Αζωτούχο λίπασμα με Ασβέστιο και Θείο

Yπόλοιπα Αζωτούχα

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Η επαρκής και ολοκληρωμένη θρέψη των φυτών, αποτελεί το στοιχείο κλειδί για την ευρωστία και την υψηλή παραγωγικότητα των καλλιεργειών στη σύγχρονη γεωργία.

Από το σύνολο των θρεπτικών στοιχείων, που είναι απαραίτητα στα φυτά, το Άζωτο, το Ασβέστιο και το Θείο ανήκουν στα πλέον θεμελιώδη και είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη των καλλιεργειών και τη μεγιστοποίηση των αποδόσεών τους.

Το Άζωτο (Ν), περισσότερο από κάθε άλλο θρεπτικό στοιχείο, συμμετέχει στις ζωτικές λειτουργίες της ανάπτυξης και της παραγωγής. Ως συστατικό της χλωροφύλλης, εμπλέκεται στη διαδικασία της φωτοσύνθεσης και στην παραγωγή των υδατανθράκων. Ως δομικό στοιχείο των αμινοξέων, των πρωτεϊνών και των νουκλεϊκών οξέων, παίζει καθοριστικό ρόλο σε όλες τις μεταβολικές διαδικασίες, στην αναπαραγωγή και τελικά στην ανάπτυξη και την απόδοση των καλλιεργειών.

Το Ασβέστιο (Ca) με την παρουσία του σε όλα τα αναπτυσσόμενα μέρη των φυτών, προωθεί την εύρωστη ανάπτυξη της ρίζας και των βλαστών. Ταυτόχρονα, η συμμετοχή του ως δομικό στοιχείο των κυτταρικών τοιχωμάτων και των μεμβρανών, εξασφαλίζει τη στήριξη του φυτού και την ικανότητά του να ανταλλάσσει στοιχεία με το περιβάλλον. Η επάρκεια του Ασβεστίου σε όλα τα κρίσιμα στάδια της ανάπτυξης, ασκεί καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της καλλιέργειας, διασφαλίζει την καλή ανθοφορία και καρπόδεση και αυξάνει τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της τελικής παραγωγής.

Το Θείο (S), είναι ένα από τα πλέον σημαντικά θρεπτικά στοιχεία στην ανάπτυξη και απόδοση των καλλιεργειών. Ο ρόλος του είναι διπλός. Συμμετέχει άμεσα, ως στοιχείο στη θρέψη των φυτών, αλλά και συμβάλλει στην πρόσληψη και αξιοποίηση των υπόλοιπων θρεπτικών στοιχείων. Αυξάνει την απορρόφηση και εκμετάλλευση του Αζώτου από τα φυτά, διαλυτοποιεί και καθιστά διαθέσιμο το Φώσφορο και τα Ιχνοστοιχεία, προωθεί την ανάπτυξη της ρίζας, ενισχύει την παραγωγή των πρωτεϊνών και των υδατανθράκων και βελτιώνει την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

Τα SulfoCan®, είναι κορυφαία Αζωτούχα λιπάσματα που συγκεντρώνουν όλα τα νεότερα δεδομένα της έρευνας στη θρέψη των φυτών. Συνδυάζουν με άριστο τρόπο τις δύο αφομοιώσιμες μορφές Άζωτου, με το Ασβέστιο και το Θείο, δημιουργούν συνέργειες μεταξύ τους και μεγιστοποιούν την απορρόφηση και αξιοποίησή τους από τα φυτά, αυξάνοντας τις στρεμματικές αποδόσεις των καλλιεργειών.

Ο ειδικός τρόπος παραγωγής τους βελτιστοποιεί τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων στο ριζικό περιβάλλον, ενώ η μοναδική ικανότητά τους να τροφοδοτούν τα φυτά με αφομοιώσιμες μορφές θρεπτικών στοιχείων, σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης, βελτιώνει τη θρέψη, προωθεί την ανάπτυξη της ρίζας και των βλαστών, ενισχύει τη φωτοσύνθεση και το μεταβολισμό των φυτών και αυξάνει την παραγωγικότητά τους.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Άζωτο και τη σπουδαιότητα του πατήστε εδώ

