Inovativna đubriva sa tehnologijom nanopolimera

Kontaktiraj nas!

Integralna ishrana useva i razvoj đubriva čine samu srž moderne poljoprivrede i neraskidivo su povezane sa povećanjem prinosa i boljim kvalitetom hrane.

Ipak, stepen iskorišćavanja đubriva ne zavisi samo od biljaka. Svojstva zemljišta imaju odlučujući uticaj na stepen iskorišćavanja đubriva i veliki gubici hranljivih materija smanjuju efikasnost primene đubriva.

Preko 40-50% azota (N) se isparava u atmosferu i ispira u dublje slojeve tla, čime se značajno smanjuje njegovo korišćenje od strane useva. Za samo kratko vreme, fosfor (P) formira slabo rastvorljiva jedinjenja, stabilizuje se u tlu i samo 15-25% primenjene količine ostaje dostupno biljkama. Kalijum (Κ) se ispire u dublje slojeve u peskovitim zemljištima, dok je u teškim glinovitim zemljištima vezan filosilikatnim mineralima i čini nedostupnim biljkama u periodima kada usevi imaju velike potrebe za njim.

Razvoj novih tehnologija – kao što su inhibitori nitrifikacije, kelati, različiti polimeri, osmotske i polianionske smole i nanotehnologija – su u središtu suvremenih istraživanja u svrhu povećanja iskorištenja gnojiva od strane biljaka i postizanja integralne ishrane usjeva. i veći prinosi.

Pomoću NHET nanotehnologije koja je integrisana u svakoj granuli, ova đubriva sprečavaju imobilizaciju hranljivih materija u zemljištu i minimalizuju gubitke u spoljašnju sredinu. Na taj način se povećava dostupnost hranljivih materija biljkama, efikasnost primene đubriva je maksimalna i osigurana je dovoljna količina hranljivih materija na duži vremenski period.

Đubriva iz linije Ωmega fert poseduju jedinstveno svojstvo da snabdevaju biljku usvojivim oblicima hranljivih materija što poboljšava ishranu useva i ima odlučujuću ulogu u povećanju prinosa i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda.

Ωmega 26N 26-0-0 (29)

Ωmega 26N 26-0-0 (+29) je azotno đubrivo napredne tehnologije, specifično dizajnirano da pruži usevima kompletnu i efikasnu ishranu koja uključuje oba oblika azota i sumpor.

Tokom procesa proizvodnje, NHET nanotehnologija se inkorporira u svaku granulu što uvećava hranljivu vrednost đubriva, maksimalno povećava efikasnost primene đubriva i stepen iskorišćavanja hranljivih materija.

Specijalan odnos (1:3) amonijačnog (NH4) i nitratnog oblika (NO3) azota osigurava adekvatnu i neometanu ishranu biljaka koja uključuje oba oblika azota. Nitratni oblik azota se direktno usvaja korenovim sistemom i zadovoljava kratkoročne potrebe biljaka tokom porasta dok se amonijačni oblik azota zadržava u zemljištu i produžava snabdevanje biljaka hranljivim materijama na duži vremenski period.

Prisustvo sumpora (S) povećava apsorpciju i iskorišćavanje azota od strane biljaka, direktno utiče na razvoj korenovog sistema i stimuliše sintezu azotnih jedninjenja koji povećavaju prinos i kvalitet proizvodnje.

Idealan sastav u kombinaciji sa NHET nanopolimerskom tehnologijom čine Ωmega 26N najinovativnijim azotnim đubrivom u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji i predstavljaju vrhunski izbor za primenu prilikom prihrane svih vrsta useva na svim tipovima zemljišta.

 

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO) Sulphur (SO3) Boron (B) Zinc (Zn) Iron (Fe)
26%
18,7%
7,3%
-
-
-
29%
-
-
-

Ωmega 26N solub 26-0-0 (29)

Ωmega 26N solub je azotno đubrivo napredne tehnologije, potpuno rastvorljivo u vodi. Sadrži speciajlnu kombinaciju (3:1) amonijačnog (NH4) i nitratnog (NO3) oblika azota sa dodatkom sumpora i inovativu tehnologiju nano polimera NHET.

Nitratni azot se brzo usvaja korenovim sistemom i obezbeđuje energiju koja je potrebna za brzi porast korena i nadzemnog dela biljke dok amonijačni oblik služi za ishranu biljke tokom dužeg vremenskog perioda.

Sumpor koji ulazi u sastav ovog đubriva biljke odmah usvajajaju i on utiče na porast korenovog sistema i povećanje absorpcije azota po njegovom ulasku u biljni metabolizam.

NHET tehnologija nanopolimera povećava iskorišćavanje azota i osigurava neometanu i kompletnu ishranu useva potpuno usvojivim azotom do berbe.

Zahvaljujući specijalnom procesu proizvodnje, granule đubriva Ωmega 26N solub 26-0-0 (+29) su potpuno rastvorljive u vodi što omogućava primenu ovog tipa đubriva pomoću rasturača đubriva i kroz sisteme za fertigaciju.

