Amonijum nitrat

Ostala azotna

Kontaktiraj nas!

Savremena istraživanja u oblasti poljoprivrede su nedvosmisleno pokazala da različiti izvori azota različito utiču na rast i prinos gajenih kultura.

Standard za ocenu azotnih đubriva je njihova sposobnost snabdevanja biljke dostupnim oblicima azota i uticaj na kvalitativne i kvantitativne karakteristike proizvodnje.

Nutrammon® su azotna đubriva vrhunskog kvaliteta koja su razvijena u skladu sa ovim standardima. U svakoj granuli đubriva sadržana su dva oblika azota apsolutne čistoće – amonijačni NH4 i nitratni NO3 oblik azota u uravnoteženom odnosu (50:50).

Brzo usvajanje nitratnog oblika azota zadovoljava trenutne biljne potrebe, dok amonijačni oblik služi kao “rezerva” osiguravajući produženo dejstvo azota. Azot se usvaja na lak i direktan način, bez uticaja spoljašnjih faktora kao što je to slučaj prilikom primene uree i amonijum sulfata.

Za više informacija o Azotu i njegovom značaju

 Azot

Azot, voda, ugljenik, kiseonik su najvažniji hranljivi elementi koji učestvuju u izgradnji svih živih bića. Kod biljaka, azot je ključni element i najvažnija hranljiva materija koja učestvuje u formiranju tela biljke kao i u vitalnim procesima razvoja i produkcije. Kao sastojak hlorofila, učestvuje u procesu fotosinteze i proizvodnji ugljenih hidrata koji čine osnovu lanca ishrane. Kao strukturni element amino kiselina, proteina i nukleinskih kiselina, azot ima centralnu ulogu u energatskim procesima biljke, razmnožavanju, rastu i plodnošenju. Nedostatak azota dovodi do smanjenja plodnosti zemljišta, zakržljalog rasta biljaka, ubrzanog propadanja useva i smanjenja kvaliteta i kvantiteta prinosa. Višak azota dovodi do nastanka biljaka koje su podložnije bolestima i štetnom uticaju spoljašnjih faktora, odlaže cvetanje, loše utiče na formiranje plodova i odlaže njihovo sazrevanje i na taj način štetno utiče na celokupnu proizvodnju. Snabdevanje biljaka azotom u dovoljnim količinama i njegova racionalna raspodela su najznačajniji uslovi za postizanje zdravog razvoja i produktivnosti gajenih useva u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji.

 Izvori Azota

Azot je najprisutniji gas u atmosferi i čini 78% njene ukupne zapremine. U površinskom sloju zemlje, azot se nalazi u količini od 0,05 do 0,4% i skoro u potpunosti je u organskom obliku. Uprkos činjenici da se usevi razvijaju u sredini bogatoj azotom, biljke – sa izuzetkom mahunarki, ne mogu da usvoje i iskoriste azot iz atmosphere. Biljke ne mogu da koriste organski azot iz zemljišta ukoliko se on ne transformiše u oblike koji su prostupačni biljkama. Upravo iz tog razloga, azot je element čiji se nedostatak najčešće javlja i koji negativno utiče na prinos. Racionalno iskorišćavanje i snabdevanje biljke dovoljnom količinom azota je oduvek bio osnovni cilj poljoprivredne prakse. Potraga za rešenjem ovog problema je katalizator razvoja i unapređenja biljne proizvodnje i poljoprivrede od antičkih vremena do danas.

 Usvajanje

Biljke usvajaju azot iz zemljišta u nitratnom (ΝΟ3-Ν) i amonijačnom obliku (ΝΗ4-Ν). Amonijačni oblik formira jake veze sa zemljištem, korenov sistem ga usvaja kako biljka raste i dolazi u kontakt sa zemljišnim česticama. Nitratni oblik azota se slobodno kreće kroz zemljište, stiže do korenovog sistema i biljka ga usvaja pomoću vode koja se nalazi u zemljištu. Za normalan i zdrav razvoj, povećan prinos i bolji kvalitet proizvodnje važno je da je azot prisuran u zemljištu u oba ova oblika.

Nutrammon 33,5-0-0

Azotno đubrivo vrhunskog kvaliteta (amonijum nitrat) sa uravnoteženim sadržajem amonijačnog i nitratnog oblika azota (1:1). Ovo je značajna prednost u odnosu na ostala azotna đubriva jer je azot koji ulazi u sastav ovih đubriva odmah dostupan biljkama i nema potrebe za konverzijom u zemljištu u oblik koji je pristupačniji, kao, na primer, prilikom primene uree.*

Na taj način, direktno obezbeđuje energiju koja je neophodna za snažan porast podzemnih i nadzemnih delova biljke. Ima zanemarljiv uticaj na kiselost zemljišta i svojim hemijskim sastavom poboljšava usvajanje ostalih hranljivih materija kao što su kalijum (K), kalcijum (Ca) i magnezijum (Mg) što utiče na povećanje cvetanja i plodonošenja. Nutrammon 33,5 povećava proizvodnju i stimuliše sintezu proteina u biljkama. Na taj način doprinosi poboljšanju kvalitativnih karakteristika mnogih gajenih useva, posebno žitarica. Zahvaljujući ujednačenim i kompaktnim granulama, osigurava se visoka pokrivenost površine prilikom primene, bez praznih mesta na polju i savršeno ispunjava potrebe ratarskih, povrtarskih i voćarskih gajenih kultura.