 Άζωτο

Το Άζωτο μαζί με το Νερό, τον Άνθρακα, το Οξυγόνο και το Υδρογόνο είναι θεμελιώδη θρεπτικά στοιχεία για την ύπαρξη της ζωής και κάθε έμβιου οργανισμού στη φύση. Στα φυτά συμμετέχει περισσότερο από κάθε άλλο θρεπτικό στοιχείο στη δημιουργία του φυτικού σώματος και στις ζωτικές λειτουργίες της ανάπτυξης και της παραγωγής. Ως συστατικό της χλωροφύλλης εμπλέκεται στη διαδικασία της φωτοσύνθεσης και στην παραγωγή των υδατανθράκων, που αποτελούν τη βάση της τροφικής αλυσίδας και τον μοναδικό λόγο για τον οποίο ο άνθρωπος ανέπτυξε τη γεωργία. Ως δομικό στοιχείο των Αμινοξέων, των πρωτεϊνών και των νουκλεϊκών οξέων παίζει καθοριστικό ρόλο στις ενεργειακές μεταβολές, στην αναπαραγωγή των φυτών μέσα στο χρόνο και τελικά στην ανάπτυξη και την απόδοση των καλλιεργειών. Η έλλειψή του οδηγεί σε μείωση της γονιμότητας του εδάφους, καχεκτική ανάπτυξη, πρόωρη γήρανση των φυτών, μείωση της παραγωγής και υποβάθμιση της ποιότητας. Η περίσσεια του ευνοεί την παραγωγή φυτών ευπαθών στις ασθένειες και τις περιβαλλοντικές συνθήκες, καθυστερεί την άνθιση, μειώνει την καρπόδεση, οψιμίζει την ωρίμανση και ζημιώνει την παραγωγή. Η επάρκεια και η ορθολογική διαχείριση του Αζώτου, αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα για την ευρωστία και την παραγωγικότητα των καλλιεργειών στη σύγχρονη γεωργία.

 Πηγές Αζώτου για τα φυτά

Το Άζωτο είναι το αφθονότερο ατμοσφαιρικό αέριο και καταλαμβάνει το 78% του συνολικού όγκου της ατμόσφαιρας. Στο επιφανειακό στρώμα του εδάφους κυμαίνεται από 0,05 έως 0,4% και απαντάται σχεδόν στο σύνολό του σε οργανική μορφή. Παρά το γεγονός ότι οι καλλιέργειες αναπτύσσονται σε ένα περιβάλλον με αφθονία Αζώτου, τα φυτά με εξαίρεση τα ψυχανθή, δεν μπορούν να προσλάβουν και να αξιοποιήσουν το ατμοσφαιρικό Άζωτο. Ταυτόχρονα στερούνται και της δυνατότητας να αξιοποιήσουν το οργανικό Άζωτο του εδάφους, εάν δεν προηγηθεί η διάσπαση και η μετατροπή του σε αφομοιώσιμες μορφές. Γι’ αυτό το λόγο, οι ελλείψεις Αζώτου είναι η συχνότερη θρεπτική ανεπάρκεια που παρατηρείται στις καλλιέργειες και ο σημαντικότερος περιοριστικός παράγοντας για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων. Η ορθολογική διαχείριση του Αζώτου και η επαρκή τροφοδοσία των καλλιεργειών με αυτό, υπήρξε βασική επιδίωξη της γεωργικής πρακτικής στην πορεία του χρόνου, συνέβαλε καταλυτικά στην εξέλιξη των καλλιεργητικών συστημάτων και είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη της γεωργίας από την αρχαιότητα έως σήμερα.

 Απορροφητικότητα

Τα φυτά απορροφούν το Άζωτο του εδάφους ως Νιτρικό (ΝΟ3-Ν) και ως Αμμωνιακό (ΝΗ4-Ν) . Το Αμμωνιακό Άζωτο σχηματίζει σταθερούς δεσμούς με το έδαφος και προσλαμβάνεται από τις ρίζες των φυτών καθώς αυτές αναπτύσσονται και έρχονται σε επαφή με τα εδαφικά σωματίδια. Το Νιτρικό Άζωτο κινείται ελεύθερα μέσα στο έδαφος προσεγγίζει τις ρίζες και η πρόσληψή του από τα φυτά γίνεται διαμέσου του εδαφικού νερού. Η παρουσία στο έδαφος κα των δύο μορφών Αζώτου είναι καθοριστικής σημασίας για την εύρωστη ανάπτυξη των καλλιεργειών, την αύξηση των αποδόσεων και την ποιότητα της παραγωγής.

SulfoCan Nitro 24-0-0 (14) +11CaO

To SulfoCan Nitro® είναι υψηλής ποιότητας Αζωτούχο λίπασμα που συνδυάζει σε ισορροπημένη αναλογία (50:50) την ταχεία δράση του Νιτρικού (ΝΟ3) και την παρατεταμένη διαθεσιμότητα του Αμμωνιακού Αζώτου (ΝΗ4), με τα πολλαπλά καλλιεργητικά πλεονεκτήματα του Ασβεστίου και του Θείου.

Η ταυτόχρονη παρουσία του Νιτρικού και Αμμωνιακού Αζώτου στο έδαφος, εξασφαλίζει την ομαλή θρέψη της καλλιέργειας και με τις δύο αφομοιώσιμες μορφές Αζώτου, τόσο στα πρώιμα στάδια της βλάστησης και της ανθοφορίας όσο και στα μεταγενέστερα της καρπόδεσης και της ανάπτυξης των καρπών.

Άριστη πηγή αφομοιώσιμου Ασβεστίου (Ca) για τα φυτά, συμβάλλει στην ανάπτυξη ισχυρού ριζικού συστήματος και εύρωστης βλάστησης, προάγει την πλούσια ανθοφορία και την καλή γονιμοποίηση και διασφαλίζει υψηλές και ποιοτικές αποδόσεις.

Το Θείο (S) που περιέχει, είναι άμεσα διαθέσιμο στην καλλιέργεια και συμβάλλει στην απορρόφηση του Αμμωνιακού Αζώτου, προωθεί την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, αυξάνει την πρόσληψη του Φωσφόρου και των Ιχνοστοιχείων και συμμετέχει στο σχηματισμό των πρωτεϊνών και των αρωματικών ενώσεων, βελτιώνοντας τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής.

Συνδυάζοντας με ιδανική αναλογία το Αζώτου, το Ασβέστιο και το Θείο, το SulfoCan Nitro® είναι η καλύτερη επιλογή για την επιφανειακή λίπανση των χειμερινών σιτηρών αλλά και όλων των καλλιεργειών σε όλους τους τύπους των εδαφών.

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Θείο (SO3) Ασβέστιο (CaO) Βόριο (B)
24%
11,8%
12,2%
14%
11%
-

SulfoCan Borax 24-0-0 (14) +11CaO +0,3B

Tο SulfoCan Borax® είναι κορυφαίας ποιότητας Αζωτούχο λίπασμα που έχει δημιουργηθεί με κριτήριο την αποτελεσματική τροφοδοσία των καλλιεργειών με Άζωτο, Ασβέστιο, Θείο και Βόριο.

Η ισορροπημένη σχέση (50:50) μεταξύ του Νιτρικού και Αμμωνιακού Αζώτου, προσφέρει ολοκληρωμένη θρέψη της καλλιέργειας και με τις δύο μορφές Αζώτου, υποστηρίζοντας ιδανικά το σχηματισμό εύρωστης βλάστησης, πλούσιας ανθοφορίας και υψηλής καρποφορίας.

Το Ασβέστιο (Ca) που περιέχει, προωθεί τη δημιουργία πυκνού ριζικού συστήματος και εύρωστης φυλλικής επιφάνειας, βελτιώνει την ανθοφορία και την καρπόδεση και αυξάνει το μέγεθος, το βάρος και τη συνεκτικότητα των καρπών.

Το Βόριο (Β), αυξάνει την ανθοφορία και τη γονιμότητα των ανθικών μερών, ενισχύει την καρπόδεση και συμβάλλει στην παραγωγή και μετακίνηση των υδατανθράκων, βελτιώνοντας τα ποσοτικά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής.

Η παροχή άμεσα αφομοιώσιμου Θείου (S) στην καλλιέργεια, επιδρά στην ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, διεγείρει τη σύνθεση των πρωτεϊνών και άλλων σημαντικών Αζωτούχων ενώσεων, ενώ παράλληλα αυξάνει την απορρόφηση και αξιοποίηση του Αζώτου, του Φωσφόρου και των Ιχνοστοιχειων από τα φυτά και μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα της λίπανσης και τις στρεμματικές αποδόσεις της καλλιέργειας.