Ωmega 26N solub je najinovativnije azotno đubrivo u modernoj poljoprivredi i predstavlja vrhunski izbor za primenu prilikom prihrane svih vrsta useva u različitim uslovima proizvodnje (otvoreno polje – staklenici i plastenici).

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO) Sulphur (SO3) Boron (B) Zinc (Zn) Iron (Fe)
26%
18,7%
7,3%
-
-
-
29%
-
-
-

Ωmega favorite 24-0-0 (32) +2MgO +0,3B

Ωmega favorite 24-0-0 (+32) + 2MgO + 0,3B azotno đubrivo napredne tehnologije sa NHET nanopolimerima koje je razvijeno radi efikasne ishrane useva azotom i sumporom kao i magnezijumom i borom.

Idealan odnos amonijačnog (2/3) i nitratnog (1/3) oblika azota, visok sadržaj sumpora i prisustvo magnezijuma i bora u kombinaciji sa naprednom tehnologijom makromolekula nanopolimera NHET, u potpunosti ispunjava potrebe biljaka u svim kritičnim fazama razvoja, maksimalno povećava efikasnost primene prihrane i značajno doprinosi povećanju kvaliteta proizvodnje.

Prisustvo NHET nanopolimera povećava iskorišćavanje azota od strane useva, smanjuje njegove gubitke tokom sušnih perioda i podstiče neometanu ishranu useva azotom i tokom faza vegetativnog razvoja i tokom faze plodonošenja.

Magnezijum (Mg) i bor (B) koji ulaze u sastav đubriva podstiču proces fotosinteze i proizvodnju materija u listovima koje su nepohodne za snažan porast vegetativne mase, optimalnu oplodnju cvetova i povećanje veličine, težine i kvaliteta plodova.

Dodatak sumpora (S) podstiče apsorpciju azota, omogućava usvajanje fosfora i mikroelemenata dok istovremeno učestvuje u nastanku proteina i aromatičnih jedinjenja koja poboljšavaju veličinu i organoleptičke karakteristike plodova.

Ωmega favorite 24-0-0 (+32) + 2MgO + 0.3B predstavlja vrhunski izbor đubriva za prihranu maslina, povrća, vinove loze, citrusa i ostalog voća na svim tipovima zemljišta.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO) Sulphur (SO3) Boron (B) Zinc (Zn) Iron (Fe)
24%
18%
6%
-
-
2%
32%
0,3%
-
-

Ωmega fert 15-25-0 (29)

Ωmega fert 15-25-0 (+29) je inovativno NP đubrivo nastalo uz pomoć NHET nanotehnologije koje obezbeđuje usevima ishranu visokog kvaliteta, posebno usevima koji zahtevaju veće količine fosfora kao što su ozime žitarice, industrijsko i krmno bilje.

Prisustvo NHET nanopolimera sprečava imobilizaciju fosfora (P) u zemljištu. Fosfor tako postaje lako dostupan biljkama na duži vremenski period i aktivno doprinosi razvoju snažnog korenovog sistema i vegetativne mase, omogućava lak prelazak biljke u reproduktivnu fazu razvoja i podstiče zametanje plodova.

Celokupan sadržaj azota (N) je u amonijačnom obliku koji biljci obezbeđuje energiju i koji biljka preferira u početnim faza razvoja.

Sumpor (S) doprinosi apsorpciji amonijačnog oblika azota, direktno utiče na rast korena, poboljšava usvajanje fosfora i mikroelemenata i učestvuje u sintezi proteina i jedinjenja koja poboljšavaju kvalitet i organoleptičke osobine plodova.

Kombinacija amonijačnog oblika azota, fosfora i sumpora sa NHET nanotehnologijom stvara sinergiju između hranljivih sastojaka, podstiče njihovo iskorišćavanje od strane useva i maksimalno povećava efikasnost primene đubriva. Ωmega fert 15-25-0 (+29) je idealan izbor za primenu prilikom osnovnog đubrenja ozimih žitarica, industrijskog i krmnog bilja.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO) Sulphur (SO3) Boron (B) Zinc (Zn) Iron (Fe)
15%
15%
-
25%
-
-
29%
-
-
-

Ωmega fert 18-18-0 (38) +0,1Cu

Ωmega fert 18-18-0 je NP đubrivo napredne tehnologije, bogato sumporom i bakrom, specifično dizajnirano za primenu u ozimim i jarim žitaricama, leguminozama i povrću.

Prisustvo NHET nanopolimera u svakoj granuli sprečava imobilizaciju fosfora u zemljištu i održava ga aktivnim i u obliku koji biljke mogu da usvoje duži vremenski period. Produžena dostupnost fosfora podstiče dobro ukorenjavanje biljke i raniji razvoj korenovog sistema i ima ključnu ulogu u plodnosti cvetova i razvoju plodova u kasnijim fazama razvoja povećavajući njihovu veličinu i težinu.

Celokupna količina azota koja ulazi u sastav je u amonijačnom obliku (100%) koji predstavlja visokoenergetsku hranu za biljke u ranijim fazama razvoja. Uravnotežena veza između amonijačnog azota i vodorastvorljivog fosfora (90%) poboljšava ishranu, podstiče formiranje vegetativnih i reproduktivnih organa i osigurava obilno cvetanje i formiranje plodova.