*Svi do sada poznati rezultati u praksi potvrđuju prednosti primene amonijačnog oblika azota u poređenju sa primenom azota u obliku uree. Dolazi do značajnog povećanja produktivnosti onih useva koji su tretirani amonijum nitratom (Nutrammon) u poređenju sa usevima koji su tretirani Ureom.

Nitrogen (Ν) Ammoniacal Nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3)
33,5%
16,5%
17%

Nutrammon + coated 34,5-0-0

Azotno đubrivo vrhunskog kvaliteta (amonijum nitrat) sa uravnoteženim sadržajem amonijačnog i nitratnog oblika azota (1:1). Ovo je značajna prednost u odnosu na ostala azotna đubriva jer je azot koji ulazi u sastav ovih đubriva odmah dostupan biljkama i nema potrebe za konverzijom u zemljištu u oblik koji je pristupačniji, kao, na primer, prilikom primene uree.*

Na taj način, direktno obezbeđuje energiju koja je neophodna za snažan porast podzemnih i nadzemnih delova biljke. Ima zanemarljiv uticaj na kiselost zemljišta i svojim hemijskim sastavom poboljšava usvajanje ostalih hranljivih materija kao što su kalijum (K), kalcijum (Ca) i magnezijum (Mg) što utiče na povećanje cvetanja i plodonošenja. Nutrammon 33,5 povećava proizvodnju i stimuliše sintezu proteina u biljkama. Na taj način doprinosi poboljšanju kvalitativnih karakteristika mnogih gajenih useva, posebno žitarica. Zahvaljujući ujednačenim i kompaktnim granulama, osigurava se visoka pokrivenost površine prilikom primene, bez praznih mesta na polju i savršeno ispunjava potrebe ratarskih, povrtarskih i voćarskih gajenih kultura.

*Svi do sada poznati rezultati u praksi potvrđuju prednosti primene amonijačnog oblika azota u poređenju sa primenom azota u obliku uree. Dolazi do značajnog povećanja produktivnosti onih useva koji su tretirani amonijum nitratom (Nutrammon) u poređenju sa usevima koji su tretirani Ureom.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3)
34,5%
17%
17,5%

Nutrammon solub. 34,5-0-0

Azotno đubrivo visoke čistoće, sa uravnoteženim odnosom amonijačnog i nitratnog oblika azota (1:1). Zahvaljujući specijalizovanom procesu proizvodnje i hemijskom sastavu, osigurana je potpuna rastvorljivost ovog tipa đubriva i iz tog razloga je idealno za primenu pomoću sistema za navodnjavanje.

Snabdevanjem biljke u potpunosti vodorastvorljivim i dostupnim azotom obezbeđuje se energija koja je neophodna za brz porast korena i nadzemnih delova biljke. Time se postiže snažan porast, visok prinos i proizvodnja plodova koji su bogati proteinima i ugljenim hidratima.

Ima zanemarljiv uticaj na kiselost zemljišta i svojim hemijskim sastavom poboljšava usvajanje ostalih hranljivih materija kao što su kalijum (K), kalcijum (Ca) i magnezijum (Mg) što utiče na povećanje cvetanja i plodonošenja.

Nutrammon solub 34,5 savršeno ispunjava potrebe ratarskih i povrtarskih useva kao i voća, i to primenom pomoću sistema za navodnjavanje, pri gajenju na otvorenom polju i u zatvorenim prostorima.

*Svi do sada poznati rezultati u praksi potvrđuju prednosti primene amonijačnog oblika azota u poređenju sa primenom azota u obliku uree. Dolazi do značajnog povećanja produktivnosti onih useva koji su tretirani amonijum nitratom (Nutrammon) u poređenju sa usevima koji su tretirani Ureom.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3)
34,5%
17%
17,5%

Νutrammon® đubriva snabdevaju biljku azotom koji je u potpunosti rastvoljiv u vodi i dostupan biljci i obezbeđuje je energijom koja je neophodna za brz porast korena i nadzemnih delova. Hemijski sastav pojačava usvajanje drugih hranljivih elemenata kao što su K, Ca, Mg, poboljšava cvetanje i plodonošenje i značajno doprinosi povećanju proizvodnje.

Νutrammon® su najpouzdaniji izvor azota i na visokim i niskim temperaturama zemljišta. Usled toga, vreme primene đubriva postaje fleksibilnije. Νutrammon® đubriva imaju zanemarljiv uticaj na kiselost zemljišta i za razliku od nekih drugih azotnih đubriva čuvaju fizičko-hemijska svojstva zemljišta.

Usevi koji su tretirani Νutrammon® đubrivima ispoljavaju snažan porast i visoke prinose, imaju manje potrebe za vodom i imaju poboljšan kvalitet proizvodnje.