Ασβεστούχος Νιτρική Αμμωνία

Yπόλοιπα Αζωτούχα

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Η στοχευμένη θρέψη και η επίτευξη υψηλών αποδόσεων στη γεωργία, προϋποθέτουν την επαρκή τροφοδοσία των καλλιεργειών και με τις δύο μορφές Αζώτου.

Στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης, τα φυτά εκδηλώνουν μια επιλεκτική προτίμηση και απορροφούν περισσότερο Αμμωνιακό Άζωτο συνθέτοντας αμινοξέα και πρωτεΐνες, που είναι απαραίτητα για τη βλάστηση και την ομαλή είσοδο στην αναπαραγωγική φάση. Σε μεταγενέστερα στάδια το Νιτρικό Άζωτο αποκτά βαρύνουσα σημασία καθώς μεταβολίζεται στο υπέργειο τμήμα και τροφοδοτεί την ταχεία ανάπτυξη της φυλλικής επιφάνειας και των καρπών.

Τα Nitrocan® έχουν αναπτυχθεί για να κλιμακώνουν την τροφοδοσία των φυτών με άμεσα διαθέσιμες και πλήρως αφομοιώσιμες μορφές Αζώτου. Συνδυάζουν ισορροπημένα (50 : 50) την ταχεία δράση του Νιτρικού με την παρατεταμένη διαθεσιμότητα του Αμμωνιακού Αζώτου και καλύπτουν με άριστο τρόπο τόσο τις άμεσες όσο και τις μεσοπρόθεσμες ανάγκες των καλλιεργειών.

Η ειδική τους σύνθεση εγγυάται τη μέγιστη αξιοποίηση των θρεπτικών στοιχείων από τα φυτά, μειώνει τις απώλειες από εξαέρωση και καθιστά ευέλικτο τον προγραμματισμό της λίπανσης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Πλούσια σε Ασβέστιο, προστατεύουν το έδαφος από την οξίνιση που επιφέρει η μακροχρόνια χρήση των Αζωτούχων λιπασμάτων, προάγουν τη γονιμότητά του και εξασφαλίζουν την υγιή ανάπτυξη των φυτών.

Η άμεση και παρατεταμένη δράση και τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά των Nitrocan®, αυξάνουν την αποδοτικότητα της λίπανσης και τα καθιστούν κατάλληλα για την κάλυψη των αναγκών όλων των καλλιεργειών σε όλους τους τύπους εδαφών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Άζωτο και τη σπουδαιότητα του πατήστε εδώ

 Άζωτο

Το Άζωτο μαζί με το Νερό, τον Άνθρακα, το Οξυγόνο και το Υδρογόνο είναι θεμελιώδη θρεπτικά στοιχεία για την ύπαρξη της ζωής και κάθε έμβιου οργανισμού στη φύση. Στα φυτά συμμετέχει περισσότερο από κάθε άλλο θρεπτικό στοιχείο στη δημιουργία του φυτικού σώματος και στις ζωτικές λειτουργίες της ανάπτυξης και της παραγωγής. Ως συστατικό της χλωροφύλλης εμπλέκεται στη διαδικασία της φωτοσύνθεσης και στην παραγωγή των υδατανθράκων, που αποτελούν τη βάση της τροφικής αλυσίδας και τον μοναδικό λόγο για τον οποίο ο άνθρωπος ανέπτυξε τη γεωργία. Ως δομικό στοιχείο των Αμινοξέων, των πρωτεϊνών και των νουκλεϊκών οξέων παίζει καθοριστικό ρόλο στις ενεργειακές μεταβολές, στην αναπαραγωγή των φυτών μέσα στο χρόνο και τελικά στην ανάπτυξη και την απόδοση των καλλιεργειών. Η έλλειψή του οδηγεί σε μείωση της γονιμότητας του εδάφους, καχεκτική ανάπτυξη, πρόωρη γήρανση των φυτών, μείωση της παραγωγής και υποβάθμιση της ποιότητας. Η περίσσεια του ευνοεί την παραγωγή φυτών ευπαθών στις ασθένειες και τις περιβαλλοντικές συνθήκες, καθυστερεί την άνθιση, μειώνει την καρπόδεση, οψιμίζει την ωρίμανση και ζημιώνει την παραγωγή. Η επάρκεια και η ορθολογική διαχείριση του Αζώτου, αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα για την ευρωστία και την παραγωγικότητα των καλλιεργειών στη σύγχρονη γεωργία.