NHET tehnologija helatizira bakar (Cu) koji se nalazi u đubrivu i održava ga u obliku koji je dostupan biljkama u vreme kada im je potreban. Bakar je katalizator biosinteze hlorofila i povećava stepen fotosinteze, smanjuje osetljivost biljaka na poleganje i ojačava njihovu prirodnu zaštitu od štetnih uticaja spoljne sredine, podstiče formiranje reproduktivnih organa i nastanak polena osiguravajući na taj način oplođenje cvetova i rast plodova.

Prisustvo sumpora (S) podstiče apsorpciju amonijačnog oblika azota, maksimalno povećava usvajanje fosfora i mikroelemenata, stimuliše razvoj korenovog sistema i učestvuje u nastanku proteina i aromatičnih jedinjenja koja poboljšavaju kvalitativne i kvantitativne karakteristike proizvodnje.

Ωmega fert 18-18-0 predstavlja najbolji izbor za primenu prilikom osnovnog đubrenja ratarskih useva na svim tipovima zemljišta ali i za primenu u usevima za koje je bakar predstavlja značajan faktor koji utiče na rast i produktivnost.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO) Sulphur (SO3) Boron (B) Zinc (Zn) Iron (Fe)
18%
18%
-
18%
-
-
38%
-
-
0,1%

Ωmega fert 18-23-0 (23)

Ωmega fert 18-23-0 (+23) je tehnološki napredno kompleskno NP đubrivo nastalo uz pomoć NHET nanotehnologije koje može da ispuni visoke zahteve useva prema azotu, fosforu i sumporu na svim tipovima zemljišta.

Ovo đubrivo sadrži 92% azota u obliku amonijačnog azota (NH4) koji se vezuje sa nanopolimerima čime se maksimalno povećava apsorpcija i iskorišćavanje od strane useva.

Sadržaj visoko rastvorljivog fosfora (P) je zaštićen od neželjenih reakcija u zemljištu, ostaje aktivan i dostupan na duži vremenski period. Daje veliki doprinos ukorenjavanju useva, razvoju korenovog sistema, snažnom vegetativnom porastu i povećanju plodnosti biljke.

Sumpor (S) je važan element za ishranu biljaka i za usvajanje ostalih hranljivih sastojaka đubriva. Povećava iskorišćavanje azota, poboljšava usvajanje fosfora i mikroelemenata, direktno utiče na porast korenovog sistema i učestvuje u sintezi proteina i jedinjenja koja utiču na kvalitativne i organoleptičke osobine plodova.

Ωmega fert 18-23-0 (+23) je zahvaljujući svom sastavu, visokoj rastvorljivosti i odličnom granulometrijskom sastavu pogodan za primenu prilikom osnovnog đubrenja ekstenzivnih useva koji se gaje na svim tipovima zemljišta posebno ozimih i jarih žitarica i svih kultura koje imaju visoke zahteve prema azotu i fosforu.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO) Sulphur (SO3) Boron (B) Zinc (Zn) Iron (Fe)
18%
16,6%
1,4%
23%
-
-
23%
-
-
-

Ωmega fert 12-8-17 (30) +2MgO +2CaO +TE

Ωmega fert 12-8-17 je kalijum sulfatno đubrivo napredne NHET nanotehnologije. Bogato primarnim i sekundarnim elementima savršeno odgovara potrebama većine useva koji se gaje na svim tipovima zemljišta pri različitim klimatskim uslovima.

NHET nanotehnologija sprečava imobilizaciju hranljivih materija i svodi gubitke elemenata u spoljašnju sredinu na minimum, održava njihovu aktivnost i dostupnost biljakama duže vreme.

NHET nanotehnologija sprečava imobilizaciju hranljivih materija i svodi gubitke elemenata u spoljašnju sredinu na minimum, održava njihovu aktivnost i dostupnost biljakama duže vreme.

Kalcijum (Ca) koji ulazi u sastav ovog đubriva je odmah dostupan biljkama. U ranim fazama razvoja, kalcijum osigurava nastanak snažnog korenovog sistema, bogate lisne površine i povećava plodnost cvetova. U kasnijim fazama razvoja povećava broj formiranih plodova, smanjuje njihovo opadanje i znatno doprinosi poboljšanju kvalitativnih i kvantitativnih karakteristika proizvodnje.

Predstavlja idealan izbor za primenu prilikom osnovnog đubrenja drvenastih kultura (maslina, citrusi, voće), kivija, krompira, šargarepe, povrća i vinove loze koji se gaje na svim tipovima zemljišta.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Calsium (CaO) Magnesium (MgO) Sulphur (SO3) Boron (B) Zinc (Zn) Iron (Fe)
12%
9,4%
2,6%
8%
17%
2%
2%
30%
0,02%
0,01%
-

Ωmega fert 14-8-18 (30) +2MgO +TE

Ωmega fert 14-8-18 (+30) +2MgO +0,02B +0,01Zn je multinutrientno gnojivo napredne tehnologije, posebno dizajnirano da idealno zadovolji potrebe usjeva u kojima kalij ima ključnu ulogu u količini i kvalitetu usjeva. Sadrži sav kalij (K) u obliku potpuno rastvorljivog u vodi kalijum sulfata, koji se lako apsorbira u biljke i ne opterećuje usjeve otrovnim za većinu biljaka klorom.

