Sănătate si Siguranță

Sănătate si Siguranță

La HELLAGROLIP credem că calitatea vieții profesionale reprezintă punctul de plecare pentru dezvoltarea durabilă a fiecărei întreprinderi moderne care dorește să funcționeze cu standarde de înaltă calitate și în conformitate cu principiile respectului pentru oameni și mediu.

Reglementarile si masurile in ceea ce priveste sanatatea si siguranta la locul de munca, reprezinta o preocupare majora pentru compania noastra. Lucram la acest aspect zilnic, astfel incat sa asiguram un mediu cat mai bun pentru staff-ul nostru, pentru a evita si a reduce accidentele la locul de munca precum si bolile profesionale.

Verificăm în mod sistematic fiecare parametru asociat spațiului fizic de producție și care poate afecta siguranța și sănătatea la locul de muncă a personalului nostru, luăm toate măsurile de precauție pentru a evita orice accident, de asemenea, îmbunătățim în mod constant mediul de lucru tehnologic, organizațional și estetic, astfel încât acesta să îndeplinească cerințele actuale de sănătate și siguranță.

Prin formarea continuă în probleme de detectare timpurie a riscurilor, de prevenire și de tactici de răspuns, precum și prin consolidarea expertizei și a profesionalismului, promovăm comportamentul în condiții de siguranță al angajaților noștri și minimizăm probabilitatea unui accident.

La HELLAGROLIP, respectând oamenii și mediul, ne dezvoltăm toate activitățile cu respectarea continuă a reglementărilor naționale și internaționale în domeniul producției de substanțe chimice și de îngrășăminte, precum și cu toate normele existente în materie de sănătate și siguranță la locul de muncă, ca principiu de neclintit.

În plus, am introdus și am pus în aplicare în mod voluntar standardele certificate de sănătate și siguranță la locul de muncă, angajându-ne să îmbunătățim întotdeauna modurile noastre de funcționare și să oferim o protecție maximă posibilă oamenilor, naturii și mediului prin:

  • ● Punerea în aplicare a tuturor legilor și reglementărilor existente privind sănătatea și securitatea în muncă
  • ● Gestionarea eficientă a riscurilor profesionale la locul de muncă, în conformitate cu strategia de reducere a riscurilor, prin prevenirea, detectarea și eliminarea situațiilor periculoase
  • ● Stabilirea și revizuirea obiectivelor privind sănătatea și securitatea la locul de muncă, prin alocarea resurselor necesare pentru materializarea acestora
  • ● Formarea si educarea sistematică a tuturor angajaților cu privire la principiile și practicile în materie de sănătate și siguranță la locul de muncă, în vederea instituirii unei culturi a muncii sigure
  • ● Dezvoltarea de parteneriate cu consiliul pentru sănătatea și siguranța la locul de muncă a lucrătorilor, în vederea îmbunătățirii continue a condițiilor și procedurilor de muncă.

Participarea activă, simțul responsabilității personale și familiarizarea personalului nostru cu practicile dictate de politica în domeniul sănătății și al siguranței reprezintă o primă considerație pentru HELLAGROLIP, asigurând funcționarea sa în condiții de siguranță și încurajând colaborarea și un spirit de muncă pozitiv în rândul cetățenilor săi.

Contactați-ne!

Sănătate si Siguranță

La HELLAGROLIP credem că calitatea vieții profesionale reprezintă punctul de plecare pentru dezvoltarea durabilă a fiecărei întreprinderi moderne care dorește să funcționeze cu standarde de înaltă calitate și în conformitate cu principiile respectului pentru oameni și mediu.

Reglementarile si masurile in ceea ce priveste sanatatea si siguranta la locul de munca, reprezinta o preocupare majora pentru compania noastra. Lucram la acest aspect zilnic, astfel incat sa asiguram un mediu cat mai bun pentru staff-ul nostru, pentru a evita si a reduce accidentele la locul de munca precum si bolile profesionale.

Verificăm în mod sistematic fiecare parametru asociat spațiului fizic de producție și care poate afecta siguranța și sănătatea la locul de muncă a personalului nostru, luăm toate măsurile de precauție pentru a evita orice accident, de asemenea, îmbunătățim în mod constant mediul de lucru tehnologic, organizațional și estetic, astfel încât acesta să îndeplinească cerințele actuale de sănătate și siguranță.

Prin formarea continuă în probleme de detectare timpurie a riscurilor, de prevenire și de tactici de răspuns, precum și prin consolidarea expertizei și a profesionalismului, promovăm comportamentul în condiții de siguranță al angajaților noștri și minimizăm probabilitatea unui accident.

La HELLAGROLIP, respectând oamenii și mediul, ne dezvoltăm toate activitățile cu respectarea continuă a reglementărilor naționale și internaționale în domeniul producției de substanțe chimice și de îngrășăminte, precum și cu toate normele existente în materie de sănătate și siguranță la locul de muncă, ca principiu de neclintit.

În plus, am introdus și am pus în aplicare în mod voluntar standardele certificate de sănătate și siguranță la locul de muncă, angajându-ne să îmbunătățim întotdeauna modurile noastre de funcționare și să oferim o protecție maximă posibilă oamenilor, naturii și mediului prin:

  • ● Punerea în aplicare a tuturor legilor și reglementărilor existente privind sănătatea și securitatea în muncă
  • ● Gestionarea eficientă a riscurilor profesionale la locul de muncă, în conformitate cu strategia de reducere a riscurilor, prin prevenirea, detectarea și eliminarea situațiilor periculoase
  • ● Stabilirea și revizuirea obiectivelor privind sănătatea și securitatea la locul de muncă, prin alocarea resurselor necesare pentru materializarea acestora
  • ● Formarea si educarea sistematică a tuturor angajaților cu privire la principiile și practicile în materie de sănătate și siguranță la locul de muncă, în vederea instituirii unei culturi a muncii sigure
  • ● Dezvoltarea de parteneriate cu consiliul pentru sănătatea și siguranța la locul de muncă a lucrătorilor, în vederea îmbunătățirii continue a condițiilor și procedurilor de muncă.

Participarea activă, simțul responsabilității personale și familiarizarea personalului nostru cu practicile dictate de politica în domeniul sănătății și al siguranței reprezintă o primă considerație pentru HELLAGROLIP, asigurând funcționarea sa în condiții de siguranță și încurajând colaborarea și un spirit de muncă pozitiv în rândul cetățenilor săi.