Το SulfoCan Borax® αποτελεί την καλύτερη επιλογή για την κάλυψη των αναγκών σε καλλιέργειες που επιδιώκονται υψηλές και ποιοτικές παραγωγές, όπως στη δενδροκομία και τα κηπευτικά.

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Θείο (SO3) Ασβέστιο (CaO) Βόριο (B)
24%
11,8%
12,2%
14%
11%
0,3%

Τα SulfoCan® είναι υψηλής ποιότητας Αζωτούχα λιπάσματα, που έχουν αναπτυχθεί με κριτήριο την αποτελεσματική τροφοδοσία της καλλιέργειας με πλήρως αφομοιώσιμο Άζωτο και την κάλυψη των αναγκών τους σε Ασβέστιο και Θείο.

Σε κάθε κόκκο συνδυάζουν ισορροπημένα (50:50) την ταχεία δράση του Νιτρικού (ΝΟ3) με την παρατεταμένη διαθεσιμότητα του Αμμωνιακού Αζώτου (NH4) και καλύπτουν με άριστο τρόπο, τόσο τις άμεσες, όσο και τις μακροπρόθεσμες ανάγκες των καλλιεργειών.

Το Νιτρικό Άζωτο προσλαμβάνεται άμεσα από τις ρίζες, καλύπτοντας τις τρέχουσες ανάγκες των φυτών, ενώ το Αμμωνιακό Άζωτο απορροφάται σταδιακά, προσφέροντας επαρκή και παρατεταμένη θρέψη της καλλιέργειας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το Ασβέστιο (Ca) των SulfoCan® περιέχεται στη μορφή του Θειικού άλατος. Διασφαλίζουν, με αυτό τον τρόπο, τον άμεσο εφοδιασμό των φυτών με επαρκείς ποσότητες αφομοιώσου Ασβεστίου και ταυτόχρονα κλιμακώνουν την τροφοδοσία της καλλιέργειας, καλύπτοντας τις ανάγκες της στα μεταγενέστερα στάδια της καρποφορίας. Συμβάλλουν έτσι, στη δημιουργία πλούσιου ριζικού συστήματος και εύρωστης φυλλικής επιφάνειας, ενισχύουν την ανθοφορία και την καρπόδεση, και αυξάνουν τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής.

Το Θείο (S) περιέχεται υπό τη μορφή του Θειικού ανιόντος (SO42-) και είναι άμεσα αξιοποιήσιμο από την καλλιέργεια, σε αντίθεση με το στοιχειακό και το οργανικό Θείο, που χρειάζονται να υποβληθούν σε μικροβιακή μετατροπή για να γίνουν αφομοιώσιμα από τα φυτά.

Η πρώιμη εφαρμογή των SulfoCan®, προάγει την καλή εγκατάσταση της καλλιέργειας, συμβάλλει στην ανάπτυξη εύρωστου ριζικού συστήματος και πλούσιας βλάστησης και ενισχύει την άμυνα των φυτών στα παθογόνα και στις δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες. Οι όψιμες εφαρμογές αυξάνουν την ανθοφορία, βελτιώνουν την καρπόδεση και εξασφαλίζουν τη φυσιολογική ανάπτυξη των καρπών.

Ο πρόσθετος εφοδιασμός των καλλιεργειών, ειδικότερα των δέντρων και των κηπευτικών, με Βόριο (B), προλαμβάνει τις τροφοπενίες αυτών των στοιχείων, διεγείρει την παραγωγή μεταβολικών ουσιών και τη διακίνηση των υδατανθράκων και προωθεί την εξέλιξη της βλάστησης και της καρποφορίας, αυξάνοντας καθοριστικά τις στρεμματικές αποδόσεις.

Η ειδική αναλογία των θρεπτικών στοιχείων, η υψηλή διαλυτότητα και η άριστη κοκκομετρία, καθιστούν τα SulfoCan® κορυφαία επιλογή για την επιφανειακή λίπανση όλων των καλλιεργειών σε όλους τους τύπους των εδαφών.