Tokom svog proizvodnog procesa, NHET nanotehnologija je ugrađen u svaku granulu, što sprečava inaktivaciju hranljivih materija đubriva u tlu, povećava njihovu iskorišćenost od strane usjeva i maksimizira efikasnost gnojidbe.

Amonijačni dušik (NH4) stvara veze s NHET nanopolimerom i osigurava maksimalnu dostupnost i apsorpcija od strane biljaka, kako u vegetativnoj tako i u reproduktivnoj fazi rasta.

Kalijev sulfat (K) i magnezij (Mg) su zaštićeni ispiranjem na pjeskovita tla i jakim vezama u glinovitim tlima i održavaju se dostupnim na duži period. Na taj način njihova opskrba usjevima eskalira i povećava proizvodnju ugljikohidrata i šećera koji su neophodni za razvoj vegetacije i voća i za poboljšanje kvaliteta.

Prisustvo ΝΗΕΤ, inhibira imobilizaciju Fosfora (P) u tlu i povećava njegov unos i efektivno korištenje usjeva, pokrivajući u potpunosti potrebe biljaka u glavnim fazama ukorjenjivanja, cvatnje i zametanja plodova, gdje dovoljno fosfora ima odlučujući utjecaj na evoluciju i prinos useva.

Sumpor (S) povećava apsorpciju fosfora i elemenata u tragovima od strane usjeva, a također doprinosi najboljem iskorištavanju dušika. U kombinaciji sa kalijum sulfatom poboljšava kvalitet i organoleptičke karakteristike proizvedenog voća.

Idealan odnos hranljivih materija, kao i njihova visoka asimilacija, visoka rastvorljivost i odlična granulometrija, čine Ωmega fert 14-8 -18 (+30) +2MgO +0,02B +0,01Zn vrhunski izbor za osnovno đubrenje u čitavom spektru arborikulture, vinogradarstva i hortikulture na svim tipovima zemljišta.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO) Sulphur (SO3) Boron (B) Zinc (Zn) Iron (Fe)
14%
10,8%
3,2%
8%
18%
2%
30%
0,02%
0,01%
-

Ωmega fert 14-18-14 (27)

Ωmega fert 14-18-14 (+27) je hemijsko đubrivo napredne tehnologije dobijeno od kalijum sulfata, bogatog sumporom. To je bio razvoj da ponudi kvalitetnu i integralnu ishranu usevima sa visokim zahtevima za azotom, fosforom i kalijumom i osetljivim na klor.

Tokom procesa proizvodnje uključuje NHET nanotehnologiju, koja štiti hranljive materije đubriva od neželjenih interakcija, umnožava nutritivnu vrijednost gnojiva i maksimizira njegovu iskorištenost iz usjeva.

Odgovarajuća ishrana biljaka sa oba oblika dušika (N) koji nudi Ωmega fert 14-18-14 (+27), promovira razvoj bujne i rane vegetacije i presudno doprinosi bogatoj cvatnji i povećanom zametanju plodova, stvarajući uslove za visoke prinose i kvalitetnu proizvodnju.

Visoki sadržaj vodotopivog fosfora (P) kombinovan je sa NHET nanotehnologija i ostaje aktivan i asimilovan od strane biljaka tokom dugog perioda. Na taj način pospješuje razvoj snažnog korijenskog sistema i prelazak usjeva u reproduktivnu fazu, povećavajući njegovu plodnost i produktivnost.

Sav kalij (K) je sadržan u obliku potpuno vode- rastvorljivi kalijum sulfat. Štiti usev od neželjenih nuspojava hlora, povećava iskorišćenost vode i povećava otpornost biljaka na nepovoljne vremenske uslove i patogene. Kombinacija kalijuma i NHET nanotehnologije povećava opskrbu usjeva do posljednje faze rasta, povećavajući veličinu, težinu i organoleptičke karakteristike ploda.

Sumpor (S), osim vrlo važnog nutrijent za biljke, povećava apsorpciju fosfora i elemenata u tragovima od strane useva, a takođe doprinosi najboljem iskorišćenju azota. U kombinaciji sa kalijum sulfatom poboljšava kvalitet i organoleptičke karakteristike proizvedenog voća.

Ωmega fert 14-18-14 (+27) kombinuje potpunost i visoku asimilaciju hranljivih materija sa visokom rastvorljivošću, odličnim granulometrija i inovativna NHET nanotehnologija. Vrhunski je izbor za osnovnu prihranu svih kultura, a posebno intenzivnih eksploatacija arborikulture, vinogradarstva i hortikulture na otvorenom i plastenicima, koje su usmjerene na visoke prinose i kvalitetnu proizvodnju.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO) Sulphur (SO3) Boron (B) Zinc (Zn) Iron (Fe)
14%
12,6%
1,4%
18%
14%
-
27%
-
-
-

Ωmega fert 14-14-14 (23)

Ωmega fert 14-14-14 (+23) je multihranljivo đubrivo napredne tehnologije, posebno dizajnirano za racionalno upravljanje đubrenjem i povećanje prinosa u savremenoj poljoprivredi. Sa izbalansiranim omjerom (1:1:1) primarnih hranljivih materija i visokim sadržajem sumpora, obezbeđuje potpunu i efikasnu ishranu sa svim nutrijentima neophodnim za rast i plodnost useva.

