Complex NPK fertilizers

Kontaktiraj nas!

Cilj moderne poljoprivredne prakse je postizanje visokih prinosa, povećanje kvaliteta proizvodnje kao i zaštita životne sredine. To je neraskidivo povezano sa kvalitetom zemljišta i merama održavanja njegove plodnosti. Ključ održavanja plodnosti zemljišta i postizanja visoke produktivnosti poljoprivredne proizvodnje je prilagođavanje primene đubriva raznovrsnim potrebama biljaka.

Nutrifert® NPK je kompletna linija đubriva koja kombinuju visok kvalitet i iskustvo u oblasti ishrane useva.

Svaka granula ovog đubriva sadrži hranljive materije u potpuno rastvorljivom obliku i u odnosima koji su savršeno prilagođeni biljnim potrebama. Večina vrsta đubriva iz ove linije pored glavnih makroelemenata (N, P, K) sadrži i sekundarne i mikroelemente (sumpor, magnezijum, bor, cink..) što biljkama osigurava kompletnu ishranu.

Osmišljena prema potrebama grčkih zemljišta, Nutrifert® NPK imaju sposobnost prilagođavanja specifičnim tipovima zemljišta i potrebama biljaka, sa ciljem postizanja optimalne ishrane biljaka..

Nutrifert kali-phos 9-22-22 (10)

Specifično, složeno NPK đubrivo, bogato sadržajem fosfora i kalijuma. Zahvaljujući specijalnom sastavu i odličnoj granulometriji, dostupnost hranljivih materija u zemljištu je maksimalna i obezbeđen je visok kvalitet ishrane useva koji imaju visoke zahteve prema fosforu i kalijumu.

Celokupna količina azota koji se nalazi u ovom đubrivu je u amonijačnom obliku i tako je obezbeđena ishrana biljaka tokom celog perioda vegetativnog porasta.

Visok sadržaj fosfora koji je rastvorljiv u vodi 90% osigurava razvoj bogatog korenovog sistema, raniji razvoj vegetacije, podstiče cvetanje i zametanje plodova i povećava njihovu veličinu.

Kalijum (K) poboljšava otpornost biljaka na niske temperature i bolesti. Učestvuje u formiranju i transportu hranljivih materija od listova do plodova, povećava prinos i kvalitet proizvodnje.

Biljke usvajaju sumpor (S) koji zatim direktno utiče na bolji razvoj korenovog sistema i prilikom učešća u procesima metabolizma unutar biljke povećava asimilaciju azota.

Nutrifert kali-phos je idealan izbor za osnovno đubrenje pamuka, lucerke, krompira, šargarepe, šećerne repe, maslina, kivija i špargle.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO) Sulphur (SO3) Boron (B) Zinc (Zn) Iron (Fe)
9%
9%
-
22%
22%
-
10%
-
-
-

Nutrifert basic 11-15-15 (20)

Kompleksno NPK đubrivo koje sadrži mikroelemente koji su neophodni za uspešan start i snažan porast biljaka. Zahvaljujući svom sastavu, đubrivo Nutrifert basic je idealan izbor za osnovno đubrenje ekstenzivnih useva i voćarskih zasada na svim tipovima zemljišta.

Zahvaljujući fosforu koji je 90% rastvorljiv u vodi, azotom koji je 100% u amonijačnom obliku i dodatkom u vidu sumpora, Nutrifert basic je u prednosti u odnosu na slične proizvode koji su prisutni na tržištu tokom poslednjih godina.

Pogodno je za osnovno đubrenje ratarskih useva, industrijskog i krmnog bilja i drvenastih zasad

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO) Sulphur (SO3) Boron (B) Zinc (Zn) Iron (Fe)
11%
11%
-
15%
15%
-
20%
-
-
-

Nutrifert base 11-15-15 (32)

Složeno NPK-SOP đubrivo, zajedno sa esencijalnim makronutrijentima potrebnim za uspešnu instalaciju i snažan rast kulture . Njegov elementarni sastav i terensko iskustvo čine da Nutrifert bazira vrhunsku umjetnost osnovne gnojidbe za sve kulture.

