Калциев амониев нитат

Друг Азот

Свържете се е нас!

Целенасоченото подхранване и високият добив в земеделието изискват достатъчно снабдяване с двете форми на азот за растенията.

През ранните стадии от развитието, растенията показват предпочитание към амониевия азот и абсорбират повече от него, синтезирайки аминокиселини и протеини, които са необходими за покълване и гладко навлизане в репродуктивната фаза. По време на по-късните етапи, нитратният азот става най-важен, тъй като се метаболизира в надземната част от растението и осигурява храна за бързия растеж на листната повърхност и плодовете.

Nitrocan® е разработен, така че постепенно да снабдява растенията с непосредствено налични и напълно абсорбиращи се форми на азот. Те съчетават по един балансиран начин (50:50) бързото действие на нитратния азот и удължената във времето разполагаемост на амониевия азот, и те обхващат отлично и непосредствените, и средносрочните нужди на растенията.

Специалният състав гарантира максималното използване на хранителни вещества от растенията, намалява загубите от изпарение и позволява целогодишни гъвкави графици на торене.

Богати на калций, те защитават почвата от киселинността, която предизвиква продължителното използване на азотни химически торове, подпомагат нейното плодородие и осигуряват здравословния растеж на растенията.

Непосредственото и продължителното действие на Nitrocan®, както и техните особени технически характеристики, увеличават ефективността на изкуственото торене и ги правят подходящи за посрещане на нуждите на всички растения при всички типове почва.

За повече информация за азота и неговата значимост

 Азот

Азотът, водата, въглеродът, кислородът и водородът са основни хранителни вещества за живота като цяло и за всяко живо същество в природата. В случая с растенията азотът участва повече от всяко друго хранително вещество във формирането на растителното тяло и жизнените функции за развитието и производителността. Като компонент на хлорофила, той участва в процеса на фотосинтеза и производството на въглехидрати, които формират основата на хранителната верига и е единствената причина хората да развият земеделието. Като структурен елемент на аминокиселините, протеините и нуклеиновите киселини, азотът има ключова роля в преобразуването на енергията, размножаването на растенията във времето и в растежа и добива на култури. Липсата на азот води до по-малко плодородна почва, забавен растеж, преждевременно загниване на растенията, намалена производителност и по-лошо качество. Неговото изобилие благоприятства високия добив на растения, които са уязвими към болести и сурови условия на околната среда, забавя цъфтежа, намалява наливането на плодовете, забавя узряването и вреди на добива. Достатъчното и рационалното прилагане на азота са най-важните фактори за здравето и производителността на културите в съвременното земеделие.

 Източници на азот за растенията

Азотът е най-разпространеният атмосферен газ и заема 78% от общия обем на атмосферата. Тя варира от 0,05 до 0,4% върху повърхностния слой на земята и се намира почти изцяло в органична форма. Въпреки факта, че културите се развиват в среда с изобилие от азот, растенията – с изключение на бобовите култури – не могат да абсорбират и използват атмосферния азот. Те не могат да използват органичния азот в почвата, освен ако той вече не е разграден и не е превърнат в абсорбиращи се форми. Ето защо липсата на азот е най-честият хранителен дефицит в културите и основният фактор, възпрепятстващ високите добиви. Рационалното прилагане на азота и достатъчното му снабдяване на културите през цялото време е основно занимание на земеделската практика, катализатор е в развитието на системите за отглеждане и е пряко свързано с развитието на земеделието от древни времена до днес.

 Усвояване на Азот

Растенията абсорбират азота в почвата в нитрантна (ΝΟ3-Ν) форма и в амониева (ΝΗ4-Ν) форма. Амониевият азот образува силни връзки с почвата и се абсорбира от корените на растенията, докато растат и влизат в контакт с почвените частици. Нитратният азот се движи свободно в почвата, приближава се до корените и се абсорбира от растенията през водата в почвата. От решаващо значение е и двете форми на азот да присъстват в почвата, за да имат културите здравословно развитие, повишен добив и по-добро качество на производството.

Nitrocan 26-0-0

Висококачествен* калциево-амонячен нитрат, който съчетава амонячната (NH4) и нитратната (NO3) форми на азота с калций. Балансираното съотношение на азота (50% амониев: 50% нитратен) осигурява незабавно и дългосрочно подхранване на културата. Наличието на калций подобрява структурата и аерирането на почвата, защитава я от окисляване и позволява устойчивото развитие на растенията. Той е прекрасен избор за обхватно селско стопанство, целящо високи добиви и, по-специално, в почви, бедни на калций.

* Произведен чрез синтез и предлагащ значително предимство в сравнение с повечето калциеви амонячни нитрати, внасяни от чужбина, които са странични продукти от обработката на фосфорит с азотна киселина по време на процеса на производство на НПК торове.

 

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Магнезий (MgO) Borοn (B)
26%
13%
13%
-
-

Nitrocan special 27-0-0 +5MgO +0,2B

Висококачествен* калциево-амонячен нитрат, който съчетава амонячната (NH4) и нитратната (NO3) форми на азота с калций, магнезий и бор.

Балансираното съотношение на азота (50% амониев : 50% нитратен) осигурява незабавно и дългосрочно подхранване на културата. Наличието на калций подобрява структурата и аерирането на почвата, защитава я от окисляване и позволява устойчивото развитие на растенията.

Високото съдържание в него на магнезий (MgO) предотвратява недостига на последния, който е често срещан при повечето почви, и заедно с азота те подсилват покълването.

Борът (B) подсилва цъфтежа и завързването на плодове и допринася за производството на въглеводороди, като подобрява количествените и качествените характеристики на продукцията. Той е разработен, за да отговори перфектно на необходимостта от лесовъдство, градинарство, и всяка култура, когато се търси голяма и качествена продукция.

* Произведен чрез синтез и предлагащ значително предимство в сравнение с повечето калциеви амонячни нитрати, внасяни от чужбина, които са странични продукти от обработката на фосфорит с азотна киселина по време на процеса на производство на НПК торове.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Магнезий (MgO) Borοn (B)
27%
13,5%
13,5%
5%
0,2%

Nitrocan® са висококачествени химически торове, които съчетават двете форми на азот и калций в идеално съотношение.

Разполагаемият нитритен азот се абсорбира непосредствено от корените, като покрива текущите нужди на растенията, докато амониевия т азот се абсорбира постепенно, като предлага достатъчно подхранване на растенията по време на следните етапи на развитие. Калцият, който те съдържат, позволява на почвата да „диша“, подпомага пропускливостта на водата и осигурява стабилния и здрав растеж на растенията.

Допълнителното снабдяване с бор и магнезий на растенията, по-специално в лесовъдството и градинарството, предотвратява всякакъв недостиг на тези елементи и стимулира производството и циркулирането на въглеводороди, като значително допринася за развитието на покълването и завързването на плодове.

Отличната гранулометрия и минималната влажност на почвата, необходима за разграждането на хранителните вещества, правят използването им възможно в ксеротермични райони с малко валежи и в почви с ниско задържане на вода.

Типът Nitrocan® 26-0-0 е предназначен за големи култури, докато Nitrocan® special 27-0-0 +5MgO +0,2B е разработен, за да покрие идеално специфичните изисквания на дървообработването и градинарството.