Amprenta de carbon

Amprenta de carbon

În ultimii ani, termenul de efect de seră a fost legat de o creștere a temperaturii medii a suprafeței Pământului, care duce la schimbări climatice.

Planeta se încălzește treptat, nivelul mării crește în continuare datorită topirii calotelor polare de gheață, iar fenomenele meteorologice extreme devin din ce în ce mai frecvente în diferite zone.

Aceste schimbări au consecințe grave asupra integrității ecosistemelor, resurselor meteorologice, disponibilității alimentelor, industriei, culturilor, transporturilor și infrastructurii.

Activitatea umană exacerbează efectul de seră, contribuie la creșterea concentrației de gaze cu efect de seră în atmosferă, și este principala sursă a acestei schimbări climatice treptate.

Gazele cu efect de seră sunt gaze în atmosferă care, datorită caracteristicilor lor specifice, absorb și emit radiații în atmosfera terestră, încălzind suprafața Pământului.

 • ● dioxid de carbon (CO2): Principalul gaz cu efect de seră. Una dintre principalele surse de CO2 din atmosferă este arderea combustibililor fosili – cărbune, petrol și gaze naturale.
 • ● metan (CH4): Al doilea doar la CO2. Aceasta este generată în principal de creșterea animalelor.
 • ● protoxid de azot (N2O): Contribuie cu aproximativ 5% la efectul de seră. Este generată în principal de îngrășămintele azotate, de arderea combustibililor fosili și de anumite procese industriale.
 • ● hidrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) și hexafluorură de sulf (SF6): Acestea sunt gaze artificiale, a căror contribuție la efectul de seră pe unitate de masă este de o sută de ori mai mare decât cea a dioxidului de carbon.

În efortul de a pune capăt încălzirii globale, majoritatea țărilor dezvoltate au convenit să ia măsuri pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră.

Una dintre cele mai importante măsuri este reducerea amprentei de carbon a produselor.

Amprenta de carbon reprezintă cantitatea totală de gaze cu efect de seră ca si cantitate de dioxid de carbon, emisă în mod proporțional pe durata ciclului de viață al unui produs sau cauzată de o populație sau un sistem sau activitate dată.

Pe baza definiției de mai sus, amprenta de carbon a unui îngrășământ este echivalentă cu dioxidul de carbon emis în timpul producției unei tone de îngrășământ. Este un termen internațional și un indicator precis și util al efectului îngrășămintelor asupra schimbărilor climatice. Cu cât amprenta de carbon este mai mică, cu atât îngrășământul în mediu are mai puține efecte nocive.

Amprenta de carbon reprezintă un instrument puternic, care permite înțelegerea și reducerea efectelor pe care fiecare produs utilizat de oameni le are asupra fenomenului încălzirii globale.

Necesitatea de a proteja mediul și conștientizarea de către cetățeni a schimbărilor climatice au dus la o nouă cerere puternică de procese de producție cu emisii mai scăzute de gaze cu efect de seră.

Produsele fabricate de o societate, care calculează și apoi ia măsuri pentru a reduce amprenta de carbon, include o serie de beneficii atât pentru companie, cât și pentru consumator.

Beneficii pentru companii:

 • ● contribuția la combaterea schimbărilor climatice, cu emisii mai reduse de gaze cu efect de seră și o responsabilitate socială „ecologică” față de clienții lor.
 • ● costuri de producție reduse datorită aplicării unor practici de economisire a energiei, intrări reduse; și reducerea la minimum a producției de deșeuri.
 • ● acoperirea unei nevoi tot mai mari a pieței de a informa publicul cu privire la impactul produselor alimentare asupra mediului.
 • ● creșterea producției de produse care sunt ecologice.

Beneficii pentru consumator:

Măsurarea și înregistrarea emisiilor de gaze cu efect de seră și calcularea amprentei de carbon a unui produs permit consumatorului:

 • ● să selecteze un produs care contribuie efectiv la combaterea schimbărilor climatice.
 • ● recunoașterea amprentei de carbon reduse a unui produs ca avantaj competitiv față de alte produse similare.
 • ● promovarea avantajelor generale pentru mediu prin evidențierea utilizării produselor cu cea mai mică amprentă de carbon posibilă.

HELLAGROLIP a elaborat tehnici care reduc cantitatea de dioxid de carbon emisă în timpul producției de îngrășăminte, reducând amprenta de carbon a fiecărui produs în parte.

Toate îngrășămintele azotate și compuse produse de HELLAGROLIP au o amprentă semnificativ mai mică decât media europeană; În timp ce multe dintre produsele sale se numără printre îngrășămintele cu cea mai mică amprentă de carbon din Europa.

Astfel, HELLAGROLIP sa aduce o calitate adăugată produselor sale, asigură beneficii multiple pentru agricultură și mediu și oferă un avantaj semnificativ oricărei persoane care utilizează îngrășămintele sale.

Contactați-ne!

Amprenta de carbon

În ultimii ani, termenul de efect de seră a fost legat de o creștere a temperaturii medii a suprafeței Pământului, care duce la schimbări climatice.

Planeta se încălzește treptat, nivelul mării crește în continuare datorită topirii calotelor polare de gheață, iar fenomenele meteorologice extreme devin din ce în ce mai frecvente în diferite zone.

Aceste schimbări au consecințe grave asupra integrității ecosistemelor, resurselor meteorologice, disponibilității alimentelor, industriei, culturilor, transporturilor și infrastructurii.

Activitatea umană exacerbează efectul de seră, contribuie la creșterea concentrației de gaze cu efect de seră în atmosferă, și este principala sursă a acestei schimbări climatice treptate.

Gazele cu efect de seră sunt gaze în atmosferă care, datorită caracteristicilor lor specifice, absorb și emit radiații în atmosfera terestră, încălzind suprafața Pământului.

 • ● dioxid de carbon (CO2): Principalul gaz cu efect de seră. Una dintre principalele surse de CO2 din atmosferă este arderea combustibililor fosili – cărbune, petrol și gaze naturale.
 • ● metan (CH4): Al doilea doar la CO2. Aceasta este generată în principal de creșterea animalelor.
 • ● protoxid de azot (N2O): Contribuie cu aproximativ 5% la efectul de seră. Este generată în principal de îngrășămintele azotate, de arderea combustibililor fosili și de anumite procese industriale.
 • ● Hydrofluorocarbons (HFCs), Perfluorocarbons (PFCs) and Sulfur hexafluoride (SF6): these are artificial gases, whose contribution to the greenhouse effect by mass unit is a hundred times greater than that of carbon dioxide.

În efortul de a pune capăt încălzirii globale, majoritatea țărilor dezvoltate au convenit să ia măsuri pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră.

Una dintre cele mai importante măsuri este reducerea amprentei de carbon a produselor.

Amprenta de carbon reprezintă cantitatea totală de gaze cu efect de seră ca si cantitate de dioxid de carbon, emisă în mod proporțional pe durata ciclului de viață al unui produs sau cauzată de o populație sau un sistem sau activitate dată.

Pe baza definiției de mai sus, amprenta de carbon a unui îngrășământ este echivalentă cu dioxidul de carbon emis în timpul producției unei tone de îngrășământ. Este un termen internațional și un indicator precis și util al efectului îngrășămintelor asupra schimbărilor climatice. Cu cât amprenta de carbon este mai mică, cu atât îngrășământul în mediu are mai puține efecte nocive.

Amprenta de carbon reprezintă un instrument puternic, care permite înțelegerea și reducerea efectelor pe care fiecare produs utilizat de oameni le are asupra fenomenului încălzirii globale.

Necesitatea de a proteja mediul și conștientizarea de către cetățeni a schimbărilor climatice au dus la o nouă cerere puternică de procese de producție cu emisii mai scăzute de gaze cu efect de seră.

Produsele fabricate de o societate, care calculează și apoi ia măsuri pentru a reduce amprenta de carbon, include o serie de beneficii atât pentru companie, cât și pentru consumator.

Beneficii pentru companii:

 • ● contribuția la combaterea schimbărilor climatice, cu emisii mai reduse de gaze cu efect de seră și o responsabilitate socială „ecologică” față de clienții lor.
 • ● costuri de producție reduse datorită aplicării unor practici de economisire a energiei, intrări reduse; și reducerea la minimum a producției de deșeuri.
 • ● acoperirea unei nevoi tot mai mari a pieței de a informa publicul cu privire la impactul produselor alimentare asupra mediului.
 • ● creșterea producției de produse care sunt ecologice.

Beneficii pentru consumator:

Măsurarea și înregistrarea emisiilor de gaze cu efect de seră și calcularea amprentei de carbon a unui produs permit consumatorului:

 • ● să selecteze un produs care contribuie efectiv la combaterea schimbărilor climatice.
 • ● recunoașterea amprentei de carbon reduse a unui produs ca avantaj competitiv față de alte produse similare.
 • ● promovarea avantajelor generale pentru mediu prin evidențierea utilizării produselor cu cea mai mică amprentă de carbon posibilă.

HELLAGROLIP a elaborat tehnici care reduc cantitatea de dioxid de carbon emisă în timpul producției de îngrășăminte, reducând amprenta de carbon a fiecărui produs în parte.

Toate îngrășămintele azotate și compuse produse de HELLAGROLIP au o amprentă semnificativ mai mică decât media europeană; În timp ce multe dintre produsele sale se numără printre îngrășămintele cu cea mai mică amprentă de carbon din Europa.

Astfel, HELLAGROLIP sa aduce o calitate adăugată produselor sale, asigură beneficii multiple pentru agricultură și mediu și oferă un avantaj semnificativ oricărei persoane care utilizează îngrășămintele sale.