Νιτροθειική Αμμωνία

Yπόλοιπα Αζωτούχα

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Το Θείο είναι απαραίτητο θρεπτικό στοιχείο για την ολοκληρωμένη θρέψη των καλλιεργειών.

Αποτελεί σημαντικό στοιχείο των φυτών, συμμετέχει στις περισσότερες μεταβολικές διεργασίες και ασκεί καθοριστική επίδραση στη βλάστηση και την παραγωγή.

Η δραστηριότητά του εντός του φυτού είναι στενά συνδεδεμένη με το Άζωτο.

Γι’ αυτό η έλλειψη του ενός εκ των δύο στοιχείων μειώνει την εκμετάλλευση του Αζώτου από τα φυτά, καταστέλλει την πρωτεϊνοσύνθεση και προκαλεί ανάσχεση της ανάπτυξης. Κύρια πηγή για τον εφοδιασμό των καλλιεργειών με Θείο είναι οι ποσότητες, που επιστρέφουν από την ατμόσφαιρα στο έδαφος με τις βροχοπτώσεις.

Η μικρή σημασία που είχε δοθεί τα προηγούμενα χρόνια στη σπουδαιότητα του Θείου (S) και η συνεχής μείωση της συγκέντρωσής του στην ατμόσφαιρα, έχει οδηγήσει σε εξάντληση των αποθεμάτων του, με αρνητικές επιπτώσεις στη γονιμότητα των εδαφών και την παραγωγικότητα των καλλιεργειών.

Η σύγχρονη γεωργική έρευνα και πρακτική, έχει επισημάνει την καθοριστική συνεισφορά του στην ολοκληρωμένη θρέψη των καλλιεργειών και τη σημασία της στοχευμένης λίπανσης των καλλιεργειών με Θείο, ως προϋπόθεση για την αύξηση των αποδόσεων και την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Άζωτο και τη σπουδαιότητα του πατήστε εδώ

 Άζωτο

Το Άζωτο μαζί με το Νερό, τον Άνθρακα, το Οξυγόνο και το Υδρογόνο είναι θεμελιώδη θρεπτικά στοιχεία για την ύπαρξη της ζωής και κάθε έμβιου οργανισμού στη φύση. Στα φυτά συμμετέχει περισσότερο από κάθε άλλο θρεπτικό στοιχείο στη δημιουργία του φυτικού σώματος και στις ζωτικές λειτουργίες της ανάπτυξης και της παραγωγής. Ως συστατικό της χλωροφύλλης εμπλέκεται στη διαδικασία της φωτοσύνθεσης και στην παραγωγή των υδατανθράκων, που αποτελούν τη βάση της τροφικής αλυσίδας και τον μοναδικό λόγο για τον οποίο ο άνθρωπος ανέπτυξε τη γεωργία. Ως δομικό στοιχείο των Αμινοξέων, των πρωτεϊνών και των νουκλεϊκών οξέων παίζει καθοριστικό ρόλο στις ενεργειακές μεταβολές, στην αναπαραγωγή των φυτών μέσα στο χρόνο και τελικά στην ανάπτυξη και την απόδοση των καλλιεργειών. Η έλλειψή του οδηγεί σε μείωση της γονιμότητας του εδάφους, καχεκτική ανάπτυξη, πρόωρη γήρανση των φυτών, μείωση της παραγωγής και υποβάθμιση της ποιότητας. Η περίσσεια του ευνοεί την παραγωγή φυτών ευπαθών στις ασθένειες και τις περιβαλλοντικές συνθήκες, καθυστερεί την άνθιση, μειώνει την καρπόδεση, οψιμίζει την ωρίμανση και ζημιώνει την παραγωγή. Η επάρκεια και η ορθολογική διαχείριση του Αζώτου, αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα για την ευρωστία και την παραγωγικότητα των καλλιεργειών στη σύγχρονη γεωργία.

