Σύνθετα NPK-SOP πολυθρεπτικά λιπάσματα

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Η αύξηση των αποδόσεων και η παραγωγή υψηλής ποιότητας γεωργικών προϊόντων είναι στενά συνδεδεμένη με την αξιοποίηση της γεωργικής έρευνας στον τομέα της θρέψης των καλλιεργειών. Η δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, ικανών να παρέχουν στοχευόμενη θρέψη και να καλύπτουν τις ειδικές θρεπτικές απαιτήσεις των φυτών σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης, επηρεάζει καθοριστικά την αποδοτικότητα της λίπανσης και την παραγωγικότητα των καλλιεργειών.

Τα Complefert® είναι μια πλήρη σειρά λιπασμάτων, που συνδυάζουν την υψηλή ποιότητα και την μακρόχρονη εμπειρία στον τομέα της λίπανσης των καλλιεργειών. Έχουν αναπτυχθεί για να εφοδιάζουν τα φυτά με όλα τα απαραίτητα μακροθρεπτικά στοιχεία N, P, K, S, Mg καθώς και τα σπουδαιότερα ιχνοστοιχεία B, Zn που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη θρέψη των καλλιεργειών.

Η ειδική διαδικασία παραγωγής, συνδυάζει με απόλυτα προσαρμοσμένη αναλογία και με πλήρως αφομοιώσιμη μορφή τα θρεπτικά στοιχεία στον κάθε κόκκο των Complefert®. Δημιουργεί με αυτό τον τρόπο συνέργιες μεταξύ τους, αυξάνει την απορρόφησή τους από την καλλιέργεια και μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα της λίπανσης.

Complefert CalMag 8-12-18 (35) +3MgO +3CaO +TE

Σύνθετο ειδικό NPK λίπασμα, με Ασβέστιο, Μαγνήσιο και Ιχνοστοιχεία. Πλούσιο σε Κάλιο, Ασβέστιο και Μαγνήσιο και με χαμηλή περιεκτικότητα σε Άζωτο, έχει αναπτυχθεί για να εξασφαλίζει ολοκληρωμένη και αρμονική θρέψη σε καλλιεργητικά συστήματα που επιδιώκεται η υψηλή ποιότητα και η προστιθέμενη αξία των παραγόμενων προϊόντων.

Η ειδική αναλογία (1:3) Αζώτου/Καλίου, το καθιστά ιδανικό για τη λίπανση των καπνών ανατολικού τύπου και των οινοποιήσιμων αμπελώνων, ενώ λόγω της χαμηλής του αγωγιμότητας, αποτελεί άριστη λύση για τις υπό κάλυψη και θερμοκηπιακές καλλιέργειες κηπευτικών, όπου το Άζωτο δίνεται σχεδόν εξολοκλήρου μέσω της υδρολίπανσης, σε μεταγενέστερα στάδια της ανάπτυξης.

Το Μαγνήσιο (MgO) επιδρά θετικά στην περιεκτικότητα της χλωροφύλλης στα φύλλα, και σε συνδυασμό με το Κάλιο ενισχύει τη φωτοσύνθεση και την παραγωγή οργανικών ουσιών στα φύλλα που συμβάλλουν στην αύξηση του μεγέθους και της ποιότητας των καρπών.

Περιέχει όλο το Ασβέστιο σε αφομοιώσιμη μορφή, που απορροφάται εύκολα από το ριζικό σύστημα, προάγει την ανάπτυξη της ρίζας και των βλαστών, διασφαλίζει την καλή γονιμοποίηση και αυξάνει το μέγεθος, τη συνεκτικότητα και την ποιότητα των παραγόμενων καρπών.

Ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στις απαιτήσεις των κηπευτικών και της σύγχρονης δενδροκομίας, σε όλους τους τύπους των εδαφών, μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα της λίπανσης και προσφέροντας αξιόπιστη θρέψη των καλλιεργειών.

 

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Φώσφορος (Ρ2Ο5) Κάλιο (Κ2Ο) Ασβέστιο (CaO) Μαγνήσιο (MgO) Θείο (SO3) Βόριο (B) Ψευδάργυρος (Zn) Σίδηρος (Fe)
8%
8%
-
12%
18%
3%
3%
35%
0,02%
0,01%
-

Complefert extra 12-10-20 (28) +2MgO +TE

Σύνθετο ειδικό ΝΡΚ λίπασμα με Μαγνήσιο και Ιχνοστοιχεία. Πλούσιο σε Κάλιο και Μαγνήσιο έχει αναπτυχθεί για να καλύπτει με ιδανικό τρόπο τις ανάγκες καλλιεργειών, όπου το Κάλιο ασκεί καθοριστική επίδραση στην ποσότητα και την ποιότητα της παραγωγής

Η ειδικά προσαρμοσμένη σύνθεση και η στοιχειακή πληρότητα, καθιστούν το Complefert extra την καλύτερη επιλογή, τόσο για την βασική όσο και για την επιφανειακή λίπανση των καλιόφιλων καλλιεργειών, όπως το αμπέλι, το ακτινίδιο, τον καπνό, την πατάτα, την τομάτα, τα σπαράγγια κλπ. καθώς και όλης της σύγχρονης δεντροκομίας και λαχανοκομίας, όταν επιδιώκονται υψηλές αποδόσεις και ποιοτικά προϊόντα.

