Σύνθετα υδατοδιαλυτά λιπάσματα

Yπόλοιπα Υδατοδιαλυτά

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Τα Nutri-Fast® Drop είναι υψηλών προδιαγραφών υδατοδιαλυτά λιπάσματα που αναπτύχθηκαν για να προσφέρουν στοχευμένη και αποτελεσματική θρέψη στις υπαίθριες καλλιέργειες εντατικής εκμετάλλευσης.

Περιέχουν σε πλήρως αφομοιώσιμη μορφή και απόλυτα προσαρμοσμένη αναλογία το σύνολο των μακροθρεπτικών στοιχείων (Ν,Ρ,Κ,S,Mg) και σε χηλική μορφή όλα τα απαραίτητα ιχνοστοιχεία ( Fe, Zn, Mn, B, Cu, Mo), που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη θρέψη και την εύρωστη ανάπτυξη των φυτών.

Η χρήση τους στα συστήματα υδρολίπανσης, παρέχει ευελιξία στον σχεδιασμό της θρέψης και επιτρέπει την κατάρτιση ισορροπημένων προγραμμάτων λίπανσης, που ανταποκρίνονται στις θρεπτικές ανάγκες της καλλιέργειας.

Η παροχή των θρεπτικών στοιχείων γίνεται ομοιόμορφα, με επακριβώς καθορισμένες ποσότητες, με ισορροπημένες αναλογίες και με μορφές άμεσα διαθέσιμες στα φυτά. Η λίπανση εναρμονίζεται πλήρως με τις θρεπτικές απαιτήσεις της καλλιέργειας, μειώνονται οι απώλειες προς τα βαθύτερα στρώματα του εδάφους και βελτιώνεται η πρόσληψη του νερού και των θρεπτικών στοιχείων.

Με υψηλή διαλυτότητα, στοιχειακή πληρότητα και ειδικά προσαρμοσμένη σύνθεση, τα Nutri-Fast® Drop ενθαρρύνουν την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος, αυξάνουν την αντοχή των φυτών στις ασθένειες και την ξηρασία και εξασφαλίζουν την άριστη τροφοδοσία της καλλιέργειας σε όλα τα σιάδια ανάπτυξης.

Σχεδιασμένα να παρέχουν θρέψη ακριβείας, εφοδιάζουν τα φυτά με τρόπο ανάλογο των απαιτήσεων τους, μειώνουν τις εισροές και εξοικονομούν πόρους προς όφελος της καλλιέργειας.

Τα Nutri-Fast® Drop συνδυάζουν την οικονομικότητα της λίπανσης με την υψηλή παραγωγικότητα, αυξάνουν τις στρεμματικές αποδόσεις και αποτελούν κορυφαία επιλογή για αξιόπιστη και ολοκληρωμένη θρέψη των υπαίθριων κηπευτικών και της δεντροκομίας.

Τα φυτά προσλαμβάνουν το νερό και τα θρεπτικά στοιχεία, ως δομικά υλικά για να «χτίσουν» το σώμα τους και να επιτελέσουν όλες τις ζωτικές λειτουργείες της ανάπτυξης και της παραγωγής.

Η διατήρηση και η επάρκεια του νερού και των θρεπτικών στοιχείων είναι θεμελιώδους σημασίας για την ανάπτυξη των καλλιεργειών, την αύξηση των αποδόσεων και την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων.

Με την υδρολίπανση, η σύγχρονη γεωργική πρακτική συνδυάζει με άριστο τρόπο την άρδευση και την ολοκληρωμένη θρέψη των καλλιεργειών.

Το νερό και τα θρεπτικά στοιχεία παρέχονται ταυτόχρονα, με ακρίβεια και εντοπισμένα στο άμεσο περιβάλλον της ρίζας.

Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται η πρόσληψή τους από τα φυτά, πολλαπλασιάζεται η αξιοποίησή τους από την καλλιέργεια και μεγιστοποιείται το αποτέλεσμα τόσο της άρδευσης όσο και της λίπανσης.

Τα λιπάσματα που χρησιμοποιούνται στην υδρολίπανση είναι υψηλής ποιότητας και καθαρότητας υδατοδιαλυτά άλατα από ένα ή περισσότερα θρεπτικά στοιχεία ( NH4NO3, KH2PO4, ΚΝΟ3, CaNO3) ή πρόδρομές μορφές των θρεπτικών στοιχείων [ CO(NH2)2 ] .

Όταν το λίπασμα διαλυθεί στο νερό, τα άλατα διίστανται δημιουργώντας ένα διάλυμα που περιέχει το σύνολο των απαραίτητων για τα φυτά θρεπτικών στοιχείων «θρεπτικό διάλυμα» .

