Zdravlje i Bezbednost

Zdravlje i Bezbednost

U kompaniji Hellagrolip verujemo da je kvalitet poslovnog života početna tačka održivog razvoja svakog modernog poslovanja koji za cilj ima dostizanje i održavanje visokih standarda kao i poslovanje u skladu sa principom poštovanja prema ljudima i životnoj sredini.

Zdravstveni i bezbednosni propisi na radnom mestu su primarna briga naše komanije. Svakodnevno radimo na tome da obezbedimo zaposlenima najbolje moguće radno okruženje u cilju izbegavanja i smanjivanja mogućnosti povreda na radu i bolesti.

Sistematski proveravamo sve parametre koji su u vezi sa fizičkim delom proizvodnje i koji mogu da utiču na zdravlje i bezbednost zaposlenih. Preduzimamo sve neophodne mere da bi se izbegle eventualne nesreće i konstantno poboljšavamo tehnološki, estetski i organizacioni aspekt radnog okruženja da bi bili ispunjeni svi zahtevi u pogledu zdravlja i bezbednosti.

Kontinuiranom obukom o otkrivanju rizika, prevenciji i taktičkim odgovorima, kao i jačanjem stručnosti i profesionalizma, uspostavljamo bezbednu radnu sredinu za naše zaposlene i na taj način mogućnost nezgode na radu je svedena na minimum.

Sve aktivnosti naše komanije se obavljaju u skladu sa lokalnim i međunarodnim propisima i zakonima koji regulišu oblast proizvodnje đubriva i hemikalija, kao i u skladu sa svim postojećim pravilima Zaštite na radu.

Dobrovoljno smo implementirali sertifikovane standarde zaštite i bezbednosti na radu, čime smo se obavezali da usavršavamo načine rada i pružamo najveću moguću zaštitu ljudima, prirodi i životnoj sredini:

  • ● Primena i implementacija svih postojećih Zakona i propisa koji regulišu Zdravlje i bezbednost na radu.
  • ● Efikasno kontrolisanje potencijalnih opasnosti na radnom mestu, u skladu sa strategijom smanjenja rizika koja uključuje sprečavanje, detektovanje i eliminaciju opasnih situacija.
  • ● Postavljanje i usavršavanje ciljeva koji regulišu Zdravlje i bezbednost na radu i ulaganjem sredstava za njihovo ostvarenje.
  • ● Sistematsko obrazovanje i treninzi svih zaposlenih o praksi i principima Zdravlja i Bezbednosti na radu.
  • ● Razvijanje partnerskih odnosa i dobre saradnje sa Savetom za zdravlje i bezbednost radnika sa ciljem konstantnog poboljšanja radnih uslova i procedura.

Aktivno učestvovanje, osećaj lične odgovornosti i upoznatost naših zaposlenih sa praksom primene propisa o zdravlju i bezbednosti na radu su primarne obaveze kompanije Hellagrolip da bi se osiguralo dobro poslovanje i negovala saradnja između zaposlenih i pozitivan stav na radnom mestu.

Kontaktiraj nas!

Zdravlje i Bezbednost

U kompaniji Hellagrolip verujemo da je kvalitet poslovnog života početna tačka održivog razvoja svakog modernog poslovanja koji za cilj ima dostizanje i održavanje visokih standarda kao i poslovanje u skladu sa principom poštovanja prema ljudima i životnoj sredini.

Zdravstveni i bezbednosni propisi na radnom mestu su primarna briga naše komanije. Svakodnevno radimo na tome da obezbedimo zaposlenima najbolje moguće radno okruženje u cilju izbegavanja i smanjivanja mogućnosti povreda na radu i bolesti.

Sistematski proveravamo sve parametre koji su u vezi sa fizičkim delom proizvodnje i koji mogu da utiču na zdravlje i bezbednost zaposlenih. Preduzimamo sve neophodne mere da bi se izbegle eventualne nesreće i konstantno poboljšavamo tehnološki, estetski i organizacioni aspekt radnog okruženja da bi bili ispunjeni svi zahtevi u pogledu zdravlja i bezbednosti.

Kontinuiranom obukom o otkrivanju rizika, prevenciji i taktičkim odgovorima, kao i jačanjem stručnosti i profesionalizma, uspostavljamo bezbednu radnu sredinu za naše zaposlene i na taj način mogućnost nezgode na radu je svedena na minimum.

Sve aktivnosti naše komanije se obavljaju u skladu sa lokalnim i međunarodnim propisima i zakonima koji regulišu oblast proizvodnje đubriva i hemikalija, kao i u skladu sa svim postojećim pravilima Zaštite na radu.

Dobrovoljno smo implementirali sertifikovane standarde zaštite i bezbednosti na radu, čime smo se obavezali da usavršavamo načine rada i pružamo najveću moguću zaštitu ljudima, prirodi i životnoj sredini:

  • ● Primena i implementacija svih postojećih Zakona i propisa koji regulišu Zdravlje i bezbednost na radu.
  • ● Efikasno kontrolisanje potencijalnih opasnosti na radnom mestu, u skladu sa strategijom smanjenja rizika koja uključuje sprečavanje, detektovanje i eliminaciju opasnih situacija.
  • ● Postavljanje i usavršavanje ciljeva koji regulišu Zdravlje i bezbednost na radu i ulaganjem sredstava za njihovo ostvarenje.
  • ● Sistematsko obrazovanje i treninzi svih zaposlenih o praksi i principima Zdravlja i Bezbednosti na radu.
  • ● Razvijanje partnerskih odnosa i dobre saradnje sa Savetom za zdravlje i bezbednost radnika sa ciljem konstantnog poboljšanja radnih uslova i procedura.

Aktivno učestvovanje, osećaj lične odgovornosti i upoznatost naših zaposlenih sa praksom primene propisa o zdravlju i bezbednosti na radu su primarne obaveze kompanije Hellagrolip da bi se osiguralo dobro poslovanje i negovala saradnja između zaposlenih i pozitivan stav na radnom mestu.