Нашата култура

Нашата култура

Удовлетворяването на нуждите на нашите клиенти е основополагаща ценност и ангажимент, които ръководи всички наши дейности. Нашите клиенти и техните нужди са в центъра на всички стратегически избори на нашата компания. В центъра на подхода ни е клиентът и ние виждаме надежден и дългосрочен сътрудник в лицето на всеки от нашите клиенти. Ние култивираме развиването на доверие и обмена на мнения, като обръщаме сериозно внимание на мненията на нашите сътрудници в контекста на една открита и двупосочна комуникация.

Ние полагаме максимални усилия да удовлетворяваме нуждите на нашите сътрудници и ги подпомагаме, така че да могат да изпълняват своите цели. Ние израстваме заедно с тях и споделяме съвременните предизвикателства и пазарни възможности, като чертаем общ курс към бъдещето. Ценностите доверие и сътрудничество са в центъра на нашите усилия да подчертаем ролята на Hellagrolip като лидер на гръцкия пазар и да изградим нашето дружество, както и Вашето.

Земята, водата, въздуха и всяка форма на живот на планетата са в постоянно взаимодействие, съставлявайки „естествената среда”, в което се развива човешката дейност.

Интензивното използване на природните ресурси и ускоряването на икономическата дейност, за да покрива нуждите на постоянно нарастващо население, оказват значителен натиск върху всяка отделна екосистема и имат тенденцията да нарушават баланса на околната среда като цяло.

Влошаването на почвата – и като качество и като количество, разрастването на насажденията по начин, който уврежда горите и дъждовните гори, интензивното използване на вода за напояване, замърсяването на подпочвените води и глобалното затопляне съставляват комплексен проблем, който съвременното земеделие е призвано да разреши.

Нашето дружество счита, че то трябва да подчертае сега повече от всякога необходимостта да се работи по устойчив план за земеделие. Ние вярваме, че знанието в областта на подхранването на културите е от основополагащо значение за съвременните изисквания за самостоятелно задоволяване на хранителните потребности и екологична стабилност. Планирането, дейностите и икономическото развитие на нашата компания се осъществяват на базата на устойчиво развитие и защитата на околната среда.

Постоянният напредък и подобрение са наш ежедневен ангажимент. Ние насърчаваме усилията и инициативността и възприемаме смели подходи. Ние сме отворени към нови идеи и търсим промени, които ще добавят стойност към нашето Дружество. Подкрепяме иновативния и предприемачески дух. Насърчаваме сътрудничеството и груповата работа, укрепваме солидарността и възнаграждаваме инициативите сред нашите служители и сътрудници, като считаме същите за неподвластни на времето ценности и обща визия за курса ни към напредък.

Свържете се е нас!

Нашата култура

Удовлетворяването на нуждите на нашите клиенти е основополагаща ценност и ангажимент, които ръководи всички наши дейности. Нашите клиенти и техните нужди са в центъра на всички стратегически избори на нашата компания. В центъра на подхода ни е клиентът и ние виждаме надежден и дългосрочен сътрудник в лицето на всеки от нашите клиенти. Ние култивираме развиването на доверие и обмена на мнения, като обръщаме сериозно внимание на мненията на нашите сътрудници в контекста на една открита и двупосочна комуникация.

Ние полагаме максимални усилия да удовлетворяваме нуждите на нашите сътрудници и ги подпомагаме, така че да могат да изпълняват своите цели. Ние израстваме заедно с тях и споделяме съвременните предизвикателства и пазарни възможности, като чертаем общ курс към бъдещето. Ценностите доверие и сътрудничество са в центъра на нашите усилия да подчертаем ролята на Hellagrolip като лидер на гръцкия пазар и да изградим нашето дружество, както и Вашето.

Земята, водата, въздуха и всяка форма на живот на планетата са в постоянно взаимодействие, съставлявайки „естествената среда”, в което се развива човешката дейност.

Интензивното използване на природните ресурси и ускоряването на икономическата дейност, за да покрива нуждите на постоянно нарастващо население, оказват значителен натиск върху всяка отделна екосистема и имат тенденцията да нарушават баланса на околната среда като цяло.

Влошаването на почвата – и като качество и като количество, разрастването на насажденията по начин, който уврежда горите и дъждовните гори, интензивното използване на вода за напояване, замърсяването на подпочвените води и глобалното затопляне съставляват комплексен проблем, който съвременното земеделие е призвано да разреши.

Нашето дружество счита, че то трябва да подчертае сега повече от всякога необходимостта да се работи по устойчив план за земеделие. Ние вярваме, че знанието в областта на подхранването на културите е от основополагащо значение за съвременните изисквания за самостоятелно задоволяване на хранителните потребности и екологична стабилност. Планирането, дейностите и икономическото развитие на нашата компания се осъществяват на базата на устойчиво развитие и защитата на околната среда.

Постоянният напредък и подобрение са наш ежедневен ангажимент. Ние насърчаваме усилията и инициативността и възприемаме смели подходи. Ние сме отворени към нови идеи и търсим промени, които ще добавят стойност към нашето Дружество. Подкрепяме иновативния и предприемачески дух. Насърчаваме сътрудничеството и груповата работа, укрепваме солидарността и възнаграждаваме инициативите сред нашите служители и сътрудници, като считаме същите за неподвластни на времето ценности и обща визия за курса ни към напредък.