Π.χ. KNO3 ⇄ K+ + NO3–

Κατά την άρδευση, οι σταγόνες του θρεπτικού διαλύματος εισέρχονται στο έδαφος και κινούνται προς τα κάτω λόγω της βαρύτητας, αλλά και προς τα πλάγια λόγω των τριχοειδών δυνάμεων του εδάφους, εμπλουτίζοντας την περιοχή του εδάφους γύρω και κάτω από τους σταλάκτες.

Δημιουργούν με αυτό τον τρόπο μια σφαιρική περιοχή, πλήρης σε θρεπτικά στοιχεία και νερό, μέσα στον οποίο αναπτύσσεται το ριζικό σύστημα και επιτελείται όλη η διαδικασία της θρέψης «θρεπτικός κλωβός».

Η συνύπαρξη στον «θρεπτικό κλωβό» όλων των θρεπτικών στοιχείων και του νερού, δημιουργεί συνέργειες μεταξύ τους, διεγείρει την λειτουργεία της ρίζας, βελτιώνει την πρόσληψή και την αξιοποίησή τους από την καλλιέργεια και αυξάνει θεαματικά τις αποδόσεις και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής.

Nutri-Fast Drop 20-20-20 (5,7) +TE

Τύπος 1:1:1, Πλήρες και ισορροπημένο λίπασμα που προμηθεύει την καλλιέργεια με όλα τα βασικά και δευτερεύοντα θρεπτικά συστατικά. Η χαμηλή αγωγιμότητα και η απουσία χλωρίου (Cl) το καθιστούν κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες εξωτερικού χώρου και θερμοκηπίου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε φάση του βιολογικού κύκλου, προάγοντας την εύρωστη ανάπτυξη και την υψηλή παραγωγικότητα των καλλιεργειών.

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Καρβαμιδικό Άζωτο (NH2) Φώσφορος (Ρ2Ο5) Κάλιο (Κ2Ο) Μαγνήσιο (MgO)
20%
2%
2%
14%
20%
20%
-
Θείο (SO3) Ψευδάργυρος (Zn) Σίδηρος (Fe) Manganese (Mn) Copper (Cu) Βόριο (B) Molybdenum (Mo)
5,7%
0,3%
0,4%
0,2%
0,2%
0,2%
0,02%

Nutri-Fast Drop 19-19-19 (6,3) +TE

Τύπος 1:1:1, Πλήρες και ισορροπημένο λίπασμα. Παρέχει ολοκληρωμένη διατροφή καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Με υψηλή διαλυτότητα και πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε Χλώριο (Cl), συνιστάται για όλες τις υπαίθριες κηπουρικές και δενδροκομικές καλλιέργειες, καθώς και για θερμοκηπιακές καλλιέργειες που καλλιεργούνται σε μη προβληματικά εδάφη.

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Καρβαμιδικό Άζωτο (NH2) Φώσφορος (Ρ2Ο5) Κάλιο (Κ2Ο) Μαγνήσιο (MgO)
19%
4,3%
1,6%
13,1%
19%
19%
-
Θείο (SO3) Ψευδάργυρος (Zn) Σίδηρος (Fe) Manganese (Mn) Copper (Cu) Βόριο (B) Molybdenum (Mo)
6,3%
0,3%
0,4%
0,2%
0,2%
0,2%
0,02%

Nutri-Fast Drop 12-33-12 (18,5) +TE

Τύπου 1:3:1, με ιδιαίτερα υψηλή περιεκτικότητα σε φώσφορο. Με εξαιρετικές πρώτες ύλες, σχεδιασμένες να καλύπτουν τις αυξημένες ανάγκες της καλλιέργειας στα ευαίσθητα στάδια της μεταφύτευσης και της ανθοφορίας. Κατά την εγκατάσταση της καλλιέργειας συμβάλλει στο σχηματισμό ενός πλούσιου ριζικού συστήματος. Η εφαρμογή του κατά την περίοδο της ανθοφορίας αυξάνει τον αριθμό των λουλουδιών και τονώνει την καρπόδεση.