 Πηγές Αζώτου για τα φυτά

Το Άζωτο είναι το αφθονότερο ατμοσφαιρικό αέριο και καταλαμβάνει το 78% του συνολικού όγκου της ατμόσφαιρας. Στο επιφανειακό στρώμα του εδάφους κυμαίνεται από 0,05 έως 0,4% και απαντάται σχεδόν στο σύνολό του σε οργανική μορφή. Παρά το γεγονός ότι οι καλλιέργειες αναπτύσσονται σε ένα περιβάλλον με αφθονία Αζώτου, τα φυτά με εξαίρεση τα ψυχανθή, δεν μπορούν να προσλάβουν και να αξιοποιήσουν το ατμοσφαιρικό Άζωτο. Ταυτόχρονα στερούνται και της δυνατότητας να αξιοποιήσουν το οργανικό Άζωτο του εδάφους, εάν δεν προηγηθεί η διάσπαση και η μετατροπή του σε αφομοιώσιμες μορφές. Γι’ αυτό το λόγο, οι ελλείψεις Αζώτου είναι η συχνότερη θρεπτική ανεπάρκεια που παρατηρείται στις καλλιέργειες και ο σημαντικότερος περιοριστικός παράγοντας για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων. Η ορθολογική διαχείριση του Αζώτου και η επαρκή τροφοδοσία των καλλιεργειών με αυτό, υπήρξε βασική επιδίωξη της γεωργικής πρακτικής στην πορεία του χρόνου, συνέβαλε καταλυτικά στην εξέλιξη των καλλιεργητικών συστημάτων και είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη της γεωργίας από την αρχαιότητα έως σήμερα.

 Απορροφητικότητα

Τα φυτά απορροφούν το Άζωτο του εδάφους ως Νιτρικό (ΝΟ3-Ν) και ως Αμμωνιακό (ΝΗ4-Ν) . Το Αμμωνιακό Άζωτο σχηματίζει σταθερούς δεσμούς με το έδαφος και προσλαμβάνεται από τις ρίζες των φυτών καθώς αυτές αναπτύσσονται και έρχονται σε επαφή με τα εδαφικά σωματίδια. Το Νιτρικό Άζωτο κινείται ελεύθερα μέσα στο έδαφος προσεγγίζει τις ρίζες και η πρόσληψή του από τα φυτά γίνεται διαμέσου του εδαφικού νερού. Η παρουσία στο έδαφος κα των δύο μορφών Αζώτου είναι καθοριστικής σημασίας για την εύρωστη ανάπτυξη των καλλιεργειών, την αύξηση των αποδόσεων και την ποιότητα της παραγωγής.

Fertammon 26 26-0-0 (29)

Το Fertammon 26 είναι υψηλής ποιότητας Αζωτούχο λίπασμα το οποίο έχει δημιουργηθεί με κριτήριο την αποτελεσματική τροφοδοσία των καλλιεργειών με Άζωτο και Θείο. Συνδυάζει σε ειδική αναλογία (3:1), στον κόκκο, την Αμμωνιακή (ΝΗ4) και τη Νιτρική (ΝΟ3) μορφή του Αζώτου με την υψηλή περιεκτικότητα σε Θείο.

Το Νιτρικό Άζωτο απορροφάται άμεσα από τις ρίζες και καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες της ανάπτυξης, ενώ το Αμμωνιακό Άζωτο συγκρατείται στο έδαφος και παρατείνει τον εφοδιασμό της καλλιέργειας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η υψηλή περιεκτικότητα σε Θείο συμβάλλει στην απορρόφηση του Αμμωνιακού Αζώτου, επιδρά άμεσα στην ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και παράλληλα συμμετέχει στο σχηματισμό των πρωτεϊνών και των αρωματικών ενώσεων που βελτιώνουν τα ποιοτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής.

