Неорганични комбинирани NPK-MOP торове

Свържете се е нас!

Съвременната ориентация в селското стопанство към високи добиви, висококачествени продукти и опазване на околната среда е неразривно свързана с качеството на почвата и практиките на нейното поддържане.

Адаптирането на торенето към разнообразните хранителни изисквания на растенията осигурява «ключа» за поддържане на почвеното плодородие и високата производителност в земеделските стопанства.

Всяка гранула съдържа хранителни елементи във форми, които са напълно усвояеми, и в съотношения, прецизно адаптирани към изискванията на културите. Повечето видове, освен основните макроелементи (NPK), съдържат и някои вторични елементи, както и микроелементи (S, Mg, B, Zn), за да гарантират пълноценното хранене на растенията.

Създадени с оглед на потребностите на съвременното земеделие, Nutrifert NPK осигуряват потенциал за адаптиране на торенето към конкретните потребности на териториите и земеделието и постигане на идеална хранителна задоволеност и продуктивност на културите.

Nutrifert kali-phos 9-22-22 (10)

Комплексен НПК тор, богат на фосфор и калий. Елементите, които се включват в състава, високата разтворимост и отличната гранулометрия повишават в максимална степен наличието на хранителни вещества в почвата, като предоставят качествено и пълно подхранване на културите, изискващи големи количества фосфор и калий.

Цялото му съдържание (100%) на азот е в амонячна форма, като осигурява отлично захранване на културата по време на периода на вегетационен растеж. Съдържанието на сяра се поема от растенията и директно засяга увеличаването на кореновата система, като същевременно, навлизайки в метаболизма, повишава усвояването на азот от културата.

Високото съдържание на разтворим във вода фосфор (90%) осигурява доброто развитие на кореновата система, ранното развитие на растеж и гладкия преход на културата към репродуктивния етап на цъфтеж и завързване на плодове.

Калият осигурява устойчивост на растението на студ и заболявания. Той участва във формирането на въглеводороди и оказва въздействие върху синтезирането на липиди, като повишава добивите и подобрява качествените характеристики на продукцията, особено на маслодайните семена.

Съчетанието на всички тези характеристики прави Nutrifert 9-22-22 перфектен тор за културите памук, люцерна, картофи, домати, маслинови дървета, киви и аспержи.

Комбинацията от всички тези свойства прави Nutrifert kali-phos най-добрият избор за основно торене на памук, люцерна, картофи, моркови, цвекло, маслинови дървета, киви и аспержи.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Фосфор (P2Ο5) Калий (K2Ο) Магнезий (MgO) Сяра (SO3) Бор (B) Цинк (Zn) Желязо (Fe)
9%
9%
-
22%
22%
-
10%
-
-
-

Nutrifert basic 11-15-15 (20)

Комбиниран NPK тор, обогатен с основни макронутриенти, необходими за успешно вкореняване и стабилен растеж на културата. Елементният състав на Nutrifert basic го прави идеално решение за основно торене на екстензивни култури и овошки във всички видове почви.

С 90% водоразтворим фосфор, 100% съдържание в амониев азот и силно обогатен със сяра, той преобладава над всички наподобяващи продукти, внесени през последните няколко години на гръцкия пазар, които не отговарят на нито едно от горните изисквания.

Подходящ за основно торене на екстензивни култури, полски и фуражни растения и овощни дървета.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Фосфор (P2Ο5) Калий (K2Ο) Магнезий (MgO) Сяра (SO3) Бор (B) Цинк (Zn) Желязо (Fe)
11%
11%
-
15%
15%
-
20%
-
-
-

Nutrifert base 11-15-15 (32)

Complex NPK-SOP fertilizer, complete with essential macronutrients required for successful installation and robust culture growth. Its elemental composition and field experience, render Nutrifert base the state of the art of basic fertilization for all cultures.

With 90% water solubility of Phosphorus, 100% content in Ammoniacal Nitrogen and highly enriched with Sulphur, it prevails over all resembling products imported over the past few years in the Greek market which fulfill none of the above requirements.

Ideal for the basic fertilization of all culture types (Arboriculture, Viticulture, Vegetables, Big Culture) in all soil types.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Фосфор (P2Ο5) Калий (K2Ο) Магнезий (MgO) Сяра (SO3) Бор (B) Цинк (Zn) Желязо (Fe)
11%
11%
-
15%
15%
-
32%
-
-
-

Nutrifert poly-bor 12-8-18 (12) +2MgO +0,3B

Комбиниран НПК тор с магнезий и богат на калий, бор и сяра. Съставът му е съобразен със специфичните изисквания на боролюбивите култури с големи нужди от калий.

Калият и магнезият подсилват синтеза на въглеводороди в листата и тяхното придвижване към произведените плодове, като пряко засягат добива от културата и качествените характеристики на продукцията. Високото съдържание на бор предотвратява развитието на недостиг на хранителни вещества, същевременно увеличавайки опрашването, като по този начин постига повишен цъфтеж и завързване на плодове.

Допълнителното обогатяване със сяра подобрява абсорбирането на азот и подсилва приема на фосфор и микрохранителни вещества, докато наличието на сяра с калий подобрява количествените и органолептичните характеристики на продукцията.

Съчетанието от горепосочените характеристики, заедно с високата му разтворимост във вода и отлична гранулометрия, го правят идеален избор за торенето на маслинови и киви дървета, картофи, моркови и всички култури, обичащи калий.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Фосфор (P2Ο5) Калий (K2Ο) Магнезий (MgO) Сяра (SO3) Бор (B) Цинк (Zn) Желязо (Fe)
12%
9,4%
2,6%
8%
18%
2%
12%
0,3%
-
-

Organofert 12-12-12 (35) +10% O.Y.

Комбиниран NPK биоорганичен тор. Резултат от комбинацията на неорганични хранителни вещества (Ν-Ρ2Ο5-Κ2O-S) с големи молекули на органично вещество (хуминови вещества).

Хуминовите вещества съдържат вещества с пряк ефект върху културата. Те стимулират растежа на кореновата система, насърчават цъфтежа и вкореняването на плодовете и подобряват органолептичните свойства на културата. В същото време те функционират като активатори на физикохимичните свойства на почвата. Те променят подвижността на хранителните вещества и увеличават тяхната достъпност до културата.

Organofert представлява уникален избор за основно торене на всички видове култури без изключение, и по-специално на овощни култури, лозя и зеленчуци. Това води до впечатляващо увеличение на добива и подобрява качествените характеристики на културата.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Фосфор (P2Ο5) Калий (K2Ο) Магнезий (MgO) Сяра (SO3) Бор (B) Цинк (Zn) Желязо (Fe)
12%
12%
-
12%
12%
-
35%
-
-
-

Nutrifert olistar 19-6-15 (7) +2MgO +0,5B

Комбиниран NPK тор с магнезий и бор.

Химичният му състав е адаптиран към специалните изисквания на боролюбивите култури с повишени нужди от азот и калий. Високото съдържание на азот и бор (В) отговаря на изискванията за вегетативен растеж и цъфтеж, докато калият директно влияе върху количеството и качеството на крайния продукт, като по този начин увеличава производството на въглехидрати или производството на масло.

Идеален за основно торене на маслинови дървета, цвекло, слънчоглед и борофилни култури като цяло.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Фосфор (P2Ο5) Калий (K2Ο) Магнезий (MgO) Сяра (SO3) Бор (B) Цинк (Zn) Желязо (Fe)
19%
11,5%
7,5%
6%
15%
2%
7%
0,5%
-
-

Nutrifert standard 20-10-10 (15)

Комбиниран NPK тор със сяра, предназначен за основно торене на нитрофилни култури.

Съотношението на хранителните вещества 2: 1: 1 и голямото изобилие от азот в амониева и нитратна форма, напълно задоволяват хранителните изисквания на вегетативната фаза и насърчават силен цъфтеж на културата.

Подходящ за основно торене на широка гама култури и по-специално за памук, пролетни зърнени култури и овощни култури.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Фосфор (P2Ο5) Калий (K2Ο) Магнезий (MgO) Сяра (SO3) Бор (B) Цинк (Zn) Желязо (Fe)
20%
14%
6%
10%
10%
-
15%
-
-
-

Nutrifert N-max 26-7-5 (6) +0,5Zn

Комбиниран NPK тор с цинк. Комбинирайки високото съдържание на азот с цинк, той е разработен за нуждите на култури с обилен и бърз растеж на листната маса като царевица.

Балансираното съдържание на фосфор и калий подпомага ефективен растеж на корените и стъблата, като по този начин създава оптимални условия за висок добив.

Подходящ за основно торене на царевица, пролетни зърнени култури и овощни култури.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Фосфор (P2Ο5) Калий (K2Ο) Магнезий (MgO) Сяра (SO3) Бор (B) Цинк (Zn) Желязо (Fe)
26%
14,9%
11,1%
7%
5%
-
6%
-
0,5%
-

Всяка гранула от Nutrifert® NPK съчетава по балансиран начин бързото действие на нитратния азот с продължителното действие на амониевия азот. Фосфорът се съдържа в най-добре усвояемата си форма, а калият е напълно разтворим във вода и незабавно достъпен за растенията. Освен това, формулата е обогатена с набор от вторични елементи, в зависимост от вида на тора. Когато гранулата докосне земята, същата абсорбира влага от почвата и разпределя хранителните елементи равномерно. В резултат на това, около гранулата се създава хомогенен хранителен участък, който функционира като “хранително депо” за растенията. Хранителните елементи постепенно проникват в почвения флуид, поемат се от растенията и инициират растежа на кореновата система и прорастъците.

Напълно усвояемата форма и специалното съотношение, в което са комбинирани основните и вторичните хранителни елементи, създават синергични взаимодействия между тях, увеличават тяхната разполагаемост и допринасят за постигане на оптимално усвояване от културите.

Nutrifert® NPK осигуряват пълноценно подхранване и висок добив на наторяваните с тях култури.

Nutrifert® NPK са висококачествени, съдържащи множество хранителни елементи, сложни торове. Елементарният им състав е специално адаптиран към нуждите на културите, осигурявайки адекватно подхранване на растенията с основните хранителни вещества.

Отличната гранулометрия и специално формулираното покритие на гранулите улесняват третирането и гарантират равномерно разпределение при нанасяне. Високата разтворимост, увеличеното съдържание на сяра в напълно усвояема форма и специално формулираното съотношение, в което са съчетани хранителните елементи, подобряват максимално ефективността на торенето и насърчават продуктивността на културите.