Tehnologija nano polimera NHET koja ugrađen u svaku granulu, sprečava imobilizaciju hranljivih materija đubriva u tlu, minimizira gubitke u okolini i povećava dostupnost hranljivih materija za biljke, maksimizirajući efikasnost đubrenja i značajno doprinoseći povećanju prinosa useva.

Prisutnost u tlu oba oblika dušika (N) u potpunosti pokriva i kratkoročne i dugoročne potrebe usjeva, idealno podržavajući vegetaciju, cvjetanje i plodove.

Kroz NHET tehnologiju, fosfor (P) i kalij (K) ostaju aktivni i asimilirani dugo vremena i biljke ih konzumiraju u većim količinama. Na ovaj način primjenom Ωmega fert 14-14-14 (+23) postiže se bogat rast korijena i vegetacije, pospješuje cvjetanje i zametanje plodova te povećava prinos i kvalitet proizvodnje.

Dodatno obogaćivanje sumporom (S) poboljšava apsorpciju dušika i povećava unos fosfora i elemenata u tragovima, dok prisustvo sumpora zajedno s kalijem poboljšava kvantitativne i kvalitativne karakteristike proizvodnje.

Ωmega fert 14-14-14 (+23) je najbolji izbor za osnovnu prihranu svih industrijskih biljaka i mnogih arborikultura i hortikultura otpornih na visoku provodljivost.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO) Sulphur (SO3) Boron (B) Zinc (Zn) Iron (Fe)
14%
12,6%
1,4%
14%
14%
-
23%
-
-
-

Ωmega fert 14-22-7 (20) +0,1Β +0,1Zn

Ωmega fert 14-22-7 (+20) +0,1B +0,1Zn je multinutrientno đubrivo napredne tehnologije, koje je nastalo nakon dugogodišnjeg istraživanja i eksperimentisanja u sektoru ishrane useva. Kombinacijom NHET tehnologije sa visokim sadržajem fosfora rastvorljivog u vodi, 100% amonijačnog azota i elemenata u tragovima bora i cinka, nudi potpunu i produženu ishranu svim kulturama koje traže visoke i kvalitetne prinose.

NHET nanotehnologija radi u sinergiji s hranjivim tvarima gnojiva i održava ih aktivnim i asimiliranim dugo vremena, povećavajući njihovu apsorpciju i korištenje od strane usjeva.

100% amonijačni dušik (NH4) povećava efikasnost osnovnog gnojiva i u potpunosti pokriva kratkoročne i dugoročne potrebe usjeva, podržavajući vegetaciju, cvjetanje i zametanje plodova.

Visoki fosfor topiv u vodi (P) u kombinaciji s nanopolimernom tehnologijom, poboljšava njegovu dostupnost u tlu, promovira razvoj snažnog korijenskog sistema i odlučujuće doprinosi plodnosti i produktivnosti usjeva.

Kalijum (K) i magnezij (Mg) se progresivno pripisuju biljkama, povećavajući proizvodnju ugljikohidrata i šećera u listovima, te pogoduje formiranju robusne vegetacije u ranim fazama, te povećava veličinu, težinu i kvalitetne karakteristike plodova u kasnijim fazama.

Sposobnost NHET tehnologije da razvije kelirajuća svojstva sa Bor (B) i cink (Zn) gnojiva povećavaju njihovu dostupnost i usvajanje od strane biljaka. Visoka iskorišćenost bora i cinka, pospešuje stvaranje snažnog korenovog sistema i razvoj lisne površine, pospešuje cvetanje i zametanje plodova i povećava prinos useva.

Ωmega fert 14-22- 7 (+20) +0,1B +0,1Zn je inovativno đubrivo savremene poljoprivrede i razvijeno je da najbolje zadovolji zahteve industrijskog bilja (pamuk, suncokret, uljana repica, soja), krmnog bilja, prolećnih useva, arborikulture , hortikultura i sve kulture koje traže visok prinos i kvalitetnu proizvodnju.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO) Sulphur (SO3) Boron (B) Zinc (Zn) Iron (Fe)
14%
14%
-
22%
7%
-
20%
0,1%
0,1%
-

Ωmega fert 18-8-14 (14) +2MgO +0,3B

Ωmega fert 18-8-14 (+14) +2MgO +0,3B je multinutrientno đubrivo napredne tehnologije koje dobro koristi sve najnovije podatke poljoprivrednih istraživanja u sektoru ishrane useva. Bogat makro i sekundarnim elementima, obezbeđuje potpunu i efikasnu ishranu useva sa povećanim zahtevima za azotom, kalijumom, magnezijumom i borom.

Upotreba NHET tehnologije štiti hranljive materije đubriva od neželjenih interakcija, održava ih u asimilabilnim formira i osigurava maksimalnu dostupnost i apsorpciju iz usjeva.

Spriječava imobilizaciju fosfora (P) u tlu i povećava njegov unos i efektivno korištenje iz usjeva za duži period, zadovoljavajući u potpunosti potrebe biljaka na glavne faze razvoja korijenskog sistema, cvatnje i zametanje plodova, gdje dovoljno fosfora ima odlučujući utjecaj na evoluciju i prinos usjeva.

Amonijačni dušik (NH4), kalij (K) i bor (B) stvaraju veze s NHET nanopolimerom, ostaju aktivne i asimilirane, biljke ih lakše apsorbiraju i osiguravaju optimalnu ishranu u fazi vegetacije i rasta plodova.

Idealna kombinacija hranljivih materija, visoka rastvorljivost i dostupnost i odlična granulacija, čine Ωmega fert 18-8-14 (+14) +2MgO +0,3B najinovativnijim đubrivom za osnovnu prihranu maslina, voćaka, repe, suncokreta i bilo kog borofila rezati.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO) Sulphur (SO3) Boron (B) Zinc (Zn) Iron (Fe)
18%
12,5%
5,5%
8%
14%
2%
14%
0,3%
-
-

Ωmega fert 20-6-12 (14) +2MgO +0,3B +0,1Zn

Ωmega fert 20-6-12 je gnojivo kalijevog sulfata napredne tehnologije, posebno dizajnirano da pruži kvalitetnu ishranu usjevima koji imaju povećane potrebe za dušikom, kalijem, borom i cinkom, a osjetljivi su na hlor.

Svaka granula uključuje tehnologiju NHET nanopolimernih makromolekula, koja sprječava reakciju hranjivih tvari gnojiva sa komponentama tla, povećava njihovu apsorpciju od strane usjeva i maksimizira efikasnost gnojidbe.

Snabdijevanje biljaka oba oblika dušika ( N), osigurava glatku i integriranu ishranu usjeva, kako u vegetativnoj tako iu fazi reprodukcije, idealno podržavajući formiranje snažne vegetacije, bogato cvjetanje i visoku zarod plodova.

Kalijev sulfat (K) i Magnezijum se adsorbuje na površini nanopolimera, u fazama se isporučuje u usev i ostaje dostupan biljkama do poslednje faze žetve. Adekvatnost kalija i magnezija, stimulira vegetativni rast, pojačava fotosintezu i potiče sintezu ugljikohidrata u listovima i njihov transport do plodova koji rastu, povećavajući njihovu veličinu, težinu i kvalitet.

Sposobnost NHET tehnologije da kelira Cink (Zn) i bor (B), sprečava njihovo taloženje u tlu i doprinosi njihovoj visokoj iskorišćenosti u usevu. Eksploatacija cinka i bora od strane biljaka, pospješuje razvoj korijenskog sistema i listova, osigurava dobro cvjetanje i zametanje plodova i povećava produktivnost usjeva.

Sumpor (S), isključujući ključni doprinos ishrani biljaka, pogoduje apsorpcija dušika, maksimizira apsorpciju fosfora i elemenata u tragovima, dok njegova kombinacija s kalijevim sulfatom poboljšava karakteristike kvaliteta i kvantiteta finalnih proizvoda.

Ωmega fert 20-6-12 je vrhunski izbor za đubrenje maslina, povrća, citrusa i drugih voćaka, kao i svih borofilnih kultura, na svim tipovima zemljišta.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO) Sulphur (SO3) Boron (B) Zinc (Zn) Iron (Fe)
20%
11,4%
8,6%
6%
12%
2%
14%
0,3%
0,1%
-

Ωmega fert 20-10-5 (21)

Ωmega fert 20-10-5 (+21) je inovativno kompleksno multi-hranljivo đubrivo koje uključuje NHET nanopolimer tehnologiju. Štiti hranjive tvari gnojiva od inaktivacije na tlu, povećava njihovu dostupnost i usvajanje od strane biljaka i adekvatno pokriva opskrbu usjeva u ključnim fazama njegovog razvoja.

Azot dušik direktno apsorbiraju biljke i osigurava potrebnu energiju za brzi rast korijena i vegetacije, dok adsorpcija amonijačnog dušika na površini nanopolimera smanjuje isparavanje i povećava njegovu iskorištenost iz usjeva u kasnijim fazama rasta.

NHET tehnologija štiti visok sadržaj fosfora rastvorljivog u vodi (P) inaktivacijom i održava ga aktivnim i asimilirajućim iz useva tokom dužeg perioda, obezbeđujući stvaranje snažnog korenovog sistema, bogato cvetanje i visoku zametanje plodova.

Kalijum (K) adsorbira se na površini nanopolimera, isporučuje se skaliranjem do usjeva i stavlja se na raspolaganje biljkama u periodu velike potražnje, značajno povećavajući vegetaciju, plodnost i produktivnost usjeva.

>Dodatno obogaćivanje sumporom (S) poboljšava apsorpciju dušika i povećava unos fosfora i elemenata u tragovima, dok prisustvo sumpora zajedno s kalijem poboljšava kvantitativne i kvalitativne karakteristike proizvodnje.

Kombinacija gore navedenog karakteristike čine Ωmega fert 20-10-5 (+21) idealnim za osnovnu prihranu ozimih žitarica, pamuka, kao i širokog spektra useva sa velikom potražnjom za azotom.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO) Sulphur (SO3) Boron (B) Zinc (Zn) Iron (Fe)
20%
14,8%
5,2%
10%
5%
-
21%
-
-
-

Ωmega fert 24-8-8 (7) +0,3Zn

Ωmega fert 24-8-8 (+7) +0,3Zn je multihranjivo đubrivo napredne tehnologije koje je dizajnirano da efikasno snabdeva useve koji pokazuju bogat i brz rast lisne površine za kratko vreme, kao što je kukuruz.<br
Ugrađivanjem NHET nanopolimer tehnologije, štiti hranjive tvari od neželjenih reakcija na tlo, povećava njihovu dostupnost u usjevu, minimizira gubitke u okolišu i maksimizira efikasnost gnojidbe, osiguravajući potpunu ishranu biljaka.

savršeno pokriva povećane potrebe azotnih usjeva tako što obezbjeđuje potreban dušik za razvoj snažnog korijena i bogate vegetacije, istovremeno osiguravajući dovoljno dušika za stvaranje indukcije cvjetova i uspjeh cvatnje i zametanja plodova.

>Fosfor (P) i kalij (K) sadržani u đubrivu ostaju aktivni i asimilirani tokom dužeg perioda, biljke ih lakše apsorbuju i tako doprinose formiranju cvetnih meristema, pojačavaju g cvjetanje i zametanje plodova usjeva.

Sposobnost NHET tehnologije da kelira cink (Zn) potiče proizvodnju auksina, pospješuje rast korijena i listova i poboljšava cvjetanje i zametanje plodova, povećavajući broj i veličinu plod.

Ωmega fert 24-8-8 (+7) +0,3Zn je razvijen da ponudi potpunu ishranu i da najbolje odgovori na zahteve brzorastućih useva. Vrhunski je izbor za osnovno đubrenje kukuruza i svih prolećnih useva sa visokim zahtevima za azotom i cinkom.

Nitrogen (Ν) Ammonical nitrogen (NH4) Nitric Nitrogen(NO3) Phosphorus (Ρ2Ο5) Potassium (Κ2Ο) Magnesium (MgO) Sulphur (SO3) Boron (B) Zinc (Zn) Iron (Fe)
24%
14%
10%
8%
8%
-
7%
-
0,3%
-

Zdrav razvoj i visoka produktivnost useva zavisi od kapaciteta biljke da iskoristi vodu i najvećim delom i od sposobnosti biljke da sa lakoćom i bez gubitaka usvoji hranljive elemente koji su sadržani u đubrivu.

Đubriva iz linije Ωmega fert sprečavaju hranljive elemente koji se nalaze u njihovom sastavu da reaguju sa sastojcima iz zemljišta, štite ih od imobilizacije, minimalizuju gubitke usled ispiranja i isparavanja i na taj način povećavaju njihovu dostupnost biljkama.

Deluju zahvaljujući visokom kapacitetu razmene katjona (CEC=650meq/100gr) i helatnim svojstvima NHET nanotehnologije koja je integrisana u svaku granulu ovog đubriva.

Zahvaljujući snažnom negativnom naelektrisanju, NHET nanopolimer apsorbuje na svojoj površini sve katjone iz zemljišta (Ca, Mg, Fe, Al) koje reaguju sa fosforom. Tako se sprečava nastanak slabo rastvorljivih fosfata i fosfor ostaje slobodan i u obliku koje biljke lako asimiluju tokom dužeg vremenskog perioda.

Osim što apsorbije katjone na svojoj površini, NHET tehnologija takođe ima funkciju "sakupljača" svih hranljivih elemenata sa pozitivnim naelektrisanjem koje se dodaju usevima prilikom primene đubriva (K, MgO, NH4, Ca, Fe, Zn, B, Mn, Cu).

On sakuplja kalijum i magnezijum koji se nalaze u đubrivu, sprečavajući ispiranje u peskovitim zemljištima i formiranje jakih veza u teškim zemljištima. Istovremeno, formira veze sa amonijačnim oblikom azota (NH4) i tako sprečava njegovu transformaciju u slobodan amonijak i gubitke tokom sušnih perioda.

Mikroelementi (Fe, Zn, B, Mn, Cu) su zaštićeni pomoću mehanizma jonske apsorpcije na površini nanopolimera i zahvaljujući njihovim snažnim helatnim osobinama.

Formiranjem stabilnih kompleksa sa mikroelementima, NHET tehnologija sprečava njihovu oksidaciju, redukciju i taloženje u zemljištu. Mikroelementi tako ostaju aktivni i biljka je kompletno snabdevena hranljivim materijama tokom celog životnog ciklusa.

Ωmega fert đubriva imaju trostruko zaštitno dejstvo. Ona sprečavaju imobilizaciju fosfora tako što povećavaju njegovo usvajanje od strane biljaka, minimalizuju gubitke ostalih hraljivih elemenata odmeravajući snabdevanje biljaka i formiraju helatne veze sa mikroelementima održavajući ih aktivnim i dostupnim na duži vremenski period.