Η άριστη κοκκομετρία και η ειδικά μελετημένη σύνθεση του Fertammon 26 καλύπτει με ιδανικό τρόπο τις ανάγκες της μεγάλης καλλιέργειας σε όλους τους τύπους των εδαφών.

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Θείο (SO3) Iron (FeSO4) Ψευδάργυρος (Zn)
26%
18,7%
7,3%
29%
-
-

Fertammon special 25-0-0 (29) + 0,5Zn +0,5FeSO4

Υψηλής ποιότητας - Υδατοδιαλυτή* - Νιτροθειική Αμμωνία με Σίδηρο και Ψευδάργυρο. Ο ειδικός τρόπος παραγωγής του, η αναλογία των θρεπτικών στοιχείων στον κόκκο και ο συνεργισμός μεταξύ τους καλύπτουν με ιδανικό τρόπο τις ανάγκες της καλλιέργειας σε όλες τις φάσεις της ανάπτυξης.

Το Νιτρικό Άζωτο απορροφάται άμεσα από τις ρίζες και παρέχει την απαιτούμενη ενέργεια για την ταχεία ανάπτυξη της ρίζας και του υπέργειου τμήματος των φυτών, ενώ το Αμμωνιακό κλιμακώνει τον εφοδιασμό της καλλιέργειας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το Θείο που περιέχει προσλαμβάνεται από τα φυτά, επιδρά άμεσα στην αύξηση του ριζικού συστήματος και εισερχόμενο στο μεταβολισμό αυξάνει την αφομοίωση του Αζώτου από την καλλιέργεια.

Ο Σιδήρος προλαμβάνει την εμφάνιση χλωρώσεων στα νέα φύλλα. Λειτουργεί ως καταλύτης για την παραγωγή της χλωροφύλλης και την αύξηση της φωτοσύνθεσης και ταυτόχρονα συμμετέχει σε σειρά σημαντικών μεταβολικών διεργασιών εντός του φυτού.

Ο Ψευδάργυρος συμμετέχει ενεργά στη σύνθεση της αυξίνης, διεγείρει τη βλαστική ανάπτυξη, προωθεί την ανθοφορία και αυξάνει τον αριθμό και το μέγεθος των καρπών.

Η στοιχειακή σύνθεση, η υψηλή διαλυτότητα και η άριστη κοκκομετρία αναδεικνύουν το Fertammon special, ως την καλύτερη επιλογή για την επιφανειακή λίπανση των εσπεριδοειδών, της ελιάς, του αμπελιού, των οπωροφόρων δέντρων και των κηπευτικών, σε όλα τα καλλιεργητικά συστήματα (υπαίθρια - θερμοκηπίου).

*Μέσω ειδικής διαδικασίας παραγωγής, οι κόκκοι του Fertammon special είναι πλήρως υδατοδιαλυτοί, γεγονός που παρέχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί σε λιπαντικές εφαρμογές, τόσο με λιπασματοδιανομέα, όσο και μέσω των συστημάτων υδρολίπανσης.

 

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Θείο (SO3) Iron (FeSO4) Ψευδάργυρος (Zn)
25%
18,1%
6.9%
29%
0,5
0,5

Fertammon 26 solub. 26-0-0 (29)

To Fertammon 26 solub είναι καινοτόμο Αζωτούχο λίπασμα, πλήρως υδατοδιαλυτό, που έχει αναπτυχθεί για να καλύπτει ιδανικά τις ανάγκες της καλλιέργειας σε Άζωτο και Θείο, σε όλες τις κρίσιμες φάσεις της ανάπτυξης των φυτών.

Με ειδική αναλογία μεταξύ Αμμωνιακού και Νιτρικού Αζώτου (3:1), εξασφαλίζει τον ισορροπημένο εφοδιασμό της καλλιέργειας με πλήρως αφομοιώσιμο Άζωτο, τόσο στα αρχικά στάδια, για το σχηματισμό εύρωστης βλάστησης και πλούσιας ανθοφορίας, όσο και στα μεταγενέστερα για την ανάπτυξη των καρπών.

