevanje biljaka azotom u dovoljnim količinama i njegova racionalna raspodela su najznačajniji uslovi za postizanje zdravog razvoja i produktivnosti gajenih useva u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji.

 Izvori Azota

Azot je najprisutniji gas u atmosferi i čini 78% njene ukupne zapremine. U površinskom sloju zemlje, azot se nalazi u količini od 0,05 do 0,4% i skoro u potpunosti je u organskom obliku. Uprkos činjenici da se usevi razvijaju u sredini bogatoj azotom, biljke – sa izuzetkom mahunarki, ne mogu da usvoje i iskoriste azot iz atmosphere. Biljke ne mogu da koriste organski azot iz zemljišta ukoliko se on ne transformiše u oblike koji su prostupačni biljkama. Upravo iz tog razloga, azot je element čiji se nedostatak najčešće javlja i koji negativno utiče na prinos. Racionalno iskorišćavanje i snabdevanje biljke dovoljnom količinom azota je oduvek bio osnovni cilj poljoprivredne prakse. Potraga za rešenjem ovog problema je katalizator razvoja i unapređenja biljne proizvodnje i poljoprivrede od antičkih vremena do danas.

 Usvajanje

Biljke usvajaju azot iz zemljišta u nitratnom (ΝΟ3-Ν) i amonijačnom obliku (ΝΗ4-Ν). Amonijačni oblik formira jake veze sa zemljištem, korenov sistem ga usvaja kako biljka raste i dolazi u kontakt sa zemljišnim česticama. Nitratni oblik azota se slobodno kreće kroz zemljište, stiže do korenovog sistema i biljka ga usvaja pomoću vode koja se nalazi u zemljištu. Za normalan i zdrav razvoj, povećan prinos i bolji kvalitet proizvodnje važno je da je azot prisuran u zemljištu u oba ova oblika.

Nitrocan 26-0-0

Kalcijum amonijum-nitrat vrhunskog kvaliteta* koji kombinuje amonijačni (NH4) i nitratni (NO3) oblik azota sa kalcijumom.

Uravnoteženi odnos azota (50:50) osigurava trenutnu i produženu (dugoročnu) ishranu useva. Prisustvo kalcijuma poboljšava strukturu i aeraciju zemljišta, štiti zemljište od acidifikacije i omogućava snažan porast biljaka.

Nitrocan je odličan izbor za primenu u kulturama radi postizanja visokog prinosa i za primenu na zemljištima koja su siromašna kalcijumom.

*Proizveden sintezom, ima veliku prednost u odnosu na većinu kalcijum amonijum-nitrata na tržištu koji nastaju kao sporedan proizvod prilikom reakcije fosforita i azotne kiseline za vreme proizvodnje NPK đubriva.

 

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Magnesium (MgO) Borοn (B)
26%
13%
13%
-
-

Nitrocan special 27-0-0 +5MgO +0,2B

Nitrocan special je kalcijum amonijum-nitrat vrhunskog kvaliteta*, koji kombinuje amonijačni (NH4) i nitratni (NO3) oblik azota sa kalcijumom, magnezijumom i borom.

Uravnotežen odnos azota (50% amonijačni oblik:50% nitratni oblik) osigurava trenutnu i dugoročnu ishranu azotom. Prisustvo kalcijuma poboljšava strukturu i aeraciju zemljišta, štiti zemljište od acidifikacije i omogućava snažan porast biljaka.

Viskog sadržaj magnezijuma (Mg) sprečava pojavu nedostatka ovog elementa i zajedno sa azotom podstiče rast izdanaka.

Bor (B) podstiče cvetanje i plodonošenje i doprinosi proizvodnji ugljenih hidrata povećavajući na taj način kvantitativne i kvalitativne karakteristike proizvodnje. Savršeno ispunjava potrebe voćarskih i povrtarskih kultura i idealno je za primenu u svim tipovima useva gde je cilj postizanje visokih i kvalitetnih prinosa.

*Proizveden sintezom, ima veliku prednost u odnosu na većinu kalcijum amonijum-nitrata na tržištu koji nastaju kao sporedan proizvod prilikom reakcije fosforita i azotne kiseline za vreme proizvodnje NPK đubriva.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Magnesium (MgO) Borοn (B)
27%
13,5%
13,5%
5%
0,2%

Nitrocan® su đubriva vrhunskog kvaliteta koja sadrže dva oblika azota i kalcijum u idealnom odnosu.

Nitratni oblik azota je odmah dopstupan biljci koja ga usvaja korenom, dok se amonijačni oblik azota postepeno usvaja i na taj način hrani useve u kasnijim fazama razvoja. Kalcijum koji ulazi u sastav ovih đubriva omogućava zemljištu da "diše" povećavajući njegovu propustljivost što osigurava snažan i zdrav porast biljaka.

Dodatak u vidu bora i magnezijuma, posebno u voćarstvu i povrtarstvu sprečava pojavu nedostatka ovih elemenata i podstiče proizvodnju i kretanje ugljenih hidrata što znatno doprinosi razvoju izdanaka i plodova.

Odličan granulometrijski sastav i minimalna količina vlage u zemljištu koja je potrebna da bi se hranljive materije rastvorile čini đubriva iz linije Nitrocan® pogodnim za regione sa malom količinom padavina i za primenu na zemljištima koja slabo zadržavaju vodu.

Nitrocan®26-0-0 je namenjen najviše za ratarske culture, a Nitrocan® special 27-0-0+5MgO+0,2B je razvijen u skladu sa potrebama biljaka u voćarstvu i povrtarstvu.