 Πηγές Αζώτου για τα φυτά

Το Άζωτο είναι το αφθονότερο ατμοσφαιρικό αέριο και καταλαμβάνει το 78% του συνολικού όγκου της ατμόσφαιρας. Στο επιφανειακό στρώμα του εδάφους κυμαίνεται από 0,05 έως 0,4% και απαντάται σχεδόν στο σύνολό του σε οργανική μορφή. Παρά το γεγονός ότι οι καλλιέργειες αναπτύσσονται σε ένα περιβάλλον με αφθονία Αζώτου, τα φυτά με εξαίρεση τα ψυχανθή, δεν μπορούν να προσλάβουν και να αξιοποιήσουν το ατμοσφαιρικό Άζωτο. Ταυτόχρονα στερούνται και της δυνατότητας να αξιοποιήσουν το οργανικό Άζωτο του εδάφους, εάν δεν προηγηθεί η διάσπαση και η μετατροπή του σε αφομοιώσιμες μορφές. Γι’ αυτό το λόγο, οι ελλείψεις Αζώτου είναι η συχνότερη θρεπτική ανεπάρκεια που παρατηρείται στις καλλιέργειες και ο σημαντικότερος περιοριστικός παράγοντας για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων. Η ορθολογική διαχείριση του Αζώτου και η επαρκή τροφοδοσία των καλλιεργειών με αυτό, υπήρξε βασική επιδίωξη της γεωργικής πρακτικής στην πορεία του χρόνου, συνέβαλε καταλυτικά στην εξέλιξη των καλλιεργητικών συστημάτων και είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη της γεωργίας από την αρχαιότητα έως σήμερα.

 Απορροφητικότητα

Τα φυτά απορροφούν το Άζωτο του εδάφους ως Νιτρικό (ΝΟ3-Ν) και ως Αμμωνιακό (ΝΗ4-Ν) . Το Αμμωνιακό Άζωτο σχηματίζει σταθερούς δεσμούς με το έδαφος και προσλαμβάνεται από τις ρίζες των φυτών καθώς αυτές αναπτύσσονται και έρχονται σε επαφή με τα εδαφικά σωματίδια. Το Νιτρικό Άζωτο κινείται ελεύθερα μέσα στο έδαφος προσεγγίζει τις ρίζες και η πρόσληψή του από τα φυτά γίνεται διαμέσου του εδαφικού νερού. Η παρουσία στο έδαφος κα των δύο μορφών Αζώτου είναι καθοριστικής σημασίας για την εύρωστη ανάπτυξη των καλλιεργειών, την αύξηση των αποδόσεων και την ποιότητα της παραγωγής.

Nitrocan 26-0-0

Υψηλής ποιότητας* Ασβεστούχος Νιτρική Αμμωνία, η οποία συνδυάζει την Αμμωνιακή (ΝΗ4) και τη Νιτρική (ΝΟ3) μορφή του Αζώτου με το Ασβέστιο. Η ισορροπημένη αναλογία του Αζώτου ( 50% Αμμωνιακό : 50% Νιτρικό) εξασφαλίζει τόσο την άμεση, όσο και την σε βάθος χρόνου, θρέψη της καλλιέργειας. Η παρουσία του Ασβεστίου βελτιώνει τη δομή και τον αερισμό του εδάφους, το προστατεύει από την οξίνιση και προάγει την εύρωστη ανάπτυξη των φυτών. Είναι ιδανική επιλογή για τις εκτατικές καλλιέργειες στις οποίες επιδιώκονται υψηλές αποδόσεις και ειδικότερα σε εδάφη φτωχά σε Ασβέστιο.

*Παράγεται με σύνθεση και πλεονεκτεί ισχυρά σε σχέση με την πλειονότητα των Ασβεστούχων Νιτρικών Αμμωνιών που εισάγονται από το εξωτερικό και είναι παραπροϊόντα της επεξεργασίας του Φωσφορίτη με Νιτρικό οξύ κατά τη διαδικασία παραγωγής ΝΡΚ λιπασμάτων.