H υψηλή περιεκτικότητα σε Θείο (S) δημιουργεί συνέργειες με το Άζωτο και μεγιστοποιεί την απορρόφηση και αξιοποίησή του από την καλλιέργεια, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα της λίπανσης και αυξάνοντας τον αριθμό των παραγόμενων πρωτεϊνών που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των βλαστών, των φύλλων και των αναπτυσσομένων καρπών.

Αποτελεί ιδανικό προϊόν για τα αλκαλικά εδάφη, καθώς ο όξινος χαρακτήρας του, διαλυτοποιεί το Φώσφορο και τα Ιχνοστοιχεία του εδάφους και αυξάνει τη διαθεσιμότητά τους για την καλλιέργεια, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αύξηση της παραγωγής.

Οι πλήρως υδατοδιαλυτοί κόκκοι του Fertammon 26 solub, δίνουν τη δυνατότητα στο προϊόν να χρησιμοποιηθεί σε λιπαντικές εφαρμογές, τόσο με λιπασματοδιανομέα, όσο και μέσω των συστημάτων υδρολίπανσης, .

Η στοιχειακή του σύνθεση, η άριστη κοκκομετρία και η υψηλή διαλυτότητα, καθιστούν το Fertammon 26 solub το πλέον κατάλληλο λίπασμα για τη στοχευμένη θρέψη όλων των καλλιεργειών με Άζωτο και Θείο, σε όλους τους τύπους των εδαφών.

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Θείο (SO3) Iron (FeSO4) Ψευδάργυρος (Zn)
26%
18,7%
7,3%
29%
-
-

Τα Fertammon® είναι υψηλής ποιότητας λιπάσματα, που έχουν αναπτυχθεί με κριτήριο την αποτελεσματική τροφοδοσία των καλλιεργειών με Άζωτο και Θείο.

Συνδυάζουν σε ειδική αναλογία στον κόκκο τις αφομοιώσιμες για τα φυτά μορφές Αζώτου με το Θείο. Το Νιτρικό Άζωτο απορροφάται άμεσα από τις ρίζες, ενώ το Αμμωνιακό συγκρατείται στο έδαφος και παρατείνει τον επαρκή εφοδιασμό της καλλιέργειας καλύπτοντας τις ανάγκες της σε μεταγενέστερα στάδια του κύκλου της.

Το Θείο που περιέχουν προσλαμβάνεται από τα φυτά, συμβάλει στην ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και εισερχόμενο στο μεταβολισμό αυξάνει την αποτελεσματικότητα του Αζώτου.

Στα αλκαλικά ελληνικά εδάφη που παρουσιάζουν προβλήματα μειωμένης διαθεσιμότητας του Φωσφόρου και των Ιχνοστοιχείων, η παρουσία του Θείου προκαλεί πτώση της οξύτητας στο μικροπεριβάλλον των κόκκων, με αποτέλεσμα να διαλυτοποιούνται αυτά τα στοιχεία και να αυξάνεται η διαθεσιμότητα τους στην καλλιέργεια.

Η άριστη κοκκομετρία εγγυάται την ομοιόμορφη διασπορά των θρεπτικών στοιχείων στον αγρό, ενώ η ειδικά μελετημένη σύνθεση εξασφαλίζει τον επαρκή εφοδιασμό με Άζωτο και Θείο όλων των καλλιεργειών και σε όλους τους τύπους των εδαφών.

Το Fertammon® 26-0-0(+12S) καλύπτει με ιδανικό τρόπο τις ανάγκες της μεγάλης καλλιέργειας ενώ το Fertammon® special 25-0-0(+12S)+ 0,5Zn+0,5FeSO4 είναι ειδικά προσαρμοσμένο στις ειδικές απαιτήσεις της δεντροκομίας, της αμπελουργίας και των κηπευτικών.