Usevi u kojima su primenjena đubriva iz linije Ωmega fert ispoljavaju povećano usvajanje hranljivih materija i vode, snažan razvoj korenovog sistema i zdrave lisne mase, obilno formiranje cvetova i viši prinos.

Povećano iskorišćavanje hranljivih materija iz đubriva


При подкормке посевов обычными удобрениями содержащийся в них фосфор быстро иммобилизуется, калий прочно связывается в тяжелых почвах и легко выщелачивается в песчаных, а микроэлементы образуют неусвояемые соединения в зависимости от физико-химических свойств почвы. Эти превращения не позволяют культурам использовать большую часть питательных веществ и снижают эффективность удобрений.

Удобрения Ωmega fert образуют «щит», защищающий питательные вещества и препятствующий процессу иммобилизации удобрения в почве, тем самым увеличивая его использование культурами и максимально увеличивая эффективность удобрения.

Питательные вещества в почве защищены нежелательными взаимодействиями, остаются активными и усвояемыми в течение более длительного периода времени и усваиваются растениями с большей легкостью и в больших количествах.

Повышенное поглощение питательных веществ в удобрении и длительное питание сельскохозяйственных культур ускоряют вегетативный рост и плодоношение и значительно повышают урожайность.

Iskorišćavanje hranljivih materija vezanih u zemljištu

Visok kapacitet razmene katjona (CEC=650 meq/100gr) NHET nanopolimera omogućava mu da ima funkciju sakupljača katjona i da na svojoj površini apsorbuje sve hranljive elemente iz zemljišta koji imaju pozitivno naelektrisanje.

Apsorpcija viška kalcijuma i magnezijuma u alkalnim zemljištima i slodobnog aluminijuma i gvožđa u kiselim zemljištima, oslobađa fosfor koji se već nalazi u zemljištu ali je bio vezan za gore nabrojane elemente. Ove količine postaju ponovo dostupne. Biljka se usled toga snabdeva fosforom iz zemljišta kao i količinama koje potiču iz đubriva.

Istovremeno, količina katjona koja se apsorbuje na površini NHET polimera iz zemljišta, postepeno snabdeva biljku i na taj način stvara višak hranljivih materija u rizosferi biljke, više od količine koja se unosi preko primene đubriva.

Sposobnost NHET tehnologije da razvije helatna svojstva aktivira imobilisane mikroelemente u zemljištu (Fe, Zn, Mn, Cu) i vraća ih u oblik koji biljke mogu da usvoje.

Način delovanja Ωmega fert đubriva omogućava biljkama da iskoriste hranljive materije koje su nedostupne u zemljište ali i materije koje se nalaze u đubrivu, kao i količine preostale od prethodnih primena đubriva, poboljšavajući tako ishranu useva i njihov prinos.

Olakšano usvajanje vode i hranljivih materija

Наличие влаги/воды в почве имеет решающее значение для питания сельскохозяйственных культур. Питательные вещества перемещаются к корням растений через воду, а сами корни также растут к тем частям почвы, где больше влаги.

Благодаря своим абсорбирующим свойствам технология NHET поглощает своей поверхностью молекулы почвенной воды вместе с питательными веществами, тем самым увеличивая их концентрацию в среде корневой системы.

Присутствие как воды, так и питательных веществ в одной и той же части почвы ускоряет рост корней по отношению к питательным веществам и увеличивает поглощение последних сельскохозяйственными культурами.

В то же время повышенное поглощение фосфора способствует росту крепкой корневой системы. Растения используют больший объем почвы, поглощают большее количество питательных веществ и воды и получают более высокие урожаи лучшего качества.

Ωmega fert su hemijska đubriva napredne tehnologije koja objedinjavaju rezultate najnovijih istraživanja u oblasti ishrane bilja.

Prilikom procesa proizvodnje, NHET nanotehnologija se inkorporira u svaku granulu i štiti hranljive elemente od neželjenih interakcija, čuva njihovu pokretljivost u zemljištu na duži vremenski period i olakšava biljkama njihovo usvajanje.

Ova đubriva imaju sposobnost da spreče proces imobilizacije hranljivih materija u zemljištu i da snabdevaju biljku lako usvojivim hranljivim elementima, da višestruko povećaju hranljivu vrednost đubriva, maksimalno povećaju njihovo iskorišćavanje od strane biljaka i samim tim dovode do povećanja prinosa.

Osmišljena sa ciljem pružanja integralne i efikasne ishrane useva, proizvode se i dostupna su u obliku azonto-fosfornih (NP) i višekomponentnih (NPK) oblika đubriva koji su pogodni za osnovno đubrenje svih tipova useva.

Odličan granulometrijski sastav, visoka rastvorljivost i jedinstvena sposobnost povećavanja efikasnosti primene đubriva čini Ωmega fert vrhunskim đubrivima za integralnu ishranu useva i povećanje prinosa, posebno na zemljištima niske plodnosti koja su iscrpljena konstantnom eksploatacijom.