 

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Μαγνήσιο (MgO) Βόριο (B)
26%
13%
13%
-
-

Nitrocan special 27-0-0 +5MgO +0,2B

Υψηλής ποιότητας* Ασβεστούχος Νιτρική Αμμωνία, η οποία συνδυάζει την Αμμωνιακή (ΝΗ4) και τη Νιτρική (ΝΟ3) μορφή του Αζώτου με το Ασβέστιο, το Μαγνήσιο και το Βόριο.

Η ισορροπημένη αναλογία του Αζώτου (50% Αμμωνιακό : 50% Νιτρικό) εξασφαλίζει τόσο την άμεση, όσο και την σε βάθος χρόνου, θρέψη της καλλιέργειας. Η παρουσία του Ασβεστίου βελτιώνει τη δομή και τον αερισμό του εδάφους και προάγει την εύρωστη ανάπτυξη των φυτών.

Η υψηλή περιεκτικότητά του σε Μαγνήσιο (MgO) προλαμβάνει την έλλειψη του, που είναι συχνή στα περισσότερα εδάφη και σε συνδυασμό με το Άζωτο προάγουν τη βλαστική ανάπτυξη.

Το Βόριο (Β) προωθεί την ανθοφορία και την καρπόδεση της καλλιέργειας και συμβάλλει στην παραγωγή υδατανθράκων, βελτιώνοντας τα ποσοτικά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής.

*Παράγεται με σύνθεση και πλεονεκτεί ισχυρά σε σχέση με την πλειονότητα των Ασβεστούχων Νιτρικών Αμμωνιών που εισάγονται από το εξωτερικό και είναι παραπροϊόντα της επεξεργασίας του Φωσφορίτη με Νιτρικό οξύ κατά τη διαδικασία παραγωγής ΝΡΚ λιπασμάτων.

Άζωτο (Ν) Αμμωνιακό Άζωτο (ΝΗ4) Νιτρικό Άζωτο (NO3) Μαγνήσιο (MgO) Βόριο (B)
27%
13,5%
13,5%
5%
0,2%

Τα Nitrocan® είναι υψηλής ποιότητας λιπάσματα που συνδυάζουν σε ιδανική αναλογία τις δύο μορφές Αζώτου με το Ασβέστιο.

Το διαθέσιμο Νιτρικό άζωτο προσλαμβάνεται άμεσα από τις ρίζες καλύπτοντας τις τρέχουσες ανάγκες της καλλιέργειας, ενώ το Αμμωνιακό απορροφάται σταδιακά προσφέροντας επαρκή θρέψη της καλλιέργειας για τις επόμενες φάσεις της ανάπτυξης. Το Ασβέστιο που περιέχουν, προάγει τον αερισμό του εδάφους και τη διαπερατότητα του νερού και εξασφαλίζει την εύρωστη και ζωηρή ανάπτυξη της καλλιέργειας.

Ο πρόσθετος εφοδιασμός των καλλιεργειών, και ειδικά της δεντροκομίας και των κηπευτικών, με Βόριο και Μαγνήσιο, προλαμβάνει τις τροφοπενίες αυτών των στοιχείων και διεγείρει την παραγωγή και τη διακίνηση των υδατανθράκων συμβάλλοντας καθοριστικά στην εξέλιξη της βλάστησης και της καρποφορίας.

Η άριστη κοκκομετρία και η ελάχιστη εδαφική υγρασία που απαιτείται για την διαλυτοποίηση των θρεπτικών στοιχείων καθιστούν δυνατή τη χρήση τους σε ξηροθερμικές περιοχές με χαμηλό όγκο βροχοπτώσεων και σε εδάφη με μικρή υδατοϊκανότητα.

Ο τύπος Nitrocan® 26-0-0 απευθύνεται στη μεγάλη καλλιέργεια ενώ το Nitrocan® special 27-0-0+5MgO+0,2B έχει αναπτυχτεί για να καλύπτει με ιδανικό τρόπο τις ειδικές απαιτήσεις της δεντροκομίας και των κηπευτικών.