Politica energetică

Politica energetică

Una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă lumea modernă este impactul grav pe care îl are sistemul actual de gestionare a energiei.

Creșterea continuă a consumului duce atât la epuizarea treptată a resurselor naturale, cât și la creșterea emisiilor de carbon; cu efecte negative asupra încălzirii globale și a schimbărilor climatice, care afectează grav mediul, precum și competitivitatea economiei.

Trecerea la un nou model energetic care ar trebui să se bazeze pe economisirea resurselor, pe o utilizare mai eficientă a acestor resurse, pe înlocuirea surselor convenționale de energie cu surse regenerabile de energie și pe promovarea tehnologiilor curate inovatoare, constituie cea mai mare provocare a timpului nostru, pentru securitatea energetică, capacitatea de producție, și dezvoltarea durabilă.

În cazul Greciei, o gestionare mai eficientă a energiei este de o importanță capitală, astfel încât sistemul nostru energetic să fie decuplat de energia importată costisitoare și să îmbunătățească echilibrul energetic. Pe lângă reducerea costurilor excesive ale energiei din industriile grecești, aceasta poate contribui la reducerea costurilor de exploatare, la creșterea competitivității și la stabilirea unor prețuri mai bune pentru consumatori. Aceasta este, de fapt, o condiție prealabilă pentru consolidarea activităților economice și de investiții și pentru economisirea resurselor în beneficiul creșterii interne.

Industria chimică în general necesită cantități mari de energie, deoarece toate reacțiile chimice de sinteză sunt însoțite de conversii energetice – consumul sau eliberarea de energie – care pot varia în funcție de natura produsului.

În timpul producției de îngrășăminte, se consumă cantități mari de energie atât în etapa de extracție și transport al materiilor prime, cât și în etapa de prelucrare și de producție pură. Transportul rutier și maritim al produselor finite către utilizatori crește consumul de energie în sectorul plasării de produse și reprezintă o povară suplimentară pentru echilibrul energetic.

Reducerea cheltuielilor cu energia, o gestionare mai eficientă a energiei; și integrarea sistemelor care permit reciclarea unei părți din energia consumată reprezintă cerințele pe care industria îngrășămintelor trebuie să le gestioneze în prezent.

Politica energetică, alături de calitatea generală, inovarea, resursele umane si politica de mediu, cuprinzând suma organizației de producție și sunt principalii piloni ai dezvoltării HELLAGROLIP, plasând-o printre principalele companii din acest domeniu la nivel internațional.

Pentru HELLAGROLIP, economiile de energie și o gestionare mai eficientă a energiei reprezintă o preocupare majoră în timpul proiectării producției. Utilizând pe deplin toate rezultatele cercetărilor științifice, compania a dezvoltat și aplică un model integrat de gestionare a energiei în unitățile sale, care include sisteme de:

 • ● reducerea directă a energiei consumate
 • ● reducerea la minimum a pierderilor de energie degajate
 • ● recuperarea și reutilizarea energiei din deșeuri
 • ● conversie eficientă a energiei în formele necesare
 • ● cogenerarea de energie termică și electrică cu eficiență ridicată (CHP)

Cu politica noastră energetică, maximizăm reutilizarea energiei în fiecare etapă intermediară a producției și îmbunătățim echilibrul energetic al producției globale, realizând astfel:

 • ● eficiență energetică sporită cu rezultate financiare pozitive
 • ● consum redus de energie cu 20% în comparație cu sisteme de producție echivalente
 • ● emisii limitate de poluanți și dioxid de carbon
 • ● costuri energetice mai mici pentru produsele fabricate

La HELLAGROLIP știm că orice cantitate de energie economisită are un efect economic pozitiv atât asupra clienților, cât și asupra utilizatorilor produselor noastre și asupra progresului companiei și al oamenilor nostri.

Pentru ca am adoptat o serie de practici energetice care să îndeplinească cele mai înalte cerințe ale legislației europene și naționale, reusim sa contribuim la protecția mediului și la dezvoltarea durabilă a agriculturii în țara noastră.

Contactați-ne!

Politica energetică

Una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă lumea modernă este impactul grav pe care îl are sistemul actual de gestionare a energiei.

Creșterea continuă a consumului duce atât la epuizarea treptată a resurselor naturale, cât și la creșterea emisiilor de carbon; cu efecte negative asupra încălzirii globale și a schimbărilor climatice, care afectează grav mediul, precum și competitivitatea economiei.

Trecerea la un nou model energetic care ar trebui să se bazeze pe economisirea resurselor, pe o utilizare mai eficientă a acestor resurse, pe înlocuirea surselor convenționale de energie cu surse regenerabile de energie și pe promovarea tehnologiilor curate inovatoare, constituie cea mai mare provocare a timpului nostru, pentru securitatea energetică, capacitatea de producție, și dezvoltarea durabilă.

În cazul Greciei, o gestionare mai eficientă a energiei este de o importanță capitală, astfel încât sistemul nostru energetic să fie decuplat de energia importată costisitoare și să îmbunătățească echilibrul energetic. Pe lângă reducerea costurilor excesive ale energiei din industriile grecești, aceasta poate contribui la reducerea costurilor de exploatare, la creșterea competitivității și la stabilirea unor prețuri mai bune pentru consumatori. Aceasta este, de fapt, o condiție prealabilă pentru consolidarea activităților economice și de investiții și pentru economisirea resurselor în beneficiul creșterii interne.

Industria chimică în general necesită cantități mari de energie, deoarece toate reacțiile chimice de sinteză sunt însoțite de conversii energetice – consumul sau eliberarea de energie – care pot varia în funcție de natura produsului.

În timpul producției de îngrășăminte, se consumă cantități mari de energie atât în etapa de extracție și transport al materiilor prime, cât și în etapa de prelucrare și de producție pură. Transportul rutier și maritim al produselor finite către utilizatori crește consumul de energie în sectorul plasării de produse și reprezintă o povară suplimentară pentru echilibrul energetic.

Reducerea cheltuielilor cu energia, o gestionare mai eficientă a energiei; și integrarea sistemelor care permit reciclarea unei părți din energia consumată reprezintă cerințele pe care industria îngrășămintelor trebuie să le gestioneze în prezent.

Politica energetică, alături de calitatea generală, inovarea, resursele umane si politica de mediu, cuprinzând suma organizației de producție și sunt principalii piloni ai dezvoltării HELLAGROLIP, plasând-o printre principalele companii din acest domeniu la nivel internațional.

Pentru HELLAGROLIP, economiile de energie și o gestionare mai eficientă a energiei reprezintă o preocupare majoră în timpul proiectării producției. Utilizând pe deplin toate rezultatele cercetărilor științifice, compania a dezvoltat și aplică un model integrat de gestionare a energiei în unitățile sale, care include sisteme de:

 • ● reducerea directă a energiei consumate
 • ● reducerea la minimum a pierderilor de energie degajate
 • ● recuperarea și reutilizarea energiei din deșeuri
 • ● conversie eficientă a energiei în formele necesare
 • ● cogenerarea de energie termică și electrică cu eficiență ridicată (CHP)

Cu politica noastră energetică, maximizăm reutilizarea energiei în fiecare etapă intermediară a producției și îmbunătățim echilibrul energetic al producției globale, realizând astfel:

 • ● eficiență energetică sporită cu rezultate financiare pozitive
 • ● consum redus de energie cu 20% în comparație cu sisteme de producție echivalente
 • ● emisii limitate de poluanți și dioxid de carbon
 • ● costuri energetice mai mici pentru produsele fabricate

La HELLAGROLIP știm că orice cantitate de energie economisită are un efect economic pozitiv atât asupra clienților, cât și asupra utilizatorilor produselor noastre și asupra progresului companiei și al oamenilor nostri.

Pentru ca am adoptat o serie de practici energetice care să îndeplinească cele mai înalte cerințe ale legislației europene și naționale, reusim sa contribuim la protecția mediului și la dezvoltarea durabilă a agriculturii în țara noastră.