Amonijumski sulfatni nitrat

Ostala azotna

Kontaktiraj nas!

Sumpor je hranljivi element koji je neophodan za kompletnu ishranu useva.

Ulazi u sastav biljaka i učestvuje u mnogim procesima metabolizma, kao i na klijanje i produktivnost useva.

Aktivnost sumpora unutar biljke je usko povezana sa azotom.

Usled toga, nedostatak jednog od ova dva elementa smanjuje stepen iskorišćavanja od strane biljke, inhibira sintezu proteina i zaustavlja razvoj. Izvor sumpora za useve su u najvećoj meri atmosferske padavine.

Značaj sumpora nije bio poznat, što zajedno sa kontinuiranim smanjivanjem količine sumpora u atmosferi dovodi do iscrpljivanja njegovih zaliha. Sve to se negativno odražavalo na plodnost zemljišta i produktivnost useva.

Istraživanjima i praksom u savremenoj poljoprivredi uočen je značaj sumpora u integralnoj ishrani useva kao i značaj ciljane ishrane useva ovim elementom radi postizanja visokih prinosa.

 

Za više informacija o Azotu i njegovom značaju

 Azot

Azot, voda, ugljenik, kiseonik su najvažniji hranljivi elementi koji učestvuju u izgradnji svih živih bića. Kod biljaka, azot je ključni element i najvažnija hranljiva materija koja učestvuje u formiranju tela biljke kao i u vitalnim procesima razvoja i produkcije. Kao sastojak hlorofila, učestvuje u procesu fotosinteze i proizvodnji ugljenih hidrata koji čine osnovu lanca ishrane. Kao strukturni element amino kiselina, proteina i nukleinskih kiselina, azot ima centralnu ulogu u energatskim procesima biljke, razmnožavanju, rastu i plodnošenju. Nedostatak azota dovodi do smanjenja plodnosti zemljišta, zakržljalog rasta biljaka, ubrzanog propadanja useva i smanjenja kvaliteta i kvantiteta prinosa. Višak azota dovodi do nastanka biljaka koje su podložnije bolestima i štetnom uticaju spoljašnjih faktora, odlaže cvetanje, loše utiče na formiranje plodova i odlaže njihovo sazrevanje i na taj način štetno utiče na celokupnu proizvodnju. Snabdevanje biljaka azotom u dovoljnim količinama i njegova racionalna raspodela su najznačajniji uslovi za postizanje zdravog razvoja i produktivnosti gajenih useva u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji.

 Izvori Azota

Azot je najprisutniji gas u atmosferi i čini 78% njene ukupne zapremine. U površinskom sloju zemlje, azot se nalazi u količini od 0,05 do 0,4% i skoro u potpunosti je u organskom obliku. Uprkos činjenici da se usevi razvijaju u sredini bogatoj azotom, biljke – sa izuzetkom mahunarki, ne mogu da usvoje i iskoriste azot iz atmosphere. Biljke ne mogu da koriste organski azot iz zemljišta ukoliko se on ne transformiše u oblike koji su prostupačni biljkama. Upravo iz tog razloga, azot je element čiji se nedostatak najčešće javlja i koji negativno utiče na prinos. Racionalno iskorišćavanje i snabdevanje biljke dovoljnom količinom azota je oduvek bio osnovni cilj poljoprivredne prakse. Potraga za rešenjem ovog problema je katalizator razvoja i unapređenja biljne proizvodnje i poljoprivrede od antičkih vremena do danas.

 Usvajanje

Biljke usvajaju azot iz zemljišta u nitratnom (ΝΟ3-Ν) i amonijačnom obliku (ΝΗ4-Ν). Amonijačni oblik formira jake veze sa zemljištem, korenov sistem ga usvaja kako biljka raste i dolazi u kontakt sa zemljišnim česticama. Nitratni oblik azota se slobodno kreće kroz zemljište, stiže do korenovog sistema i biljka ga usvaja pomoću vode koja se nalazi u zemljištu. Za normalan i zdrav razvoj, povećan prinos i bolji kvalitet proizvodnje važno je da je azot prisuran u zemljištu u oba ova oblika.

Fertammon 26 26-0-0 (29)

Fertammon 26 je azotno đubrivo vrhunskog kvaliteta osmišljeno radi optimalnog snabdevanja useva azotom i sumporom. Svaka granula ovog đubriva sadrži kombinaciju amonijačnog (NH4) i nitratnog (NO3) oblika azota koji se nalaze u specijalizovanom odnosu 3:1 sa visokim sadržajem sumpora.

Koren biljke odmah usvaja nitratni oblik azota sadržan u ovom đubrivu i na taj način zadovoljava kratkoročne potrebe koje se javljaju u periodu intenzivnog razvoja, dok se amonijačni oblik azota zadržava u zemljištu i produžava snabdevanje useva na duži vremenski period.

Visok sadržaj sumpora doprinosi absorpciji amonijačnog oblika azota i ima direktan uticaj na rast korenovog sistema i istovremeno učestvuje u sintezi proteina i aromatičnih materija koje poboljšavaju kvalitativne i organoleptičke karakteristike proizvodnje.

Odličan granulometrijski sastav i specijalno prilagođen sastav đubriva Fertammon 26 savršeno ispunjava potrebe poljoprivrednih kultura na svim tipovima zemljišta.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Sulphur (SO3) Iron (FeSO4) Zinc (Zn)
26%
18,7%
7,3%
29%
-
-

Fertammon special 25-0-0 (29) + 0,5Zn +0,5FeSO4

Vodorastvorljivo* đubrivo vrhunskog kvaliteta, amonijum nitro-sulfat sa gvožđem i cinkom. Zahvaljujući specijalnom načinu proizvodnje, odnosu hranljivih elemenata u granuli i sinergiji između njih, potrebe biljaka su savršeno ispunjene u svim fazama razvoja.

Korenov sistem biljaka odmah usvaja nitratni oblik azota i obezbeđuje energiju koja je neophodna za brz porast korena i nadzemnog dela biljke, dok amonijačni oblik azota produžava ishranu biljaka na duži vremenski period. Biljke usvajaju sumpor koji odmah utiče na rast korenovog sistema i povećava absorpciju azota od strane biljke.

Gvožđe (Fe) sprečava pojavu hloroze u novim listovima. Ima ulogu katalizatora u proizvodnji hlorofila i povećava aktivnost fotosinteze. Takođe, učestvuje u brojnim važnim procesima metabolizma unutar biljke.

Cink (Zn) aktivno učestvuje u sintezi auksina, podstiče rast izdanaka i cvetanje, povećava broj i veličinu plodova.

Njegov sastav, visoka rastvorljivost i odlična granulometrija čine Fertammon special najboljim izborom za prihranu vinove loze, maslina, citrusa i ostalih vrsta voća, kao i povrća gajenom u zatvorenom i otvorenom prostoru.

*Zahvaljujući specijalnom načinu proizvodnje, granule đubriva Fertammon special su u potpunosti rastvorljive u vodi što omogućava njihovu primenu pomoću sistema za navodnjavanje i rasturača đubriva.

 

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Sulphur (SO3) Iron (FeSO4) Zinc (Zn)
25%
18,1%
6.9%
29%
0,5
0,5

Fertammon 26 solub. 26-0-0 (29)

Fertammon 26 solub is innovative Nitrogen fertilizer, fully water-soluble, which has been developed to ideally meet the needs of crops to Nitrogen and Sulphur, in all critical stages of plant growth.

With a special ratio between Ammoniacal and Nitric Nitrogen (3:1), it ensures the adequate and balanced supply of the crop with fully assimilable Nitrogen, both in the early stages for the formation of robust sprouting and rich flowering, and in the later for the growth of fruits.

The high content of Sulphur (S) creates synergies with Nitrogen and maximizes its absorption and utilization by the crop, improving the efficiency of top-dressing fertilization and increasing the number of proteins produced used to create shoots, leaves and growing fruits.

It is an ideal product for alkaline soils, as its acidic character, solubilizes Phosphorus and Trace Elements of the soil and increases their availability for the cultivation, contributing significantly to increased production.

The fully water-soluble granules of Fertammon 26 solub, allow the product to be used in fertilizing applications, both with a fertilizer distributor, as well as through fertigation systems.

Its elemental composition, excellent granulometry and high solubility, make Fertammon 26 solub the most suitable fertilizer for targeted nutrition of all crops, in all soil types.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Sulphur (SO3) Iron (FeSO4) Zinc (Zn)
26%
18,7%
7,3%
29%
-
-

Fertammon® su đubriva vrhunskog kvaliteta, razvijana sa ciljem efikasnog snabdevanja gajenih biljaka azotom i sumporom.

Svaka granula sadrži kombinaciju dostupnih oblika azota i sumpora u idealnom odnosu. Biljke odmah usvajaju nitratni oblik azota dok se amonijačni oblik zadržava u zemljištu i snabdeva biljke tokom dužeg vremenskog perioda, ispunjavajući biljne potrebe koje se javljaju u kasnijim fazama razvoja.

Biljke usvajaju sumpor koji doprinosi razvoju korenovog sistema i povećava efikasnost azota u procesima metabolizma.

Alkalna zemljišta predstavljaju probleme smanjivanja dostupnosti fosfora i minerala. Prisustvo sumpora povećati kiselost u mikro-okruženju granule što dovodi do oslobađanja ovih elemenata i povećanju njihove dostupnosti biljkama.

Odličan granulometrijski sastav garantuje ujednačenu disperziju hranljivih materija po obradivoj površini, dok specijalizovana formula osigurava efikasno snabdevanje azotom i sumporom svih useva na svim tipovima zemljišta.

Fertammon® 26-0-0 (+29) je idealno đubrivo za primenu u ratarskim kulturama dok je Fertammon® special 25-0-0 (+29) +0,5Zn +0,5FeSO4 specifično prilagođen potrebama gajenih biljaka u vinogradarstvu, voćarstvu i povrtarstvu.