Η άριστη αναλογία και η μορφή των θρεπτικών στοιχείων μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα της λίπανσης και εξασφαλίζουν την αρμονική θρέψη των καλλιεργειών σε όλους τους τύπους των εδαφών.

 

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Φώσφορος (Ρ2Ο5) Κάλιο (Κ2Ο) Μαγνήσιο (MgO) Θείο (SO3) Βόριο (B) Ψευδάργυρος (Zn) Σίδηρος (Fe)
12%
9,7%
2,3%
10%
20%
2%
28%
0,02%
0,01%
-

Complefert bluestar 12-12-17 (30) +2MgO +TE

Σύνθετο ΝΡΚ λίπασμα με Μαγνήσιο και Ιχνοστοιχεία για όλες τις καλλιέργειες. Χαρακτηρίζεται από στοιχειακή πληρότητα, ομοιόμορφη κατανομή των μακρο και μικροθρεπτικών στοιχείων σε όλους τους κόκκους, μεγάλη υδατοδιαλυτότητα του Φωσφόρου και υψηλή περιεκτικότητα σε Κάλιο και Θείο. Η μελετημένη σύνθεση, η ειδική αναλογία και η υψηλή διαλυτότητα, αυξάνουν την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων και καλύπτουν με ιδανικό τρόπο τις ανάγκες των φυτών, εξασφαλίζοντας ισόρροπη και αρμονική θρέψη στις καλλιέργειες που λιπαίνονται με αυτό.

Στη βασική λίπανση το Complefert bluestar, εγγυάται την καλή εγκατάσταση και την εύρωστη ανάπτυξη των φυτών. Όταν χρησιμοποιείται επιφανειακά, σε μεταγενέστερα στάδια της ανάπτυξης, προωθεί την άνθιση, αυξάνει την καρπόδεση και βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής.

Ιδανικό για τη βασική λίπανση όλων των καλλιεργειών (δενδροκομία, αμπελουργία, κηπευτικά) σε όλους τους τύπους των εδαφών.

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Φώσφορος (Ρ2Ο5) Κάλιο (Κ2Ο) Μαγνήσιο (MgO) Θείο (SO3) Βόριο (B) Ψευδάργυρος (Zn) Σίδηρος (Fe)
12%
10,4%
1,6%
12%
17%
2%
30%
0,02%
0,01%
-

Complefert magni-plus 14-7-14 (25) +4MgO +0,1Fe +0,1Zn

Σύνθετο ειδικό ΝΡΚ λίπασμα εμπλουτισμένο με Μαγνήσιο και Ιχνοστοιχεία. Με αναλογία 2:1:2 το magni-plus είναι προσαρμοσμένο στις ειδικές απαιτήσεις καλλιεργειών με αυξημένες ανάγκες σε Άζωτο, Κάλιο και Μαγνήσιο. Το Μαγνήσιο συμμετέχοντας στη φωτοσύνθεση και τη μεταφορά των υδατανθράκων ασκεί καθοριστικό ρόλο στην εύρωστη ανάπτυξη και την υψηλή παραγωγικότητα της καλλιέργειας.

Σε πολλά εδάφη και ειδικά όταν εφαρμόζονται πλούσιες καλιούχες λιπάνσεις, η έλλειψη Μαγνησίου είναι η συχνότερα εμφανιζόμενη ανεπάρκεια και περιορίζει τόσο την απόδοση όσο και την ποιότητα της παραγωγής. Η ιδανική σχέση Κ:Μg προλαμβάνει τα διατροφικά προβλήματα που δημιουργεί ο ανταγωνισμός μεταξύ αυτών των στοιχείων και μαζί με τα ιχνοστοιχεία δημιουργεί προϋποθέσεις για ισορροπημένη θρέψη των καλλιεργειών.

Το Complefert magni-plus είναι η καλύτερη επιλογή για τη βασική και επιφανειακή λίπανση στα οπωροφόρα δέντρα, το αμπέλι, τα ετήσια κηπευτικά (πατάτα, τομάτα, πράσινα λαχανικά κτλ.) καθώς επίσης και στα ανθοκομικά φυτά και τους χλοοτάπητες (γκαζόν).