Sa 90% rastvorljivosti fosfora u vodi, 100% sadržaja amonijačnog azota i visoko obogaćenog sumporom, prevladava nad svim sličnim proizvodima koji se uvoze posljednjih nekoliko godina na grčkom tržištu koje ne ispunjavaju nijedan od gore navedenih zahtjeva.

I posao za osnovnu prihranu svih vrsta kultura (arborarstvo, vinogradarstvo, povrtarstvo, velika kultura) na svim tipovima zemljišta.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO) Sulphur (SO3) Boron (B) Zinc (Zn) Iron (Fe)
11%
11%
-
15%
15%
-
32%
-
-
-

Nutrifert poly-bor 12-8-18 (12) +2MgO +0,3B

Složeno NPK đubrivo sa dodatkom magnezijuma, bogato kalijumom, borom i sumporom. Njegov sastav je prilagođen specifičnim potrebama borofilnih kultura sa visokim potrebama za kalijumom.

Kalijum i magnezijum podstiču sintezu ugljenih hidrata u listovima i njihovo kretanje ka plodovima i tako direktno utiču na prinos i kvalitativne karakteristike proizvodnje. Visok sadržaj bora sprečava pojavu njegovog nedostatka dok povećava oprašivanje i tako povećava cvetanje i zametanje plodova.

Bogat sadržaj sumpora poboljšava absorpciju azota i podstiče usvajanje fosfora i mikroelemenata. Prisustvo sumpora zajedno sa kalijumom poboljšava kvantitativne i organolepričke karakteristike proizvodnje.

Zahvaljujući gore pomenutim kombinacijama, visokoj rastvorljivosti u vodi i odličnom granulometrijom, ovo đubrivo je idealan izbor za primenu u zasadima maslina i kivija, krompira, šargarepa i u svim usevima koji imaju povećane potrebe za kalijumom.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO) Sulphur (SO3) Boron (B) Zinc (Zn) Iron (Fe)
12%
9,4%
2,6%
8%
18%
2%
12%
0,3%
-
-

Organofert 12-12-12 (35) +10% O.Y.

Kompleksno NPK BIONEORGANSKO đubrivo. Rezultat je kombinacije neorganskih sastojaka (Ν-Ρ2Ο5-Κ2O-S) sa velikim molekulima organske materije (huminski kompleksi).

Huminski kompleksi sadrže materije koje imaju direktan uticaj na gajenu biljku. One podstiču rast korenovog sistema, cvetanje i nastanak plodova i poboljšavaju organoleptičke karakteristike. Istovremeno, imaju funkciju aktivatora zemljišnih fizičko-hemijskih osobina; utiču na promenu pokretljivosti pojedinih hranljivih materija i povećaju njihovu dostupnost biljkama.

Organofert predstavlja jedinstveni izbor za osnovno đubrenje svih vrsta useva, a naročito se preporučuje za primenu u zasadima voća, vinove loze i povrtarstvu. Njegova primena dovodi do impresivnog povećanja prinosa i poboljšava kvalitet proizvoda.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO) Sulphur (SO3) Boron (B) Zinc (Zn) Iron (Fe)
12%
12%
-
12%
12%
-
35%
-
-
-

Nutrifert olistar 19-6-15 (7) +2MgO +0,5B

Kompleksno NPK đubrivo sa dodatkom magnezijuma i bora.

Njegov hemijski sastav je prilagođen posebnim potrebama borofilnih biljaka koje, takođe, imaju visoke potrebe za azotom i kalijumom. Visok sadržaj azota i bora ispunjava potrebe biljaka do kojih dolazi tokom vegetativnog rasta i cvetanja, dok kalijum direktno utiče na kvalitet i kvantitet krajnjih proizvoda, povećavajući proizvodnju ugljenih hidrata ili ulja.

Idealno je za primenu u zasadima masline, šećerne repe, suncokreta i borofilnih biljaka.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO) Sulphur (SO3) Boron (B) Zinc (Zn) Iron (Fe)
19%
11,5%
7,5%
6%
15%
2%
7%
0,5%
-
-

Nutrifert standard 20-10-10 (15)

Kompleksno NPK đubrivo sa dodatkom sumpora. Klasično đubrivo namenjeno za osnovno đubrenje nitrofilnih kultura.

U svom sastavu ima odnos hranljivih materija 2:1:1 i visok sadržaj amonijačnog i nitratnog oblika azota što u potpunosti zadovoljava potrebe biljaka koje se javljaju tokom vegetativne faze i ujedno podstiču obilno cvetanje.

Preporučuje se za osnovno đubrenje mnogih kultura, posebno za pamuk, jare žitarice i drvenaste zasade.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO) Sulphur (SO3) Boron (B) Zinc (Zn) Iron (Fe)
20%
14%
6%
10%
10%
-
15%
-
-
-

Nutrifert N-max 26-7-5 (6) +0,5Zn

Kompleksno NPK đubrivo sa dodatkom cinka. Predstavlja kombinaciju visokog sadržaja azota i cinka i pogodno je za primenu u kulturama koje karakteriše bogat i brz rast lisne mase kao što je kukuruz.

Uravnotežen sadržaj fosfora i kalijuma podstiče efikasan rast korena i izdanaka i tako obezbeđuje optimalne uslove za postizanje visokog prinosa.

Preporučuje se za primenu u kukuruzu, ostalim jarim žitaricama i drvenastim zasadima.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO) Sulphur (SO3) Boron (B) Zinc (Zn) Iron (Fe)
26%
14,9%
11,1%
7%
5%
-
6%
-
0,5%
-

Svaka granula Nutrifert® NPK đubriva sadrži uravnoteženu kombinaciju brzodelujućeg nitratnog oblika i amonijačnog oblika azota sa produženim dejstvom. Fosfor se nalazi u svom najrastvorljivijem obliku, dok je kalijum potpuno rastvorljiv u vodi i odmah dostupan biljkama. Formula Nutrifert® NPK je dodatno obogaćena sekundarnim elementima u zavisnosti od tipa đubriva. Kada granula dospe u zemljište, ona upija zemljišnu vlagu i ravnomerno otpušta hranljive materije. Oko granule se formira homogena zona koja sadrži hranljive materije i koja ima funkciju "skladišta" hranljivih materija koje su potrebne biljkama. Hranljive materije zatim postepeno dospevaju u zemljišni rastvor iz kojeg ga biljke usvajaju što doprinosi pojačanom razvoju korenovog sistema i nadzemnog dela biljke.

Ova đubriva sadrže primarne i sekundarne hranljive materije u potpuno usvojivim oblicima i u specijalnim razmerama što povećava njihovu dostupnost i delovanje.

Nutrifert® NPK đubriva osiguravaju kompletnu ishranu i visok prinos useva koji su njima tretirani..

Nutrifert® NPK su višekomponentna, složena đubriva vrhunskog kvaliteta. Njihov sastav je prilagođen zahtevima biljke da bi se osiguralo adekvatno snabdevanje biljke najvažnijim hranljivim materijama.

Odličan granulometrijski sastav i specijalni premaz olakšava primenu ovih đubriva i garantuje ravnomerno raspoređivanje po površini zemljišta. Visoka rastvorljivost, dodatak u vidu sumpora, prisustvo hranljivih materija u oblicima koji su biljci odmah dostupni i specijalizovan odnos sadržaja hranljivih materija povećavaju efikasnost primene đubriva poboljšavajući kvantitet i kvalitet proizvodnje..