Неорганични комбинирани NP торове

Свържете се е нас!

Азотът и фосфорът са основни елементи, когато става въпрос за обработка на почвата и културите. Специфичното им поведение влияе върху плодородието на почвата и развитието на културите повече от всеки друг хранителен елемент. Азотните съединения са бързо подвижни в почвата, поради което се получават загуби, които са често ограничаващ фактор за достатъчното подхранване на растенията. От друга страна, силното задържане и ниската разтворимост на фосфора го правят най-трудно подвижния елемент в почвата и затрудняват неговото усвояване от растенията. Равномерното подхранване на културите с азот и фосфор изисква технически опит в сферата на химическата индустрия, за да могат произведените торове да осигуряват хранителни елементи в съвместими с, и усвояеми за, растенията форми.

При създаването на Nutriphos® NP са взети под внимание всички специфични характеристики на азота и фосфора, при което, разработените продукти гарантират максимална разполагаемост на тези елементи в почвата. Специализираният процес за тяхното производство предопределя много висока разтворимост (90%) за фосфора и подобрява усвояването му от културите. Азотът се съдържа изцяло или в по- голямата си част в амониева форма, което удължава подхранването, а допълнителното обогатяване със сяра подобрява оползотворяването му от растенията и повишава ефективността на торенето.

Nutriphos® NP са идеален източник на фосфор за растенията във всякакви типове почва. По-специално, в неутралните и алкалните почви, тези торове имат значително предимство пред нитрофосфатните торове, които не отговарят на нуждите на неутралните и алкалните почви.

Nutriphos classic 16-20-0 (32)

Комбиниран NP тор, богат на азот, фосфор и сяра. Той съдържа цялото (100%) количество азот в амониева форма, като по този начин осигурява оптимално захранване на културата през цялата продължителност на вегетативния растеж.

90% от фосфора се съдържа като монокалциев ортофосфат, формата с най-висока разтворимост и абсорбция във водата от растенията. Прецизното съдържание, пропорция и специална формула на хранителните вещества, правят Nutriphos® classic водещ основен NP тор.

Той е идеален за основно торене на есенни и пролетни зърнени култури, полски култури, както и многогодишни дървесни растения в почва с ниско съдържание на фосфор.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Фосфор (P2Ο5) Магнезий (MgO) Сяра (SO3)
16%
16%
-
20%
-
32%

Nutriphos 20-10 20-10-0 (23)

Комбиниран НП тор с азот, фосфор, и сяра. Той е предназначен за култури с по-големи нужди от азот на ранните етапи на развитие и в почви, с достатъчни запаси от фосфор и калий.

По-голямата част от съдържанието на амониев азот и фосфор е във водоразтворима форма (90%). Допълнителното обогатяване със сяра увеличава усвояването на азот и подсилва приема на фосфор и микроелементи от културата.

В почви с добро фосфорно плодородие, той представлява най-добрият избор за основното торене на зимните и пролетните зърнени култури (жито, ечемик, царевица) и полски култури (памук, слънчоглед).

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Фосфор (P2Ο5) Магнезий (MgO) Сяра (SO3)
20%
15,2%
4,8%
10%
-
23%

Nutriphos 22-11 22-11-0 (22)

Комбиниран НП тор с азот, фосфор, и сяра. Той е предназначен за култури с по-големи нужди от азот на ранните етапи на развитие и в почви, с достатъчни запаси от фосфор и калий.

По-голямата част от съдържанието на амониев азот и фосфор е във водоразтворима форма (90%). Допълнителното обогатяване със сяра увеличава усвояването на азот и подсилва приема на фосфор и микроелементи от културата.

В почви с добро фосфорно плодородие, той представлява най-добрият избор за основното торене на зимните и пролетните зърнени култури (жито, ечемик, царевица) и полски култури (памук, слънчоглед).

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Фосфор (P2Ο5) Магнезий (MgO) Сяра (SO3)
22%
16,5%
5,5%
11%
-
22%

Nutriphos oxisoil 15-13-0 (34) +8CaO +2MgO

Комбиниран NP тор с калций и магнезий. Той съчетава предимствата на NP тор и свойствата на почвен стабилизатор. Богат на калций и магнезий, разработен, за да осигури надеждно хранене на културите в кисела почва.

Химичният му състав предпазва кореновата система на растенията от вредното въздействие на киселинността, като същевременно насърчава азотната нитрификация, която е подтисната при киселинни условия.

Nutriphos® oxisoil, в комбинация с калциев амониев нитрат, представляват най-добрият избор за този тип почва и специално за културата на есенните зърнени култури.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Фосфор (P2Ο5) Калций (CaO) Магнезий (MgO) Сяра (SO3)
15%
15%
-
13%
8%
2%
34%

Nutriphos oxifertil 12-12-0 (28)

Комбиниран НП тор с балансирано съотношение на азот и фосфор, и с високо съдържание на сяра.

Общото съдържащо се количество азот (100%) осигурява отлично подхранване на културата за периода на покълване. Наличният фосфор (90% разтворим във вода) осигурява растежа на силна коренова система, като същевременно засилва цъфтежа и завързването на плодове.

Допълнителното обогатяване със сяра подобрява абсорбирането на азота, като също така тя участва в синтеза на протеини и витамини.

Елементите, които го съставляват и киселинните свойства го правя идеален избор за основното торене на полски култури, овощарство и градинарство в почви с високо съдържание на калций и висока алкалност.

Азот (Ν) Амониев азот (NH4) Нитратен азот (NO3) Фосфор (P2Ο5) Магнезий (MgO) Сяра (SO3)
12%
12%
-
12%
-
28%

Азотът в Nutriphos® NP се съдържа изцяло или в по-голямата си част в амониева форма, а фосфорът - в най-добре водоразтворимата и усвояема за растенията форма, монокалциев ортофосфат.

След като торовата гранула влезе в контакт с почвата, съдържащият се фосфор абсорбира вода и се хидролизира, образувайки кисел разтвор на три съединения. Две от съединенията проникват в почвения флуид и незабавно започват да подхранват растенията. Третото фосфорно съединение функционира като „резерв“ и покрива нуждите на културите през по-късните стадии от тяхното развитие.

Наличието на амониев азот и сяра създава синергия между елементите, намалява неподвижността и повишава ефективността на торенето.

Nutriphos® NP са висококачествени, съдържащи множество хранителни елементи, сложни торове. Същите комбинират уникално продължителното действие на амониевия азот с най-добре усвояемата форма на фосфора, подобрявайки ефективността на торенето. Високата разтворимост и допълнителното съдържание на сяра подобряват оползотворяването на хранителните елементи и способстват за пълноценното подхранване на културите. Отличната гранулометрия, специално формулираното покритие и придобития технически опит са гаранция за липсата на проблеми при съхранението и равномерното разпределение по време на внасянето.

Nutriphos® NP стимулират формирането на богата коренова система и осигуряват по-добро вкореняване и развитие на културите във всякакви видове почва.