 

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Φώσφορος (Ρ2Ο5) Κάλιο (Κ2Ο) Μαγνήσιο (MgO) Θείο (SO3) Βόριο (B) Ψευδάργυρος (Zn) Σίδηρος (Fe)
14%
10,8%
3,2%
7%
14%
4%
25%
-
0,1%
0,1%

Complefert magni-bor 20-5-10 (18) +2MgO +0,5B

Σύνθετο ειδικό ΝΡΚ λίπασμα με Μαγνήσιο και Βόριο. Η σύνθεσή του είναι προσαρμοσμένη στις ειδικές απαιτήσεις των βοριόφιλων καλλιεργειών με αυξημένες ανάγκες σε Άζωτο. Προλαμβάνει την εμφάνιση των τροφοπενιών Βορίου και Μαγνησίου, που εμφανίζονται συχνά στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της χώρας μας και ζημιώνουν την παραγωγή. Η υψηλή περιεκτικότητα σε Άζωτο και Βόριο καλύπτει τις απαιτήσεις της βλαστικής ανάπτυξης και της ανθοφορίας, ενώ το Κάλιο και το Μαγνήσιο ασκούν άμεση επίδραση στις αποδόσεις αυξάνοντας την παραγωγή υδατανθράκων και την ελαιογένεση.

Με την εφαρμογή του Complefert magni-bor επιτυγχάνεται ολοκληρωμένη λίπανση με όλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία και αποφεύγονται οι πρόσθετοι διαφυλλικοί ψεκασμοί της καλλιέργειας με Βόριο και Μαγνήσιο.

Ιδανικό για την λίπανση της ελιάς, των οπωροφόρων δέντρων, των τεύτλων, του ηλίανθου και κάθε βοριόφιλης καλλιέργειας.

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Φώσφορος (Ρ2Ο5) Κάλιο (Κ2Ο) Μαγνήσιο (MgO) Θείο (SO3) Βόριο (B) Ψευδάργυρος (Zn) Σίδηρος (Fe)
20%
12,6%
7,4%
5%
10%
2%
18%
0,5%
-
-

Σε κάθε κόκκο των Complefert® συνδυάζονται σε ειδική αναλογία η ταχεία δράση του Νιτρικού και η παρατεταμένη διάρκεια του Αμμωνιακού Αζώτου. Ο Φώσφορος περιέχεται στην πλέον αφομοιώσιμη μορφή, ενώ το Κάλιο είναι πλήρως υδατοδιαλυτό και άμεσα διαθέσιμο στα φυτά. Επιπρόσθετα το Θείο και μια σειρά από δευτερεύοντα στοιχεία και ιχνοστοιχεία, εμπλουτίζουν την σύνθεση του λιπάσματος. Η ταυτόχρονη παρουσία του Αμμωνιακού Αζώτου, του υδατοδιαλυτού Φωσφόρου και του Θείου μειώνουν την ακινητοποίησή τους στο έδαφος και αυξάνουν την μεταβολική τους δράση εντός του φυτού.

Όταν ο κόκκος έρθει σε επαφή με το έδαφος, απορροφά την εδαφική υγρασία και διαχέει ομοιόμορφα τα θρεπτικά στοιχεία. Αυτό δημιουργεί μια ομοιογενή θρεπτική περιοχή γύρο από τον κόκκο, που λειτουργεί σαν «θρεπτική αποθήκη» για τα φυτά. Από εκεί, τα θρεπτικά στοιχεία εισέρχονται σταδιακά στο εδαφικό διάλυμα, απορροφούνται από τα φυτά και διεγείρουν την ανάπτυξη της ρίζας και του υπέργειου τμήματος.

Η πλήρως αφομοιώσιμη μορφή και η ειδική αναλογία που συνδυάζονται μεταξύ τους τα ουσιώδη και τα δευτερεύοντα θρεπτικά, δημιουργεί συνέργειες μεταξύ τους, αυξάνει την διαθεσιμότητα τους και επιτυγχάνει την μέγιστη απορρόφηση από τα φυτά.

Τα λιπάσματα Complefert® εξασφαλίζουν την ολοκληρωμένη θρέψη και την υψηλή παραγωγή των καλλιεργειών που λιπαίνονται με αυτά.

Τα Complefert®, είναι υψηλής ποιότητας σύνθετα λιπάσματα, που περιέχουν το σύνολο των θρεπτικών στοιχειών που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη θρέψη και την εύρωστη ανάπτυξη των καλλιεργειών. Η στοιχειακή τους σύνθεση είναι προσαρμοσμένη στις ειδικές απαιτήσεις της δεντροκομίας, της αμπελουργίας, των κηπευτικών και των σύγχρονων αροτραίων καλλιεργειών. Η πλήρως αφομοιώσιμη μορφή και η ειδική αναλογία των θρεπτικών στοιχείων, εξασφαλίζουν την άριστη τροφοδοσία των φυτών σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης. Η άριστη κοκκομετρία, σε συνδυασμό με την υψηλή διαλυτότητα και την αυξημένη περιεκτικότητα σε θείο, μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα της λίπανσης και την εκμετάλλευση των θρεπτικών στοιχείων από την καλλιέργεια.

Σχεδιασμένα με βάση τις ανάγκες των Ελληνικών εδαφών, τα Complefert® ανταποκρίνονται με τον καλύτερο τρόπο στα ιδιαίτερα εδαφικά χαρακτηριστικά και στο ξηροθερμικό περιβάλλον της χώρας μας. Παρέχουν αξιόπιστη και ολοκληρωμένη θρέψη, αυξάνουν τις αποδόσεις και προάγουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής.