Η κουλτούρα μας

Η κουλτούρα μας

Η εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών μας αποτελεί κυρίαρχη αξία και δέσμευση που καθοδηγεί όλες μας τις δραστηριότητες. Ο πελάτης και οι ανάγκες του τοποθετούνται στο κέντρο όλων των στρατηγικών επιλογών της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ. Έχουμε πελατοκεντρική προσέγγιση και στο πρόσωπο του πελάτη μας βλέπουμε έναν αξιόπιστο και μακροπρόθεσμο συνεργάτη. Καλλιεργούμε την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης και την ανταλλαγή απόψεων λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τη γνώμη των συνεργατών μας σε μια ανοικτή και αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των συνεργατών μας και στηρίζουμε την επίτευξη των επιχειρηματικών τους στόχων. Αναπτυσσόμαστε μαζί τους και μοιραζόμαστε τις σύγχρονες προκλήσεις και ευκαιρίες της αγοράς, χαράσσοντας από κοινού μια δυναμική πορεία για το μέλλον. Οι αξίες της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας βρίσκονται στον επίκεντρο της προσπάθειάς μας να αναδείξουμε τον ηγετικό ρόλο της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ στην ελληνική αγορά και να οικοδομήσουμε τη δική μας και δική σας εταιρεία.

Το έδαφος, το νερό, ο αέρας και κάθε μορφή ζωής στον πλανήτη, βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση μεταξύ τους, συνθέτοντας το «φυσικό περιβάλλον» μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η ανθρώπινη δραστηριότητα.

Η υψηλή κατανάλωση φυσικών πόρων και η επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας για να καλύψει τις ανάγκες του αυξανόμενου πληθυσμού, ασκεί σημαντική πίεση σε κάθε οικοσύστημα ξεχωριστά και τείνει να διαταράξει την ισορροπία του περιβάλλοντος συνολικά.

Στην γεωργία, η ποιοτική και ποσοτική υποβάθμιση του εδάφους, η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος πεδινών και τροπικών δασών, η υπερκατανάλωση του νερού για άρδευση, η μόλυνση των υπόγειων υδάτων και η υπερθέρμανση του πλανήτη, συνθέτουν ένα πολύπλοκο πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει η σύγχρονη

Θεωρούμε ότι σήμερα περισσότερο από ποτέ προβάλλει ως αναγκαιότητα η επεξεργασία ενός αειφόρου και βιώσιμου σχεδίου για τη γεωργία. Πιστεύουμε ότι η γνώση της θρέψης των καλλιεργειών κατέχει πρωτεύοντα ρόλο στην σύγχρονη απαίτηση για διατροφική αυτάρκεια και περιβαλλοντική σταθερότητα. Όλος ο σχεδιασμός, η δραστηριότητα και η οικονομική ανάπτυξη της εταιρείας μας, υλοποιούνται με βάση την αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η συνεχής εξέλιξη και βελτίωση αποτελούν για εμάς καθημερινό μέλημα. Ενθαρρύνουμε την προσπάθεια και την πρωτοβουλία και υιοθετούμε τολμηρές προτάσεις. Είμαστε ανοιχτοί σε νέες ιδέες και αναζητούμε αλλαγές που προσθέτουν αξία σε κάθε επιμέρους προσπάθεια και στο σύνολο των δραστηριοτήτων μας. Υποστηρίζουμε το καινοτόμο και επιχειρηματικό πνεύμα. Προωθούμε την ομαδικότητα, ενισχύουμε την αλληλεγγύη και επιβραβεύουμε την πρωτοβουλία μεταξύ των εργαζομένων και των συνεργατών μας, θεωρώντας ότι αποτελούν διαχρονικές αξίες και κοινό όραμα στην πορεία της ανάπτυξής μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Η κουλτούρα μας

Η εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών μας αποτελεί κυρίαρχη αξία και δέσμευση που καθοδηγεί όλες μας τις δραστηριότητες. Ο πελάτης και οι ανάγκες του τοποθετούνται στο κέντρο όλων των στρατηγικών επιλογών της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ. Έχουμε πελατοκεντρική προσέγγιση και στο πρόσωπο του πελάτη μας βλέπουμε έναν αξιόπιστο και μακροπρόθεσμο συνεργάτη. Καλλιεργούμε την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης και την ανταλλαγή απόψεων λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τη γνώμη των συνεργατών μας σε μια ανοικτή και αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των συνεργατών μας και στηρίζουμε την επίτευξη των επιχειρηματικών τους στόχων. Αναπτυσσόμαστε μαζί τους και μοιραζόμαστε τις σύγχρονες προκλήσεις και ευκαιρίες της αγοράς, χαράσσοντας από κοινού μια δυναμική πορεία για το μέλλον. Οι αξίες της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας βρίσκονται στον επίκεντρο της προσπάθειάς μας να αναδείξουμε τον ηγετικό ρόλο της ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ στην ελληνική αγορά και να οικοδομήσουμε τη δική μας και δική σας εταιρεία.

Το έδαφος, το νερό, ο αέρας και κάθε μορφή ζωής στον πλανήτη, βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση μεταξύ τους, συνθέτοντας το «φυσικό περιβάλλον» μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η ανθρώπινη δραστηριότητα.

Η υψηλή κατανάλωση φυσικών πόρων και η επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας για να καλύψει τις ανάγκες του αυξανόμενου πληθυσμού, ασκεί σημαντική πίεση σε κάθε οικοσύστημα ξεχωριστά και τείνει να διαταράξει την ισορροπία του περιβάλλοντος συνολικά.

Στην γεωργία, η ποιοτική και ποσοτική υποβάθμιση του εδάφους, η επέκταση των καλλιεργειών σε βάρος πεδινών και τροπικών δασών, η υπερκατανάλωση του νερού για άρδευση, η μόλυνση των υπόγειων υδάτων και η υπερθέρμανση του πλανήτη, συνθέτουν ένα πολύπλοκο πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει η σύγχρονη

Θεωρούμε ότι σήμερα περισσότερο από ποτέ προβάλλει ως αναγκαιότητα η επεξεργασία ενός αειφόρου και βιώσιμου σχεδίου για τη γεωργία. Πιστεύουμε ότι η γνώση της θρέψης των καλλιεργειών κατέχει πρωτεύοντα ρόλο στην σύγχρονη απαίτηση για διατροφική αυτάρκεια και περιβαλλοντική σταθερότητα. Όλος ο σχεδιασμός, η δραστηριότητα και η οικονομική ανάπτυξη της εταιρείας μας, υλοποιούνται με βάση την αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η συνεχής εξέλιξη και βελτίωση αποτελούν για εμάς καθημερινό μέλημα. Ενθαρρύνουμε την προσπάθεια και την πρωτοβουλία και υιοθετούμε τολμηρές προτάσεις. Είμαστε ανοιχτοί σε νέες ιδέες και αναζητούμε αλλαγές που προσθέτουν αξία σε κάθε επιμέρους προσπάθεια και στο σύνολο των δραστηριοτήτων μας. Υποστηρίζουμε το καινοτόμο και επιχειρηματικό πνεύμα. Προωθούμε την ομαδικότητα, ενισχύουμε την αλληλεγγύη και επιβραβεύουμε την πρωτοβουλία μεταξύ των εργαζομένων και των συνεργατών μας, θεωρώντας ότι αποτελούν διαχρονικές αξίες και κοινό όραμα στην πορεία της ανάπτυξής μας.