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Καρβαμιδικό Άζωτο (NH2) Φώσφορος (Ρ2Ο5) Κάλιο (Κ2Ο) Μαγνήσιο (MgO)
12%
9,3%
-
2,7%
33%
12%
-
Θείο (SO3) Ψευδάργυρος (Zn) Σίδηρος (Fe) Manganese (Mn) Copper (Cu) Βόριο (B) Molybdenum (Mo)
18,5%
0,3%
0,4%
0,2%
0,2%
0,2%
0,02%

Nutri-Fast Drop 15-5-30 (14) +2MgO +TE

Τύπος 2:1:4, με μαγνήσιο. Πυκνό καλιολίπασμα του οποίου η σύνθεση είναι προσαρμοσμένη στις ειδικές απαιτήσεις ανάπτυξης και καρποφορίας. Στα αρχικά στάδια, ρυθμίζει τα σχετικά επίπεδα Αζώτου – Καλίου, εξισορροπώντας τη βλάστηση και επιτρέποντας την πρώιμη έναρξη της ανθοφορίας. Μετά την καρπόδεση, τροφοδοτεί αποτελεσματικά τα φυτά με τα απαραίτητα στοιχεία για το φούσκωμα και την ωρίμανση των καρπών.

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Καρβαμιδικό Άζωτο (NH2) Φώσφορος (Ρ2Ο5) Κάλιο (Κ2Ο) Μαγνήσιο (MgO)
15%
1,9%
2,7%
10,4%
5%
30%
2%
Θείο (SO3) Ψευδάργυρος (Zn) Σίδηρος (Fe) Manganese (Mn) Copper (Cu) Βόριο (B) Molybdenum (Mo)
14%
0,3%
0,4%
0,2%
0,2%
0,2%
0,02%

Nutri-Fast Drop 16-8-24 (15) +3MgO +TE

Τύπος 2:1:3, με μαγνήσιο. Πλήρες λίπασμα με εξαιρετική αναλογία Αζώτου και Καλίου (2:3) και υψηλή περιεκτικότητα σε Μαγνήσιο. Στα αρχικά στάδια, ενισχύει τη βλάστηση χωρίς να προκαλεί υπερβολική βλαστική ανάπτυξη και καθυστερημένη ανθοφορία. Στο στάδιο της ανθοφορίας καλύπτει τέλεια τις υψηλές απαιτήσεις τόσο σε Άζωτο όσο και σε Κάλιο των καρπών, πριν την έναρξη της ωρίμανσης.

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Καρβαμιδικό Άζωτο (NH2) Φώσφορος (Ρ2Ο5) Κάλιο (Κ2Ο) Μαγνήσιο (MgO)
16%
2,7%
2,2%
11,1%
8%
24%
3%
Θείο (SO3) Ψευδάργυρος (Zn) Σίδηρος (Fe) Manganese (Mn) Copper (Cu) Βόριο (B) Molybdenum (Mo)
15%
0,3%
0,4%
0,2%
0,2%
0,2%
0,02%

Nutri-Fast Drop 8-12-34 (14,5) +3MgO +TE

Τύπος 1:1,5:4, με υψηλή περιεκτικότητα σε Κάλιο και αναλογία αζώτου, φωσφόρου και μαγνησίου ειδικά προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της ωρίμανσης των φρούτων. Η χρήση του στα τελικά στάδια της καλλιέργειας αυξάνει την παραγωγή σακχάρων, τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και το βάρος των καρπών, βελτιώνει το χρώμα και τη διατηρησιμότητα τους και επιτρέπει την νωρίτερη έναρξη της ωρίμανσης της παραγωγής.

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Καρβαμιδικό Άζωτο (NH2) Φώσφορος (Ρ2Ο5) Κάλιο (Κ2Ο) Μαγνήσιο (MgO)
8%
1,5%
2%
4,5%
12%
34%
3%
Θείο (SO3) Ψευδάργυρος (Zn) Σίδηρος (Fe) Manganese (Mn) Copper (Cu) Βόριο (B) Molybdenum (Mo)
14,5%
0,3%
0,4%
0,2%
0,2%
0,2%
0,02%

Nutri-Fast Drop 31-8-12 (2,3) +TE

Τύπος 3:1:1, με υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο. Ενισχύει τη βλάστηση μετά την εγκατάσταση των φυτών και ενισχύει την καλλιέργεια κατά τα στάδια της έντονης μεταβολικής δραστηριότητας, όπως η ανθοφορία, η καρπόδεση και το πρήξιμο των καρπών

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Καρβαμιδικό Άζωτο (NH2) Φώσφορος (Ρ2Ο5) Κάλιο (Κ2Ο) Μαγνήσιο (MgO)
31%
2%
2%
27%
8%
12%
-
Θείο (SO3) Ψευδάργυρος (Zn) Σίδηρος (Fe) Manganese (Mn) Copper (Cu) Βόριο (B) Molybdenum (Mo)
2%
0,3%
0,4%
0,2%
0,2%
0,2%
0,02%